Læsetid: 3 min.

Svært at tøjle drivhusgasser

30. marts 2000

Trafikken og erhvervene øger deres udslip næsten i samme takt som den økonomiske vækst

I det internationale samfund er der nu ved at være fuld enighed om at tage drivhuseffekten alvorligt, sagde miljø- og energiminister Svend Auken i går, da han offentliggjorde den nye status over dansk klimapolitik.
"Udledningerne vokser og destabiliseringen af klimaet tager til, hurtigere end mange af os havde frygtet. Vores plan viser, at det er muligt for Danmark at klare omstillingen, endda på en for samfundet billig måde."
Den nye rapport hedder Klima 2012. For første gang tager den alle drivhusgasserne med. Den mest kendte - og den, der er mest af - er CO2 - kultveilte. Men methan og lattergas, især fra landbruget, spiller også en stor rolle. De tre luftarter HFC, PFC og SF6 bruges i små mængder, bl.a. i køleinduststrien og til at lave lyddæmpende termoruder. De er til gengæld mange tusind gange kraftigere end CO2. Det er også første gang, hver enkelt samfundssektor behandles for sig. Sammenlagt havde Danmark et udslip, svarende til mere end 15 tons kultveilte i 1990, efter den nye beregning, og hvis man lader som om, vi lavede al energien selv i stedet for at importere strøm fra Norge og Sverige. Selv om Danmark holder sit løfte om at skære udslippene fra 1990 ned med 21 procent i snit for år 2008-12, vil udslippet stadigvæk svare til 11,6 tons kultveilte pr. indbygger. FN's klimapanel regner med at verdens gennemsnit skal ned på to-tre tons pr. menneske for at stabilisere klimaet.

Ingen krasse midler
Men det første mål, Kyoto målet i år 200812, er svært at nå. Regeringen vil stadigvæk forsøge at "knække kurven" for transporten, sagde både Svend Auken og trafikminister Jacob Buksti i går. Men det bliver ikke foreløbig.
I går kunne Jacob Buksti kun byde på et stærkt forsinket katalog over mulige virkemidler. Han lover en handlingsplan inden jul, men en egentlig begræning af biltrafikken med økonomiske virkemidler hører ikke til de "prioriterede initiativer".
Dem er der seks af.
Det første er EU's aftale med bilindustrien om at fremstille mere effektive biler. CO2-udslippet fra en ny gennemsnitsbil skal ned på 140 gram pr. kilometer i år 2010. Buksti fremhævede aftalen som god. Hans kontorchef, Helga Theil Thomsen, sagde i en briefing til journalisterne at den "nok burde have været bedre". Også Svend Auken mente, at "vi teknisk set burde ned på 120 i stedet for 140 gram".
De andre initiativer, trafikministeriet vil prioritere, er: Effektivisering af andre transportmidler, overholdelse af hastighedsgrænserne, en kampagne for bedre og mere miljøvenlige kørevaner, flere muligheder for at vælge energibesparende transport, bedre miljøstyring af godstransporten og flere elbiler.
Trafikministeriet præsenterede også en rapport om variable kørselsafgifter, road pricing. Ministeriet mener, det først bliver teknisk muligt om syv år.
Og det er et stort spørgsmål, om trafikanterne er prisfølsomme, eller de bare betaler hvad det koster og kører som de plejer, sagde ministeriets planchef, Hans-Carl Nielsen. Så det eneste, ministeriet er sikker på, er, at der er behov for nye undersøgelser.
Hvis målet skal nås, må der strammes på andre områder.

Møller i medvind
Heldigvis går det den rigtige vej på andre områder, især i energisektoren (kraftværker mv.), sagde Svend Auken. For eksempel er der allerede flere vindmøller på land end målet var i år 2010 og med et program for udskiftning
til nye modeller kommer de op på 2.000 Megawatt - svarende til ca. 4 kraftværksblokke.
Initiativerne i energisektoren er forholdsvis billige og skaber mange arbejdspladser og stor eksport. Eksporten af vindmøller og andet energimiljø-udstyr var større end svinekødseksporten sidste år, påpegede Svend Auken.
Landbrugets drivhusudslip er for første gang systematisk kortlagt. Det er næsten en femtedel af Danmarks samlede udslip - men på vej ned, fordi Vandmiljøplanen begrænser kvælstofomsætningen og afdampningen af ammoniak - og fordi der bliver flere svin og færre køer. Auken lovede en analyse af, hvad der yderligere kan gøres på landbrugsområdet, til næste forår. I dette år vil han forsøge at få industrien med på en aftale om at begrænse forbruget af de stærke industri-drivhusgasser. Især i køleindustrien og glasindustrien.
Det udspil bliver på forhånd afvist af Dansk Industri. "Danmark skal ikke gå enegang," siger Dansk Industris energichef, Niels O. Gram. Han mener at 17 procents reduktion er rigeligt, selv om Danmark har lovet 21 i EU. De resterende fire skal komme fra fælles initiativer i EU, mener han. Han afviser en "isoleret dansk udfasning af industrigasserne".

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her