Læsetid: 6 min.

Etik er god forretning

Globale firmaer har altid råd til at opføre sig anstændigt og overholde alle FN’s konventioner, mener finansdirektøren for Banco, Kirsten Fjord
13. marts 2001

Sund fornuft
Danmark har fået sin første investeringsforening, der helt systematisk foretager etiske afvejninger, når pengene skal investeres. Investeringsforeningen Banco går imidlertid ikke på kompromis med kravet om at skulle tjene penge. Ifølge finansdirektør Kirsten Fjord er der nemlig ikke længere nogen modsætning mellem at stille krav til virksomheder og at forrente kapital optimalt. Markedsudviklingen går mod, at de globale virksomheder, der konsekvent formår at indtænke omverdenen i deres måde at drive forretning på også klarer sig bedst.

Ændret holdning
Kirsten Fjord ser selv Banco som et forsøg på at stimulere dén etiske holdningsændring, som nu er på vej i erhvervslivet:
»Der er ingen tvivl om, at virksomheder har større overskud i højkonjunkturer til at bekymre sig om deres medarbejdere og kunder, og derfor kan udviklingen i perioder være præget af to skridt frem og ét tilbage, men retningen er klar: På trods af svingninger i økonomien er der ved at ske et holdningsskift i erhvervslivet. Man har altid råd til at tænke sig om, og hvis man har en størrelse, hvor man også producerer i udlandet, så har man også råd til at tage hensyn til f.eks. arbejdsmiljø og børnearbejde,« siger Kirsten Fjord til Information:
»Der er ingen grund til at tro, at det kun er i højkonjunkturer, at virksomheder har råd til at overholde FN’s konventioner. Der er noget fundamentalt logisk i, at de virksomheder, som bekymrer sig om deres interessenter, de også vil klare sig bedst i det lange løb. De virksomheder, som har en stærk ressource-base i form af tilfredse kunder og medarbejdere vil også være konkurrencedygtige.«

Etikken forandrer sig
Banco er grundlæggende en almindelig kapitalforvalter, som investerer folks private opsparinger med det højeste afkast for øje. Banco har dog nogle etiske kriterier, som bruges til at fravælge firmaer, der gør verden til et dårligere sted at leve end højst nødvendigt. I samarbejde med en lang række humanitære organisationer har Banco nedsat et såkaldt Etisk Investeringsråd, der er med til at definere de krav, som virksomheder skal opfylde for at komme i betragtning. Til gengæld får de humanitære organisationer udbetalt op til to procent af overskuddet:
»Vores etiske grundlag er, at vi ikke investerer i tobak – fordi det er dokumenteret sundhedsskadeligt – og våben, fordi det ikke fører noget fornuftigt med sig. Tobak og våben er vores fravalg,« siger Kirsten Fjord.
Hun afviser dog, at etiske investeringer er udtryk for en form for ny-puritanisme, der vil forsøge at forbyde alting:
»Grænserne for etik flytter sig hele tiden. I USA har man en fravalgsliste på over tyve brancheområder. Men jeg tror, at der er ved at ske en udvikling bort fra, at etiske krav skal være næsten puritanske – hvor man ikke må ryge, drikke og kigge i sexblade – til en mere positiv påvirkning. Gradvist vil de etiske krav flytte sig, fordi samfundet forandrer sig.«
»Tænk bare på, hvem der talte om miljøkrav for tyve år siden. I dag er miljøhensyn blevet en del af den etablerede tankegang. Sådan vil det også ske på andre områder.«

Anstændig adfærd
Med en alsidig fortid i de økonomiske magtcentre har Kirsten Fjord en veludviklet fingerspidsfornemmelse for den finansielle sektor. Hun har tidligere været ansat i Finansministeriet, som finansdirektør i A/S Storebælt og som vicedirektør i Tele Danmark. Når hun har valgt at blive direktør for den nye investeringsforening Banco skyldes det derfor ikke kun, at hun er engageret i samfundet. Kirsten Fjord er overbevist om, at alle virksomheder, der vil overleve på længere sigt, er nødt til at omstille sig til en verden, hvor både forbrugere og medarbejdere stiller krav om anstændig adfærd.
»Tiden er ikke længere kun til fravalg, men måske snarere til positive tilvalg. Vi er kommet til den konklusion, at vi kun vil investere i virksomheder, der overholder fundamentale menneskerettigheder og fundamentale miljøkonventioner – uanset hvor virksomheden befinder sig på kloden. Og vi har også præciseret, hvilke menneskerettigheder og miljøkonventioner, vi konkret kræver overholdt. Det er dén måde, vi foreløbigt har valgt at definere ’bæredygtighed’.«
»På nuværende tidspunkt er vi i færd med at definere gråzonerne knyttet til de forskellige konventioner, såsom misbrug af børnearbejde, foreningsfrihed, diskrimination, tvangsarbejde og arbejdsmiljø. Vi har udvalgt disse konventioner i samarbejde med bl.a. Amnesty, som indgår i vores Etiske Investeringsråd. På miljøområdet handler det om Montrealprotokollen om ozonlaget, Kyoto-aftalen om klimaforandringer og FN’s konvention om biologisk mangfoldighed. De er udvalgt i samarbejde med bl.a. Verdensnaturfonden, som også indgår i Det Etiske Investeringsråd. De etiske kriterier baserer sig på et fælles nordisk grundlag,« siger Kirsten Fjord med henvisning til, at Banco oprindeligt er et svensk koncept. Investeringsforeningen ejes af den hollandske storbank ABN AMRO Bank, som er en af de største banker i Europa.
– Hvad mener du er forskellen på en etisk og en politisk investering?
»Det er jo en flydende grænse. Men netop derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i FN’s konventioner. Vi sidder altså ikke og opfinder vores egne ’politiske’ krav. Verdenssamfundet har allerede defineret nogle etiske grænser, som vi nu kræver overholdt.«
– Flere fagforeningsledere har tidligere været ude med klare politiske krav til arbejdsmarkedspensionerne. Hvor ser du selv forskellen?
»Nogle vil da kunne betragte det som et politisk sigtemål at kræve FN’s konventioner overholdt. Andre vil måske foretrække nogle mere slagkraftige krav. Men jeg kan ikke sige, at etik er noget andet end politik. Det handler dybest set om, at man gerne ser en verden, hvor vi kan se hinanden i øjnene. Men vi er en investeringsforening, som skal forsøge at skabe det størst mulige afkast. På den måde er vi en kapitalistisk enhed. Samtidig har vi en humanitær/etisk side, idet vi siger: De virksomheder, vi investerer i, skal skabe deres overskud på en anstændig måde. Vi har altså ikke samfundsomvæltning som vores målsætning, eftersom dét ville stride direkte mod vores formål som investeringsforening. Banco er en normal investeringsforening, der blot screener virksomhederne på de tidligere nævnte etiske parametre.«
– Men ser du selv Banco som et forsøg på at politisere økonomien?
»Det kan man måske godt sige. Etiske investeringer er netop opstået, fordi der har været mange eksempler på virksomheder, der ikke har handlet i overensstemmelse med det internationale retssamfunds konventioner. De etiske krav kan være mere eller mindre rabiate, men et fravalg som f.eks. tobak og våben – er da udtryk for et engagement, som tager sigte på at fremme sundhed og fred – og kan som sådan karakteriseres som politisk.

Bredt kundegrundlag
– Foreløbigt er Bancos investeringsbeviser ikke blevet handlet særlig meget. Har danskerne en anden tilgang til etiske investeringer end f.eks. svenskerne?
»Danskerne lever lidt i en tidslomme. På mange områder er vi bag efter f.eks. Sverige. Men det har også taget tid at få svenskerne med på idéen. Etiske investeringer er startet i det små. Det er et nyt koncept, som kræver en langt mere aktiv stillingtagen, end man normalt kræver af investorer. Til gengæld er vores kunder langt mere interesserede og nysgerrige. Det er mennesker, som har en holdning til samfundet.«
– Hvad er det for mennesker, der investerer hos Banco?
»Vores kunder er ikke ét enkelt segment. De er spredt over mange forskellige postnumre og aldersgrupper. Det er moderne fællesskabs-orienterede mennesker – flere af dem unge mænd. Fordelingen er 60 procent mænd og 40 procent kvinder. Flere kunder har endvidere ikke prøvet at investere i aktier før.»
»Mange af de unge mænd, som jeg har talt med, siger, at det ikke er ligegyldigt, hvordan verden udvikler sig. Det er helt almindelige unge mennesker, som interesserer sig for miljø og økologi. Og dét er en gruppe, som ingen virksomheder har råd til at ignorere.
Hvis det kun var venstrefløjs-aktivister, som investerede hos os, ville vi måske ikke få så stor en gennemslagskraft, som etiske investeringsforeninger har fået i udlandet,« siger hun.

*Læs mere: www.banco.dk

FAKTA
Humanitær bistand
Banco undlader ikke blot at investere i uetiske firmaer. Banco støtter samtidig en række organisationer, som får op til to procent af afkastet. Organisationer er følgende:

* AIDS-Fondet
* Amnesty International
* Astma-Allergi Forbundet
* Børns Vilkår
* Caritas Danmark
* DAMP-foreningen
* Danmarks Bløderforening
* Dansk Epilepsiforening
* Dansk Flygtningehjælp
* Dansk Handicap Forbund
* Dansk Parkinsonforening
* Dansk Røde Kors
* Døves Landsforbund
* Gigtforeningen
* Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede
* Landsforeningen LEV
* Muskelsvindfonden
* Red Barnet
* Scleroseforeningen
* IBIS
* Unicef Danmark
* Verdensnaturfonden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her