Læsetid: 8 min.

På sporet af hiv

27. december 1999

Efter en ny bog at dømme var begyndelsen til aids-epidemien en poliovaccine forurenet med abevirus

Aids
De ældste blodprøver, som bevisligt indeholder hiv, har kodenummer L70. Det var Arno Motulsky, en amerikansk læge, der tog prøverne fra nogle ukendte mænd fra Bantu-stammen i Leopoldville, den by, der i dag hedder Kinshasa, og som er hovedstaden i Congo.
Året var 1959, dvs. mindre end halvandet år efter, at et WHO program var begyndt på en massevaccinering af over en million afrikanere med en eksperimentel Oral Polio-Vaccine (OPV) for at bekæmpe den frygtede børnelammelse (poliomyelitis). Folk stod i lange rækker og ventede på at få et skud af den hvide mands vidundermedicin. Hurtigt op med munden og ind med et sukkerknald fyldt med abenyreceller og svækkede poliovira. Det var devisen, og den var særdeles effektiv.
Vaccinerne var kultiveret på mange forskellige måder, primært i abers nyrer, og de var stadig på prøvestadiet. Mange lægehold havde hver deres egen variant, og de konkurrerede om, hvem der fik de bedste resultater, og hvem der kom først.
Ingen af de vestlige lande tillod prøvevaccinationer på deres egen jord. De Forenede Nationer havde derfor foreslået, at man først afprøvede de eksperimentelle OP-vacciner i u-landene, og da Belgien meldte sig frivilligt til at afprøve dem i en af deres kolonier, var alle glade. Forskerne pakkede deres kufferter for at rejse til Belgisk Congo, bl.a. til Leopoldville.

Forurenet vaccine
Tilfældigt sammenfald eller ikke? Ifølge den 48-årige tidligere Afrika-korrespondent for BBC og forfatter til den nye bog The River, Edward Hooper, står det "med 97 procent sikkerhed" fast, at aidsepidemien skyldes disse vaccinationsprogrammer. I ni år, og efter læsning af tusinder af artikler og interviews med over 600 forskere, har Hooper sat et puslespil sammen, som overgår de værste gisninger.
Ifølge Hooper var poliovaccinen forurenet med si-vira (forkortet siv) fra chimpanser af arten Pan troglodyt schweinfurthi. Man ved i dag med sikkerhed, at hiv stammer fra abevirus af familien siv. Det er blot måden, hvorpå den er sprunget over til mennesket, som er det stadigt åbne spørgsmål.
Hvis Hoopers teori viser sig at være rigtigt, hvis det altså er massevaccinationerne mod polio og ikke 'naturlige' overførsler ved abebid, som er skyld i hiv, så har verdens mest succesrige vaccine været årsag til en langt værre, og menneskeskabt, epidemi, nemlig aids.

Pro og contra
Hoopers 1.072 siders lange og med over 3.000 fodnoter spækkede mursten af en bog har givet anledning til megen debat i videnskabelige kredse.
Den alment accepterede forklaringsmodel for aids' oprindelse er i dag den, at jægere måske er blevet såret af et abebid eller har fået et snitsår ved slagtningen, og at man på den måde har fået overført si-viruset til mennesket, som så er muteret til hiv. Men et relevant spørgsmål er: Hvorfor lige nu, i 1958, og ikke for hundrede tusind år siden? Abekød er blevet spist i millioner af år, og hvorfor skulle det ikke have været sket tidligere.
En danske ekspert på området, Claus Hansen fra Statens Seruminstitut, tror mere på den gængse forklaring, som går ud på, at hiv pandemien skyldes den generelt voksende befolkningstæthed og store blanding mellem diverse befolkningsgrupper i Centralafrika.
Men der er flere ting, som ikke er forklaret i den gængse teori. Ved at undersøge mutationerne i hiv er det muligt at bestemme, hvornår hiv begyndte at udvikle sig i mennesket. Det synes at være sket i 50'erne. Derudover findes der to varianter af hiv (hiv-1 og hiv-2), som begge har et samtidigt udspring. Idet mennesket har slagtet og
spist aber i millioner af år, er det ifølge Hooper usandsynligt, at to forskellige vira tilfældigt skulle være sprunget over på mennesket indenfor det samme korte tidsrum.

Elendige forhold
Vaccinationsprogrammerne i det centrale Afrika i perioden 1957-1960 blev anført af Hilary Koprowski fra Wistar Instituttet i Philadelphia. De levende poliovacciner blev dyrket i abenyrer, og - med nutidens øjne - under miserable forhold. Mange forskere fra dengang, bl.a. den største konkurrent til Koprowski, Albert Sabin, var også klar over de potentielle farer ved proceduren, fordi den for det første indebar en risiko for, at de svækkede vira kunne vende tilbage til deres gamle virulente tilstand, men for det andet også fordi produktionsprocessen nærmest garanterede en forurening af diverse fremmede vira, og at disse ikke kunne dræbes, uden at man også ville dræbe poliovirus og dermed vaccinen.
Den dengang stadig mangelfulde viden om vaccineproduktion med levende poliovira gjorde, at pionerforskere inden for levende vacciner som Koprowski, Sabin og Lépine ikke anså faren ved fremmede og patogene vira for overhængende.
Men det skulle vise sig ikke at kunne gå hurtigt nok. Den måske mest kendte forsker indenfor poliovaccineringen, Albert Sabin, fandt umiddelbart efter massevaccineringerne nogle uidentificerede fremmede vira i sin konkurrent Koprowskis sukkerknald. I de tidligere 60'ere fandt man så også den såkaldte SV-40 abevirus (identificeret i 1985), som øjensynligt var blevet slugt af millioner af mennesker.
Siden 1994 har det vist sig, at SV-40 findes i bestemte former for lungekræft, når patienten også har vært udsat for asbest. Man regner i dag med, at over 80.000 amerikanere vil være døde af sygdommen om 15 år. Læren er her, at øjensynligt harmløse vira overført imellem arterne, under senere omstændigheder sagtens kan gå hen og blive patogene og endda epidemiske.
Hoopers arbejde er ikke nogen enlig svale. Faktisk bygger meget af historien på tidligere arbejder. Sydafrikanerne Jennifer Alexander og Mike Lecatsas foreslog muligheden allerede i de sene 80'ere.
Louis Pascal fremlagde et ganske fyldestgørende billede af situationen i 1987. Fagbladene nægtede at udgive hans artikel, og ikke før et australsk tidsskrift forbarmede sig over ham i 1991 fik offentligheden adgang til hans tekst. Reaktionerne i de etablerede miljøer var "en mur af tavshed," som han skrev. Også aids-aktivisten Blaine Elswood og journalist Tom Curtis offentliggjorde tekster, som i essensen talte om det samme (Curtis blev senere sagsøgt af Koprowski og sagen blev henlagt i flere år).
De eneste, alle disse mennesker sagde, var: "Værs'go, her er en plausibel teori. Vær så venlig at undersøge den." Men de ansvarlige forskere, deriblandt Koprowski, som stadig havde gamle OPV'er fra perioden 1957-60, var tavse, og først nu, i midten af november 1999, indvilligede Wistar Instituttet i at få vaccinerne undersøgt af to uafhængige laboratorier.
Et af de væsentligste argumenter mod Hoopers, Pascals, Curtis, Edwoods og Alexanders teori (OPV/aids teorien kaldes den nu) var sagen om en sømand fra Manchester ved navn David Carr. I lang tid troede man, at Carr dødede af aids allerede i 1959, og at han derfor måtte være blevet smittet før poliovaccinernes tid. Men Hooper efterviser, at Carr hverken var smittet af hiv eller nogensinde har betrådt afrikansk jord.
Et tredje argument mod OPV/aids-teorien er, at siv, som er det virus, der ligner de forskellige hiv-1 varianter mest, kun findes i chimpanser, men at der ikke blev brugt chimpanser ved produktionen af poliovaccinen. Hooper gik påstanden efter ved at søge oplysninger om de abebesætninger, som i 1957 var etableret af Koprowski i Congo. Han fandt ud af, at chimpansenyrer faktisk var blevet sendt til USA. Koprowski nægter at have brugt chimpanser til vaccinedyrkning, men Hooper citerer flere af Koprowskis gamle kolleger, som siger noget andet.

Til hvad nytte?
Mange aids-forskere og læger giver udtryk for, at de ikke kan se, hvad hele sagen kan bruges til. Jens Lundgren fra Hvidovre hospital siger således til Information: "For mig at se er det en relativ navlebeskuende betragtning."
Men ud over simpel nysgerrighed kan den nye viden også bruges til bedre at forstå sygdommes oprindelse og epidemiologi. Den kan øge forståelsen for hivs molekylære udvikling, og den kan pege på faren ved at bruge dyr som donorer. Xenotransplantation er et godt eksempel for det: Hvor vigtigt er det at have sikret sig, at dyret er fri for virus? Det er ikke uden grund, at vi mennesker igennem evolutionshistorien har udviklet en svært gennemtrængelig hud, syrebade i fordøjelsen og et højt specialiseret immunsystem.
Nye infektionsveje og gentekniske blandinger med forskellige arters DNA kan nemt resultere i uforudsete sygdomme. Flere eksempler kendes allerede. Den menneskelige variant af kogalskab (vCJ - se forneden) er en sådan sydom. Nogle frygter, at vi her kun har set toppen af isbjerget. Aids er ifølge Hooper en anden; en sygdom som vil koste flere menneskeliv end alle verdens krige tilsammen.
Men ud over den løftede pegefinger er Hoopers bog spændende læsning. Med sit lette sprog og sin fængende historie, giver bogen også et godt indtryk af, hvor vanskeligt det videnskabelige detektivarbejde egentlig er. Den fortjener en stor læserskare og et seriøst svar fra det videnskabelige establishment.

*Edward Hooper: The River; A Journey Back to the Source of hiv and aids. 1.072 s. £25. Allen Lane, The Penguin Press, 1999

Fakta - Aids

*Aids: Acquired immune deficiency syndrome. Sygdom forårsaget af hiv. Når en patients T-celletal falder til under 200 er diagnosen aids. WHO anslår, at cirka 55 millioner mennesker er blevet inficeret med hiv. 16 millioner er døde af aids. På lørdag, den 1. januar 2000, vil omkring 15.000 mennesker rundt omkring i verden smittes af hiv.
*Hiv: Human immunodeficiency virus. Man kender i dag fire undertyper af hiv: hiv-1 type M, N & O samt hiv-2. Den mest virulente form, hiv-1 type M, er skyld i over 90 procent af alle aidstilfælde. Den stammer sandsynligvis fra siv fra chimpanser.
*OPV: Oral polio vaccine. En vaccine, udviklet i 50'erne som indeholder levende, men afsvækkede, poliovira.
*Poliovirus: En virus som normalt lever i fordøjelseskanalen, men som kan forårsage poliomyelitis (polio eller børnelammelse), hvis poliovirus vandrer til det centrale nervesystem.
*Siv: Simian immunodeficiency virus. Abevirus og nærmeste slægtning og forløber til hiv. Der findes utallige undertyper af siv, som hver især kunne være årsag til de forskellige hiv-typer. Mange former for siv blandt centralafrikanske aber kendes endnu ikke.
*SV-40: Abevirus overført til mennesket via OPV. SV-40 er, i samarbejde med asbest, sandsynligvis årsag til en efterhånden hyppig form for lungekræft (pleural mesothelioma).
*BSE: Bovine spongiform encephalopathy er en degenererende hjernesygdom i kvæg, sandsynligvis forårsaget af de såkaldte prioner.
*CJ: Creutzfeldt-Jacob-syge er en degenererende hjernesygdom primært forekommende hos ældre mennesker.
*vCJ: En ny variant af CJ. Symptomerne er depression, synsforstyrrelser, taleproblemer, sommetider aggressivitet og ultimativt tab af muskelkontrol.
*Prioner: Prioner er nogle proteiner, som man mener har ændret rumlig struktur, således at de bliver patogene. Prioner tænkes at være årsag til Creutzfeldt-Jacob sygdom.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her