Læsetid: 9 min.

Slotsholmens ældste hanbavian

29. juni 2000

Trafikministeriets markante departementschef Ole Zacchi holder afskedsreception i dag

Portræt
Der findes mange historier om 60-årige Ole Zacchi - af nogle kaldt Slotsholmens ældste hanbavian. Efter 19 år som departementschef, først i Boligministeriet 1981-1993 og derefter i Trafikministeriet 1993-2000, er der i eftermiddag afskedsreception på den gamle, udtjente DSB-færge Sjælland.
En af de mest kendte historier, som med usvigelig sikkerhed går igen fra det ene avisportræt til det næste, er Zacchis replik, da han i september 1982 ved Schlüter-regeringens magtovertagelse skulle sige farvel til Erling Olsen. Han var både Zacchis gamle universitetslærer og havde som boligminister året før udnævnt den da 42-årige cand.polit. til departementschef. Ved ministerskiftet måtte departementschefen naturligvis også sige goddag og velkommen til ministeriets nye chef, Niels Bollmann fra CD.
Vagtskiftet i Boligministeriet blev ifølge Aktuelt af Zacchi kommenteret med ordene:
"Jeg tager imod de ministre, dronningen sender mig, men det bliver dejligt igen at få foden under eget bord."
Replikken er central for det billede, som gang på gang er blevet tegnet i offentligheden af den nu meget snart forhenværende departementschef - et billede, som ifølge en række kilder bekommer Zacchi ganske godt: Velbegavet, ambitiøs, charmerende, magtglad, en gevaldig arbejdskapacitet, fænomenal hukommelse, lynende hurtig i replikken og navnlig fræk som en slagterhund...

Begavet Køge-dreng
At Ole Zacchi er velbegavet, er de færreste i tvivl om. Gamle klassekammerater fra den matematisk-naturfaglige linie på studenterårgang 1959 fra Roskilde Katedralskole husker endnu, hvordan den begavede Køge-dreng imponerede alle - også nogle af lærerne - ved allerede i 1. gymnasieklasse at have læst James Joyces Ulysses.
Ja, faktisk var tandteknikerens søn fra Irisvej i Køges første parcelhuskvarter syd for Ringvejen så interesseret i al den litteratur, der ikke stod på læseplanen, at han blev nødt til at gå 1.G om, husker to af hans klassekammerater.
Og selv om Zacchi ikke var en "konstruktiv matematiker," så var hans eminente hukommelse hans største styrke - så stor, at han fik klassens næstbedste eksamen. "Han trak klassen fremad," som det formuleres.
En af klassens piger mindes, at Ole var fuld af indfald. Hun erindrer også et andet karaktertræk, som har fulgt Zacchi lige siden:
"Han gjorde ikke noget for at behage andre," siger klassekammeraten og tilføjer:
"Egentlig er hans store selvværd vel et positivt træk. Han ville meget gerne markere sig."

Orden og orden...
Der findes også andre og knap så flatterende historier om den grå bavian. Her er en af de knap så kendte, som handler om departementschefens for mange helt uforståelige higen efter anerkendelser - og ikke mindst ordner.
I dag kan Zacchi bryste sig med at være Kommandør af Dannebrogordenen, med den Kgl. Norske Fortjenstorden og med Den Islandske Falkeorden. Men medaljer kræver selvfølgelig en vis indsats.
For en del år siden er trafikminister Jan Trøjborg sammen med sin departementschef på rejse til Finland. Under en hyggelig middag sammen med finske værter presser Zacchi sin minister. Han vil have en orden til, eller mere præcist have sin ridderorden flyttet et hak opad. Trøjborg undviger, men Zacchi insisterer: Det netop overståede vellykkede salg af postgiroen må da udløse en orden...
Nogle måneder senere er Trafikministeriets personale samlet til julearrangement, og der får departementschefen så sin nye ridderorden. Jan Trøjborg har lavet en stor orden i pap, som han højtideligt - men vist ikke til departementschefens udelte glæde, husker en festdeltager - overrækker til Zacchi.
Eller hvad med den her: Ved en andet julearrangement - endda midt i den forlorne skildpadde, erindres det - synes departementschefen, at han må demonstrere sin sans for humor og løjer. Med høj stemmeføring - og måske inspireret af statsministerfruens nylige deltagelse i Sundhedsstyrelsens tv-oplysningskampagne Mand til mand - begynder Zacchi at råbe ud over den efterhånden tæer-krummende forsamling af ministerielle embedsmænd og -damer:
Glidecreme, glidecreme, vandbaseret glidecreme...
Disse to historier viser andre træk af departementschefens farverige personlighed: Trangen til hele tiden at ville være i centrum, trangen til at høre sig selv, trangen til at gøre opmærksom på sig selv - kombineret med en næsten total mangel på situationsfornemmelse.

Zzzz
Det er måske også et udslag af disse knap så charmante sider, at departementschefen gang på gang falder i søvn, når han ikke selv er "på."
Flere af de over 20 kilder, som Information har kontaktet forud for denne artikel, har personlige erindringer om ministeriets øverste administrative chef, der for eksempel midt under et personalemøde om interne arbejdsrutiner falder i dyb søvn.
Det samme - Zzzz'er fra Zacchi - er sket under møder i EU's ministerråd. Ja, faktisk er Zacchis overraskende og pludselige søvnbehov så velkendt, at det indgik som en del af den festtale, Statsministeriets departementschef Niels Bernstein holdt ved Zacchis 60 års fødselsdag den 24. september sidste år.
Selv synes Zacchi - stadig i følge kilderne - at det bare er sjovt, når han, forfrisket og klar til at snakke videre, vågner efter en blund.
Andre fortæller om, hvor irriterende - og også ydmygende - det føles, når departementschefen under et vigtigt møde med ministeriets kontorchefer og fuldmægtige pludselig tager sin mobiltelefon og ringer. Zacchi er fremtrædende medlem af censorkollegiet ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, og han ynder gerne at at ringe til en lektor og diskutere en studenteropgave - når som helst det passer ham.
Mens chefen gør sig færdig, sidder resten af mødedeltagerne rundt om bordet i anstrengt tavshed og forsøger at undgå at se hinanden direkte i øjnene.

Personlige griskhed
Med til karakteristikken af Zacchi hører endnu en personlig egenskab, som er svær at forstå for flere tidligere ansatte i Trafikministeriet. Kilder, der ellers på mange måder sætter pris på den dynamiske og ambitiøse chef:
Ole Zacchi er meget - for nu at sige det mildt - meget optaget af, hvad han får i løn. Og om lønramme 41 nu også helt er på højde med hans kvalifikationer og - fra alle sider anerkendte - store arbejdsindsats. Denne "personlige griskhed," som en tidligere chef fra Trafikministeriet direkte formulerer det, er absolut ikke noget, som Zacchi stikker under stolen eller på anden måde forsøger at gå stille med.
Tværtimod fremturer ministeriets øverste chef - når han møder en nyansat fuldmægtig - ved højt at råbe: "Hvor meget tror du, jeg får i løn?"
Og mens den nyansatte forsigtigt og lettere nervøs forsøger at sige et eller andet begavet, kommer departementschefen storsmilende selv med svaret: 1.050.000 kroner.
Trafikministeriets personalekontor oplyser til Information, at chefens årsløn består af lønramme 41 (638.568 kroner), et topcheftillæg (131.921 kroner), et stillingsmæssigt tillæg (76.425 kroner) og endelig et personligt tillæg (203.061 kroner). Derudover indbetaler ministeriet hvert år 115.000 kroner til Zacchis tjenestemandspension. Endelig har han som den eneste af statens departementschefer en tjenestebil, en sølvgrå Audi A 8 med privatchauffør.
Godt en million i årsløn er ikke nogen fyrstelig gage for den øverste administrative chef for et ministerium med en lang række underliggende styrelser, stribevis af statslige aktieselskaber og omkring 65.000 ansatte alt i alt.
Det er slet heller ikke beløbets størrelse, der optager flere af kilderne. Det er Zacchis stadige og åbenlyse kredsen om egne personlige økonomiske forhold, som vækker eftertanke.
Måske er det også denne "personlige griskhed," som det blev formuleret, der har fået Zacchi til i tide at sørge for en vellønnet retrætepost.

Skræddersyet retræte
At det fra den 1. august skal være Ole Zacchi, der bliver den første chef for et nyoprettet sektorforskningsinstitut ved navn Danmarks TransportForskning, har været kendt i nogen tid. Men for SF'eren Margrete Auken, der næppe kan beskyldes for at være en Zacchis allervarmeste tilhængere, var det en forbløffende overraskelse, at hun og hendes folkesocialistiske finanslovsstemmer selv havde været med til at sørge for finansieringen af Zacchis retrætepost.
Af stillingsopslaget kan man se, at den kommende direktør skal placeres i lønramme 38 (469.590 kroner), og hertil kommer så et topcheftillæg (102.535 kroner). Derudover kan der forhandles om et personligt tillæg, og endelig vil ministeriet også yde et åremålstillæg og særlige pensionsvilkår. Alt i alt udsigt til en årsløn, der nok skal nå nå op på den pæne side af én million kroner.
I aktstykket til Finansudvalget fra starten af april i år, som SF tilslutter sig, og som baner vejen for Zacchis retrætepost, står der intet om departementschefen. Først nogle dage senere erfarer Margrete Auken, at stillingen som direktør er skræddersyet til ministeriets departementschef - og at dette forhold er basal viden i de traditionelle trafik-forligspartier.
Ifølge SF-folketingsmedlemmet sker der videre det, at mindst én oplagt kandidat til stillingen får besked på ikke at søge.
Vedkommende bliver derefter placeret i ansættelsesudvalget og er af den grund afskåret fra at søge stillingen. Som plaster på såret stilles der dog en vicedirektørpost i udsigt.

Afviser blankt
Margrete Auken er også fortørnet over, at direktøren for det kommende sektorforskningsinstitut ansættes, før en bestyrelse bliver nedsat. Det er i strid med loven om sektorforskning, mener hun. Loven bestemmer nemlig, at direktøren skal ansættes af bestyrelsen - og ergo ikke før bestyrelsen er nedsat. Endelig mener Margrete Auken, at resultatet af ansættelsesrunden må siges at være givet på forhånd, når seks ud af syv medlemmer af ansættelsesudvalget er ansat i eller under Trafikministeriet, altså med Zacchi som overchef.
Den kommende vicedirektør for Danmarks TransportForskning Kurt Petersen har en noget anderledes erindring om forløbet. Han afviser blankt at være blevet frarådet at søge stillingen som direktør. Og han mener ikke, at ansættelsen af Zacchi før bestyrelsen er nedsat, har været i strid med sektorforskningsloven.
Danmarks TransportForskning er nemlig endnu ikke godkendt af Forskningsministeriet som et sektorforskningsinstitut - det forventes først at være på plads omkring den 1. august - eller samme dag, som Zacchi tiltræder sit nye job.

Foregangslandet
Nogle af Danmarks TransportForsknings vigtigste opgaver bliver forskning i emner som trafiksikkerhed og transportens miljø- og energibelastning. Den erklærede hensigt er at styrke vidensgrundlaget for transportpolitiske beslutninger, "bl.a. i forbindelse med prioritering af investeringsprojekter," som der står i aktstykket. Instituttet forventes at blive bemandet med 35-40 medarbejdere, og chefen bliver altså Trafikministeriets tidligere departementschef.
Det er ikke alle, der er entydigt begejstrede for denne samling af store dele af dansk trafikforskning så tæt på ministeriet. Blandt andet har Transportrådets formand Hans E. Zeuthen skrevet om fordelen ved trafikforskning "uafhængig af de ministerielle bindinger."
Og for Ivan Lund Pedersen, aktiv i miljøorganisationen NOAH-Trafik, er udnævnelsen af Zacchi "en katastrofe for trafikforskningen."
"Ole Zacchi kommer til at sidde næsten med et monopol på trafikforskning i Danmark - og netop på nogle områder, hvor det ikke går så godt," som Ivan Lund siger.
Som nævnt bliver et vigtigt forskningsfelt for det ny institut trafiksikkerhed. Her har Danmark ikke endnu opfyldt en 12 år gammel målsætning fra Færdselskommissionen. Siden 1993, hvor færdselssikkerhed blev flyttet fra Justitsministeriets ressort, har Trafikministeriet haft ansvaret for dette område. Det er nøjagtig samme periode, hvor Zacchi har været departementschef.
Miljø bliver et andet vigtigt felt. Men her er det ikke lykkedes for Trafikministeriet og Zacchi at sikre, at Danmark lever op til den vedtagne målsætning om at stabilisere CO2-udledningen i år 2005 på 1988-niveau. I stedet er udledningen steget med 22 procent siden 1988, oplyser Ivan Lund Pedersen.
Og hvad angår trafikkens energiforbrug mener Ivan Lund Pedersen heller ikke, at Trafikministeriet i perioden med Zacchi i chefstolen har formået at vende udviklingen. Således bruger den samlede kollektive trafik ikke mere energi, end stigningen i vejtransportens energiforbrug på bare halvandet år.

FAKTA
19 år i magtens korridorer
Næppe nogen anden fungerende departementschef har slidt så mange ministre op i sin regeringstid som Ole Zacchi - 12 i alt.
Og næppe nogen anden departementschef er blevet forbundet med så mange "sager" som Trafikministeriets nu afgående chef.
Men helt siden 1981, hvor Zacchi blev udnævnt som landets hidtil yngste departementschef og fik det øverste administrative ansvar for Boligministeriet, har han udviklet en evne til at overleve selv de værste sager og anklager:
*Ungbosagen om manglende tilsynspligt
*Sagen om kreditforeningernes overbelåning
*Sagen om udlejning af Slots- og Ejendomsstyrelsens gode lejligheder til spotpris
*Færgesagen med tilbageholdelse af oplysninger for Folketinget
*Anklagen for S-kammerateri ved udnævnelse af topposter,
*Taxi-sagen, hvor udlændinge blev forment adgang til at køre taxi
*Combus-sagen om ekstra-regning på 300 millioner kroner,
*Metro-kaoset med budgetstigninger og tekniske problemer.
Alt kunne Zacchi tilsyneladende ryste af sig.
For som en tidligere kontorchef i ministeriet siger det:
"Han har været i stand til at levere varen til hver enkelt minister. Hvis ministrene har været stærke, så har de fået en departementchef, der passede til det - og omvendt, hvis de har været svage, så har han bakket dem helt utroligt godt op."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her