Læsetid: 4 min.

Oliesyndere går fri

24. maj 2000

Endnu er det ikke lykkedes myndighederne at få dømt en eneste oliesynder, der forurener de danske farvande. Sagerne trækker ud
i årevis og afsluttes ofte med småbøder

Endelig skulle det lykkes. Alle sejl var blevet sat for at få ram på de skibe, der forurener danske farvande med spild- og affaldsolie. Miljøstyrelsen var overbevist om, at man endelig havde beviserne, der skulle føre til historiske domme i to større olieforureningssager.
I februar og maj kom så de nedslående resultater: Manglende beviser og forældelse gør, at der ikke kan føres straffesag i nogen af de to sager. Oliesynderne går dermed fri, og lang sagsbehandling er spildt.
Den ene forurening foregik ved Langeland i 1995, hvor næsten 20 kilometer badestrand blev indsmurt i olie. Beviset mod skibet White Star var så godt som sikkert, men sagsbehandlingen trak ud i årevis.
I forrige uge stadfæstede Østre Landsret så en afgørelse fra byretten i Rudkøbing: Sagen kendes forældet og afvises.
"Det er helt urimeligt, at det tager så lang tid at opklare og afgøre sådan en sag. Det må ikke tage mere end et år," siger borgmester Svend Aage Hansen (V) fra Tranekær kommune på Langeland.
Politiassessor Henning Christiansen, fra Svendborg Politi, har været anklager i sagen, er enig med borgmesteren i, at der ikke må gå flere år, før der falder en afgørelse:
"Det er ikke tilfredsstillende for nogen parter. Noget tyder på, at det kunne gøres bedre."
Politiet i Svendborg arbejdede således i to et halvt år med forureningssagen, før der blev udarbejdet et anklageskrift.-
"Set i bakspejlet er der gået for lang tid, men når man sidder med sagen, synes man det er rimeligt nok," siger Henning Christiansen, der også finder det problematisk, at der gik halvandet år, før Miljøstyrelsen overgav sagen til politiet.

En vis ekspeditionstid
Politimesteren i Svendborg, Ole Gaard, afviser, at opgaven ikke er blevet prioriteret højt. Men han erkender, at der har været en vis ekspeditionstid under vejs.
Den lange efterforskning og sagsbehandling er ikke enestående. Det viser en anden sag fra Anholt, hvor det polske skib Eugeniusz Kwatkowski var mistænkt for i 1998 at have udledt 20 ton olie.
Også her så det ud til, at der skulle føres en historisk straffesag, men det blev heller ikke til noget. Efter at sagen havde været næsten to år undervejs, og det havde taget næsten et år af få kontakt til den polske kaptajn, besluttede statsadvokaten i februar i år at droppe sagen. Bevismaterialet ikke var sikkert nok.
Miljøstyrelsen har ikke umiddelbart overblik over antallet af olieforureningssager fra 1998, hvor efterforskningen fortsat er uafsluttet. Men det oplyses, at ingen af 15 sager, som Miljøstyrelsen i 1999 sendte videre til politikredsen eller det land, hvor skibet er indregistreret, er afgjort. Sagerne efterforskes fortsat.
Enhedslisten mijøordfører, Søren Kolstrup, kalder den lange sagsbehandling uacceptabel.
"Det er ikke acceptabelt, at olieforureningssager kan trække ud i op til fem år. Og det er ikke første gang jeg hører om lang sagsbehandlingstid," siger Søren Kolstrup.
"Politiet skal sommetider lade sådan en sag komme højere op i bunken."
De konservatives retspolitiske ordfører, Helge Adam Møller, tror dog ikke, at sagerne ligger for længe hos politiet:
"Det er ikke godt, hvis sagerne trækker ud i årevis, men der er nok en grund. Det er ikke let at opklare sådanne sager, der kan være utrolig komplicerede."
Politiassessor Henning Christiansen mener på baggrund af sit arbejdet med White Star-sagen, at man med fordel kunne se nærmere på arbejdet med forureningssagerne:
"Den højere anklagemyndighed, det vil sige statsadvokat eller rigsadvokat, kunne lave en analyse af de sager, der er gået galt. Det kunne bruges i den fremtidige uddannelse af politi og anklagere."

Små bøder
Mens ingen olieforurenere er blevet dømt ved de danske domstole, har kun få af olieforureningssagerne givet anledning til anden strafferetslig aktion. Der blev i perioden 1992-1996 kun givet bøder i tre tilfælde. Og de lå på mellem 3.000 og 5.000 kr. I fem tilfælde blev sagerne sendt videre til de lande, hvor skibene er indregistrerede.
Miljøstyrelsen har ikke opgjort antallet af bøder de seneste år, men ifølge Miljøstyrelsens havkontor, har bøderne ligget på samme niveau.
Folketinget vedtog den 13. april i år et lovforslag, der blandt andet skal gøre det muligt at opkræve administrative bøder. Det betyder i praksis, at skibe umiddelbart kan blive afkrævet en bøde, svarende til politiets mulighed for at udstede fartbøder. Sagerne behøver således ikke mere gå omkring domstolene.
Der er lagt op til, at bødeniveauet skal starte ved 15.000 kr. stigende til 100.000 kr. for ulovlig tømning af op til 10.000 liter olie.
Skal en sag afsluttes med en administrativ bøde skal parterne indvilge, men for olieforurenerne, er der fordele. Dels undgår rederiet offentlig opmærksomhed og en retssag, der trækker ud, og dels har bøderne hidtil været forholdsvis små.
Bøderne for olieforurening i Danmark vil formentlig ikke nå op på samme niveau som i udlandet. I Holland, Belgien og Storbritannien er der blevet givet bøder på sekscifrede beløb, endog op til en million kroner erfarede politiassessor Henning Christiansen i arbejdet med sagen fra Langeland.

Susanne Lindhard og Claus Andersen er journaliststuderende fra Roskilde Universitetscen ter

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her