Læsetid: 4 min.

Ekspert: Råd opfører sig som sandhedsvidner

Offentlige råd burde fremlægge flere forskellige synspunk-ter på en problemstilling i stedet for at opføre sig som par-ter i en sag, mener forvaltningsekspert
12. januar 2002

Han er ekspert, men kan alligevel godt følge Anders Fogh Rasmussens opgør med de »statsautoriserede smagsdommere«, statsministeren i sin nytårstale anklagede for at ville fortælle befolkningen, hvad den skal mene.
Forskningsprofessor Niels Åkerstrøm Andersen, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handelshøjskolen i København, mener, at det er et problem, når offentlige råd med vidensskabende og rådgivende funktioner agerer som de rene sandhedsvidner.
Nogle af denne type råd, Naturrådet og Transportrådet vil regeringen nedlægge, mens andre eksempelvis Børnerådet beskæres.
»Det er et problem, når rådene agerer, som om de repræsenterer sandheden med stort S. Når Det Økonomiske Råd f.eks. siger, at globaliseringen kræver, at vi gør sådan og sådan, bruger de deres ekspertfunktion til at tale med nødvendighedens stemme. I stedet burde rådene i stil med Etisk Råd fremlægge, hvad flertal og mindretal i rådet mener. Så kan man pludselig se nogle forskellige holdninger,« siger Niels Åkerstrøm.

Afværger fiaskoer
Han mener, at organer, der varetager forskellige stemmeløses tarv; børnenes, naturens og mindretallets tarv risikerer at forringe mulighederne for en nuanceret, politisk diskussion, fordi de bliver parter i en sag.
Men samtidig er det vigtig at have organer, der kan lukke systemer op – der normalt ikke tænker på tværs. Derfor burde regeringen i stedet for en stor rådsmassakre have startet en debat om, hvordan rådene skal indgå i den offentlige debat, mener Niels Åkerstrøm og giver et eksempel:
»Det er f.eks. smart at have et råd, der kan se til, at regeringen ikke glemmer, at et plejehjem ikke kun handler om økonomi, men også omsorg, når regeringen vil udlicitere. Når udlicitering af velfærdsopgaver ofte ender i fiasko, er det netop fordi man glemmer, at omsorg ikke kan reduceres til service. Og regeringen er vel ikke interesseret i fiaskoer.«

Betalte vagthunde
Den radikale politiker Elisabeth Arnold har ikke fra sit folketingsarbejde erfaring for, at offentlige råd politiserer.
»Eksperter skal svare på, om fremtidig lovgivning vil være i strid med det område, de har ekspertise inden for. Regeringen vil f.eks. nedlægge Rådet for Større Færdselssikkerhed, der siger, at højere hastighedsgrænser fører til flere dræbte. Det er et dokumenteret faktum. Men det forhindrer ikke politikerne i at føre den politik, de ønsker. De skal jo ikke være enige med eksperterne. Men for deres eget omdømmes skyld, skal de da høre eksperterne,« siger hun.
Venstres finanspolitiske ordfører, Kristian Jensen, mener, det er paradoksalt, at regeringens kritiske vagthunde betales af staten.
»Hvor meget vagthund er du, når du er afhængig afmidler på finansloven,« spørger han.

Udemokratisk
Arnold pointerer derimod den demokratiske tradition for, at staten hjælper kritiske røster på vej.
»Man må da håbe, at den kritik kommer alligevel på trods af nedskæringer. Vi har jo ytringsfrihed. Men i Danmark er det svært at drive f.eks. et sted som Det Danske Center for Menneskerettigheder, der laver både forskning og internationalt arbejde, for indsamlede midler. (Centret skal lægges ind under Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI) og Menneskerettighedsenheden i Udenrigsministeriet, red.). Hvis regeringen lægger organer ind under sig selv, der beskæftiger sig med statsmagtens overgreb på almindelige mennesker, så er man på vej til at gøre noget meget udemokratisk,« siger Elisabeth Arnold, der understreger, at der kan være god mening i at nedlægge råd, der har udspillet deres rolle.
Kristian Jensen mener, det må være muligt at skabe en dansk kultur for private bidrag til råd og nævn, hvis den folkelige opbakning er der.
»Regeringen har jo fjernet den tidligere regerings afgiftsforhøjelser på en mia. kr., så der burde være flere penge ude blandt befolkningen, Men personligt har jeg ikke mødt almindelige mennesker, der har brokket sig over reringens nedlæggelse af disse råd og nævn,« siger han.
Det kan da også være så som så med uafhængigheden i de politisk nedsatte råd. Den konservative Nils Wilhjelm, der var industriminister under en af Schlüters regeringer, er ligeledes tidligere formand for Transportrådet, der nedlægges.
»Transportrådet er nedsat af Poul Nyrup Rasmussen og Marianne Jelved, og jeg var formand en årrække. Men jeg måtte trække mig, fordi de opgaver, vi modtog, fik en mere og mere bestemt politisk farve. Og det kunne mit politiske bagland ikke acceptere,« siger Nils Wilhjelm.

Vidensbalancen vælter
En af de førende eksperter i udlændingeret, professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet, forstår ikke regeringens ønske om at lægge Det Danske Center for Menneskerettigheder, hvor han selv er tidligere ansat, ind under mere eller mindre udpræget ministerkontrol.
DUPI hører under Udenrigsministeriets ressort.
»Det kan altid være bekvemt at uddefinere ubekvemme synspunkter. Men hvis regeringen mener, at argumenterne ikke er velfunderede, kan den jo bruge sit store ekspertapparat i ministerierne til at skyde dem ned,« siger han.
Professor Ove Kaj Pedersen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet undrer sig over, at regeringen med nedlæggelsen af vidensdannende råd risikerer at skade pluralismen og den vidensmæssige magtbalance.
»I USA eksempelvis har man privat finansierede tænketanke; statslige videnscentre under ministerierne, der stopper når en regering går af samt universiteterne, der er uafhængige forskningsinstitutioner. Disse forskellige former for viden konkurrerer. Men i stedet for at styrke universiteterne i denne konkurrence, fører man mere vidensdannelse ind under ministerierne og risikerer dermed at true en sund konkurrence og en sund magtbalance. En folkeretsekspert som Frederik Harhoff på Købehavns Universitet har jo slet ikke de samme ressourcer til rådighed, som de har under ministerierne,« siger Ove KajPedersen.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Folketingsvalget er forbi, men magten skal stadig holdes i ørerne.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement. Første måned er gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu