Læsetid: 3 min.

Monsanto: Roundup kan gå i grundvand

10. juni 1999

Men kun under helt specielle omstændigheder, siger sprøjtemiddel-producenten efter fund af Roundup i fynsk grundvand

"Der findes ingen bekræftede fund af Roundup i grundvandet nogen steder i verden. Heller ikke i Danmark - eller for den sags skyld i de andre nordiske lande."
Sådan hed det fortsat onsdag aften på sprøjtemiddelproducenten Monsantos danske hjemmeside på Internettet. Og det selv om Fyns Amt allerede i sidste måned gjorde en bred kreds af hjemlige fagfolk opmærksom på, at der siden efteråret er fundet opsigtsvækkende høje koncentrationer af det meget brugte ukrudtsmiddel i grundvandet under Fyn.
Amtet har i gentagne boringer på Østfyn fundet både sprøjtemidlets aktivstof glyphosat og nedbrydningsproduktet AMPA i én til fem meters dybde. Stofferne er påvist i både drænvand og ungt grundvand i mængder, der overskrider grænseværdien.
Fundet af Roundup - det mest brugte ukrudtsmiddel i Danmark og resten af verden - udløste onsdag krav om at fremskynde den revurdering af sprøjtemidlet, som Miljøstyrelsen har planlagt at indlede til september.
Skulle revurderingen føre til et forbud mod Roundup, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for den multinationale koncern Monsanto, som ikke alene sælger sprøjtemidlet verden over, men også sælger et stigende antal gensplejsede afgrøder, der er skræddersyet til
Roundup ved at være gjort modstandsdygtige mod ukrudtsmidlets giftvirkning.
Mens bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace onsdag henstillede til miljø- og energiminister Svend Auken om straks at stoppe den fortsatte brug af Roundup, appellerede miljøgruppen NOAH til ministeren om også at stoppe de forsøg med udplantning af
Roundup-resistente gensplejsede foderroer, som blev indledt på 14 forsøgsmarker landet over for få uger siden.
"Forsøgsmarkerne med Roundup-resistente afgrøder bør pløjes op nu. Naturligvis er det vigtigt, at man forsker i risici ved gen-afgrøder, og herunder også har forsøgsmarker. Men der er intet godt argument for at plante resistente afgrøder, når der allerede nu er klare beviser på, at det nuværende glyphosat-forbrug forurener vandmiljøet," siger Bo Normander, NOAH.

Kendt siden efteråret
I Fyns Amt fortæller miljøchef Thorbjørn Sørensen til Information, at de første fund af Roundup under en mark på Østfyn blev gjort i oktober, og at fundene er blevet bekræftet ved kontrolmålinger senest i april.
"Vi er helt sikre på de målinger, der viser meget høje koncentrationer i en meters dybde. Vi har desuden målt i 1,5, 3 og 5 meters dybde og også der fundet
Roundup, fire gange i træk i faldende koncentrationer som tiden er gået. Flere undersøgelser skal nu vise, om der kan være fejlkilder."
"Vi har hele tiden holdt Miljøstyrelsen og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse orienteret, og vi er enige i vurderingen af resultaterne," siger Thorbjørn Sørensen.
"I den godkendelse, som Miljøstyrelsen i 1990 gav af Roundup, hedder det, at
Roundup ikke kan udvaskes til overfladevand og grundvand. Sprøjtemidlet er flere gange i de seneste år blevet fundet i overfladevand, og vores undersøgelser viser nu, at det også under visse omstændigheder kan udvaskes til grundvandet."
I en kommentar til de fynske målinger siger direktør Fredrik Lundén, Monsanto Norden, at der tilsyneladende er tale om et sammenfald af meget specielle omstændigheder - kraftig efterårsregn lige efter sprøjtningen og mange sprækker, porer og ormegange i jorden.
"Under sådanne særlige forhold kan der ske en nedvaskning til drændybde, og det er ikke et Roundup-problem. Det gælder for alle stoffer - også stoffer, der er mange gange giftigere end Roundup. Sagt på en anden måde, så kan man i helt særlige tilfælde ikke undgå udvaskninger - heller ikke af godkendte stoffer som Round-up," siger Lundén, der ikke vil udelukke flere lignende fund af sprøjtemidlet.

Grib ind
Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Poul Henrik Harritz, mener, at den foreliggende viden er tilstrækkelig til, at Auken bør skride ind: "Fyns Amt tager det forbehold, at stofferne kan være sivet ned gennem brønde. Men det er nu et faktum, at nedbrydningsprodukterne er fundet i vort højtliggende grundvand. Så skulle miljøministeren leve op til sin egen holdning - som vi deler - nemlig at sprøjtegifte, der findes i grundvandet, skal forbydes, så bør han selvfølgelig overveje, om det ikke er på tide at forbyde Roundup," siger han til ritzau.
Også SF ønsker et hurtigt initiativ fra Svend Auken.
"Jeg vil bede miljøministeren starte en egentlig forbudsprocedure allerede nu, så vi kan få en bred og saglig vurdering af Roundup og andre midler med aktivstoffet glyphosat," siger folketingsmedlem Jørn Jespersen.

Leder på bagsiden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her