Læsetid: 8 min.

Højtflyvende bog om verdens problemer

15. juni 2001

(2. sektion)

Debatbog
Det vil jeg da gerne, svarede jeg – måske lidt hurtigt – da Information spurgte mig, om jeg ville anmelde Du glade Verden…. Ja’et til trods for, at jeg kun fik et par dage til selve anmeldelsen. Dage hvor jeg selvfølgelig havde andet, der også skulle passes. Det går nok lidt ud over bogen, fordi det bliver lidt for hurtige skud for hoften og uden at bogens konklusioner er vendt med andre.
Bogens analyser, påstande deler jeg langt hen ad vejen, men jeg synes måske konklusionen: »Den Endeløse Samtale« er svag i forhold til de problemer vi står overfor. Bogen befinder sig i et vis forstand i så høje luftlag, at den i hvert fald ikke kan bruges direkte i dagens praktiske politik. For mig har politik altid drejet sig om at have analyser og visioner, men så at tage udgangspunkt i virkelighedens verden. Hvordan kommer man herfra og så til visionen.

Vi skal videre
Jeg vil ikke afvise, at jeg er lidt allergisk over for diskussioner af denne karakter. Alt det rigtige bliver sagt. Men bringer det os videre? Eller måske skyldes det, at jeg tilhører et system, som ifølge bogens forfattere ikke længere kan bruges til så meget, nemlig det etablerede partisystem. OK, men hvordan omformer vi det nuværende demokratiske system til en brugbar model for fremtiden?
Bogen er inde på de ’glædelige ting’, der sker globalt set med ATTAC-bevægelser og lignende. Jeg skal ikke underkende deres betydning. Men jeg kan bare ikke se, de kan hjælpe os med svar og løsninger på tidens spørgsmål. Demonstrationer af den ene eller anden art har nu engang ikke været det, der løste problemer. Nok påpeget dem. Nok sat ting i gang. Den franske revolution skal da ikke underkendes. Men det var ikke demonstranterne, der i den forstand bragte samfundet videre.

fakta
Du glade verden...
Du glade verden... er en kollektiv bog skrevet af 16 deltagere i panelet bag Luftskibet, Informations Forum for Systemdebat. Bogen rummer bl.a. uddrag af deltagernes elektroniske debat om det globaliserede videnssamfunds udfordringer. Deltagerne er:
Cecilie Banke, Jean Fischer, Helene Gjerding, Per Henriksen, Helle Holt, John Holten-Andersen, Henrik Kærgaard, Ejvind Larsen, Christian Madsbjerg, Nanna Mik-Meyer, Lars Mogensen, Henrik Bo Nielsen, Jørgen Steen Nielsen, Jørgen Rosted, Inge Røpke og Nina Schiøtz.
Bogen ledsages af en elektronisk debat om den ny tids politik på Informations og Luftskibets hjemmesider. Ejvind Larsen er debattens ordstyrer og ildsjæl.
Debatten starter i dag på www.luftskibet.dk og debat.information.dk
Der er et skrigende behov for et internationalt samarbejde. Det mener forfatterne også. Det er blandt andet det, der er etableret i EU. Bestemt ikke ideelt. Men vel i en eller anden forstand det muliges kunst, selvom det unægtelig ikke er nogen folkesag.
Tilbage til bogen. Forfatterne siger selv:
»Dette er en anderledes bog. En kollektiv bog skrevet af mange hænder og på flere måder. Den er blevet til efter en lang proces, der startede ved årtusindskiftet, da Dagbladet Information åbnede sit nye mødested, Luftskibet – Forum for Systemdebat. Bogen afspejler den debat, vi har ført i Luftskibet. En debat om ’systemet’, det kapitalistiske, markedsbaserede demokrati, som igennem et århundrede har understøttet nationalstaten og været forudsætningen for det, vi kalder velfærdssamfundet.«
En række af deltagerne på dette nye mødested, besluttede at indlede en elektronisk debat i et fælles virtuelt rum, efterfulgt af en daglang rundbordssamtale.
»Resultatet af processen er denne bog. Det er ikke en afklaret tekst med en grydeklar løsning endsige et nyt politisk manifest, der skråsikkert lover social retfærdighed, miljømæssig bæredygtighed og det politiske engagements tilbagekomst. Vi tror, tiden for de færdige svar er forbi. Forandring er blevet det nye grundvilkår, og derfor handler bogen om verden, som den ser ud netop nu. Og om den dobbelttydighed, der præger fremtidsudsigterne.«
Forfatterne er ikke enige om, hvad udviklingen egentlig vil indebære. De er heller ikke enige om, hvorvidt den vil gå i en positiv eller negativ retning.
»Men vi er enige om noget afgørende. Om at det frie marked ikke rækker til. Om at det – endskønt effektivt – er brutalt og uden moralsk fundament. Derfor er vi også enige om, at mennesker gør en forskel. At det er menneskers aktive og bevidste deltagelse i samfundets processer på alle niveauer, der afgør, om fremtiden bliver mere barbarisk eller mere social og bæredygtig. Sagt på en anden måde: Politik forstået som borgernes stadige samtale om verden og deltagelse i den er afgørende.«

Løfterigt
Det er i en vis forstand ganske løfterigt, at forfatterne stadig har den tro på, at mennesker kan gøre en forskel. Men de siger da også selv: »Men den rette politik er ikke nem at gennemføre i dagens Danmark. I det hele er det blevet vanskeligt at bedrive politik og gøre det med befolkningen som aktiv deltagere.« Og stiller så efterfølgende spørgsmålet, »hvorfra skal vi få mere god politik?«
Her er det så, de når frem til, at nogle af de moderne bevægelser som ATTAC kunne være et af svarene. Det synes jeg som nævnt ikke, man kan se tegn på, og forfatterne er da også selv opmærksomme på dilemmaet. De skriver nemlig: »En af de farer, der lurer på anstændighedens spirende oprør, er, hvis det ikke formår at forbinde sig med politik i traditionel forstand. Den virkelige tilværelse handler ikke kun om ideer og værdier som anstændighed, den handler også om interesser herunder modstridende interesser.«

Grundlag for debat
Som nævnt er bogen højtflyvende. Til gengæld kan man sige, at dagens politik ofte er for lavtflyvende, koncentreret om personspørgsmål og konflikter. Eller som det sker i EU-sammenhæng: Koncentreret om forfatningsmæssige spørgsmål. Det har selvfølgelig interesse for os professionelle politikere at vurdere, om stemmevægtene skal være på den ene eller den anden facon. Men det er altså ikke spørgsmål, der fører til en forståelse for samarbejdets nødvendighed.
Så i virkeligheden kunne opfordringen til os politikere være at bruge bogen som grundlag for vore politiske diskussioner og se at finde nogle bedre svar end dem, vi giver i dag. For en række af de temaer, der tages op i bogen, er noget der optager mange – i hvert fald dem der har overskud til samfundsdebatten.
For eksempel er et af kapitlerne en god gennemgang af informationsteknologien, og hvad denne teknologi egentlig indebærer af muligheder og udfordringer, som det hedder med nutidens sprog. Trusler er jo ikke et ord, man anvender i vore dage. På den anden side er de der. Bogen påpeger, hvad der er sjældent, at den ny netværkstilværelse bestemt ikke er en miljømæssig fordel. Selvom vi har Internettet med dets mange muligheder for e-handel, skal der stadig ske en fysisk transport fra den ene ende af verden til den anden. Og nu bliver den oven i købet individuel. Jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver miljømæssigt billigere end det system, vi har i dag. Tværtimod. Vi er meget langt fra det bæredygtige samfund, som jo havde en helt anden filosofi, nemlig tænk globalt, handl lokalt. Det er absolut ikke den vej, verden går i dag.

Større forskelle
Der vises således også i et af de senere kapitler, hvordan globaliseringen indebærer større forskel på rig og fattig, både i de enkelte lande og blandt befolkningerne indbyrdes. Her er Danmark et godt eksempel på, at det måske lidt trættende skattesystem kan betyde, at forskellen mellem rig og fattig ikke bliver så stor, som vi ser den andre steder. Hvilket igen kan indebære, at vi måske vil have en sammenhængskraft, der fortsat kan give talen om en nationalstat Danmark mening.
Bogen er gennemsyret af de dilemmaer, vi står overfor. Vi ved godt, at der allerede nu sker mange forandringer, og at flere er på vej. Hvad gør vi ved dem, specielt når vi ved, at en lang række lande forsat lever på sultegrænsen, og vi andre ikke er villige til at skære ned?

Gode formuleringer
Forfatterne er ikke enige om svaret. Det betyder i praksis, at nogle af kapitlerne indeholder deres dialog. Det indebærer den fordel, at der kan være formuleringer, som er helt fremragende. Men udsagnene fører ikke til en dybere diskussion. For eksempel ville det være spændende at diskutere, hvordan vi bruger – forbruger – vores tid.
Eller et interessant udsagn som følgende: »Det nødvendige i dag er ikke at udvikle nogen ny utopi, eller nogen ny stor fortælling. Der er tværtimod brug for kritik af makro-filosofien, det vil sige af hele den forløjede tro på, at vi mennesker kan skabe ’det fuldkomne samfund’, den bedste af alle verdner. Overalt hvor man har forsøgt dette før i tiden er det endt i helvede.«
Citatet er interessant også i lyset af den europæiske diskussion. Mange vil nemlig her udvikle det fuldkomne projekt i form af det fuldkomne demokrati. Flertallet af parlamentets medlemmer mener, at det er svaret på Europas problemer. Altså at vi får et mere eller mindre føderalistisk, stort system. Jeg må indrømme, at jeg ikke tror en bønne på det. Og i hvert fald ikke i den levetid der måtte være mig forundt.

Usigelig uenig
Så konklusionen på min anmeldelse, udover opfordringen til os politikere, skal være, at forfatterne måske skulle kaste sig over nogle af de meget spændende udsagn og tage nogle nærmere diskussioner om dem. Til gengæld vil jeg anbefale dem at holde sig fra diskussioner om det gode liv, familielivet osv. Det kapitel indeholder efter min opfattelse så mange banaliteter, at man bliver helt ked af det. Det skyldes måske forfatternes helt særlige sammensætning eller mit køn og min alder. Jeg er nemlig slet ikke repræsenteret i bogen!
Den er lavet af 16 personer, seks kvinder og ti mænd. Aldersgennemsnittet for mændene er ti år højere end for kvinderne. Og de seks af mændene er ældre end den ældste af kvinderne. Er det en grundlæggende skavank ved bogen, at seks ældre mænd, har samtalet med yngre kvinder? Eller er jeg blot usigelig uenig i en række af udsagnene i dette kapitel? Jeg har den klare opfattelse, at samfundet kun kan laves om til det bedre, hvis både mænd og kvinder deltager i såvel arbejdslivet som familielivet. Men det er vist ikke noget særligt moderne synspunkt.

*Cecilie Banke m. fl.: Du glade verden... En debatbog om ny økonomi og ny politisk dagsorden. 195 s., 198 kr. Informations forlag. Udkommer i dag

*Lone Dybkjær er medlem af Europa-Parlamentet for Det Radikale Venstre

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her