Læsetid: 4 min.

Bomber for fred

21. maj 1999

Svenskerne har været prisværdigt hurtigt ude med en debatbog om krigen på Balkan og NATO-bombningerne

krig
Af forordet til den nye svenske debatbog Fredsbomber over Balkan fremgår det, at redaktionen blev afsluttet den 15. april, og allerede i begyndelsen af maj lå bogen, der er på godt 200 sider, klar fra trykkeriet.
I forordet skriver redaktørerne, at den er blevet til som en reaktion på og protest mod, at en krig atter er blusset op på Balkan.
De forskellige bidragydere kan ganske vist være uenige om mange ting, hedder det videre.
Der findes dem, der går ind for indsættelse af landtropper og dem, der er imod enhver udenlandsk indblanding - dem der fortsat tror på NATO og andre, som aldrig har gjort det, men bidragyderne er fælles om at mene, at NATO's bombninger af Jugoslavien, som indledtes den 24. marts, ikke gavner fred og sikkerhed, hverken i regionen, Europa eller verden.
I forordet nævnes det også, at en række af bidragyderne var blandt dem, der har underskrevet en udtalelse offentliggjort i Aftonbladet allerede den 29. marts under titlen "Bomber ingen løsning", og hvori det blandt andet hedder, at det påståede mål - gennem bombeangreb at redde menneskeliv - er udtryk for en chokerende form for kynisme, og at det i øvrigt burde stå klart efter Vietnam, Afghanistan og Irak, at bomber ikke løser nogle problemer.
Denne udtalelse var oprindeligt underskrevet af folk som Georg Henrik von Wright, Olof Lagercrantz, Sven Lindqvist og Joachim Israel for nu at nævne nogle af dem, der også er kendt i en dansk sammenhæng; den er i dag tiltrådt af over 1000 personer og findes aftrykt i bogens appendiks sammen med flere andre udtalelser.

Besættelsesaftalen
Bogen er opdelt i en række hovedafsnit - "Historien", "Rambouillet" og "Krigen", og i de historiske bidrag opridses noget af baggrunden for den nuværende situation, dels i Jugoslavien men også mere specifikt i selve Kosovo. Hvad afsnittet om Rambouillet-forhandlingerne angår, er den gennemgående vurdering - sådan som det også har været fremme i den danske debat - at det ikke drejede sig om reelle forhandlinger, men om et diktat, som ville have givet NATO en lang række vidtgående rettigheder indenfor hele Jugoslavien, hvilket får den norske journalist Astor Larsen i sin artikel "Besættelsesaftalen fra Paris" til at konstatere, at det for NATO måtte have stået helt klart fra begyndelsen, at Jugoslavien aldrig skulle komme til at skrive under.

Krigen
De fleste bidrag indgår i det afsnit, der har overskriften "Krigen"; en del af dem er allerede offentliggjorte avisartikler, hvilket betyder, at der er visse gentagelser.
De vigtigste kritikpunkter mod NATO-bombninger, som her fremføres, kan imidlertid opsummeres i følgende punkter:
*at man ikke har opnået det angivelige mål for aktionen, nemlig at stoppe den etniske udrensning, som tværtimod har fået et katastrofalt omfang,
*at man har kørt FN ud på et sidespor,
*at Milosevic i stedet for at blive svækket, står stærkere end nogensinde,
*og at oppositionen samtidig er blevet stærkt svækket.
Dette sidste kommer Veran Matic, grundlæggeren af den vigtige uafhængige Radio B92 i Beograd nærmere ind på i artiklen "At bombe barnet ud med badevandet"; han siger blandt andet:
"Hvis man vil skabe et stabilt og demokratisk retssamfund og undgå populister, demagoger og andre bedragere, må offentligheden allerførst have adgang til information; med andre ord, man må have en fri presse. NATO's bomber har revet de spirende demokratiske frø op af jorden i Kosovo, Serbien og Montenegro og samtidig sørget for, at der vil gå meget lang tid før de spirer igen."

Debatten
Den afsluttende artikel er skrevet af forfatteren Maria-Pia Boëtius og stod at læse i Aftonbladet den 8. April.
Hun kommer blandt andet ind på den måde, debatten har været ført på i Sverige og skriver, at man skulle mene, at i et land, som betegner sig som neutralt og alliancefrit, og som ikke er tilsluttet NATO, burde man kunne føre en virkelig uhildet debat, men det er ikke tilfældet, og hun nævner som eksempel, at de, som stiller spørgsmålstegn ved bombningerne, ofte bliver anklaget for at støtte "Beograd-regimets folkemordspolitik".
Grunden til, at hun selv var imod fra første sekund, havde ikke noget med storpolitik at gøre, men udsprang blandt andet af, at hun havde truffet serbiske nationalister i det tidligere Jugoslavien, og det var noget, der rystede hende.
I den forbindelse citerer hun Ryszard Kapuscinski for følgende:
"Verden trues af tre svøber: Den første er nationalismen. Den anden er racismen. Den tredje er den religiøse fundamentalisme. Disse tre svøber har et og samme grundtræk - nemlig det aggressive og fuldstændig irrationelle præg. At komme i kontakt med intellektet hos den, som er smittet af en af de tre svøber, er ikke muligt. Det brænder er helligt bål i et sådant hoved, som blot venter på et brændoffer..."

Debat til tiden
Og, fortsætter Maria-Pia Boëtius, "dem jeg traf var besat af mindst to af de tre svøber på én gang. Men jeg traf også andre serbere, som i samarbejde med muslimer og kroater modigt kæmpede for fred og demokrati. Det var imidlertid ikke disse serbere, som havde magten eller kunne styre udviklingen."
Og set på denne baggrund mener hun, at det var halsløs gerning at tømme Kosovo for observatører, hjælpearbejdere og journalister og på denne måde lade kosovo-albanerne alene tilbage med de serbiske tropper, samtidig med at man begyndte at bombe. Det måtte simpelthen resultere i en gigantisk katastrofe.
De sidste måneders udvikling har skabt nye fronter og brudlinjer, samtidig med at der er blevet sat afgørende spørgsmålstegn ved nogle af de værdier og forestillinger, mange af os måske har taget for givet.
Fredsbomber over Balkan er et prisværdigt hurtigt indlæg i den nødvendige debat, der allerede er begyndt, og som sandsynligvis vil komme til at vare meget længe.

*Axelsson, Anders, Püschel, Anders, Reinholdsson, Fredrik og Wijk, Erik (red.): Fredsbomber över Balkan. Konflikten om Kosovo. 208 s. 50 sv. kroner. (Manifest. Stockholm, 1999)

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her