Læsetid: 4 min.

Mere statskontrol med eliteidræt

Danmarks Idræts-Forbund græder tørre tårer, hvis revision af Team- Danmark-loven mislykkes, siger formand Kai Holm
29. januar 2001

Idrætsliv
Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen skal ikke vente skulderklap fra Danmarks Idræts-Forbund, når hun på et pressemøde i morgen præsenterer forslag til revision af loven om fremme af eliteidræt.
DIF-formand Kai Holm ser i ændringsforslagene en »øget statsliggørelse af eliteidrætten«, og »en af-demokratisering af Team Danmark«. Fordi det nuværende repræsentantskab fratages retten til at vælge Team Danmarks bestyrelse. Går forslaget igennem Folketinget, udpeger Kulturministeren fremover flertallet i bestyrelsen, og dermed øges den statslige kontrol.
»Det har vi fortalt ministeren, at vi vil arbejde imod, og derfor græder vi tørre tårer, hvis en ny Team Danmark-lov falder i Folketinget. Også selv om vi går ind for andre af de ændringer, udvalget foreslår, især ophævelse af elite-aldersgrænsen på 15 år,« siger Kai Holm til Information.

Begrænsning
Ideerne om en fornyelse af den 16 år gamle Team Danmark-lov er undfanget i den arbejdsgruppe, som den radikale kulturminister nedsatte i sensommeren 1999.
Kommissoriet lød på at undersøge, om der var behov for en revision af eliteidrætsloven. Dog var udgangspunktet som ved lovens vedtagelse i december 1984, at Team Danmark er en selvejende institution med egen lov – og uafhængig af idrættens organisationer.
Denne afgrænsning af arbejdsgruppens opgave har fra starten bestyrket DIF-formand Kai Holm i, at ministeren var bange for at blive overhalet indenom af DIF og Team Danmark. De nedsatte forrige år et samarbejdsudvalg, som blandt andet diskuterede etablering af et fælles marketingselskab. Desuden blev der i begge ’lejre’ rundkastet tanker om det fornuftige i at fusionere Team Danmark og DIF til en fælles eliteidræts-enhed. Fordi det er DIF’s medlemmer, specialforbundene, som leverer talenter og eliteudøvere til
Team Danmarks støtte.

Fælles marketing
Ideen om et fælles marketing-selskab er blandt de tre-fire store ændringer, som arbejdsudvalget foreslår i den betænkning, der bliver præsenteret i morgen i Kulturministeriet. Den ideelle tanke er, at alle tv- og marketingsrettigheder, herunder retten til at markedsføre de fem olympiske ringe i Danmark, lægges ind i det nye selskab.
»Vi tror, at det kan øge de samlede indtægter at markedsføre sig sammen,« siger Kai Holm og påpeger den lokomotiv-effekt, fodbolden (DBU) har haft for al dansk idræt. Andre påpeger en synergi-effekt på fem til 20 procent, som måske er den største gevinst, når der ikke kan forventes øgede offentlige tilskud til eliteidræt de kommende år.
Udvalget påpeger i sin argumentation, at Team Danmark ved at slippe for at skulle drive indtægtsgivende virksomhed via salg af tv- og sponsoraftaler bedre kan beskytte de aktive. Risikoen for en interessekonflikt mellem sponsor og aktiv – som der i øvrigt ikke er eksempler på – fjernes, når Team Danmark ikke skal tage kommercielle hensyn.

Aldersgrænse væk
En anden hjørnesten, der skal flyttes, er aldersgrænsen på 15 år for at modtage Team- Danmark-støtte. Den blev sat for at hindre elitær udnyttelse og rovdrift på talentfulde børn. Man ville ikke, som det blev formuleret i 80’erne, medvirke til opdræt af tremmekalve i dansk eliteidræt.
I dag er erkendelsen, at man ved at ophæve aldersgrænsen på 15 år kan beskytte børnetalenterne. Team Danmark får simpelthen hånd i hanke med, hvad der laves på gulvet, banen og i bassinet ved siden af de Team-Danmark-støttede over 15 år.
Ifølge Informations oplysninger er udvalgets syv medlemmer enige om disse to ændringer.
Medlemmerne er kontorchef Henrik Kjær Hansen, Kulturministeriet, direktør Karl Chr. Kock, DIF, direktør Preben Kragelund, Team Danmark, lektor Jens B. Christensen, atletiktræner og formand for Team Danmarks repræsentantskab, håndboldspiller og debattør Marianne Florman, lektor Else Trangbæk og udviklingschef Claus Bøje, Lokale- og Anlægsfonden.
De har forbud mod at udtale sig indtil tirsdagens pressemøde.
Begge ideer får DIF-formand Kai Holms fulde opbakning.

Uenige
Herfra går så uenigheden, der er kommet til udtryk i en mindretalsudtalelse fra Karl Chr. Koch, DIF’s direktør.
Netop fordi Team Danmark ifølge arbejdsudvalgets konklusioner har levet op til og opfyldt eliteidrætslovens betingelser og hensigter, forstår han ikke, at sammensætningen af bestyrelsen skal ændres, mens repræsentantskabet skal fratages indflydelse.
Udvalget foreslår, at bestyrelsen på syv udvides til otte medlemmer.
I dag udpeger Kulturministeren formanden og et medlem. De øvrige fem vælges af repræsentantskabet, hvis 24 medlemmer er udpeget af ministerier, kommuner, amter, idrætsorganisationer, aktive og ledere/trænere.
Ifølge forslaget skal fire medlemmer, inklusiv formanden udpeges af ministeren. To udpeges af DIF, mens trænere og ledere samt aktive hver vælger en. Repræsentantskabets opgave indskrænkes til at godkende regnskab og budget.
»Reelt en aflivning, for at give ministeriet og embedsmændene større kontrol og indflydelse,« mener Kai Holm.
Karl Chr. Koch, der ligesom alle andre kun repræsenterer sig selv, forstår ifølge mindretalsudtalelsen heller ikke, at »den kulturpolitiske indsats i Team Danmark skal forstærkes«, som flertallet i gruppen skriver. Kai Holm siger ligeud, at »det kommer fra embedsmænd med rødder på Idrætsforsk i Gerlev«. Altså den folkelige idræts talsmænd som ifølge Holm opererer med nogle flyvske begreber om at fremme den kunsteriske side af elite-idrætten.
»For mig at se handler det om, at Team Danmarks direktør Preben Kragelund kom for skade at sige, at idrætsfolk fra den folkelige idrætsorganisation, DGI, ikke kan få
Team-Danmark-støtte. Så firkantet skal en embedsmand ikke udtrykke sig. I øvrigt har et gymnastikhold fra DGI, det såkaldte verdenshold for år tilbage fået 60.000 kroner i Team-Danmark-støtte. DGI-lederen
Olav Ballisager var dengang ved at blive lynchet af sine egne for at have søgt og modtaget eliteidræts-støtte,« siger Kai Holm.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her