Læsetid: 3 min.

Ingen kritik af ministre eller embedsmænd

29. august 2000


På trods af de uklare formuleringer er der ikke grundlag for kritik af ministre eller embedsmænd,

Dokumentation
B. Kommissoriets 2. del (forhenværende rigsadvokat Asbjørn Jensens undersøgelse)
*(...) 3. Kan kommissoriet kritiseres på grund af uklarhed?
Det er åbenbart, at teksten til kommissoriet for Asbjørn Jensens undersøgelse var uklar. Når forvaltningsrettens almindelige bestemthedskrav – som her – er efterlevet, kan det ikke i sig selv anses for ulovligt, hvis forvaltningen har udtrykt sig uklart. En eventuel kritisk vurdering af uklarheden må afhænge af dennes følger. (...)
I relation til kommissoriet for Asbjørn Jensens undersøgelse må uklarheden antages at have haft i hvert fald een alvorlig følge. Det er fremgået af kommissionens indenretlige afhøringer, at Københavns Politi ikke selv iværksatte en systematisk undersøgelse af sin indsats i forbindelse med urolighederne den 18.-19. maj 1993. Dette kan næppe forklares på anden måde end, at Københavns Politi holdt sig tilbage med at undersøge egne forhold, fordi Asbjørn Jensen forestod en undersøgelse af hele Nørrebrosagen. Samtidig var også Asbjørn Jensen tilbageholdende med selvstændige undersøgelser af Københavns Politi gennem Rigspolitiet, fordi han efter sin forståelse af kommissoriet som udgangspunkt regnede med, at Københavns Politi foretog de nødvendige afhøringer, og derfor havde forventet en langt større efterforskningsindsats fra Københavns Politis side. Resultatet blev en mindre grundig sagsoplysning.
I dette lys finder kommissionen, at kommissoriets uklarhed var kritisabel.
*5. Havde Asbjørn Jensen kritisable kontakter om undersøgelsens tilrettelæggelse?
(...) Med hensyn til kontakter til Dansk Politiforbund er der navnlig grund til at overveje Asbjørn Jensen ordvekslinger på to møder i Justitsministeriets Centrale Samarbejdsudvalg for Politiet den 12. august og 6. september 1994 med formanden for Dansk Politiforbund, Tommy Agerskov Thomsen. Ud fra en efterfølgende betragtning er det åbenbart, at det ville have været heldigt, hvis Asbjørn Jensen havde undladt at deltage i de to nævnte møder eller dog i de punkter, som angik hans undersøgelse. Kommissionen mener dog ikke, at hans adfærd i denne henseende kan anses for kritisabel. (...)
*6. Grundlag for retligt ansvar eller kritik over for implicerede ministre eller embedsmænd?
Det fremgår af kommissionens bemærkninger foran under 1-5, at inden for 2. del af denne undersøgelses kommissorium er det kun med hensyn til uklarheden i kommissoriet for Asbjørn Jensens undersøgelse antaget, at der foreligger et uforsvarligt forhold i objektiv henseende. Det vil sige, at der kun på dette punkt er grundlag for at inddrage de impliceredes subjektive forhold.
Kommissoriets uklarhed kunne erkendes af såvel Erling Olsen som af de embedsmænd, der medvirkede ved dets udarbejdelse. Da uklarheden knytter sig til et teknisk præget juridisk spørgsmål, finder kommissionen, at Erling Olsen som minister måtte kunne forlade sig på rådene fra sine juridiske sagkyndige embedsmænd.
Efter det oplyste må det antages, at departementschef Michael Lunn har været således inddraget i kommissoriets udformning, at han på embedssiden bærer et eventuelt ansvar for kommissoriets uklarhed. Afgørende for bedømmelsen er, hvorledes Michael Lunn måtte vurdere spørgsmålet, da beslutningen om kommissoriet blev truffet i maj 1993. Med dette udgangspunkt finder kommissionen ikke, at kommissoriets uklarhed kan tilregnes Michael Lunn som kritisabel adfærd. Kommissionen har herved taget i betragtning, at man ved etableringen af Asbjørn Jensens undersøgelse ikke regnede med, at tyngdepunktet i denne ville blive politiets forhold, at den afgørende beslutning blev truffet på særdeles kort tid, og at hans forståelse for kommissoriet svarede til den, som den overvejende del af de øvrige embedsmænd havde.
For så vidt angår Asbjørn Jensen skal tilføjes, at det falder uden for nærværende kommissions opgave at gå nærmere ind på spørgsmål om, hvorvidt han i løbet af sine undersøgelser burde have rejst spørgsmål om præcisering af sit kommissorium, eller hvorvidt hans undersøgelse af forhold inden for Københavns Politi var tilstrækkelig. På tilsvarende måde ligger det uden for kommissionens kommissorium at undersøge og vurdere, hvorvidt forhenværende politidirektør Poul Eefsen eventuelt kan kritiseres for, at Københavns Politis undersøgelse af egne forhold i forbindelse med urolighederne den 18.-19. maj 1993 ikke var fyldestgørende.
Samlet er det således kommissionens opfattelse, at der ikke er grundlag for kritik over for nogen minister eller embedsmand på grund af forhold vedrørende kommissoriet og for tilrettelæggelsen af Asbjørn Jensens undersøgelse. Heraf følger, at der så meget desto mindre findes at være grundlag for retligt ansvar over for ministre eller embedsmænd.

FAKTA
På Internettet
Beretningen om Nørrebrosagen kan læses på Justisministeriets hjemmeside. Adressen er www.jm.dk/dokumenter/norrebro/.
Der er endvidere udsendt en pressemeddelelse, der kan læses på www.jm.dk/ob1001.htm.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu