Læsetid: 4 min.

For første gang i historien...

EJVIND LARSEN
18. januar 2002

– skal mennesker lede sig selv. Og lad mig fremhæve – vi er fuldstændig uforberedte på det

Frie ord
OVERSKRIFT og underoverskrift, eller som det hedder i min avisverden: rubrik og underrubrik, er tyvstjålet. Fra en af den moderne globaliserede vidensøkonomis managementguruer Peter F. Drucker, der i sin bog fra 1999 Redefining Leadership, Organizations and Communities skriver:
»Om nogle få hundrede år, når vor tids historie skrives ud fra et længere tidsperspektiv, tror jeg, at den vigtigste begivenhed, som historikerne sandsynligvis vil beskrive, er ikke teknologien, ikke internettet og ikke e-handel (…). For første gang – og jeg mener det bogstaveligt – vil et stadigt større antal mennesker have valgmuligheder.
For første gang skal mennesker lede sig selv. Og lad mig fremhæve – vi er fuldstændigt uforberedt på det.«
Det kunne jeg ikke have skrevet bedre, måske ikke engang så godt, derfor starter jeg med det – helt op i rubrik og underrubrik!
Der er mange grunde til at Drucker har ret, lige fra de store Nietzscheske og Villy Sørensenske indsigter i Guds død og sammenbruddet for værdierne som selvindlysende, indiskutable vilkår – over afsløringen af, at de store fortællingers og ideologiers løfter om et forestående kristent eller liberalistisk-kapitalistisk eller socialistisk-psykoanalytisk eller naturvidenskabeligt-socialteknisk tusindårsrige er dybt utroværdige almagts-fantasterier – til nationalstaternes, de traditionelle partiers, arbejdsgiver- og fagforeningers, kernefamiliernes og (seksual)moralismens opløsningstendenser.

Tilspidset sagt vender Drucker op og ned på årsag og virkning: Det er ikke de revolutionerende nye produktivkræfters, teknologiens, internettets og e-handelens uhyre genneslagskraft, der forklarer den revolutionerende nye åndelige mentalitet fra Guds død til moralismens opløsning. Det er omvendt:
For første gang skal mennesker lede sig selv. De vil hverken tørre ansvaret af på Gud eller moralismen, de vil selv – og jeg mener det bogstaveligt – i stadig større antal have valgmuligheder.
Eller med mine egne – fattigere – ord: Den livegne Jeppe på Bjerget og Chaplin ved samlebåndet i Moderne Tider kunne med en vis ret tørre det personlige ansvar af på dels herremanden og kirken (skolen), dels aktiekapitalejeren og staten (fagforeningerne); det vil den postmoderne globaliserede vidensarbejder simpelt hen ikke finde sig i. Det skaber den mentalitetsændring, som gør de nye produktivkræfter og globaliseringen så fascinerende. Uden at hverken Drucker eller jeg vil benægte, at der naturligvis har været og er tale om en vekselvirkning mellem ændringerne af de åndelige og ændringerne af de materielle betingelser, hvor snart de første, snart de sidste har været og er hoveddrivkraften bag frembringelsen af det, som Drucker altså samlet kalder intet mindre end: »for første gang i historien...«.
Alligevel siger samme Drucker, at vi er fuldstændig uforberedt på det. Ja, han fremhæver det ligefrem. Hvor paradoksalt for ikke at sige selvmodsigende, det end lyder, er jeg også her enig med guruen.

Skønt det af alt fra optælling af kirkegængere over optælling af partimedlemmer til optælling af pornosider på internettet fremgår, at Nietzsche og Villy Sørensen havde ret, synes vi både 1999 og 2002 fuldstændig uforberedte på, at mennesker for første gang i historien skal lede sig selv.
De kan ikke og i stadig større antal vil de heller ikke tørre ansvaret af på den ene eller den anden materielle eller åndelige magtkoncentration. De mest revolutionære kalder det lige frem formynderisk og undertrykkende eller i hvert fald ligegyldigt og kedeligt. Og alligevel fortsætter alle deres politiske og økonomiske og militære og organisatoriske og mediemæssige ledere med at tale det gamle mainstream-sprog om den ene eller den anden Superkodes og Logos’ overlegenhed i forhold til den anden. Kapitalismen er Socialismen overlegen, Liberalismen er Islam overlegen, Naturvidenskaben er Religionen overlegen, Den Økonomiske Vækst er Økologien overlegen, De Moderne Medier er Kunsten overlegen, eller Den Tredje Vej er dem alle overlegen, i hvert fald er Rasmussen Rasmussen overlegen. Eller omvendt.

Dette misforhold mellem den (post)moderne mentalitet og den herskende diskurs i politik med videre, er der talt og skrevet og vil der blive talt og skrevet uendeligt meget om. Jeg ser kun én tvingende grund til at diskursen må halte efter den mentalitetsændring, Drucker peger på, og det er de stadig flere udstødte her i Danmark og i hele verden, Den Fjerde Verden, som den er blevet kaldt, der aldeles ikke føler, at de har mange valgmuligheder endsige synderlig mulighed for at lede sig selv. Dem kunne Drucker godt have ofret nogen større opmærksomhed.

MEN NÅR DET er sagt, så kan udstødelsen ikke undskylde, at den nuværende form for politik med videre stadig lader os fuldstændig uforberedte på det, der sker. Det må tværtimod være en hovedopgave at udvikle den politik, som forbinder dem, der er blevet frigjorte fra Superkodens og Logos’ almagtsfantasterier, med dem, der endnu henslæber tilværelsen som Jeppe på Bjerget eller figuren Chaplin i den berømte film.
Den håbløse diskussion lige nu om de fire danske forbehold over for EU, demonstrerer det skærende og urkomisk tydeligt: Næppe er den nye regering kommet til, før en kløft åbner sig mellem den konservative udenrigsminister og hans Venstre-statsminister, langt større, end hvad der måtte have være at smågniderier mellem den forrige socialdemokratiske statsminister og hans økonomiminister fra Det radikale Venstre.
Jeg havde en drøm i nat om en venstrefløj og en opposition, som hensynsløst udnyttede den situation, at Anders Fogh Rasmussen nu søger ly bag Pia Kjærsgaards skørter. Og vågnede til en venstrefløj og en opposition – som gør det samme. Fordi den ikke kan leve med, at nationalstaten med videre er i opløsning.
Lad mig slutte med at besvare Peter Zinkernagels spørgsmål til mig på side 9 i dagens avis: 1. Magtkoncentrationer er altid skabt til at ødelægge hinanden, derfor må vi arbejde for et EU, der har kraft til at bryde med alle de gamle Superkoder og almægtige Logos-fantasterier. 2. Det er muligt at ændre verden ved at ændre det folk tror på og derfor synes jeg, at vi skulle begynde at ændre verden.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu