Læsetid: 6 min.

Edderkoppen Haider fremturer

9. juni 2000

Frihedspartiets reelle leder, Jörg Haider, undskylder nazistisk sprogbrug. Selv om han 'kun' er lokalhøvding i forbundslandet Kärnten, formår han at trække den nationale politik i en højrepopulistisk retning

Magtspil
ZÜRICH - Med 57 procent af de 500 delegeredes stemmer blev den 40-årige Ernest Windholz valgt til ny lokal partiformand for Frihedspartiet i det østrigske forbundsland Niederösterreich. Imens han ventede på, at den forsinkede vicekansler Susanne Riess-Passer skulle møde op og lykønske ham, holdt han en takketale for de partifunktionærer, som havde udmærket sig ved lang og tro tjeneste. Han sluttede talen med at råbe i mikrofonen: "Vor ære hedder troskab." Stormende applaus.
Først om aftenen gjorde en partikammerat Windholz opmærksom på, at udtrykket blev brugt af Adolf Hitler i en tale til SS i 1931, og at der stod på SS-uniformernes spænder: "Meine Ehre heisst
Treue."
Dagen efter brød stormen løs. Socialdemokraterne angreb Frihedspartiet for at have valgt en partiformand helt uden historisk bevidsthed. De Grønne krævede hans afgang. Selv fra lokalafdelingen af ÖVP, det borgerlige folkeparti, lød der kritiske røster. Men fra dette partis øverste ledelse var der total tavshed om, hvad det egentlig er for kræfter, der rører sig i det parti, man danner en østrigsk regering sammen med. Forbundskansler Wolfgang Schüssel så ingen grund til at revidere sin tidligere påstand om, at Frihedspartiet har skiftet karakter og har forvandlet sig til et ægte demokratisk parti.
At man har grund til at tvivle på det, fremgår af reaktionerne fra Frihedspartiet selv. Ernest Windholz undskyldte sig selv med sin ungdom, som gjorde, at han ikke kunne vide, hvor udtrykket stammede fra. Han havde brugt det "rent spontant." Frihedspartiets ledende folk er påfaldende ofte kommet med udtalelser, som bagefter viser sig at stamme fra nazistiske sprogbrug.

Partisekretær Theresia
Zierler prøvede først at skyde pressen udtalelsen i skoene, som endnu en "utrolig ting, en eller anden har hørt på et møde i Frihedspartiet." Hun hentydede hermed til striden om, hvorvidt partiets formand i Wien, Hilmar Kabas, på et møde skal have kaldt den østrigske præsident Thomas Klestil for en "lump", en slubbert, mens Kabas slev har erklæret, at han nok har sagt Hump eller Dump, to ord, der dog er ukendte i det tyske sprog.
Jörg Haider selv forsvarede straks Ernest Windholz: "Det er ikke nogen dårlig sag, når en person bekender sig til anstændighed, troskab, ærlighed og præstationssans," lyder undskyldningen. Det er en forklaring, der passer ind i den kendsgerning, at ikke en eneste af de 500 delegerede på mødet protesterede mod udtalelsen.

Skræmmekampagne
Demokratipolitisk betænkelig er også en kamp som Jörg Haider fører mod oppositionen i Østrig. Han har beskyldt den socialdemokratiske partichef Alfred Gusenbauer for "på hadefuld vis at have udtalt sig med bebrejdelser og foragt mod den
østrigske republik."
Formuleringen stammer fra straffeloven, der truer med op til ét års fængsel for en sådan forbrydelse. Derfor opfordrer Haider statsadvokaten til at blive aktiv i anledning af oppositionsførerens kritiske udtalelser i udlandet om den udenlandske regering.
Det er faldet oppositionskredse for brystet, at Haider forsøger på via straffelovens landsforræderparagraf at kriminalisere alle kritikere af regeringen. Sagen karakteriseres af forbundskansler Wolfgang Schüssel som et "sommertema for pressen."
At det ikke kun er politikere, det kan gå ud over, viser tilfældet med en psykiater fra Klagenfurt, som havde lovet en gruppe fagligt interesserede i Venedig at holde et foredrag om "østrigsk psykiatri i Haidertidsalderen."
Uden at have den fjerneste anelse om, hvad det pågældende foredrag skulle handle om, har Frihedspartiet forsøgt at skræmme psykiateren til at opgive sit forehavende, og da dette ikke lykkedes, har partiet anklaget ham for lægernes faglige domstol.

Haider trækker i tråde
I endnu en sag har Jörg Hai-der valgt en fremgangsmåde, som mildt sagt kan betegnes som betænkeligt populistisk. Det er i forhandlingerne om betaling af en erstatning fra det officielle Østrig til tvangsarbejderne fra Anden Verdenskrig.
Den tidligere nationalbankdirektør Maria Schaumeyer har forhandlet sig frem til en enighed med USA's regering, og løsningen er blevet godkendt i fuld enighed af alle fire parlamentspartier. Den forudsætter imidlertid, at erstatningen ydes i fællesskab af den østrigske stat, østrigske virksomheder, som beskæftigede tvangsarbejdere, og de østrigske forbundslande. Men netop her har Haider som landshøvding i Kärnten foreløbig meldt fra. Han vil vente, til virksomhederne har betalt deres del af gildet.
Samtidig har Haider imidlertid efter amerikansk mønster lanceret en sammelklage mod bankerne i Østrig for ikke hurtigt nok at videregive rentesænkninger til kunderne.
Her har han fået vicekansler Susanne Riess-Passer til at gå med til klagen, selv om en sådan klageform overhovedet ikke findes i østrigsk retsvæsen. Aktionen skal dermed også demonstrere at Haider stadig kan dirigere med sin efterfølger som partichef og dermed med partiet.
Det viser også hans indgriben over for partifællen, finansminister Karl-Heinz Grasser, der ville lade den af Haider så stærkt propaganderede "børnecheck" falde på spareprogrammets alter.
Haider lod i imidlertid forstå, at børnechecken står i koalitionsaftalen, og at han, Haider, stadig er medlem af det udvalg, som garanterer, at denne aftale forbliver grundlaget for regeringens politik.
I Kärnten har den socialdemokratiske socialminister i lokalregerignen Gabriele Schaunig-Kandut, også udtalt sig skeptisk om børnecheckens formålstjenlighed. Nu har de øvrige ministre i lokalregeringen, som alle kommer fra Frihedspartiet og Folkepartiet i en overraskelsesaktion omfordelt opgaverne, så Schaunig-Kandut er blevet frataget ansvaret for alt, hvad der har med familier, børn og unge at gøre.
En bemærkelsesværdig forståelse af det samarbejdende folkestyre.

Kansler af Haiders nåde
At Haider er Frihedspartiet har naturligvis også at gøre med iøjnefaldende svagheder hos mange af hans partifæller. Svagest i forbundsregeringen er socialminister Elisabeth Sickl. Hun har adskillige gange vist sig ude af stand til at gennemskue detaljerne i den pensionsreform, hun har hovedansvaret for. Den har derfor et par gange måttet ændres, efter at regeringen havde vedtaget den, fordi det viste sig, at nogle af bestemmelserne var i modstrid med andre love.
Det kunne ganske vist tage sig ud, som om Wolfgang Schüssels indenrigspolitiske taktik er ved at gå op, at folkepartiet for de borgerlige vælgere tager sig ud som det sikrere parti.
I meningsmålingerne er Folkepartiet gået i spidsen, foran socialdemokratiet, Frihedspartiet er faldet tilbage, kun De Grønne kan opvise en tilsvarende fremgang som Folkepartiet. Men Frihedspartiet har oplevet tilbagegang i meningsmålinger tidligere, bl.a. når nogle af partiets ledende folk var indblandet i skandaler.
Frihedspartiet satser på, at vælgerne glemmer det altsammen inden næste valg. Fordi Jörg Haider så formentlig vender tilbage som partiets spidskandidat. Som han selv tydeligt nok har forudsagt.
Nok synes en østrigsk forbundskansler Jörg Haider i dag en umulighed. Men når først hans parti har stået en regeringsperiode igennem, vil Europa muligvis have vænnet sig til tanken.
Alternativet er, at Haider vil føre sin kamp over på det europæiske plan. Som han selv siger det: "Måske får en skønne dag efter italienerne også franskmændene og danskerne lyst til en højreorienteret politik."
Frem for alt kunne han tænke sig, at en sådan politik efter østrigsk mønster slog igennem i Tyskland. Klart er det, at kun én europæisk politiker ville være i stand til at give et sådant europæisk fremstød den tilstrækkelige slagkraft: landshøvdingen i Kärnten.
Prisen, som Wolfgang Schüssel betaler for at være kansler af Haiders nåde, er høj: han har i forholdet til EU mod sin vilje måttet opgive at gå ind på forslaget om en international overvågning og har måttet acceptere Haiders idé med en folkeafstemning om forholdet til Europa, som kun har det ene formål at provokere EU.
Hvis EU giver efter over for Østrig under disse forudsætninger, er der givet frit løb for yderligere provokationer fra Haider og hans trofaste og ærekære følgesvende.
Ophævelsen af sanktionerne mod Østrig kan på den vis ende med at blive en større fejltagelse, end indførelsen af dem var.

Fakta - Syge og embedsmænd står for skud
Den forholdsvis nye regering i Østrig har fremsat en række højreorienterede forslag, som der nu er strid om:
*Ophævelse af førtidspensionering på grund. af nedsat arbejdsduelighed.
*Forhøjelse af alderen for førtidspensioner.
*Højere pensionsbidrag.
*Reduktion af antallet af militærnægtere i humanitær indsats. nStærk reduktion af løn til militærnægtere.
*Reduktion af antallet af embedsmænd med 9-13.000.
*Skærpet bekæmpelse af menneskesmugling.
*Tilladelse til sikkerhedspolitiet til overvågning af mistænkelige grupper.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her