Læsetid: 6 min.

Patienter og kunder

2. december 1999

Historier om hospitalers dehumanisering er så samstemmende, at selv de mest lyserøde tilfredshedsunder-søgelser må blegne

Debatbog
Denne bog er redigeret af to kyndige folk, redaktør Michael Blædel og professor, overlæge, dr.med. Gunhild Lange Skovgaard, som i 5 år var Centerdirektør ved Rigshospitalets nu lukkede RHIMA Center.
Da dette center blev organiseret, huserede også bogens sidste bidragyder, konsulent Thune Hein Sørensen, som én af de talløse konsulenter, der forpestede tilværelsen for de ansatte i Christian Nissens direktørtid. Vi er således fra starten underkastet den mesterlære, der efterlyses mange steder i bogen.
Initiativet til bogen er godt og rigtigt, idet der for første gang gives en bred samling af kvalificerede synspunkter fra de nøglepersoner, der er ansvarlige for vort sundhedsvæsens stade: Det politisk- administrative kompleks (PAK), universiteterne, lægelige direktører i sygehusvæsnet, professorer, formanden for Statens Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd, formanden for Foreningen af Speciallæger, formanden for Praktiserende Lægers Organisation, en datter af en gammel kvindelig patient, som det gik galt for i sygehusvæsnet, patientvejlederen, der hjælper med klagesager mod systemet og endelig virksomhedskonsulenten.

Nul problemer
De 14 bidragydere til de 14 kapitler repræsenterer således crème de la crème, men alligevel er der kommet et ujævnt resultat ud af det, og det er skuffende, at der kun er dokumentation i form af referencer til seks af kapitlerne.
Sundhedsministeren giver i første kapitel en udmærket gennemgang af sygehusvæsnets organisation, men nævner mærkelig nok stort set intet om de faglige problemer (stagnerende middellevetid, høj cancer, dødelighed og dårlige behandlingsresultater af cancer, psykiatriproblemerne, yngre lægers dårlige uddannelse, adskillelse af magt og ansvar), som organisationen skal matche, så hans konklusioner virker lidt problembagatelliserende.
Dette gælder derimod ikke næste kapitel, som er skrevet af en datter, hvis gamle mor, der ellers var rask og selv-hjulpen, desværre faldt og brækkede lårbenshalsen, hvorefter hun på skæbnesvanger vis mødte H:S sygehusvæsen, og efter et længere meget traumatisk behandlingsforløb døde på et plejehjem.

Skjulte problemer
Patientens datter beskriver de samme rystende problemer, som filosoffen Peter Kemp, politikeren Lilli Gyldenkilde, den tidligere overrabbiner Bent Melchior, den tidligere medicinaldirektør Palle Juul Jensen og den tidligere økonomiminister Ivar Nørgaard har berettet om.
Disse historier er så samstemmende, at selv de mest lyserøde tilfredshedsundersøgelser må blegne og undlade at forsøge at skjule problemerne bag en garnering af statistikker, men tage dehumaniseringen og de faglige kvalitetsproblemer i væsenet alvorligt.
På baggrund af patienthistorien er patientvejlederens oplysninger om klagesager og deres vanskelige gang med den lange tidshorisont i systemet interessant, og de fremdragne eksempler deprimerende.
Vi bliver imidlertid hurtigt fjernet fra 'patienten i centrum' og ført til de affejende tabeller på bestyrelsesskrivebordene i næste kapitel, hvor hospitalsborgmesteren begiver sig ud i en kaskade af politiske påstande, hvor han på den ene side forlanger evidensbaseret behandling og på den anden side løber fra al evidens med sine politiske udsagn.
Det må politikere selvfølgelig have lov til, men så må de jo også finde sig i at få påstandene konfronteret med den tilgængelige viden, og derfor leve med bundplaceringen blandt alle professioner i meningsmålinger om troværdighed.

Private forsikringer
På én side benægter hospitalsborgmesteren, at vi bruger mindre end andre lande på sundhedsvæsenet, og et par sider længere fremme anfører han, at den relative vækst i sundhedsudgifternes andel af bruttonationalproduktet har været faldende i Danmark modsat en række andre lande.
Man aner i hans afsnit en økonomisk paternalisme over for befolkningens krav om et tidssvarende sund-hedsvæsen, som befolkningen understreger ved at tegne private operationsforsikringer i hastigt tempo, ja selv arbejderbevægelsensforsikringsselskab ALKA har fulgt denne tendens.
Hans udtalelser om lige adgang til god og ordentlig hjælp fra sundhedsvæsenet skurer også fælt på baggrund af den 30 procent overdødelighed af københavnske mænd og 12-13 procent overdødelighed af københavnske kvinder sammenlignet med landets gennemsnit, en forskel som ikke findes i andre nordiske lande.
Det kan altså ikke affærdiges med hans sætning: "Sygdom og død er med overvejende sandsynlighed kommet for at blive".

Djøfisering
I modsætning hertil er kapitlet af den administrerende direktør for det københavnske sygehusvæsen befriende nøgternt, med en præcis gennemgang af H:S og de mange problemer der har været ved dets dannelse og ændringsprocesserne forbundet hermed. Det eneste, man kunne ønske sig, varen stillingtagen til de voldsomme hierarkier, bureaukratiseringen og djøfiseringen og det medikotekniske efterslæb.
Samme høje kvalitet præger de næste tre kapitler af dekanen for det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, formanden for det Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd og universitets- professoren om universiteternes placering, den kliniske forskning og basalforskningen i det danske sundhedsvæsen. Der er tale om pålidelige data med gedigne referencer, der præcist afdækker de problemer vi har og får, og giver underbyggede forslag til løsninger, så PAK har et godt beslutningsgrundlag.
Desværre kommer vi tilbage i det mere postulerende i hospitalsdirektørens kapitel om administratorernes synspunkt, hvor beklagelser over, atmennesker ikke tænker og handler ens, krydres med et udokumenteret, selvkomponeret diagram uden enhedsangivelse. Dette diagram bruges så som sandhedsreference for nødvendigheden af et - stigende - prioriterings behov, men han glemmer befolkningens protest i form af de hastigt stigende antal sygeforsikringer, der tegnes med henblik på akut alvorlig sygdom herunder operation.
Påstanden om, at vi ikke kan påvise kvalitetsforskelle i sygehusvæsnet fra 1970'erne til nu, er - rigtig! For vore resultater er jo netop stagnerende sammenlignet med andre landes, men det var jo nok ikke det direktøren mente.

Mavesår
Alle de gennemgående problemer fra de forrige kapitler tages på vel afbalanceret vis op af formanden for Foreningen af Speciallæger. På baggrund af PAK's påstand om de potentielt stigende udgifter og muligheder for sundhedsvæsenet, er det befriende at få en gennemgang af forløbet af mavesårssygdommen, som fra at være en kompliceret kirurgisk indsats på højt specialiserede afdelinger, nu er en banal medicinsk kur i almen praksis, som med stor sandsynlighed vil udrydde denne sygdom i vort land, og derfor allerede har og vil medføre store besparelser.
Sådanne succeshistorier nævnes aldrig, udgifternes skræmmebilleder vises i stedet frem.

Efter engelsk forbillede
Samme høje niveau har den lægelige hospitalsdirektørs kapitel om sygdomsforebyggelse, som ligeledes er yderst vigtig både helbredsmæssigt og økonomisk. Almen praksis, som den er organiseret i Danmark, berømmes med rette fra alle sider, og formanden for de Praktiserende Lægers Organisation gennemgårgrundigt og veldokumenteret, hvorfor det fungerer så godt, så på den baggrund kan man spørge sig selv om, hvorfor i alverden det københavnskesundhedsvæsen nu vil ændre dette udmærkede system radikalt efter engelskforbillede?
Hospitalsøkonomichefen har skrevet et af bogens bedste og mest alsidige afsnit. Han har sat sig grundigt ind i problemerne med rammebudgetter, og diskuterer fordomsfrit djøfernes og lægernes synspunkter.
Det eneste lidt trælse ved kapitlet er de selvkonstruerede diagrammer og tegninger uden baggrund i empiriske observationer.
Samme kvalitet præger ikke sidste kapitel fra konsulenten. Det er farvet af den sædvanlige konsulentjargon med friske sætninger og frække analogier, og afsluttes med en referenceliste, som ikke indeholder referencer, men nærmere udokumenterede fodnoter, som henviser til egne observationer og synspunkter. Selvom nogle af hans observationer intuitivt forekommer rigtige, er de udokumenterede, og som sædvanlig omtales patienter som kunder.
Han giver som løsningsmulighed for væsenets misere, at fjerne demokratiet i det og indføre en ensrettende og stærkt truende ledelse á la industrien, selvom ombudsmanden har understreget, at Grundlovens Pgf. 77 om ytringsfrihed også gælder for offentligt ansatte, og selvom Pgf. 11 i etiskeregler for læger om ret og pligt til at deltage i den sundhedspolitiske debat, hvis man bliver opmærksom på forhold, som opfattes somsundhedsfagligt uforsvarligt, ikke ville fungere i et sådant 'big brotheris watching you' system.
I øvrigt bemærker konsulenten fejlagtigt, at det var lægerne, som skød verdens bedste sygehusvæsen i sænk i 1981 med Yngre Lægers overenskomst.
Det er ikke korrekt. Yngre Lægers repræsentanter ville ikke skrive overenskomsten under, men den var kædet sammen med AC-overenskomsten, og forligsmanden fremsatte et mæglingsforslag, som blev vedtaget mod Yngre Lægers vilje, og det resulterede i den første lægestrejke nogen sinde og den hidtil største bod. Og i øvrigt startede nedturen i 1970 med kommunalreformen.

Menneskesynet
Alt i alt er det en interessant bog, som får tankerne og følelserne i omdrejninger hos læseren, og det fortjener sundhedsvæsenet, for det er jo liv, helbred og død, det drejer sig om.
På den baggrund er det overraskende, at der står så uendelig lidt i bogen om det humanistiske menneskesyn, som er under stærkt pres i sundhedsvæsenet fra PAK i disse år; et kapitel fra Peter Kemp kunne have rådet bod på det.

*Det danske sundhedsvæsen - hvis ansvar? Redigeret af Gunhild Lange Skovgaard og Michael Blædel. 224 s. pris 228 kr. Forlaget Gyldendal

Niels Høiby er professor, overlæge, dr. med. samt forfatter til bogen Det danske sundhedsvæsens storhed og fald, som udkom på Gyldendal i januar

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her