Læsetid: 10 min.

Agent men for hvem?

6. marts 1999

Hvad lavede danske nynazister på Hotel Elephant i det kommunistiske DDR? En af dem - i dag højskoleforstander - siger til Information, at han infiltrerede den hårde kerne af Hitlers overlevende 'håndlangere'

De er trætte, de to nynazister, så de går tidligt til køjs om aftenen den 17. oktober 1977. De to tilrejsende falder i søvn få kilometer fra den tidligere nazistiske koncentrationslejr Buchenwald. De har sammen med en rejseledsager gjort stop i byen Weimar, hvor de har checket ind på det nationaliserede og efterhånden meget forfaldne Hotel Elephant i det kommunistiske DDR.
Den selvbestaltede danske rigsfører, Povl Heinrich Riis-Knudsen, og hans 'højre arm' i det danske nazistparti, Hans Christian Krog Pedersen, slumrer samdrægtigt, mens deres rejseledsager et andet sted på hotellet bereder sig på at sladre om en række af Europas prominente nazister.
Det banker på hans dør: Manden, der banker, hedder Otto Wittich og er tysker, først i 50'erne med gråsprængt hår. Under armen har han en sort mappe.
Rejseledsageren selv hedder Kristian Kjær Nielsen, er 29 år og har i fire år været med i den danske nynazistiske inderkerne. De to mænd, som tidligere på aftenen har haft kontakt i hotellets bar, veksler ord, og Kristian Kjær videregiver 25-30 navne til Otto Wittich på tyske nazister, som han i løbet af de foregående dage har noteret ned ved et nazistisk fødselsdagstræf i den vesttyske by Bayreuth. På listen står bl.a. navnet på træffets midtpunkt og fødselar: Hans Severus Ziegler, 82-årig tysk topnazist, som under krigen stod Hitler meget nær som en af dennes foretrukne kulturideologer. På listen står også giveren af fødselsdagsfesten: Komponisten Richard Wagners svigerdatter Winifred Wagner - medlem nr. 29.349 af det tyske nazistparti - som også var glad giver, da hun i 1924 sendte Hitler det papir, han under sit fængselsophold for højforræderi skrev Mein Kampf på.
Inden Kjær og Wittich skilles, giver agent Wittich Kristian Kjær en turistbog om byen Weimar. Og på indersiden af bogen efterlader han sit egenhændigt daterede visitkort: "Zur Erinnerung an unsere Begegnung in Weimar am 17./18. Oktober 1977. Herzlichst Otto Wittich," signerer han.

Kun ét vidne
Sådan beretter Kristian Kjær Nielsen, forstander ved Helnæs Højskole på Sydfyn, i dag om sin selvoplevede agentaffære til Information.
En affære som i dag kan bringe ham på kant med straffelovens bestemmelser om virke for "fremmed efterretningsvæsen." Ifølge straffelovens paragraf 108 straffes den, der hjælper fremmed efterretningsvæsen "til at virke inden for den danske stats område med fængsel indtil seks år."
Historien har kun ham selv som vidne i dag. Det har ikke været muligt at få be- eller afkræftet den i dag formodet 75-årige, måske afdøde, Otto Wittichs eksistens via gæstebøger eller regninger fra Hotel Elephant. De 30 år gamle dokumenter er alle forsvundet efter flere ejerskifter for hotellet og et enkelt politisk systemskifte i landet.
Der findes i dag heller ingen Otto Wittich i Weimar-området, som kender noget til historien. Og rejseledsager Povl Heinrich Riis-Knudsen selv har ikke ønsket at udtale sig til citat i Information.

Intet at skjule
Kristian Kjær Nielsen, har taget sin bil og er kørt turen fra Sydfyn til Informations redaktion i St. Kongensgade. Den 51-årige højskoleforstander er venlig, forsigtig og lidt bekymret, da han fortæller sin historie. Han fortæller den af mange grunde:
"Jeg har ikke noget at skjule," forklarer han.
Samtidig er han under pres for, at historien om hans fortid slipper ud i en variant, der stempler ham selv som tidligere nazist, hvilket han afviser at have været. TV 2 har i snart et år arbejdet på en historie, som bl.a. involverer Kristian Kjærs fortid med DNSB.
"Nu har jeg fået nok, jeg vil ikke længere lade mig køre rundt i manegen," siger han med henvisning til mange års opringninger og antydninger om afsløring fra en person med et grundigt kendskab til DNSB-miljøet.
"Og så har jeg været bange for, hvad Riis-Knudsen ville gøre, hvis han fandt ud af, at jeg havde lækket oplysninger om DNSB. I Tyskland var det livsfarligt at videregive informationer om nazistforbindelser. Der blev folk skudt for at have infiltreret højreorienterede grupper," forklarer højskoleforstanderen.

Fire år for Mossad?
Gennem fire år fra 1973 til 1977 sad Kristian Kjær Nielsen lige i hjertet af Danmarks National Socialistiske Bevægelse. Han siger selv i dag, at han sad der som agent for en udenlandsk efterretningstjeneste:
"Jeg mente selv, jeg arbejdede for den israelske efterretningstjeneste Mossad. Måske for en israelsk organisation til opsporing af krigsforbrydere," siger han, men uddyber:
"Dengang troede jeg, de var Mossad-agenter. Men jeg har senere fået at vide af Christian Medom (medarbejder hos Politiets Efterretningstjeneste, PET, i Århus op gennem 80'erne og 90'erne, red.), at det lige så godt kunne være den vesttyske efterretningstjeneste. Så i dag ved jeg faktisk ikke, hvorfra de kom."
Christian Medom, som Information har talt med, ønsker i dag hverken at be- eller afkræfte, at han og Kristian Kjær skulle have drøftet Kristian Kjærs efterretningsforbindelse, men henviser til sin chef, leder af PET, vicerigspolitichef Birgitte Stampe.
Birgitte Stampe har heller ikke - som det er almindelig PET-praksis - ønsket at be- eller afkræfte historien.
- Det her er ikke bare en historie, du finder på for at pynte på din fortid?
"Nej. Jeg gik ind i det, fordi der ingen andre var, der ville gøre det. Jeg har som et ganske almindeligt menneske handlet sådan, som jeg fandt det nødvendigt og rigtigt. Set i bakspejlet var jeg måske for ung og for frygtløs," efterrationaliserer Kristian Kjær, som i dag betegner sig selv som altid stående til venstre for midten.
Frem til 1969 - fire år før hans eventyr med DNSB begyndte - var han medlem af partiet Venstresocialisterne i Randers. Og i slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 80'erne var har han dybt engageret i arbejdet til fordel for de fængslede og sultestrejkende IRA-fanger i Mazefængslet i Dublin.

Agentmøde
Tirsdag den 15. maj 1973 er der sat nazisme på skemaet på Aarhus Universitet. Med rigsfører Povl Heinrich Riis-Knudsen bag katederet udbyder universitetets Humanistiske Fakultet et undervisningsforløb i "nazismens og fascismens ideologi". Undervisningstilbuddet, som er blevet godtkendt af Fakultetsstudienævnet, udløser store protester fra studenterpolitikere og undervisere på universitetet. Og det hele ender med, at hovedparten af kursets 19 tilmeldte melder fra. Derefter aflyser studienævnet kurset med henvisning til, at der nu er for få tilmeldte.
Den daværende kristendomskundskabsstuderende, Kristian Kjær Nielsen, er en af de tilmeldte, der ikke melder fra. Under forløbet opsøger to mænd ham på hans privatadresse, Skovvangsvej 62 i Århus:
"Jeg bliver opsøgt af to mænd i midten af 30'erne, som taler engelsk. Den ene taler lidt dansk. De beder mig hjælpe dem med en særlig sag," husker Kristian Kjær, som også mener at kunne huske, at "den ene hed John".
De efterfølgende dage mødes de tre mænd i Studenternes Hus i Århus og diskutere opgaven:
"Jeg skulle under dække af faglig interesse forsøge at skabe en kontakt til Povl Heinrich Riis-Knudsen, som var i færd med at flytte ind i en lejlighed i Willemoesgade 45, ikke langt fra hvor jeg selv boede. De to mænd fortalte mig, at Riis-Knudsen havde et stort kontaktnet til gamle nazister rundt om i Europa. Og at han i Spanien var blevet set sammen med den tidligere SS-oberst Otto Skorzeny, som man mente var hovedmanden bag det netværk, der bragte nazistiske krigsforbrydere i sikkerhed uden for Europa."

Postbokskontakt
Netop opsporing af Skorzeny er en af de to mænds hovedbegrundelser for at opsøge Kristian Kjær:
"Jeg skulle være med til at finde nogle af de brikker, der kunne føre til sporene af forsvundne nazistiske krigsforbrydere," forklarer han.
Otto Skorzeny var under Anden Verdenskrig ansvarlig for en lang række terroraktioner i de tyskbesatte lande. Han var manden bag Schalburtage-aktionen i Tivoli den 25. juni 1944, hvor store dele af Tivoli blev sprængt i luften. Efter krigen blev han fængslet, men flygtede i 1948. Han menes efterfølgende at have været hjernen bag Odessa, en organisation, hvis formål har været at hjælpe forsvundne nazistiske krigsforbrydere til bl.a. Sydamerika.
Efter de første møder i Studenternes Hus ser Kristian Kjær den dansktalende af de to agenter ca. hvert halve år for at drøfte arbejdet. Også det foregår i Studenternes Hus. Den mere hyppige forbindelse mellem den daværende kristendomskundskabsstuderende og den hemmelige tjeneste foregår via postbokse: Én i Århus og skiftende postbokse og poste restanteadresser i København, forklarer han. Han modtager sine instrukser i postboksen i Århus og sender sine oplysninger og forespørgsler til København.
Kristian Kjær er i dag selv eneste vidne på eksistensen af postboksene og møderne med de udenlandske efterretningsagenter. Han er ikke i besiddelse af dokumenter, der beviser hans efterretningsforbindelse. PET-medarbejder

Frede Rasmussen
Den dag, Povl Heinrich Riis-Knudsen flytter ind i sin lejlighed i Willemoesgade 45 i Århus, kommer Kristian Kjær forbi:
"Jeg begyndte med at møde tilfældigt op ved Riis-Knudsens nye lejlighed og var så heldig, at jeg kunne hjælpe ham med at flytte møbler ind," rekapitulerer Kjær. I efteråret 1973 dukker Frede (dengang Rasmussen, i dag) Farmand op:
"En dag, hvor jeg er på besøg hos Riis-Knudsen, ringer det på døren. Udenfor står Frede Rasmussen."
Frede Farmand Rasmussen og Kristian Kjær indleder et samarbejde om at pumpe Riis-Knudsen og DNSB for oplysninger. Det bekræfter de begge i dag:
"Frede og jeg havde det sjovt med at snøre Riis-Knudsen. Det, jeg gav videre til Frede, var alt det daglige danske fra inderkredsen, som kunne bruges i Ekstra Bladet. Det var f.eks. da Riis-Knudsen indrettede et lokale med et trykkeri nede på Trøjborg. Eller det kunne være, når han fik besøg af nogen fra udlandet."
Frede Farmand siger i dag til Information: "Jeg kan bevidne, at Kristian Kjær har gjort et fremragende stykke undergravende arbejde i DNSB".
Men de to tidligere bekendte er uenige om, hvornår deres samarbejde starter. Kristian Kjær siger, det starter allerede i 1973, mens Frede Farmand fastholder, at det først starter i 1975:
"Jeg siger god for ham for perioden fra 1975 og frem. Men han har et forklaringsproblem for de første halvandet til to år," mener Farmand.

Invitationen
Da Riis-Knudsen i sommeren 1975 inviterer til hemmelig konference i Århus for en række af hans europæiske nazistkontakter, møder Kristian Kjær for første gang den gamle topnazist Hans Severus Ziegler:
"Han havde stået Hitler nær og havde været med til at forme nazisternes kulturpolitik. En kort periode i 1920'erne havde han været politisk leder for Nazistpartiet i Thüringen. Da Riis-Knudsen en dag ikke havde tid til at tage sig af den gamle mand, tilbød jeg at tage ham med på en køretur til Vesterhavet. Her fik jeg ved at vise interesse for hans historie talt mig så meget ind på ham, at jeg samme efterår af Winifred Wagner blev inviteret til hans 80-års fødselsdag i Bayreuth," fortæller Kristian Kjær.
"Severus Zieglers fødselsdag var for nazister det allerhelligste. Og hans nære veninde Winifred Wagner havde nærmest kultstatus."
Kristian Kjær sender en forespørgsel til den hemmelige udenlandske tjenestes postboks i København og spørger, om han skal tage imod invitationen. Tjenesten siger ja.
"Jeg kørte til Bayreuth sammen med Riis-Knudsen i hans bil, men jeg måtte tage toget tilbage, da Riis-Knudsen skulle videre rundt til sine kontakter i Sydtyskland og Østrig," forklarer han.
Togturen hjem fra Bayreuth er ifølge Kristian Kjær det eneste, den udenlandske efterretningstjeneste nogensinde betaler for ham. Også det sker via hans postboks. Hjemvendt beretter han via en postboks i København, hvad han har erfaret i Bayreuth.
I 1977 bliver han endnu en gang inviteret med til Severus Zieglers fødselsdag, den sidste, da den gamle nazist dør i 1978. Denne gang kører Kristian Kjær afsted med Riis-Knudsen og Hans Christian Krog Pedersen i sidstnævntes røde Volkswagen Derby. På vej hjem fra Bayreuth lægger de tre ruten omkring byen Weimar i det daværende DDR. Riis-Knudsen og Krog Pedersen vil gerne se den by, hvor Severus Ziegler var chef for Det Tyske Statsteater fra Hitlers magtovertagelse i 1933, og indtil allierede luftbombardementer i 1945 jævnede teateret med jorden.
Kristian Kjær har på forhånd meddelt sin kontakt, at der er planlagt et stop i Weimar på vej hjem:
"Det var dengang nødvendigt at planlægge en tur gennem DDR i god tid for at få den nødvendige tilladelse fra myndighederne," forklarer han. "Derfor var det muligt på forhånd at lave en aftale med mine kontakter."
"Da jeg kom hjem, var jeg ved at have fået nok af spillet. Opgaven virkede stadig fuldstændig ufarlig og let. Der var ikke andre at tage hensyn til end Riis-Knudsen, hvis organisation stor set var et en-mandsforetagende. Men samtidig var opgaven forfærdeligt stressende, fordi den selvfølgelig var temmelig farlig. Ved årsskiftet 1977/78 meddelte jeg derfor min kontakt, at jeg ønskede at holde op med opgaven med Riis-Knudsen. Jeg syntes, jeg havde gjort nok," slutter Kristian Kjær, som endnu den dag i dag ikke ved, hvilken efterretningstjeneste han arbejdede for fra 1973-77.

Efterskrift
Tre år efter Kristian Kjær exit som agent bliver han i februar 1981 opsøgt på sin private bopæl af PET-medarbejderen Christian Medom og en anden politimand. Årsagen er et brev sendt til det danske indenrigsministerium fra nazijægeren Simon Wiesenthal. Wiesenthal gør opmærksom på, at Verdensforbundet af Nationalsocialister, WUNS, kommunikerer via en postboksadresse i Århus: Postboks 449, DK-8100 Århus C. Begivenheden understreger, at udenlandske efterretningstjenester ikke var de eneste, der interesserede sig for det nazistiske miljø tre år efter Kjærs farvel til DNSB.
Det gjorde PET også. Så meget, at PET i 1981 vidste, at Kristian Kjær sad inde med en indgående viden om danske og udenlandske nazister og nynazister. Højskoleforstanderen husker, at PET forklarede ham, at de "vidste, at man kunne få noget at vide hos Kristian Kjær Nielsen."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her