Læsetid: 6 min.

Jeg kan magtens game

2. januar 1999

Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen sætter spørgsmålstegn ved Københavns fremtid som kommune, og advarer mod 'goldt magtspil' om en hovedstadsreform

"Diskussionen kommer så let til at handle om politikere - som mig - der enten er bange for at få flået kæden af eller vil have den på. Det er derfor, det er så svært at engagere folk i en hovedstadsreform. Vi snakker for meget om administrative strukturer og grænser. Og for lidt om det, der optager folk, nemlig hvordan vi løser opgaverne."
Det siger Københavns førstemand, den socialdemokratiske overborgmester Jens Kramer Mikkelsen til Information i en afslappet nytårssamtale om et emne, som bliver et af de store i 1999: Hvordan skal det hovedstadsområde, hvor en tredjedel af Danmarks befolkning bor, fremover styre sig selv?
Overborgmesteren er i det eftertænksomme hjørne:
"Jeg kan godt den her game, når den handler om indflydelse og magt," siger han, "men vi skal huske på, at der er nogen, der kommer efter os. Hele hovedstadsområdet står ved en korsvej - det er ikke for meget at sige. Vi må erkende, at de, der nu forbereder og gennemfører en løsning, det er ikke dem, der skal leve med den, når den for alvor er ført igennem. Og man skal ikke opretholde strukturer bare for at opretholde dem."
- Du tænker på...?
"Også på Københavns Kommune, ja. Vi har endnu ikke bedømt, om forsøgene med bydelsråd er en succes. Meget er gået godt, men der har også været nogle mega-kiks."
- Østerbro?
"Åh, jo. Men når vi frem til, at bydelsråd er kommet for at blive, så betyder det, at 80 procent af de primærkommunale opgaver rykker ud i bydelene. Og hvis der samtidig kommer en ny overordnet løsning, der også rykker opgaver den anden vej, opad, så ligger vi tilbage med ti procent af opgaverne på Københavns Rådhus. Det skal nødvendigvis samtænkes med en model for hele hovedstadsområdet."

Den ideelle løsning
Hvordan en løsning for hovedstadsregionen bør se ud, er Jens Kramer Mikkelsen ikke i tvivl om:
"Det bør ende med en direkte, overordnet folkevalgt ledelse for hele området."
- Altså 'det store storamt'?
"Kald det, hvad du vil: Regionalråd, hovedstadsråd. Det er den ideelle løsning. For det er én enhed. Alene trafikken! Den er et godt eksempel på, hvordan det hænger sammen. I hovedstadsområdet har vi, hvad du kan kalde en naturlig arbejdsdeling: boliger - arbejdssteder - rekreative områder. Det hedder jo også HT-området. Allerede i begyndelsen af 1970'erne fik vi en særlovgivning for oprettelsen af HT. Hvem kunne i dag finde på at bryde HT op i mindre enheder?"
- Det Hovedstadsråd, der bestod fra 1974-90 var vel ingen succes. Det blev kørt ihjel af en benhård borgmesterklub?
"Det var ikke ideelt, nej, men det var utroligt frugtbart, at kommunalpolitikere fra hele regionen var samlet en gang om måneden."
Overborgmesteren mener, at situationen er en helt anden, end da Folketinget nedlagde Hovedstadsrådet:
"Man kan godt i et nul-vækst samfund klare sig uden en overordnet regional ledelse. Men det kan man ikke i den vækstperiode, vi er inde i nu, hvor Sverige er blevet medlem af EU, og hvor Øresundsbroen kommer - og alt det andet, der er i gang. I løbet af nogle år kommer vi også til at se på behovet for en regional ledelse, der er fælles med dem østpå, med svenskerne."
Fra de senere års erfaringer kender Jens Kramer Mikkelsen alternativet:
"Hvis der ikke er en regional ledelse, bliver det en statslig ledelse."

Frygt for det næstbedste
Det er ikke bare udsigten til tæt statslig styring, der bekymrer overborgmesteren:
"Det, jeg frygter mest, er 'den næstbedste løsning': Det lille storamt. Det vil cementere det næste kvarte århundrede, blokere for den rigtige løsning. Det vil historien dømme os hårdt for. Det lille storamt havde - måske - været godt nok for 30 år siden, da man lavede kommunalreformen, men i dag vil det være en ulykke. Så hellere ingen løsning. Der skal være et perspektiv."
Ulykken har været tæt på: "Jeg må indrømme, at da finanslovsforhandlingerne kørte her i efteråret, var jeg bekymret: Skete der noget i en sen nattetime? Ja, ikke fordi der ikke kan komme noget fornuftigt ud af forhandlinger en sen nattetime, men..."
- Det er især Venstre, der er imod det store storamt. Partiet frygter, at så magtfuld en region får landet til at kæntre?
"Selv om løsningen bliver stor og flot, behøver det ikke at få den konsekvens. Der er forskel på hovedstadsregionen og Viborg Amt - og Bornholm. Det store storamt kan også klare sig med mindre kompetence, end amterne har nu: Men i hvert fald den overordnede planlægning, regionplanlægningen..."
- Også lokalplaner og dispensationer fra by- og landzoneloven? Det er jo her, Frederiksborg Amt ofte prøver at smutte uden om?
Jens Kramer Mikkelsen ler:
"Man skal ikke jage forbundsfæller fra sig. Jeg vil sige det på den måde, at det afgørende er at få stationsnærhed ind som styrende princip for byudviklingen."
- Fordi der er langt mellem stationerne i Nordsjælland?

Goldt magtspil
Jens Kramer Mikkelsen overhører spørgsmålet og går videre med de opgaver, som han vil lægge under et folkevalgt råd for hele hovedstadsregionen:
"Trafikken selvfølgelig også, herunder S-togene, som det var tindrende forkert, at man i sin tid fjernede fra HT. Og den overordnede erhvervsudvikling og turisme, og markedsføringen af den - og så det at passe på de kæmpe rekreative områder, der også findes i området."
- Føler du ikke, du sidder på sidelinjen, nu hvor Kommunernes Landsforening går ind og støtter noget andet end 'det store storamt', nemlig den blandingsmodel, som FKKA har lagt op til?
"Nej, tværtimod. Det er da flot, at KL markerer sig med en holdning til hovedstaden. Det har de aldrig gjort før."
- Er FKKA's løsning bedre end det lille storamt?
"Ja, fordi den i sig har varianter. Min idealmodel lægger også flere opgaver ud til kommunerne, som jo i Københavns amt er meget større end landsgennemsnittet."
- Og så ser du perspektiver i FKKA-forslaget om et Hovedstadens Udviklingsråd fælles for hele regionen?
"Ja, det er i den rigtige retning. Det kunne åbne for en løsning."
- Hvornår skal statsministeren skære igennem?
"Det bør vel ske her i foråret. Nu har indenrigsminister Thorkild Simonsen jo opfordret områdets amter og kommuner til selv at komme med en løsning. Det er en opfordring, det er svært at sidde overhørig."
- Er der rimeligt fodslag i dit eget parti, Socialdemokratiet, om at gå ind for 'det store storamt'?
"Næh, der er mange synspunkter - og det er da godt nok. Men der er vist flest, der synes som jeg."
Overborgmesteren henfalder til eftertænksomhed og vender tilbage til sit udgangspunkt:
"Der er hele tiden faren for goldt magtspil. Også jeg skal tvinge mig selv til at tænke langt og ikke kortsigtet. Mange siger sikkert: 'Aha, han siger bare det umulige...'"
- Og så slår han til?
"Ja, hvis jeg fornemmer, at retningen er den rigtige."

Fakta - Hovedstadens ordbog

*Det store storamt: Forslag om at lave én fælles regional folkevalgt ledelse, der skal overtage opgaverne fra Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter, samt de amtsopgaver, der i dag ligger under Københavns og Frederiksberg kommuner.
*Det lille storamt: Som det store storamt, men minus de nuværende Frederiksborg og Roskilde amter.
*HT, Hovedstadens Trafikselskab: Det fælles regionale trafikselskab, der i dag udgøres af de myndigheder, der er omfattet af forslaget om det store storamt.
*Hovedstadsrådet: Regional, forsamling der eksisterede fra 1974-90. Den var indirekte udpeget blandt HT-områdets amter og kommunalbestyrelser.
*HS, Hovedstadens Sygehusfællesskab: En statslig- kommunal samdrift af Rigshospitalet og hospitalerne i Københavns og Frederiksberg kommuner.
*FKKA-modellen: Forslag fremsat af bestyrelsen for Foreningen af Kommuner i Københavns Amt, nu støttet af Kommunernes Landsforening. Det går ud på:
*Nedlæg Københavns Amt.
*Opret et indirekte valgt Hovedstadens Udviklingsråd til styring af den overordnede planlægning i HT-området.
*Læg Københavns Amts Sygehusvæsen sammen med HS til et Storkøbenhavns Sygehusfællesskab.
*Overfør resten af Københavns Amts opgaver til de 18 kommuner, der i dag er under amtet.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her