Læsetid: 11 min.

2001 – et jubelår for profeter

Flere profeter, end nogen havde forestillet sig, trådte i året 2001 frem for verden
31. december 2001

Det kan ikke lade sig gøre! Det var Suzanne Kur Stuven og Profetbestyrerindens umiddelbare reaktion på årets profetbesvarelser. Suzanne, der ligesom de foregående år har fået suppleret sine juleforberedelser med et frygtindgydende antal optællingstimer, e-mailede allerede den 18. december:
»Jeg er i chok – har kun talt i 15 minutter og allerede fire 13’ere. Se, det er ikke før sket i min tid som optællerske.«
Heller ikke i min tid som Profetbestyrerinde, tilføjer jeg stakåndet, og heller ikke overhovedet i Informations traditionsrige profetkonkurrence.
Sig mig, ved Informations læsere overhovedet ikke, hvor svært det er at få 13 rigtige?
Før vi krammer ud med årets koloenorme, fuldkommen overvældende antal rigtige besvarelser, vil vi gerne give ordet til en ekspert, der allerede i 1951 regnede ud, hvor svært det er. Dengang var der endda kun 12 spørgsmål (ligesom på datidens tipskuponer. Information fulgte med tiden, da kravet til antallet af rigtige i fodboldens verden steg til 13).
Civilingeniør og cand. polit. Werner Rasmussen, København skrev:
»Jeg har skønsmæssigt vurderet antallet af mulige kombinationer af stats- og udenrigsminister i Danmarks regering ved nytaar 1952 til 12, antallet af mulige kandidater til fredsprisen for 1951 til 30 og antallet af mulige tronfølgere i Danmark ved nytaar 1952 til 5. Da de ni øvrige spørgsmaal kun lader 2 muligheder aabne, bliver det samlede mulige antal forskellige løsninger: 921.000.«
»Ved fodboldkonkurrencerne er der som bekendt godt 500.000 forskellige løsninger,« tilføjer Werner Rasmussen. »Chancen for at faa en tolver i Informations konkurrence er ca. halvt saa stor som chancen for ved indsendelse af een række i tipskonkurrencen at faa en tolver.« Altså meget svært!
Det overstiger Profetbestyrerindens intellektuelle formåen at gentage Werner Rasmussens regnestykke på Årets Profetspørgsmål 2001, men to konklusioner er hun da i stand til at uddrage.
For det første, at der er rigtig mange muligheder for at svare forkert, og at Information derfor må have meget dygtige læsere.
For det andet, at man aldrig skal bøje sig for pression. Hver gang, der de foregående år har været spørgsmål, hvor man skulle gætte et navn eller svare rigtigt på flere muligheder, har der været protester, ligesom protesterne er væltet ind, hvis spørgsmålene har indeholdt den mindste uklarhed.
Derfor forsøgte vi med 2001-spørgsmålene at nå et maksimum af klarhed og at lave spørgsmål, der kunne besvares med et rungende ja eller nej. Men der skal åbenbart være spørgsmål imellem, som ikke blot kan besvares med ja eller nej. Af Werner Rasmussens udregninger fremgår det jo, at antallet af mulige forkerte svar vokser voldsomt, hvis mulighederne er mere end to pr. svar. Såe… Ja, læserne kan jo selv se, hvilke konklusioner vi har draget for næste års profetspørgsmål.
Og vinderen blev
Nu til kendsgerningerne: Der er indkommet 48 rigtige besvarelser i Årets Profetkonkurrence. Otteogfyrre!
Vi er rystede. Profetbestyrerindens selvtillid er i bund, selvom det trøster lidt, at Niels J. Østergaard-Hansen mener, hun rettelig burde tituleres vølve. »Som man ville ha’ kaldt sådan én i de gode gamle dage (som selvfølgelig ikke var særlig gode!)« tilføjer han.
Næ, Niels J. Østergaard-Hansen, det var de vel ikke, men i det mindste var folk ikke så skrappe til at besvare profetspørgsmål som i vore moderne tider! Med sådanne læsere har vi kun haft ét valg, nemlig at trække lod blandt de 48 knivskarpe profeter. Og loddet faldt på:

Inge Rasmussen
Segenvej 25
3700 Rønne

Vi ønsker til lykke til Inge Rasmussen, der pr. post vil modtage præmien: En check på 1.000 kroner. På et mere åndeligt plan ønskes hun et stort til lykke med æren: Hele næste år at kunne kalde sig Årets profetøse. Hurra, hurra, hurra!
Der var 90, der havde 12 rigtige og hele 152 havde fundet 11 rigtige ud af de 13 mulige. I alt havde 1.020 besvaret Årets Profet 2001.
Sikken en omgang! Pladsen tillader simpelthen ikke, at vi nævner navnene på alle 48 profeter, men der skal dog være rum til hædrende omtale af Jens Frederiksen, Peder Godskesvej 2, i Virum som skriver: »Har abonneret siden 1972. Prøver for første gang. Gør mig nu ikke til grin!«
Kære Jens Frederiksen. Du har selv effektivt forhindret, at de var noget at gøre grin med, og det ligger os skam fjernt at gøre nogen til grin, hvis så væsentlig en forudsætning mangler. Her vil vi tværtimod sige: Bravo! Fortsæt det gode arbejde og prøv næste år igen!
Også Hans Marker, Torvegade 55 i København synes at have næret mistanke til vore skumle hensigter. I det mindste ledsager han sine 13 fejlfrie svar med bemærkningen: »Ingen forklaringer eller begrundelser her – I skal ikke få lov at citere mig!«
Det lader vi så være med og nøjes med et ’godt gået!’
Ingen Nobelpris
Og nu til de enkelte spørgsmål. På det første svarede hele 83 procent ja, mens kun 17 procent mente, at Romano Prodis tid som EU-Kommissionens formand ville være talte inden den 15. december 2001. Flere er inde på Prodis etniske herkomst, men de konklusioner, de drager, går i stik modsatte retninger. Således skriver Bent Jørgensen Bentzonsvej 50A, Frederiksberg: »Nej. Mediesnakken om hans ærlighed og effektivitet var selvfølgelig vrøvl. Han er jo bare italiener.« Mens Henning Egholk, Knud Lavardsvej 88 i Jystrup ledsager sit rigtige svar, ja, med bemærkningen: »Yes, han er vel italiener.«
Sådan kan man se så forskelligt på italienere.
Samme Henning Egholk når imidlertid til det forkerte svar på spørgsmål 2, om olieprisen kom over 35 dollar tønden, ud fra ret beset lige så besnærende overvejelser: »Der er nok en krig/krise der skal få den til at stige.«
Krig og krise fik verden som bekendt rigeligt af, men stik imod Egholks og 29 procent andre profetaspiranters forventninger medførte det ikke en stigning, men tværtimod et fald i oliepriserne. I skrivende stund er prisen for en tønde råolie nede på 20 dollars. 71 procent gættede rigtigt.
37 procent troede – ligesom Profetbestyrerinden selv, i øvrigt – at Yassir Arafat ville have udråbt en palæstinensisk stat i løbet af det forløbne år. Da spørgsmål 3 blev stillet, var chancerne tilsyneladende større end nogensinde. Det lavede valget af Ariel Sharon til israelsk ministerpræsident imidlertid effektivt om på, og året endte i stedet med Arafats tomme stol i Fødselskirken i Betlehem. Havde de 63 procent, der ikke troede på en palæstinensisk stat mon forestillet sig det?
Spørgsmål 4 må have været uhyggeligt let. Kun 28 procent mente, at Jacques Chirac ville miste sin post som Frankrigs præsident. Mon ikke Lene Pedersen Aldershvilevej 18 i Ringkøbing meget godt udtrykker læsernes holdning med følgende betragtning: »Franskmændene har jo ikke tradition for at afsætte magtfulde præsidenter, selv om de ikke altid har været lige finde i kanten.«
Men lettest af alle lader spørgsmål 5. dog til at have været. Kun 9 procent har gættet på, at en dansker ville kunne opnå Nobelprisen i litteratur. »Hvem skulle det være, som rager så meget op i forhold til vores omverden?« spørger førnævnte Lene Pedersen. Vi kan røbe, at Informations kulturredaktion for et år siden var inde i hede debatter om, hvorvidt vi turde skrive ’Inger Christensen’ i stedet for ’en dansker’. Vi valgte det sidste, men mener stadig, af vor store lyriker er et indlysende bud. Dog, Danmark er jo et lille sprogområde, som en politiker og pølsemand engang udtrykte det.
Heller ikke spørgsmål 6. om Peter Brixtoftes sejlivethed har voldt de store kvaler. 90 procent, kun én procent færre end dem, der underkendte Danmarks Nobelpris-chancer, har genindsat Farums borgmester i embedet. En modstandslomme på 10 procent svarede nej, endda nogle med den (overaskende) begrundelse, at han ville blive minister i en Venstre-regering.
Bent Jørgensen, der er cand. polit. leverer følgende skarpsindige kandestøberi (og vi gør ikke grin!):
»Venstre beholder måske nok magten i Farum efter kommunalvalget. Men stortumpen Nyrup bliver jo for pokker nødt til at kalde til folketingsvalg før kommunalvalget – for ikke at starte folketingsvalgkampen med et klart nederlag! Og så kommer stortumpe nr. to Anders Fogh Rasmussen til ’magten’ – og han kan næppe undslå sig for at tage Farum-tumpen med i sin regering, ---stemmer, stemmer ---.«
Bent Jørgensen tog fejl, hvad angik ministerposten til Brixtofte, men mon ikke Nyrup ville ønske, at han havde gjort sig Jørgensens overvejelser om udskrivning af valget? Her viser en sand profet sit talent.
Hvad bævere tænker
68 procent gættede rigtigt på spørgsmål 7: Ja, vi fik nattefrost i november
»Hvem fanden er han?« spørger Ulla Hedegaard Højvangen 53 i Munkebo bramfrit til spørgsmål 8 om Ratko Mladic, men svarer, trods manglende kendskab til personen, ja på spørgsmålet, om han bliver arresteret. Kære Ulla Hedegaard, din nærmest blinde tillid til, at retfærdigheden altid sker fyldest, gør indtryk, men ak, sådan er verden ikke. Selvom der i november endnu en gang hævede sig røster med krav om arrestation er svaret nej: Ratko Mladic, der var kommandant over de serbiske tropper i Bosnien-Herzegovina under krigen i Bosnien og ansvarlig for drabet på op til 6.000 muslimer i Srebenica i juli 1995, er stadig på fri fod. 64 procent havde gættet på dette.
32 procent havde gættet forkert på, at Roundup ville være forbudt som ukrudtsmiddel den 15. december 2001 – nu bliver det nok heller ikke hverken i år 2002 eller 03. Spørgsmålet om kronprins Frederiks forlovelse deler læserne med 30 procent for og 70 imod. Vi får se til næste år...
Nogenlunde samme mening havde profetaspiranterne om bævere nord for Limfjorden, nemlig 27 procent for og 73 imod. Lars Simonsen, Skovbogade 16 i Roskilde, der sidste år havde et godt år, fortæller han (ligesom så mange andre faldt han dog i vandet på spørgsmålet om, Lars von Trier fik Guldpalmerne), mener, at årets spørgsmål er »en mærkelig blanding af lette spørgsmål og så spørgsmål, som jeg ikke har den fjerneste mulighed for at svare på. Jeg ved
f.eks. ikke hvad der foregår i hovedet på en bæver.«
Vi kan imidlertid fortælle Lars Simonsen og alle de andre bæver-skeptikere, at de 18 tyske bævere allerede i udsættelsesåret 1999, spredte sig 15 kilometer væk fra udsættelsesstedet i Klosterheden Plantage, en afstand, der ret nøje svarer til den korteste afstand til Limfjorden fra plantagen.
Usandsynligt var det altså ikke, blot har bæverne valgt at sprede sig mod syd i stedet for mod nord. Til gengæld er de begyndt at yngle, den første bæverunge blev i det forløbne år observeret ved Flynder Å i Vestjylland. Statsskovrider Thomas Borup Svendsen, der er vores hjemmelsmand vedrørende spørgsmålets rette besvarelse, fortæller, at ungen er det ultimative tegn på, at bæverne trives.
Så måske skulle man have ventet et år med at stille spørgsmålet...
Lars Simonsen, der ikke er bæver-tankelæser, tilføjer, at han »for at få lidt sparring på de indre linjer« i år har gættet mod dels sin kæreste, og dels med og mod det selskab han holdt nytårsaften med. Dér har han fået kam til sit hår. Nytårsselskabet havde hele 10 rigtige mod Simonsens 6, mens den ubestridte vinder af sparringsrunden blev kæresten, Kirsten Poulsen, med suveræne 11 point. Dejligt at have en klog kæreste, ikk’ Lars Simonsen?
Og de uklare
Omkring de sidste to spørgsmål kunne man omsider spore lidt forvirring blandt de dygtige og sikre læsere. Hvad angår spørgsmål 12, om Microsoft stadig var ét selskab den 15. december 2001, vakte det nogen usikkerhed, at selskabet jo faktisk blev dømt til at dele sig i det forløbne år. Men Microsoft ankede dommen og fik medhold i anden omgang. Det korrekte svar er altså ja, Microsoft er stadig ét selskab, hvilket 63 procent illusionsløse indsendere havde gættet.
Endelig voldte også spørgsmål 13 visse kvaler. De var dog primært Profetbestyrerindens, der på dette fremskredne tidspunkt må æde sine indledende bemærkninger om spørgsmålenes lysende klarhed i sig igen. Der er ikke længere noget cykelhold, der hedder CSC-World Online, men alligevel må svaret på spørgsmålet være ja, hvilket resultatet er fremkommet efter konsultation af indtil flere mandlige kollegers ekspertise. Sagen er nemlig at Bjarne Riis stadig er direktør, blot har cykelholdet skiftet navn til CSC/Tiscali. Når dette ikke gør ja-svaret forkert, skyldes det, at Bjarne Riis er ansat af PCP, Professionel Cycling Denmark, mens navnet blot afspejler hovedsponsorernes navn. Profetbestyrerinden forudser vrede protester, men afgørelsen er truffet, kære venner. 68 procent fik på denne måde ret.
Vankundighed ud i cykelsportens verden er Profetbestyrerinden dog ikke ene om. Lene Pedersen skriver: »Her kan tippet lige så godt gå den ene vej som den anden, da jeg ikke har nogen anelse om, hvad CSC-World Online er for noget. Det aner mig dog, at det må være noget med Internettet. Det må blive et ja.« End ikke en lille rød trehjuler indgår i overvejelserne. Alligevel er svaret rigtigt. Lene Pedersen tilføjer: »År 2000 gav 6 rigtige ud af 13 mulige. Så 2001 bliver helt bestemt bedre.«
Det gjorde det, Lene Petersen, du forbedrede din score med hele 2 point.
På læsernes, Informations og egne vegne håber Profetbestyrerinden også, at næste år bliver bedre.

Hvad sker der i 2002?

1. Hvad hedder formanden for Socialdemokratiet den 15. december 2002?

______________________

2. Hedder kirkeministeren Tove
Fergo den 15. december 2002?

q ja q nej

3. Eksisterer gratisavisen Urban den 15. dec. 2002?
q ja q nej

4. Bliver støtten til dansk film
beskåret inden 15. december 2002?

q ja q nej

5. Er Kyoto-protokollen trådt i kraft den 15. december 2002?

q ja q nej

6. Er De Grønne stadig regeringsparti i Tyskland den 15. december 2002?

q ja q nej

7. Er TV2 blevet privatiseret den 15. december 2002?

q ja q nej
8. Er dele af planlovens beslutningskompetencer blevet flyttet til kommunerne fra mere centralt hold den 15. december 2002?
q ja qnej

9. Er HKH kronprins Frederik blevet gift den 15. december 2002?

q ja q nej

10. Har den første betalende passager kørt med den københavnske metro inden 15. december 2002?

q ja q nej

11. Har regeringen fremsat anlægslov for en fast forbindelse over Femer Bælt den 15. december 2002?

q ja q nej

12. Hvad er hastighedsgrænsen på motorveje og i bymæssig bebyggelse den 15. december 2002?

_________ og ____________

13. Går Danmark videre fra den indledende runde i fodbold-VM, der afvikles maj-juni 2002?
q ja q nej

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her