Læsetid: 3 min.

Manden i midten

12. august 2000

Carl Steen Pedersen forspilder en chance for at gå i dialog med Villy Sørensens filosofi

Ny bog
Villy Sørensens essayistisk-filosofiske forfatterskab er båret af to grundtanker: mennesket er faldet fra en oprindelig enhed med Gud, med de andre, med verden, og med sig selv; og i dette fald er midten forsvundet, fordi faldet fører til en stadig større splittelse, båden i psyken, i samfundet, i videnskaberne og i tænkningen. Filosofiens opgave er derfor at danne en ny midte, hvor splittelsen forsones, og hvor grundlaget for sand humanisme og demokrati kan opstå.
I Midtens vovestykke gennemgår Carl Steen Pedersen Villy Sørensens filosofi med disse to ideer som ledetråde. Sørensens arbejde opdeles i tre faser: en 'æstetisk' (værkerne omkring Digtere og dæmoner), hvor kunsten bliver det afgørende redskab til at sone faldet og skabe den nye midte, en 'etisk' (værkerne omkring Uden mål - og med), hvor en ny etik skal løse opgaven, og en 'humanistisk' (værkerne omkring Seneca og Jesus og KRISTUS), hvor den stoiske indsigt i menneskets evige natur indtager den centrale plads.
I denne opstilling af problemet genkender man et hovedmotiv i en stor del af de sidste 200 års europæiske filosofi, især den tyske: forestillingen om at verden er gået i stykker, fordi det, der tidligere eksisterede som en enhed, nu er faldet fra hinanden. Teologisk sker faldet i syndefaldet; psykologisk sker det i puberteten; historisk sker det i den middelalderlige enhedskulturs sammenbrud og etableringen af den moderne verdens autonome systemer for kunst, videnskab, politik, økonomi osv.

Sørensen fordoblet
Carl Steen Pedersens bog er en yderst samvittighedsfuld og meget loyal gennemgang af Villy Sørensens forfatterskab. Men den er for loyal. Grundindstillingen er slet og ret refererende; der er tale om en decideret fordobling af Villy Sørensens tanker.
Problemet er på den ene side, at sådan en bog ikke kan erstatte Villy Sørensens egne værker, mens der på den anden side er forspildt en oplagt chance for at gå i dialog med en af de mest betydningsfulde danske filosoffer.
Der er, så vidt jeg kan se, kun én eneste kritisk stillingtagen i hele bogen, nemlig i afsnittet om Oprør fra midten. Der er ellers nok at tage fat på, f.eks. denne formulering fra Hverken-eller (1961), der til overflod citeres to gange: "demokratiet kan måske ligefrem defineres som det samfund, hvori de enkeltes - eksistentielle - problemer bliver socialt problem!" Tager man udsagnet alvorligt, må opgaven være at spørge, hvad det kan betyde for os, her og nu, i lyset af den nutidige situation. Hvad ville det betyde, hvis et sådan samfund blev virkeliggjort? Er vi kommet det nærmere i de forløbne 40 år? Kunne man forestille sig, at vi har gjort erfaringer, der betyder, at sagen stiller sig anderledes?

Beskeden ambition
Der trækkes masser af linjer i forfatterskabet - overblikket er upåklageligt - men ingen ud af det. Villy Sørensens filosofi bliver ikke placeret historisk, hans virkning bliver ikke diskuteret, og hans forudsætninger bliver kun i meget begrænset omfang bragt for dagen. Bogen er derfor hverken aktualiserende eller perspektiverende; den bibringer intet, som ikke kunne være kommet i stand ved simpelthen at læse forfatterskabet selv.
Dette er ganske vist i tråd med det program, forfatteren opstiller i forordet. Hensigten er "udelukkende at lade Villy Sørensens eget projekt træde frem." Men er det ikke en meget beskeden ambition? Og hvor brugbar er bogen som "en indføring" og "en fortolkning", når den ikke sætter sig på afstand af sit emne? Heller ikke som opslagsbog er den meget bevendt; den mangler såvel register som indholdsfortegnelse, og litteraturlisten er ufuldstændig.
Ved ikke at hæve sig over referatet risikerer Midtens vovestykke at blive virkningsløs. Den kan hverken tilfredsstille den, der vil lære Villy Sørensens tænkning ordentligt at kende og derfor under alle omstændigheder må gå til kilden, den, der tager hans filosofi som en anledning til at tænke, og derfor vover de kritiske spørgsmål, eller den, der er interesseret i de historiske årsager til, at hans filosofi ser ud, som den gør.

*Carl Steen Pedersen: Midtens vovestykke. Om Villy Sørensens essayistiske forfatterskab. 184 s., 225 kr. Gyldendal

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her