Læsetid: 3 min.

'Månelysnøjagtighed'

1. februar 2000

Uddrag af Villy Sørensens indlæg ved Henrik Stampe Lunds ph.d.-forsvar

Ny humanisme
Det er et væsentligt - man kunne med megen ret sige det væsentlige - tema hos Thomas Mann-afhandlingen beskæftiger sig med, og dermed, i kraft af Thomas Manns placering og betydning, ikke kun hos ham. Det er et sympatisk arbejde, især fordi dets forfatter ikke vil gøre sig klogere på Thomas Mann end han selv, men gerne vil blive lige så klog. Titlen er i øvrigt misvisende; hvis der havde været mere plads, burde den have lydt: "Thomas Manns tragiske humanisme som den især kommer til udtryk i Josef og hans Brødre".
Henrik Stampe Lund finder med rette både udvikling og kontinuitet i Thomas Manns værk, men han går ikke kronologisk frem i sin analyse, bevæger sig i det hele taget ikke fra et punkt til et andet, men indkredser emnet fra forskellige udgangspunkter. Paradoxalt kan denne fremstillingsmåde, der vidner om Henrik Stampe Lunds store overblik - han inddrager adskillige mindre kendte tekster på passende steder - få læseren til at miste overblikket eller den råde tråd. Det hjælper ved anden gennemlæsning, og man opdager så at afhandlingen tåler den; der er hele tiden substans - ingen tomgang - i teksten; Henrik Stampe Lund har et sikkert blik for det væsentlige, f.eks. også i referaterne af de noveller der inddrages i analysen. (...)

Respekt for digteren
Det er rimeligt nok at afgrænse sig fra dagbøgerne og dermed fra det biografiske i en studie af denne art, der i indledningen siges at være en studie i "hvordan Thomas Mann forvalter arven fra Schopenhauer og Nietzsche" (s. 18). Men afhandlingen kan - ved at se bort fra de mere personligt-biografiske drivkræfter - give indtryk af at drivkraften var Schopenhauer og Nietzsche. Thomas Mann kan synes at give Henrik Stampe Lund ret i denne betoning af den filosofiske inspiration, når han skriver, at "bekendskabet med Schopenhauers filosofi blev den afgørende begivenhed i Richard Wagners liv." Men jeg er uenig med Thomas Mann om Wagner og muligvis også med Henrik Stampe Lund om Thomas Mann på det punkt. Når det siges, at "den verdensanskuelse der ligger til grund for Josef og hans Brødre stammer ikke overraskende (fra) Schopenhauer og Nietzsche" (s. 7), er det lidt overraskende for mig. Henrik Stampe Lund ser selvfølgelig ikke bort fra at Thomas Mann havde en ganske anden tidsbaggrund, men taler så om "det sammenstød der finder sted i Thomas Manns forfatterskab mellem Schopenhauers og Nietzsches filosofiske arvegods og de historiske omstændigheder, der nådesløst blotlagde den abstrakte idealismes svaghed" (s. 23), som om Thomas Mann ikke havde anden udrustning i sin kamp end Schopenhauer og Nietzsche. Nu skal indflydelsen fra dem bestemt ikke underkendes, men heller ikke overbetones, og Henrik Stampe Lund går i hvert fald for vidt, når han mener at Thomas Manns centrale ungdomstema om "kunstnerens outsidereksistens" er "overtaget fra den østrigske forfatter Hermann Bahr og Nietzsche" (s. 172). Med al respekt for Bahr og især for Nietzsche savner jeg her lidt mere respekt for Thomas Mann som skabende digter. (...)

En vis unøjagtighed
Digteren ræsonnerer ikke som filosoffen i begreber (selv om der er personer, der gør det inden for digtningens rammer), men viser i billeder og skikkelser, og det er da også i skikkelser af fiktivt kød og blod, at den nye humanisme skal komme til udtryk i Josef og hans Brødre, i Josef-skikkelsen især, men til dels også i Jakob hvis 'dømmekraft' behandles og berømmes i et fortrinligt afsnit (s. 129 f). Det hedder heri at "menneskets dømmeevne er mindre beslægtet med dets erkendelsesevne end med dets evne til at omgås denne verdens kendsgerninger med 'en vis menneskelig unøjagtighed'" - det sidste er et citat fra romanen, hvor det samme også kaldes "månelysnøjagtighed": det ikke at se så klart, at man ser bort fra det væsentlige.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her