Læsetid: 9 min.

Fjorten pålidelige profeter

31. december 1998

Nye spådoms-systemer, klarsyn og benhård realisme bærer årets sande profeter hjem

Informations læsere er klarsynede som aldrig før. Det er i hvert fald dette års nyudnævnte profetbestyrerindes konklusion, efter at bunker og atter bunker af svar på Profet '98-konkurrencen er blevet sprættet op, analyseret og kategoriseret.
Om det så skyldes et generelt profetisk klarsyn hen mod årtusindeskiftet eller bare, at spørgsmålene i 1998 har været nemmere end de foregående år, ja, det må stå hen i det uvisse.
I hvert fald havde flere tusinde af Informations læsere taget sig tid til at besvare spørgsmålene i Profet '98-konkurrencen og sende deres profetier herind til Store Kongensgade, hvor besvarelserne i al stilfærdighed har henslæbt elleve måneder i en stor, gustenbrunlig postsæk i den mørkeste afkrog af et skab på Karen Sybergs kontor.
Ikke kun vinderen af årets konkurrence kan være glad, for fru Syberg har på det seneste udtrykt begejstring over, at der nu er plads til den lange vinterfrakke i skabet.
Men det varer kun lidt endnu, for snart må frakken vige for næste års besvarelser, der jo naturligvis har krav på pladsen.
Da sækken først var kommet ud af skabet, blev den i al fortrolighed overladt til årets profet-statistiker, Pernille Jørgensen, der i flere dage har været travlt beskæftiget med at gennemgå de mange besvarelser. Optællingerne viser, at der blandt Informations læsere befinder sig intet mindre end fjorten pålidelige profeter, som har svaret rigtigt på alle tretten spørgsmål.
De sande profeter er fundet.

Årets Profet 98
Men da titlen som Årets Profet 98 kun kan tildeles en enkelt person, har profetbestyrerinden i samråd med notarius publicus (alias Kristen Bjørnkjær) udnævnt Oliver Stilling til Lykkens Gudinde. En sen decembereftermiddag foregik - i passende andægtighed - lodtrækningen, som har afgjort, at

Anders Bysted Christensen

fra Hatting ved Horsens fra dags dato kan besmykke sig med titlen Årets Profet 98. Vi gratulerer og sender straks Anders den velfortjente præmie på 1.000 danske kroner.
Titlen som Årets Profet 98 kan Anders med sine tretten rigtige være stolt af, for både sidste år og forrige år måtte vinderen nemlig kåres blandt dem, der havde tolv rigtige.
Årets optælling tyder på, at spørgsmålene har været nemmere end ingensinde før: 76 havde tolv rigtige, 178 havde svaret rigtigt på elleve spørgsmål, og der fandtes hele 247 personer med 10 rigtige. Så spørgsmålene i Profet 99-konkurrencen er forhåbentlig blevet en smule sværere.

Ingen ønsketænkning
Sidste års profetbestyrerinde advarede på det kraftigste mod at lade ønsketænkningen råde.
En formaning, som mange har taget til sig, for det synes at være den benhårde realisme, der præger dette års besvarelser.
En enkelt læser, Lars Bohn fra Vesterbro, har udviklet et helt nyt profeti-princip, inspireret af Tom Lehrer, der engang skulle have sagt, at det ikke er så svært at spå om fremtiden, hvis man bare forestiller sig det værst tænkelige. Lars Bohn må imidlertid allerede i det første spørgsmål sætte sit nye princip til side, fordi han mener, at kronprinsens kærlighedsliv er en privat sag.
Men sammen med langt de fleste af årets profetaspiranter tror Lars Bohn ganske rigtigt ikke på, at der ville blive sat dato på Kronprins Frederiks bryllup i 1998. I stedet for et bryllup er der blevet sat dato på kronprinsens rejse med Sirius-ekspeditionen, hvilket nogle - på baggrund af de seneste måneders dagbogshistorier fra danske mænd og kvinder - måske vil mene er to sider af samme sag. Karl Vogt-Nielsen har sit rigtige svar til trods alligevel svært ved at tøjle ønsketænkningen:
"Mit svar er nej i lønligt håb om, at hverken Frederik eller ham der Alex nogensinde får børn, så kongefamilien og institutionen stille og roligt kunne uddø, og vi kan overgå til rigtigt demokrati."
Størsteparten af profetaspiranterne - godt 90 pct. oplyser profetstatistikeren - har med rette sat deres lid til, at Poul Nyrup Rasmussen er landets statsminister ved udgangen af '98.
Flere mener, at Uffe Ellemann-Jensen havde en reel chance ved valget i marts, mens andre har foreslået så forskellige personager som Ritt Bjerregaard, Hans Engell, Frank Jensen og Søren Søndergaard som statsminister ved årets udgang.
"Det er jo et valg mellem pest, kolera og deres mutationer - Uffe, Poul, Per, Marianne, eller er det Niels," skriver Jo Falk Nielsen fra Vestervig bramfrit og foreslår Mimi Jacobsen som kandidat.

De rigtig svære
Det er kun få, der har turde tro på, at Ruslands præsident Boris Jeltsin har kunnet holde skansen til december i år.
De fleste profetatleter spår ham simpelthen død inden året er gået. Men enkelte, som eksempelvis Louise og Daniel Otzen fra Sverige, sætter deres lid til en særlig russisk kur:
"Han (Jeltsin) får givetvis forårsforkølelse, sommersnue, efterårsinfluenza og rigtig russisk vintervemod, men det kan altsammen kureres med vodka."
Jeltsin har i løbet af året været indlagt utallige gange, men han har til gengæld vist stor handlekraft - ved f.eks. at fyre to ministerpræsidenter og det meste af sin nærmeste stab - i de perioder, han ikke har været på hospitalet.
Men ligeledes har spørgsmålet om, hvorvidt antallet af registrerede arbejdsløse i 1998 på noget tidspunkt kommer ned under 175.000, vist sig at være en rigtig dræber. Ganske få har svaret rigtigt, og her hjælper Lars Bohns Tom Lehrer-princip i hvert fald ikke.
For ifølge Danmarks Statistik har arbejdsløsheden været under 175.000 hele to gange i løbet af det forgangne år. De faktiske månedstal for september og oktober har ligget på hhv. 158.627 og 155.057 arbejdsløse, og ser man på de sæsonregulerede tal for de samme måneder, var der 172.700 arbejdsløse i september og 169.000 i oktober. Og da spørgsmålet indeholder formuleringen 'på noget tidspunkt i 1998', må svaret være ja, selvom årstallet er oppe på 191.682 arbejdsløse.
Også spørgsmålet om, hvorvidt Italien ville komme med i ØMU'en fra starten har vist sig som et af de sværere. Italien satte alt ind på at deltage i ØMU'ens tredje fase helt fra begyndelsen og udskrev en ekstra euro-skat, som rent faktisk skæppede så godt i statskassen, at støvlelandet kneb sig over målstregen og opfyldte de strenge nationaløkonomiske krav. Og italienerne kom altså med, selvom to tredjedel af profetisterne har holdt på det modsatte.
Mange har optimistisk satset på, at det lykkedes Bill Clinton at få senatet til at godkende en ratifikation af Kyoto-aftalen i USA. Men det gjorde det desværre ikke. Som Lars Bohn med Tom Lehrer-princippet i hånden siger: "Han vil ikke engang have prøvet på det."

De lette
Der har ikke været stor tiltro til, at der i løbet af året ville blive rejst en straffe- eller tjenestemandssag i forbindelse med undersøgelsen af Nørrebrosagen.
Det er der heller ikke blevet. Undersøgelseskommissionen er færdig med de offentlige afhøringer, og de arbejder på en rapport, som bliver offentliggjort i løbet af 1999. Godt ni ud af ti har svaret benægtende på spørgsmålet om Nørrebrosagen, som Morten Nørholm fra Valby betegner som "en syltekrukke så sur og snasket som et gammelt opløst lig."
Få har forestillet sig, at Dansk Folkeparti ville opnå mere end 8 pct. af stemmerne ved folketingsvalget 11. marts. Partiet fik 252.429 stemmer, hvilket ganske rigtigt 'kun' svarer til 7,4 pct. af stemmerne og 13 mandater i Folketinget.
Sportsspørgsmålene har også vist sig at tilhøre den lette kategori i år. Kun hver tredje profetaspirant har satset på, at Bo Hamburger ville blive blandt de ti første i Tour de France. Og da Hamburger kørte i mål 26,39 minutter efter den italienske vinder, Marco Pantani, placerede det ham på en 15. plads - fire pladser efter den noget vrisne ørn fra Herning, Bjarne Riis.
Langt de fleste forventede helt på sin plads, at Norge ville score mere end ét mål under fodbold-VM, ja, og faktisk blev det til hele fem mål for det norske landshold.

Fifty-fifty
Udfaldet af EU-afstemningen 28. maj har delt profetaspiranterne i to lige store grupper. Men ikke desto mindre stemte 55,1 pct. for Amsterdamtraktaten og og 44,9 pct. mod, hvorfor det altså blev et dansk ja til traktaten.
Årets infrastrukturelle spørgsmål (som vi af uransalige årsager udelader i 99-konkurrencen) var der ligeledes delte meninger om. Cat-Link instillede ikke driften på Århus-Kalundborg-overfarten i 1998, men ifølge Scandlines/Cat-Links informationschef Gert Jakobsen mister Kalundborg først sin færgeforbindelse til Århus godt og vel tre måneder inde i det nye år. "De officielle tilladelser skal i hus, og der skal bygges nye ramper til Cat-Link-færgerne i Odden Havn. Når de står færdige vil katamaranfærgerne sejle den nye rute fra Odden til Århus," oplyser Gert Jakobsen.
Tilbage står ét spørgsmål, nemlig hvorvidt girl-power'ens hippe højborg, det engelske band Spice Girls, ville gå i opløsning i løbet af det forgangne år. Og det har ærlig talt forvoldt nærværende profetbestyrerinde en del problemer at få et pålideligt svar, for man ved jo aldrig, hvornår man taler med en skabs-fan.
Men efter en god snak med pladeselskabets spice-ekspert, Katja Lynge fra Virgin Records, må svaret være nej. Godt nok har Geri forladt gruppen og Mel B og Victoria skal snart være mødre, men bandet har barslet med to albums (Spice og Spice World) i 1998, og så sent som 7. december kom deres seneste single på gaden. Og krydder-sildene arbejder på et nyt album, der kommer i det nye år, forsikrer Katja Lynge.
Og sikke et held for Lene Hork fra Frederiksberg, der skriver: "I fald Spice Girls går i opløsning, må jeg forudse, at min familie tillige går i opløsning: Husets tøser på ni og 12 år har investeret alle økonomiske midler i plakater, t-shirts, postkort mm."
Så det er altså både blevet jul og nytår på Frederiksberg i år.

Elektronisk profet
Mange læsere har som bemærket ladet deres besvarelser ledsage af sindrige kommentarer.
En har formodentlig droppet sin juleferie for at få tid til at forfatte den fire sider fyndige redegørelse for året, der gik. Profetbestyrerinden takker for den lønlige omhu.
Flere har efterlyst muligheden for at indsende besvarelsen via e-mail, og derfor har vi i år oprettet en særlig elektronisk adresse til profeterne ().
Så kan det også være, at Karen Syberg får lidt bedre plads i skabet i det kommende år. Ellers må vi bede profeterne om at spå milde vinde i '99, så den lange frakke kan blive derhjemme.
Sidst men ikke mindst sender Gunhild Jørgensen en nytårshilsen "fra det sædvanlige nytårsselskab i Hornsyld. Jeg vil tro, at vi har deltaget i 20 år efterhånden, og vi har megen glæde af dette indslag i nytårsfesten. Vi 'spår' lige før vi skåler i champagne kl. 0.00."
Til selskabet i Hornsyld, til Årets Profet 98 Anders Bysted Christensen og til alle kommende profeter: Skål og godt nytår!

1998 - de rigtige svar

1. Bliver der inden 15.12. sat dato på Kronprins Frederiks bryllup?
Nej

2. Hvad hedder Danmarks statsminister pr. 15.12.98?
Poul Nyrup Rasmussen

3. Bliver Bo Hamburger blandt de 10 første i det samlede klassement i årets Tour de France?
Nej

4. Får Dansk Folkeparti mere end otte (8,0) procent af stemmerne ved det kommende folketingsvalg?
Nej

5. Har Cat-Link indstillet driften på ruten mellem Kalundborg og Århus?
Nej

6. Bliver der flertal for Amsterdamtraktaten ved folkeafstemningen den 28. maj 1998?
Ja

7. Scorer Norge mere end ét (1) mål i ordinær spilletid ved fodbold-VM?
Ja

8. Vil Italien komme med i ØMU'en fra starten?
Ja

9. Fører undersøgelserne af urolighederne på Nørrebro 18. maj 1993 til rejsning af en straffe- eller tjenestemandssag i 1998?
Nej

10. Hedder Ruslands præsident pr. 15.12.1998 stadig Boris Jeltsin?
Ja

11. Går designerbandet Spice Girls i opløsning?
Nej

12. Kommer antallet af registrerede arbejdsløse på noget tidspunkt i 1998 under 175.000?
Ja

13. Vil det lykkes præsident Bill Clinton at få USA's kongres til at godkende en amerikansk ratifikation af Kyoto-aftalen om reduktion af CO2-udslippet?
Nej

Hvad sker der i 1999?

1. Afholdes der inden 15.12.99 møde i en ved lov nedsat kommission, der skal undersøge Politiets Efterretningstjeneste?

2. Hvor mange mandater får Socialdemokratiet ved det danske valg til Europaparlamentet i juni 1999?

3. Kommer der i 1999 gang i en egentlig retssag mod Augusto Pinochet?

4. Opnås der inden 15.12.99 enighed mellem den tyske regering og atomindustrien om en plan for afvikling af Tysklands atomkraftværker?

5. Hvem er Danmarks indenrigsminister 15.12.99?

6. Får Det Konservative Folkeparti også ny parlamentarisk leder i 1999 (dvs. inden 15.12.99)?

7. Bliver Letland inviteret til forhandlinger om EU-medlemskab i 1999?

8. Afskaffes det toldfrie salg i EU som planlagt 1. juli 1999?

9. Bliver Thomas Vinterbergs Festen nomineret til en Oscar for årets bedste udenlandske film i 1999?

10. Bliver der truffet beslutning om placeringen af en ny kgl. scene inden 15.12.99?

11. Er Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge 15.12.99?

12. Får Brian Laudrup et comeback på det danske landshold inden 15.12.99?

13. Kommer Kai Holm med i IOC (den internationale olympiske komité) som dansk medlem i 1999?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her