Læsetid: 8 min.

Hovedløse profet-aspiranter

31. december 1999

Ingen havde 13 rigtige besvarelser i årets profetkonkurrence. Men der var også andre overraskelser

Profetbestyrerindens mormor nærede faste overbevisninger om fundamentale ting i tilværelsen. Og til disse hørte opfattelsen af, at menneskesindet er således beskaffent, at det glemmer de ubehagelige ting og kun husker det gode. At konstateringen altid faldt i umiddelbar forlængelse af en detaljeret gennemgang af de sorger og ulykker, livet havde budt hende, anfægtede ikke hendes formening om selv at være en ganske udmærket repræsentant for arten.
Mormors udsagn kan altså muligvis ikke direkte tages for pålydende, men datterdatteren ønskede dog, at hun havde husket på det, da hun i dagene op under jul åbnede den traditionelle postsæk med profetbesvarelser og gik i gang med indholdet. I den optimistiske tro at kunne klare sagerne på en dags tid eller to.
Havde hun nu skønnet på sin arvelod fra mormor, var hun måske i tide kommet i tanke om det chok, hendes forgænger i embedet fik, da hun i 1997 åbnede profetpostsækken.:
"Fire rigtige, tre rigtige, syv rigtige, seks rigtige, otte rigtige. Ikke en eneste 13'er. Det var da underligt. Skulle det virkelig være så svært. Næste kuvert. Samme resultat."
"Efter de første tyve kuverter indser en lettere rystet bestyrerinde, at her får hun brug for hjælp. Ganske omfattende hjælp."
Men den nye profetbestyrerinde havde fuldstændig glemt opgavens omfang og sad nu i nøjagtig samme situation som sin forgænger. Blot med den forskel, at forgængeren må have haft lidt bedre nerver.
"Lettere rystet" er ikke en fuldt dækkende betegnelse for den tilstand af desperat håbløshed, der indfandt sig ved blikket i sækken efter to dages intensivt statistikerarbejde. Der måtte tilkaldes akut-assistance.
Heldigvis indfandt denne sig næste dags morgen i skikkelse af en veloplagt Suzanne Kur Stuven, der tre dage senere (!) noget mindre oplagt og med flimmer for øjnene havde arbejdet sig frem til det komplette resultat: 1107 besvarelser, heraf mange, med helt op til ni rigtige.

Tom trone
Ja, kære profeter, ni rigtige! Som I nok gætter af denne forbeholdne ros, så var der altså ikke nogen, der havde 13 rigtige i år. 86 ramte rigtigt ni gange, der var 19, der havde ti rigtige og tre fik en 11'er. 12 rigtige: Ingen, 13 rigtige: Ingen. Årets profettrone står gabende tom!
Men kan man muligvis rokkes i sin tro på menneskesindet, så skal der meget til, før troen på, at Information har Danmarks bedste læsere vakler. Suzanne og profetbestyrerinden er derfor efter nogen grublen nået frem til den forklaring, at det er verden, det er galt med.
Mere end nogen anden var det Birgit Kantorowitz fra Albertslund, der bestyrkede os i denne opfattelse. Birgit Kantorowitz præsterede nemlig det umulige: 13 forkerte svar på den dumme verdens kedelige gang i året der gik!
Suzanne og bestyrerinden har været meget fristet til at vende sejrens trone på hovedet og uddele portrættet af Anna og Michael Ancher til denne besvarelse, som vi begge er dybt imponerede af. At ingen heller havde en 12'er trak i samme retning, men så meldte alle indvendingerne sig.
For 11 rigtige var jo bedst, og undervejs er vi desuden også stødt på rigtig mange gode begrundelser for profetaspiranternes rigtige gæt. Så vi har valgt at gøre, som vi plejer: anerkende de dygtige, vidende, forudseende eller bare heldige ræsonnementer, der har ført til 11 rigtige gæt, udtrække den heldige vinder blandt de tre, godt blandede kuverter og udråbe

Rokiye Yilmaz,
Klosterparkvej 133, 1 tv.,
4400 Kalundborg

til Årets Profet 1999. Til lykke med såvel hæder som Ancher-portrættet! Kun hæder - men stor! - til Bo Kjems og Anders Kjærgaard, der ligeledes kan lune sig ved 11 rigtige besvarelser.

Tro og mistro
Årets besvarelser deler sig ellers meget godt efter profetørernes tro, respektive svigtende tro på menneskesindet.
Her er det første spørgsmål et godt parameter: Vil der blive afholdt møde i en ved lov nedsat kommission, der skal undersøge PET. 58 procent har besvaret dette spørgsmål med nej, mange af dem med højlydt forudfattede meninger om, at sagen nok blev fejet ind under gulvtæppet. Men nej! Ja er det rigtige svar. Man bekræfter i Udenrigsministeriet, at kommissionen har holdt møde.
I spørgsmålet om Socialdemokratiets andel af mandaterne ved valget til Europaparlamentet i juni veksler en generel mistillid til partiet med en helt overraskende tillid. Mistilliden udtrykkes for eksempel af Hans Henrik Bøttger, der skriver:
"Det står ilde til med Socialdemokratiets tillid til vælgerne og vice versa. Jeg tror ikke det kan blive bedre i lang tid. Derfor må de nok nøjes med at slås om tre mandater, de kære pampere."
Og tre mandater var det rigtige svar. For tilliden tegner sig eksempelvis Doris Karlsson, der tildeler partiet hele 12 mandater! Men Doris Karlsson er langt fra alene i at tage fejl: hele 57 procent gættede forkert - en stor del dog ved kun at ville ofre to sølle mandater på partiet.
24 procent mente, at der nok skulle komme gang i en retssag mod Augusto Pinochet inden den 15. december, men så langt nåede sagen som bekendt ikke, hvilket da også 76 procent realistisk havde vurderet.
Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt der inden samme dato kunne opnås enighed mellem den tyske regering og atomindustrien om en plan for afvikling af Tysklands atomkraftværker tæller profetskaren hele 91 procent nej-svarende realister, kun ni procent har fulgt mormors parole og set bort fra/fortrængt de ubehageligheder, der står i vejen for en sådan enighed, nemlig realpolitik og styrkeforhold. Sagen er den, at De Grønne i regeringen - efter i deres valgkamp at have krævet afvikling hurtigst muligt - nu mener, at værkerne
højst må blive 30 år, før de lukkes. Det ville betyde, at det sidste skal lukke i 2018. Men i takt med at realismen har indfundet sig hos De Grønne, er industrien blevet mere krævende. Hvor den umiddelbart efter valget var parat til at lukke fire værker ned allerede i år 2002, kræver den nu, at et værk skal være mindst 35 år gammelt, før det lukkes. Så nope!: Ingen enighed.

Nakskov for Helge
Så er der spørgsmålet om, hvem der er Danmarks indenrigsminister den 15. december 1999. Også her må der siges at være en pæn portion realisme repræsenteret: Thorkild Simonsen, som det jo er, løb af med næstflest rigtige besvarelser, nemlig hele 85 procent. Blandt de øvrige forslag finder man størsteparten af Folketinget repræsenteret - og en sej lille modstandslomme til fordel for Helge Adam Møller på Nakskov Gymnasium - men den alt overvældende alternative popularitet blandt Informations profeter nyder Birte Weiss, der fik hele 67 stemmer.
Hun må dog dele pladsen med blandt andre Pia Kjærsgaard, Suzanne Bjerrehus og Prins Henrik.
Svarene på spørgsmålet om Letlands medlemsskab af EU er egentlig lidt overraskende. hele 42 procent har besvaret det med ja, selvom det vel ikke pr. 15. januar var så indlysende, at den formelle beslutning om at indlede forhandlinger med Letland ville blive truffet ved Helsiniki-topmødet den 10. og 11. december! Det var altså på et hængende hår, at det i stedet havde været de 52 procent, der har besvaret spørgsmålet med nej, som havde fået ret.
Og Birgit Kantorowitz havde måttet nøjes med 12 forkerte.
Spørgsmålet om afskaffelsen af det toldfrie salg deler også profetskaren, men her er procentdelen af rigtige svar helt oppe på 61 - hvoraf flere udtrykker tillid til Marianne Jelveds viljestyrke.

Lex Mormor slår til
På spørgsmål ni slår Lex Mormor for alvor til! Her hyller hele 88 procent sig i drømmesøde forestillinger om en Oscarnominering til Thomas Vinterbergs Festen. Det er den højeste repræsenterede fejlprocent! Ja, pressens magt er stor, når der er noget, vi gerne vil tro på!
Spørgsmålet om en ny kgl. scene er til gengæld det, der deler besvarelserne mest ligeligt med 43 procent rigtige og 57 procent forkerte. Som bekendt er der indgået forlig om en ny scene for skuespillet i Turbinehallerne i Gothersgade.
De, der er for og imod Kjell Magne Bondeviks statsministerpost, er næsten ligeså ligeligt fordelt: 51 og 49 - dog er det her de 51 procent, der rammer rigtigt. Men profetbestyrerinden kan ikke nære sig for at lufte sin mistanke om, at noget skyldes det rene gætteri.
"Kan nogen finde ud af norsk politik?" skriver således Lene Pedersen, der da også gætter forkert, og Vilmar Olsen, der svarer ja, giver følgende begrundelse:
"Det her ved jeg ikke en s... om, og da jeg har haft overvægt af nej'er hidtil, må det blive et ja."
Så er der mere autoritet bag besvarelserne af det næstsidste spørgsmål. Her svarer hele 89 procent, at Brian Laudrup ikke får et come back, mens kun 49 procent mener, at Kai Holm ikke bliver medlem af IOC.
Profetbestyrerinden varmer sig ved de indtil flere indsendere, der spørger who the f... Kai Holm er. Det vidste hun heller ikke.

1999 - de rigtige svar

1. Afholdes der inden 15. 12. 99 møde i en ved lov nedsat kommission, der skal undersøge Politiets Efterretningstjeneste?
Ja

2. Hvor mange mandater får Socialdemokratiet ved det danske valg i Europaparlamentet i juni 1999?
Tre

3. Kommer der i 1999 gang i en egentlig retssag mod Augusto Pinochet?
Nej

4. Opnås der inden 15. 12. 99 enighed mellem den tyske regering og atomindustrien om en plan for afvikling af Tysklands atomkraftværket?
Nej

5. Hvem er Danmarks indenrigsminister 15. 12. 99?
Thorkild Simonsen

6. Får det konservative Folkeparti også ny parlamentarisk leder i 1999 (dvs. inden 15. 12. 99)?
Ja

7. Bliver Letland inviteret til forhandlinger om EU-medlemskab i 1999?
Ja

8. Afskaffes det toldfrie salg i EU som planlagt 1. juli 1999?
Ja

9. Bliver Thomas Vinterbergs Festen nomineret til en Oscar for årets bedste udenlandske film 1999?
Nej

10. Bliver der truffet beslutning om placering af en ny kgl. scene inden 15. 12. 99?
Ja

11. Er Kjell Magne Bondevik statsminister i Norge 15. 12. 99?
Ja

12. Får Brian Laudrup et comeback på det danske landshold inden 15. 12. 99?
Nej

13. Kommer Kai Holm med i IOC (den internationale olympiske komité) som dansk medlem i 1999?
Nej

Hvad sker der i 2000?
1. Hvem vinder præsidentvalget i USA i år 2000?

2. Hvem vinder præsidentvalget i Rusland i 2000?

3. Vil der inden den 15. december 2000 blive fastsat en dato for folkeafstemningen om dansk deltagelse i ØMU'en?
q ja q nej

4. Indfører EU økonomiske sanktioner over for Rusland som følge af krigen i Tjetjenien?
q ja q nej

5. Holder Anders Fogh Rasmussen sit løfte om at Venstre ikke stemmer for en eneste forhøjelse af skatter eller afgifter?
q ja q nej

6. Er der mellem den danske og den tyske regering indgået principiel overenskomst om en fast Femern-forbindelse inden 15. 12. 2000?
q ja qnej

7. Er der totalt rygeforbud på Skejby Sygehus' område d. 15. 12. 2000?
q ja q nej

8. Vinder Lars von Trier Guldpalmerne ved årets Cannes-Festival med sin Dancer in the Dark?
q ja q nej

9. Underskriver Israel og palæstinenserne en endelig fredsaftale inden den 15. december 2000?
q ja q nej

10. Opnår Østtimor formel selvstændighed inden den 15. december 2000?

q ja q nej

11. Bliver lukkeloven ophævet inden den 15. december 2000?
q ja q nej

12. Når Danmark længere end Sverige og Norge ved EM-slutrunden i fodbold?
q ja q nej

13. Bliver der afsløret EPO-misbrug under årets Tour de France?
q ja q nej

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her