Læsetid: 11 min.

Amerika venter på dommedag

18. december 1999

Skal man for alvor nå at hoppe på dommedagsvognen, inden klokken falder i slag, så er markedet størst i USA. Religiøse sekter, pseudovidenskabelige teorier og fanatiske højreekstemister har hele apparatet klar

Vi er i de sidste tider. Verden vil gå under og Kristus genopstå fra de Dødes Rige. Blot ved vi ikke præcist, hvornår det sker og hvordan, men ske vil det, thi dommedag står forkyndt i bibelen..."
Mennesker har troet på denne dystre undergangsprofeti, siden Daniels Bog i Det Gamle Testamente og Johannes' Åbenbaring i Det Nye Testamente blev kendt. Utallige er de gange, folk og stater i Mellemøsten og Europa ængsteligt har ventet på død og ødelæggelse.
Hvert århundrede har haft sine falske profeter, der satte skræk i livet på deres tilhængere med forkyndelsen af dommedag. På en forudbestemt dato ville en naturkatastrofe indtræffe, en epidemi sprede sig eller en meteor falde og alle levende væsener på Jorden blive udslettet.
Budbringere om dommedag findes stadig til overmål. Indtil for 100 år siden hørtes deres røst stadig i europæiske byer; i vore dage skal man til Amerika - eller en tur på Internettet - for at orientere sig mere eksakt om nedtællingen til verdens undergang.
Det er i USA, der sker noget, ikke mindst fordi vi om få dage skal byde et nyt årtusinde velkommen. Runde tal har altid antaget symbolsk betydning, og den Hellige Skrift lovede et tusindårsrige med Jesus som konge over Jorden.
Om modgangstiden kommer før eller efter hans genkomst, kan ingen sige med sikkerhed. Det afhænger af, hvordan man fortolker bibelen. Men alene forventningen om et tusindsårskifte har givet frit løb for amerikanernes fantasi; deres forestillingsevne har aldrig fejlet noget.
Og afstanden mellem fantasi og virkelighed synes for mange at være blevet indsnævret betydeligt, siden offentligheden for nogle år siden hørte, at en indbygget fejl i edb-maskiners datotælling vil kunne foranledige en midlertidig kortslutning af teknologisk afhængige samfund natten mellem den 31. december 1999 og 1. januar 2000.
I denne livsprøve ser falske profeter og charlataner i Amerika varslet om, at de sidste tider er nær. "Det er første gang i en tusinde år lang historie med dommedagsforudsigelser, at vi rent faktisk ved, at et eller andet vil ske på en bestemt dato. Meget af dommedagsangsten samler sig derfor om Y2K," siger Stephen O'Leary, lektor på University of Southern California.
Så tiden er inde til at forberede sig. Fornuftige amerikanere har provianteret, de ængstelige vil forskanse sig i kældere eller bunkere med et fjernsyn og en mobiltelefon, racister og jødehadere planlægger ifølge forbundspolitiet et væbnet oprør, tilhængere af den udvidede bevidsthed forudser kontakt med en anden civilisation i rummet, mens de bibeltro er taget til Jerusalem for at overvære undergangen, der en dag vil bringe Kristus tilbage til Jorden.

Pastor Clyde Lott i den lille by Canton i sydstaten Mississippi skiller sig ud fra resten af den apokalyptiske flok. Han ønsker at gøre noget godt og konkret for at fremskynde verdens undergang, så vi alle snarest muligt vil kunne bevidne Jesus' genopståen.
"Det bliver måske ikke i min levetid, selv om jeg ikke helt udelukker det," forklarer han.
Clyde Lott har læst sin bibel og forstået. I Femte Mosebog, kap. 11, vers 14-15 står der:
"Hvis I vil lytte til de befalinger, jeg giver jer i dag, og elske Herren jeres Gud og tjene ham af hele jeres hjerte og af hele jeres sjæl, så vil jeg til rette tid give jeres land den regn, det behøver, både efterårsregn og forårsregn, så du kan høste dit korn, din vin og din olie. Jeg vil sørge for græs på dine marker til kvæget, og du skal spise dig mæt."
"Vi kristne skal forkynde evangeliet, og Gud har i mit hjerte anbragt et ønske om at velsigne Israel," fortæller Clyde Lott.
Eftersom den gode pastor ikke magter at tilvejebringe regn, synes der kun at være en udvej - at lade græsset gro i Israel, således at kvæget kan gå på marken, og jøder og palæstinensere spiser sig mætte.
Clyde Lotts egentlige bestalling er kvægfarmer. I 1990 fik han den lyse idé, at kun ved at sende horder af kvæg til Israel og bygge kvægbrug i det Hellige Land efter moderne amerikanske produktionsmetoder, kunne han tjene Gud.
Efter flere rejser til Israel kom Lott i kontakt med den ortodokse rabbiner Haim Richman, og sammen oprettede de i 1994 selskabet Canaan Land Restoration of Israel, der skal opkøbe jorde, hvor 2.000 amerikansk køer efter planen skal gå på græs.
Allerede for et år siden skulle de første 140 stk. kvæg have været ekspederet pr. fly til Israel. "Men vi har problemer med de israelske toldmyndigheder," forklarer pastor Lott.
Pengeindsamlingen i USA er ellers gået meget godt. Ordet er blevet spredt af ligesindede præster i de religiøse sydstater. Hvis de rettroende vil velsigne Israel, koster det kun 1.000 dollars at sponsorere en ko og 340 dollars at få den fløjet over. Mindstebidraget er 250 dollars - en kvart ko.
Israel importerer 80 pct. af sit oksekød. "Vi kan opdrætte kvæg og sælge oksekød til en langt lavere pris til gavn for både jøder og palæstinensere," siger Clyde Lott.
For seks år siden havde den rige amerikanske kvægopdrætter naturligvis sat sin lid til, at køerne allerede ville møh'e i Israel, når årtusindeskiftet indtræffer. At det ikke lykkes, generer ham nu ikke.
"Ifølge bibelen skal 19 røde køer først ofres i Jerusalem. De vil blive brændt og deres aske blive blandet med vand og brugt til at vaske templet rent," siger Lott.
"Den Hellige Skrift siger, at førend de sidste tider oprinder, skal Israel blive frodig og kvæg græsse på grønne marker. Først herefter vil undergangen komme og Guds himmerige opstå på Jorden."
Hvem ved, måske i Clyde Lotts levetid.

Shaul Hawkins i Abilene, Texas er ikke nær så frygtsom med sine forudsigelser. Han kender datoen for undergangen: September anno dominum 2000.
Pastor Hawkins er grundlægger af en religiøs sekt, der hedder House of Yahweh (Herrens Hus). "I modsætning til andre religioner forkynder vi ikke noget opdigtet. Vi følger nøje de 613 love fra Første Mosebog," fortæller han.
Bibelens ord skal tages bogstaveligt, Herrens befaling adlydes. "Hviledagen skal f.eks. ikke holdes om søndagen. I bibelen er det fredag," konstaterer Shaul Hawkins, hvis jødiske fornavn skyldes sektens slægtskab med den ortodokse jødiske tro.
I den texanske by fejrer House of Yahwehs 2-2.500 medlemmer tre helligdage om året - den jødiske påske og pinse, og løvsalsfesten. Jul og alt det andet kræmmeri fordømmer de som ren og skær synd.
Så hellere drømme om Israel. "Vi er normalt i Det Hellige Land tre-fire gange om året og møder medlemmer af Knesset," oplyser pastor Hawkins, som i en anden karriere var trykssagsarbejder i Abilene.
Han fordømmer andre sekter for at tiltrække nye tilhængere med varsler om undergang. "Vi opnår aldrig fred (himmeriget på Jorden, red.), når andre underviser deres disciple i at synde og forbryde sig mod bibelens ord," mener profeten i Texas.
Ikke desto mindre vil de apokalyptiske visioner i Daniels Bog og Johannes' Åbenbaring indtræde snart. Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvis man hedder Shaul Hawkins og skal lede og fordele arbejdet med en daglig flok på 20-30 voluntører, mest husmødre, i Herrens Hus.
Hawkins budskab bliver trykt og solgt i massevis i Prophetic Word Magazine via sektens hjemmeside på Internettet.
Her kommer forklaringen. I Daniels Bog kap. 9 hedder det, at Gud vil bringe ulykker over Jerusalem, fordi israelitterne har forbrudt sig mod Ham og Moses' love. Daniel trygler om tilgivelse, og ærkeenglen Gabriel lander med et budskab fra Gud. Jerusalem får en tidsfrist på 70 uger til at bringe synden til ophør.
Men sones skal der, så Gud beordrer en fremmed fyrste til at angribe og ødelægge byen. Under kampen indgår de stridende parter en fredspagt, der varer syv dage og midtvejs "bringes slagtoffer og afgrødeoffer til ophør."
Fredsforhandlingerne indstilles med andre ord uden, at krigen bryder ud igen.
"Kan De huske, at fredsaftalen mellem Israel og palæstinenserne blev indgået 13. september 1993 i Washington," spørger Hawkins.
- Ja.
"Nuvel, midtvejs blev den lagt på is af Netanyahu. Under Barak forhandler man igen, og Clinton håber at starte forhandlinger om Jerusalems fremtid i september 2000 - det er syv år efter 1993!"
- ???
"Fra Daniels Bog ved vi, at fredspagten varer i syv år (nej, pastor Hawkins i syv dage, red.) og herefter følger ødelæggelsen af Jerusalem."
Dommedagsprofeten fortsætter: "Undergangen kommer altså. Det bliver formentlig ved en atomkrig. Mange tror, at den trussel er forsvundet efter Den Kolde Krig, men se nu alle de små lande, der forsøger at skaffe sig a-våben. Forleden i Beijing mindede Boris Jeltsin Clinton om, at Rusland stadig er en atomvåbenmagt."

Brenda Brasher er professor i religion på Mount Union College i Ohio og har i årevis fulgt dommedagsgrupper og deres kald i USA.
"Folk som Shaul Hawkins har en imponerende forestillingsevne," siger hun. "De magter konstant at opdigte nye forklaringer, som passer ind i deres eskatologiske tænkning."
Ifølge Brasher har amerikanerne vist sig at være særligt åbne overfor utopier og dommedagsidéer. "Historisk set blev jødernes vanskelige livsvilkår reflekteret i apokalyptiske visioner manet frem i deres litteratur. Denne dommedagstradition bliver ført videre i Det Nye Testamente og kristendommen og sætter siden stærkt præg på det religiøse og intellektuelle liv i Europa fra middelalderen og frem."
"Allerede drømmen om en Ny Verden, et land frit for religiøs og politisk undertrykkelse, minder om engelske puritanere, der lander i Amerika i 1600-tallet, om tusindeårsriget. De forestiller sig at kunne bygge riget op," forklarer professor Brasher.
At tanken om undergang og genopstandelse tiltrækker nutidens amerikanere så voldsomt tilskriver hun også en typisk frygt for den ukendte fremtid. "I dette land læser vildt mange mennesker deres horoskop. Bøger om verdens undergang er bestsellere."
Ligesom de bibelske profetier har haft enorm indvirkning på europæisk historie og kultur, lige så i det amerikanske samfund. "Dommedagsdrømme kan selvfølgelig give udslag i masseselvmord, hvilket vi så med sekten Heaven's Gate i San Diego for nogle år siden. Men for det meste er resultatet positivt," mener Brenda Brasher. Viljen til at sætte sig ud over status quo og forbedre verden tilskriver hun i en kommende bog troen på tusindsårsriget.
"Hvordan ellers forklare hippie-bevægelsen, Woodstock og New Age-bølgen? Selv borgerretighedsbevægelsen og sorte borgeres kamp for ligeret i 1960'erne inspireres af bibelen. Martin Luther King kom fra en babtistkirke i sydstaterne, som talte det sprog," siger professor Brasher.
I 1990'ernes Amerika er det nok at tænde for tv og se X-Files eller gå i biografen. "Dommedagsfrygt og fantasi gennemsyrer film. Hollywood er storeksportør af den slags ideer."

Det er næppe heller et tilfælde, at film som Star Wars produceres i USA. Længslen efter at udforske universet ligger i pionerånden. Overraskende er det imidlertid, at selv grupper, der er optaget af ufo'er og civilisationer i andre solsystemer, finder det væsentligt at engagere sig i debatten om Y2K og bibelens spådom om de sidste tider.
Den mest prominente af disse grupper hedder Unarius Academy of Science og ligger i San Diego. Dette pseudo-videnskabelige akademi blev grundlagt i 1951 og hævder at have indsamlet et kolossalt materiale om eksistensen af andre civilisationer i universet.
"Siden 1954 har vi udgivet 130 bøger om emnet," siger direktør Charles Spiegel, fhv. lektor i psykologi på Boston University og University of Southern California.
Tre hele værker om et imperium i stjernekonstellationen Orion er tilgængelig for alle interesserede læsere, fortæller Spiegel, en høflig ældre herre, der taler om andre rumvæsener, som var de hans naboer eller nærmeste bekendte i San Diego.
Charles Spiegel mener at have løst gåden om Y2K. "Ingen kan bilde mig ind, at edb-ingeniører ved et tilfælde glemte at levne plads til fire datotal. Årsagen er, at de var under hypnotisk indflydelse af edb-teknikere fra Orion-riget, som levede for 150.000 år siden. Det kan kun ske, fordi livet i universet er kontinuerligt og elektroniske hjerneceller overlever."
Jep.
Det fører nok for vidt at referere Spiegels historie om livet i Orion-riget, der på et vist tidspunkt blev erobret af det mere højt udviklede Pleiades-rige. Det springende punkt er, at disse forhistoriske rumvæsener var udstyret med hjerner, hvis funktion minder om en computer - faktisk var individerne kontrolleret af centrale edb-systemer.
Hvor om alting er - på et eller andet tidspunkt opstod der en fejl i deres computerprogram, og det må vi altså døje med her på Jorden 150.000 år efter. Siger Charles Spiegel fra Unarius Academy of Science.
Svært at argumentere imod.
Men frygt ikke! De sidste tider nærmer sig. I 2001 vil et 10 etager højt rumskib fra Pleiades-riget lande på vores planet og være udstyret med et forskerlaboratorium. "De kommer for at lære os om livets elektroniske natur. Pleiades-folket har en udvidet bevidsthed, som gør dem udødelige. De vil kunne løse store gåder i vores verden som krig, fattigdom og sygdom," forudser Dr. Spiegel.
Og hvad om de bliver væk?
"Det svarer til at stille følgende spørgsmål i Anden Verdenskrigs første år: Hvad sker der, hvis der ikke kommer krig. Problemet er, at rumskibet vil komme. Det må vi forholde os til," forklarer den distingverede psykolog i San Diego.
"Vi kan dokumentere det med informationer transmitteret til os fra Pleiades-riget."

Fra det mere jordnære Amerika forlyder det, at religiøse sekter forbundet via den ustrukturerede racistiske bevægelse Christian Identity planlægger et vældigt fyrværkeri inden nytårsaften.
"Nogle af disse grupper er overbevist om, at Ragnarok står for døren, og at de bliver nødt til at rense Jorden for antikristne som jøder, homoseksuelle, aborttilhængere og fortalere for blanding af racer. Ellers vil Kristus ikke vende tilbage til Jorden," udtaler Mark Potok fra Southern Poverty Law Center i Alabama.
I den verdslige del af USA's ekstremistiske militsbevægelse finder man endvidere den udbredte opfattelse, at computerproblemet vil forvolde et kollaps af det amerikanske samfund og føre til et diktatur, en verdensregering ledet af FN.
"Derfor er der mange, der har bevæbnet sig til tænderne for at forsvare sig," fortæller Potok, hvis gruppe overvåger denne slags ekstremistiske grupper.
I en hemmelig FBI-rapport lækket til pressen i november hedder det, at "nogle individer knyttet til disse grupper har erhvervet våben, lagret fødevarer og tøj, samlet penge ind, skaffet sikre huse og bunkere samt identificerede mulige militære mål."
Ifølge FBI risikerer militærbaser, FN's bygninger og personel i New York, institutioner, der repræsenterer jøder, afro-amerikanere og homoseksuelle, at blive skydeskive.
Én af de kendteste ledere af Christian Identity er præsten James Wickstrom, hvis hjemmeside på Internettet er fyldt med dystre advarsler om Y2K-fænomenet. På et møde med folk fra Aryan Nation i Pennsylvania i 1998 forudsagde han, at myndighederne vil beslaglægge våben, sende folk i koncentrationslejre og afskaffe alle privatejede hospitaler.
"Myndighederne planlægger en krig mod os i 2000, hvorunder to tredjedel af Amerikas hvide racister vil miste livet. Derfor skal fjenden udslettes. De skal hænges. Det afgørende og blodige slag nærmer sig," forkyndte pastor Wickstrom.
Det er ganske vist.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her