Læsetid: 4 min.

Lovforslag betyder overvågning af uskyldige

Usædvanlig alliance af Venstre, SF, Enhedslisten og liberalisten Kim Behnke advarer mod at give politiet udvidet adgang til oplysninger om mobiltelefonsamtaler
21. april 2001

En rocker bliver brutalt mejet ned af medlemmer af en konkurrerende gruppe. Autonome aktivister kaster brandbomber mod Udlændingestyrelsen. Bevæbnede røvere overfalder en pengetransport og forsvinder med millioner af kroner.
Alvorlige lovovertrædelser, som politiet efter de nuværende regler må opklare gennem møjsommelig og mandskabstung efterforskning.
Men sådan behøvede det ikke at være, hvis bare retsplejeloven gav politiet lidt friere adgang til mobiltelefonernes såkaldte masteoplysninger, som i stadig flere straffesager bruges som bevismateriale.
Mobiltelefonselskaberne registrerer, hvor en telefon er henne, når der tales i den. Eller rettere: de registrerer, hvilken sendemast der transmitterer samtalen.
Masteoplysninger er blevet brugt til at fastlægge forretningsmanden Kurt Thorsens færden i PFA-sagen og – som det er fremgået af Informations retsreferater – i den aktuelle sag om brandattentater mod Udlændingestyrelsen og dens ledende medarbejderes privatejendom.

Højesteret sagde nej
Men der er grænser for, hvilke masteoplysninger politiet kan få fingre i. I 1997 sagde Højesteret – i en bombesag – nej til at give politiet en kendelse om udlevering af masteoplysninger om mobiltelefonsamtaler i en radius af en kilometer omkring en bestemt adresse i en periode på 12 timer.
Under Højesterets behandling af sagen kom det frem, at det drejede sig om 25.000 til 30.000 mobiltelefonsamtaler. Domstolen sagde nej, fordi politiets ønske drejede sig om et ikke-afgrænset antal mobiltelefonsamtaler – ikke om samtaler ført mellem en eller flere konkrete mistænkte i sagen.
Omvendt sagde Østre Landsret i 1998 ja til en kendelse om masteoplysninger om 998 opkald i en periode på 50 minutter i en sag om et drabsforsøg. Landsretten lagde vægt på, at der ikke var tale om et helt ubestemt antal samtaler, eftersom der i politiets materiale var oplysninger om et konkret telefonopkald.
Med et lovforslag fra justitsminister Frank Jensen (S) vil regeringen nu give politiet adgang til de såkaldte »udvidede teleoplysninger«. Hvis forslaget bliver lov, vil politiet i sager om forbrydelser med en straframme på seks års fængsel og derover kunne få adgang til oplysninger om mobiltelefonsamtaler, uden at politiet på forhånd har konkret mistanke til en eller flere personer. Højesteret vil ikke kunne sige nej – som retten gjorde i 1997 – til, at politiet skal have oplysningerne om de 25.000-30.000 telefonsamtaler.

Usædvanlig alliance
Frank Jensens lovforslag var til førstebehandling i denne uge. I folketingssalen tegnede der sig en usædvanlig alliance af kritikere. SF’s Anne Baastrup og Enhedslistens Søren Søndergaard stod sammen med Venstres Birthe Rønn Hornbech og den tidligere fremskridtsmand – nu løsgænger – Kim Behnke.
Socialdemokrater og konservative stod ubrydeligt sammen om at give politiet det nye arbejdsredskab.
Birthe Rønn Hornbech er især bekymret over, at en vedtagelse af lovforslaget i dets nuværende form giver lov til »overvågning af lovlydige borgere«:
»Det afgørende skred i lovforslaget er, at der ikke behøver være en konkret mistanke mod nogen, for at domstolene kan afsige kendelse om, at masteoplysningerne skal udleveres,« siger Birthe Rønn Hornbech, der i en række spørgsmål til justitsministeren nu vil prøve at få belyst konsekvenserne af forslaget, hvis det bliver lov.
Birthe Rønn Hornbech, der af profession er vicepolitimester, er overbevist om, at et forslag om en så vidtgående overvågning af borgerne ikke var blevet fremsat af en Venstre-ledet regering. At de konservative i denne sag har indtaget det stik modsatte synspunkt af Venstres ønsker hun ikke at kommentere.

Behnke og Enhedslisten
Ærkeliberalisten Kim Behnke finder det ikke usædvanligt, at han og Venstre i en sag som denne står sammen med venstrefløjspartierne: »Det afspejler den skillelinje, der går, når vi diskuterer borgeren kontra statsmagten. Når det gælder de her spørgsmål, er jeg som liberalist mest enig med Enhedslistens folk,« siger Kim Behnke.
Han advarer mod den totale overvågning af uskyldige, som lovforslaget efter hans opfattelse er udtryk for.
»Vi skal ikke krænke 20.000 uskyldige mobiltelefonbrugeres civile rettigheder for, at politiet måske kan opklare en forbrydelse. For så får vi et totalitært samfund. Så kunne du lige så godt skyde en chip ind i nakken på os allesammen og give politiet en opklaringsprocent på 100,« siger Kim Behnke.
Forslaget om udvidet adgang til masteoplysninger fra mobiltelefonsamtaler er formuleret i en betænkning fra det såkaldte Brydensholt-udvalg i 1999. Bag forslaget står et enigt udvalg, hvor også Advokatrådet har været repræsenteret. Af Justitsministeriets oversigt over de forskellige myndigheders og organisationers holdninger til forslaget, fremgår, at Advokatrådet kan »tilslutte sig udvalgets forslag, og rådet er samtidig enig med udvalget i, at indgrebet alene skal kunne foretages i forbindelse med efterforskning af meget grov kriminalitet«.
Information kontaktede fredag Advokatrådets generalsekretær Henrik Rothe, der har repræsenteret Advokatrådet i Brydensholt-udvalget. Han henviste til formanden for Advokatrådets strafferetsudvalg, advokat Steen Bech, som imidlertid er stærkt betænkelig ved forslaget:
»Hvis ikke-mistænkte skal udsættes for den samme overvågning, som man i dag kan udsætte personer for, når man har en konkret mistanke til dem, vil det være at gå alt for langt,« siger Steen Bech.
»Det er et skråplan, hvis alle mennesker – uanset om de har tilknytning til noget som helst kriminelt – risikerer at blive registreret ganske minutiøst,« siger Steen Bech, der i øvrigt er forsvarer i sagen om gruppen HomoAktions brandattentater mod Udlændingestyrelsen, hvor der ventes dom i den kommende uge.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her