Læsetid: 2 min.

WTO for begyndere

8. november 2001


*Global frihandel
WTO er en forkortelse for World Trade Organization. Formålet med WTO er, at »forbedre velfærden for befolkningerne i medlemslandene« ved at nedbryde barrierer for samhandel. Gennem bindende aftaler forsøger landene at skabe gennemsigtighed og ikke-diskrimination omkring handel med de varer og ydelser, som er omfattet af de fælles regler. Grundideen er, at en friere verdenshandel vil øge den globale konkurrence og dermed gøre alle varer billigere, hvorved væksten ideelt set skulle blive større. Heri minder WTO om EU’s indre marked.

*142 medlemslande
Verdenshandelsorganisationen har i dag 142 medlemslande – lige fra Albanien til Zimbabwe. Handelsaftalerne søges indgået med fuld konsensus, og da medlemslandene stemmer med én stemme pr. land, har det hidtil været ganske svært at nå til enighed om store aftaler. Danmark har været medlem siden begyndelsen i 1995, men forhandler i dag i fællesskab med de øvrige 14 EU-lande.

*Afsløser for GATT
WTO blev oprettet i 1995. Organisationen har historiske rødder tilbage til de forhandlinger, som foregik under GATT-aftalen, General Agreement on Tariffs and Trade. WTO har i dag udviklet såvel beslutningstagende organer som et domstolslignende system for bilæggelse af handelstvister mellem medlemslandene. Håbet er, at retssystemet vil være med til at forhindre handelskrige og dermed gøre verden mere fredelig og stabil.

*Hovedkontor i Schweiz
WTO’s generaldirektør, Mike Moore, står i spidsen for en stab på ca. 500 ansatte – hvilket svarer til bemandingen i flere danske ministerier. Hovedkvarteret i Genève administrerer de eksisterende handelsaftaler og forbereder forhandlingerne om eventuelt nye, udvidede handelsaftaler. WTO har et budget på 127 mio. schweizerfranc, hvilket svarer til ca. 641 mio. kr. – lidt mere end Kirkeministeriets budget.

*Topmøder hvert andet år
Det besluttende organ i WTO er minister-konferencerne – ofte blot kaldet topmøderne – som afholdes hvert andet år. Her mødes delegationerne fra samtlige medlemslande og træffer de endelige beslutninger. Det sidste WTO-topmøde i Seattle i 1999 brød sammen på grund af indre splid mellem de rigeste og de fattigste lande, samt ydre pres fra globaliseringskritikere fra hele verden. Tidlligere WTO-topmøder har været afholdt i:
*Singapore, 1996
*Genève, 1998
*Seattle, 1999

*Tvist-bilæggelser
WTO’s retlige grundsten er det såkaldte ’tvistbilæggelses-system’. Her kan medlemslande indklage andre medlemslande for brud på de fælles handelsregler. I første omgang er landene forpligtet til at søge at opnå et kompromis, men hvis det ikke er muligt, foretager et dommerpanel af uafhængige og specialudnævnte eksperter en vurdering, som kan føre til eventuelle sanktioner.

*Læs mere: www.wto.org eller www.wtodoha.org

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her