Læsetid: 7 min.

Nyhedsoverblik

12. marts 1999

Kosovo-parter under hårdt pres
*Frankrig og Storbritannien advarede torsdag om alvorlige konsekvenser, hvis nogen af parterne i konflikten i Kosovo ikke møder op til forhandlinger i Frankrig i næste uge, eller hvis nogen af dem blokerer for en fredelig løsning. Frankrig og Storbritannien arrangerer i fællesskab fredsforhandlingerne om Kosovo. Samtidig fortsatte de diplomatiske bestræbelser på at løse konflikten i Kosovo torsdag, trods USA's fredsmægler for Jugoslavien, Richard Holbrookes fiasko i forhandlingerne med Slobodan Milosevic.

Irans præsident besøger paven
*Pave Johannes Paul mødtes torsdag med Irans præsident Mohammad Khtami i Vatikanet. Det var første gang, at repræsentanter fra Vatikanet og Iran mødtes på så højt niveau, siden den islamiske revolution i Iran for 20 år siden.
Khatami, der ankom til Italien tirsdag på statsbesøg, har under besøget i landet appelleret til Vesten om at behandle Iran og islamiske lande ligeværdigt internationalt, og han har understreget, at Iran er åben over for dialog og for at arbejde frem mod global sikkerhed.
Artikel side 7

Kompromis om statsborgerskab
*Efter lange forhandlinger og store meningsforskelle stod det torsdag klart, at Tyskland vil få ændret sine omstridte love for statsborgerskab i kraft af et kompromis mellem regeringspartierne og de liberale.
Den kommende reform bliver dog langtfra så radikal, som den rød-grønne regering havde lagt op til: Børn af udlændinge vil fra fødslen få to pas, men kun indtil de er fyldt 23 år. Derefter må de beslutte sig for, om de vil være tyskere eller have samme statsborgerskab som forældrene.
Det liberale parti FDP har dikteret ændringerne af den oprindeligt langt mere vidtgående reform. Men Tysklands centrum-venstre regering havde efter de kristelige demokraters omstridte underskriftsindsamling ikke meget valg. Enten et kompromis med FDP - eller ingen reform overhovedet, fastslog politiske iagttagere torsdag.

Jugoslavisk hær bomber UCK
*Den jugoslaviske hær bombede torsdag på ny flere byer i det sydvestlige Kosovo, hvor den etnisk-albanske oprørsgruppe UCK formodes at holde til. Det rapporterer internationale observatører i området. Den jugoslaviske hær affyrede granater fra kampvogne mod byen Jeskovo samtidig med, at serbisk sikkerhedspoliti tog stilling i nabobyerne Hoca Zagradska og Orahovac.
De seneste rapporter om kampe mellem serbere og Kosovo-albanere kommer kort efter, at etniske albanere de seneste dage er flygtet fra deres hjem i landsbyer ikke langt fra Jeskovo, efter at enheder fra den jugoslaviske hær har angrebet byerne.

Byråd bakker op om spørgeskema
*På trods af protester fra forældre mod et omstridt spørgeskema om truede børn har et enigt byråd i Århus alligevel besluttet at anvende skemaets datamateriale til fordelingen af 18 millioner kroner.
Spørgeskemaet blev sendt ud i januar i år til forskellige institutioner i Århus Kommune for at undersøge, hvordan fordelingen af ekstra penge til institutioner med truede børn skulle fordeles. Imidlertid faldt spørgsmål fire på skemaet en forældreorganisation for brystet, fordi det handlede om, hvordan forældres modenhed påvirker truede børn. Men ved ikke at anvende datamaterialet fra spørgsmål fire mener Århus byråd, at det kan fordele de 18 millioner på et fornuftigt grundlag alligevel.

Styren frikendt som sæddræber
*Mistanken om, at mænd i glasfiberindustrien får forringet sædkvalitet på grund af arbejdsmiljøet og opløsningsmidlet styren, manes nu i jorden. Det sker i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus, skriver De Bergske Blade.
800 danske og 200 glasfiberplastarbejdere fra Italien og Holland er blevet spurgt om, hvor mange måneder, der var gået, fra de ønskede at få et barn, til deres hustruer blev gravide. Denne del af undersøgelsen viste, at der ikke er nogen sammenhæng mellem udsættelsen for styren i glasfiberproduktionen og nedsat frugtbarhed. Samtidig har 23 nyansatte i glasfiberindustrien afgivet en sædprøve ved ansættelsen samt seks og 12 måneder senere. Og selv om der skete et fald i sædkvaliteten fra første til anden prøve, så udviste en sideløbende urinprøve meget lave værdier af styren. Dermed kan faldet i sædkvaliteten ikke kobles direkte sammen med påvirkningen af styren, mener forskerne.

Komgas opløser sig selv
*De regionale naturgasselskabers fællesorgan, Komgas, skal nedlægges. Det besluttede Komgas' bestyrelse torsdag, og de går nu i gang med at udarbejde en plan for en hurtig afvikling af Komgas.
For nylig valgte Naturgas Syds repræsentantskab at sælge selskabet til staten, og samtidig har Hovedstadsregionens Naturgas og Naturgas Midt-Nord planer om en fælles driftsorganisation.
"Vi må erkende, at der blandt de tilbageværende regionale naturgasselskaber ikke kan skabes enighed om et fælles forhandlingsgrundlag på strukturområdet, og dermed falder en væsentlig del af grundlaget for fællesorganet Komgas bort," siger formanden for Komgas, Søren Clausen. Han tilføjer, at der dog fortsat skal samarbejdes mellem selskaberne, men på et andet niveau.
SF''s energipolitiske ordfører, Anni Svanholt, er bekymret over, at Komgas nu opløser sig selv, og de regionale naturgasselskaber dermed spredes for alle vinde.

400 mio. kr. til norske jøder
*Norges Storting gav torsdag 450 mio. n.kr. (ca. 391 mio. d. kr.) til norske jøder for tab under Anden Verdenskrig. 250 mio. kr. er kollektiv kompensation, mens resten er afsat til erstatning til enkelt-personer.
Ifølge Stortinget kan uretten mod det jødiske folk under krigen aldrig gøres god igen. Der er enighed om at tage et historisk og moralsk opgør med den økonomiske likvidation af jøderne.

Dementi af pjece om pesticider
*Brancheforeningen for producenter og importører af plantebeskyttelsesmidler, Dansk Planteværn, besluttede torsdag at tilbagekalde en pjece, der beregner, hvad det vil koste landets kommuner at stoppe brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer.
Pjecen fastslår bl.a., at overgangen fra sprøjtemidler til manuel ukrudtsbekæmpelse vil betyde en stigning på 54 gange de nuværende udgifter og give kommunerne en økonomisk lussing.
Der er desuden regnet på de økonomiske konsekvenser i tre tilfældigt udvalgte kommuner, Værløse, Gladsaxe og Skælskør. Kommunerne i undersøgelsen har dog taget skarpt afstand fra oplysningerne, som de mener afviger stærkt fra de faktiske forhold, og som en konsekvens af kritikken har Dansk Planteværn trukket pjecen tilbage.

Ren besked til fyret personale
*136 mennesker, der er hovedpersonerne i de fejlagtige fyringssager i Randers Kommune, skal nu have ren besked om, hvad Kommunernes Landsforening (KL) har skrevet om dem i deres rapport, og de, der har krav på erstatning fra kommunen, vil få det. Det besluttede et enigt byråd i Randers. Samtlige ordførere beklagede KL's rapport, der i sidste uge konkluderede, at fejl og mangler mere var reglen end undtagelsen, når kommunale medarbejdere i Randers skulle afskediges.
Den nedsatte styregruppe, der består af byrådets gruppeformænd samt borgmester Keld Hüttel, skal nu kulegrave samtlige sager, mens alle tvivlsspørgsmål skal behandles i byrådet.

Bankansatte får kortere arbejdsuge
*Omkring 50.000 ansatte i banker, sparekasser og realkreditinstitutter kan vælge fremover kun at arbejde fire dage om ugen.
Det blev et af hovedresultaterne af overenskomstforhandlingerne mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om en ny overenskomst for de ansatte på området.
Ifølge den nye overenskomst er der lavet en såkaldt fire ugers norm for området, hvilket betyder, at de ansatte frivilligt og efter aftale med arbejdsgiverne kan korte arbejdsugen med eksempelvis én dag, når blot regnestykket over de fire uger ender med en arbejdsuge på gennemsnitlig 37 timer.

Strid om ændret børneorlov
*Regeringen beskyldes af en række unge socialdemokrater for at sylte de forbedringer af orloven til børnepasning, der indgår i regeringsgrundlaget, skriver Berlingske Tidende.
Siden september har arbejdsminister Ove Hygum (S) haft en færdig rapport liggende på sit skrivebord uden at foretage sig noget. Rapporten foreslår, at forældre skal kunne tage orlov i kun seks-otte uger ad gangen mod minimum 13 uger nu.
Reelt er regeringen kommet i en klemme. Siden statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) i fjor bebudede forbedringer, har flere grupper på arbejdsmarkedet fået omsorgsdage, og desuden er presset for at få folk til at blive på arbejdsmarkedet vokset. Arbejdsminister Ove Hygum afviser, at rapporten er blevet syltet.

Ungdomshuset lukkes og rives ned
*Ungdomshuset på Jagtvej i København skal lukkes, og det faldefærdige hus rives ned. Det besluttede et flertal på otte af 11 medlemmer i kommunens fritids- og kulturudvalg på et møde onsdag. Kun SF og Enhedslisten stemte imod.
Huset er angrebet af svamp, og både facade og fundament er i skidt stand. En istandsættelse ville ifølge kommunen koste 10-12 millioner kroner, og kulturborgmesteren er godt tilfreds med at have sparet de penge.
Med lukningen af Ungdomshuset, som ligger nær Nørrebros Runddel med Assistens Kirkegård som genbo, forsvinder bl.a. en række øvelokaler. Dem skal kulturforvaltningen nu finde en erstatning for, og imens får Ungdomshuset brugere lov at blive i huset.

Lafontaines tilbagetræden kom som en overraskelse
*Den tyske finansminister, Oskar Lafontaine, trådte torsdag meget overraskende tilbage fra både sin ministerpost og sin formandspost i det socialdemokratiske parti (SPD).
Det forlød, at Lafontaine forlader politik på grund af ærgrelser over indiskretion i den rød-grønne regering. Efter et regeringsmøde onsdag skrev adskillige tyske aviser om, at forbundskansler Gerhard Schröder, som står for en mere højreorienteret og konsensus-søgende linje end Lafontaine, havde irettesat sine ministre og ikke mindst havde haft bebrejdelser over for sin finansminister. Presserapporterne blev afvist af regeringstalsmænd dagen igennem, og det kom som en overraskelse, da den socialdemokratiske partiformand gav meddelse om sin tilbagetræden sent på dagen. Lafontaines erklæring var fåmælt: "Hermed giver jeg meddelelse om min tilbagetræden fra min post som leder af Tysklands Socialdemokratiske Parti. Jeg ønsker jer i fremtiden succes med arbejdet for frihed, retfærdighed og solidaritet."
Ved en pressekonference torsdag aften sagde forbundskansler Gerhard Schröder, at der allerede fredag vil blive udpeget en ny finansminister. Schröder udtrykte dyb beklagelse over Lafontaines beslutning, men han betonede, at regeringens stabilitet ikke på nogen måde ville blive truet.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu