Læsetid: 4 min.

OVERBLIK

18. januar 2002


’Udlændinge skal forsørge sig selv’
*Integrationsminister Bertel Haarder (V) startede i går fremlæggelsen af regeringens udlændingeudspil med at gøre det klart, at udlændinge fremover skal kunne forsørge sig selv. Han understreger samtidig, at regeringen vil overholde alle internationale regler.
Han fortalte dernæst, at de-facto begrebet fjernes for flygtninge. I stedet oprettes en gruppe for flygtninge, som skal have beskyttelsesstatus, for at Danmark kan efterleve andre konventioner end flygtningekonventionen.
»Der er en opstramning, og der bliver færre, der får asyl,« sagde integrationsministeren.

Tysk økonomi i decideret recession
*Faldende eksport og vigende investeringer i kølvandet på den alvorlige globale afmatning betyder, at Tyskland – Europas vigtigste økonomi og Danmarks største eksportmarked – gik ind i det nye år med en økonomisk vækst sidste år på blot 0,6 procent, det svageste resultat i næsten 10 år.
Ifølge chefen for den tyske regerings statistiske kontor, Johann Hahlen, var resultatet for hele 2001 er det dårligste siden 1993, da den tyske økonomi skrumpede med 1,1 procent. Gårsdagens oplysninger peger ifølge økonomer i retning af, at Europas toneangivende økonomi nu befinder sig i en decideret recession (negativ økonomisk vækst i to på hinanden følgende kvartaler, red.).

Finland støtter mere atomkraft
*Atomkrafttilhængerne i Finland vandt i går en halv sejr, da landets regering gav grønt lys for udbygning af
atomkraften. Det skete i form af en principbeslutning, hvori det hedder, at Industrins Krafts ansøgning om tilladelse til at bygge en femte atomreaktor er »foreneligt med samfundets helhedsinteresse«. Regeringen stemte om beslutningen, og resultatet blev klarere end, hvad mange havde ventet. Stemmerne blev 10-6 til fordel for mere atomkraft.
Der er dog endnu lang vej til Finlands femte reaktor – hvis den overhovedet bliver opført. Principbeslutningen skal nemlig i den sidste ende behandles af den finske Riksdag, som ventes at træffe en afgørelse inden sommer.

Oliefeberen stiger i Nordsøen
*Efter det største britiske fund af olie i Nordsøen i over ti år stiger oliefeberen. Samtidig har seismiske undersøgelser nord for Færøerne givet håb om nye oliefund og dermed hævet den endnu et par grader.
Ifølge den færøske avis Sosialurin tyder undersøgelserne på, at der er gode chancer for at finde både olie og gas i området. Forhåbningerne understøttes af, at nordmændene har gjort det store oliefund, Den Lange Orm, på den anden side af grænsen mellem færøsk og norsk territorium. Og undergrunden har den samme struktur på begge sider af grænsen.
Det britiske fund, som selskabet Pan Canadian Energy regner med kan give et udbytte på 400 millioner tønder olie, ligger 100 kilometer nordøst for den skotske by Aberdeen.

Heftig kritik af center-besparelse
*Fra flere sider lyder nu heftig kritik af regeringens udspil til en opsplitning af Det Danske Center for Menneskerettigheder.
Tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen (R) og tidligere økonomiminister Marianne Jelved (R) har således stillet spørgsmål til statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) om, hvordan man vil sikre centrets uafhængighed, mens professor Ole Espersen og Amnesty International er inde på samme tanker.
»Det er et særkende ved menneskerettighederne, at de tilkommer borgerne, altså private, og at det i det væsentlige er det offentlige, altså staten, der skal beskytte og overholde dem,« forklarer Ole Espersen, der er professor i folke- og menneskeret ved Københavns Universitet. Derfor er det en dårlig idé at lægge nogle af det nuværende menneskerettighedscenters funktioner ind under Udenrigsministeriet, mener han.

Slut med servicejob til ældre ledige
*Regeringen smækker pengekassen i for den såkaldte servicejob-ordning for ældre ledige, skrev LO’s nyhedsbrev Udspil i går. Nyhedsbrevet erfarer, at regeringen i løbet af kort tid forventer at fremsætte forslag i Folketinget om at ophæve den to år gamle forsøgsordning og derved spare ca. 700 mio. kr.
Ordningen giver stat, amter og kommuner samt humanitære organisationer mulighed for at få tilskud til at ansætte langtidsledige, der er fyldt 48 år, i servicejob. Tilskuddet er årligt 100.000 kr. pr. helårsstilling. Ordningen har siden år 2000 givet fast job til 2.778 ældre ledige.
LO’s næstformand, Tine Aurvig Brøndum, beklager, at regeringen vil ødelægge en ordning i sin vorden.
»Det kan jo kun være, fordi regeringen har andre og bedre initiativer på vej for de arbejdsløse seniorer, og dem er vi naturligvis spændt på at drøfte med regeringen,« siger Tine Brøndum til Udspil.

Feriepenge på egen konto
*Indbetalingerne til Arbejdsmarkedets Feriefond skal stoppe og feriepenge plus renter i stedet gå direkte til lønmodtagerne, foreslår det Radikale Venstre. I dag tilfalder renterne arbejdsgiverne eller feriefonden, der skønnes at have en samlet rentegevinst på omkring en milliard årligt.
Forslaget, der indebærer en ændring af ferieloven, støttes af et flertal i Folketinget uden om regeringen. Også LO er parat til at lade lønmodtagerne råde over deres feriepenge, mens Dansk Arbejdsgiverforening (DA) siger, at det hidtil har været umuligt at finde en nem og billig alternativ løsning.

Syv BSE-tilfælde forventes i år
*Danmarks Veterinærinstitut har beregnet, at det mest sandsynlige antal BSE-tilfælde i Danmark i år 2002 bliver syv. Og det kan med høj grad af sikkerhed forudsiges, at det samlede antal ikke vil overstige 25. Prognosen er baseret på resultater af BSE-undersøgelsesprogrammerne udført i 2001 og det planlagte antal undersøgelser i 2002.

Første bachelorer i folkesundhed
*Københavns Universitet kan i dag fejre, at man har uddannet de første 27 bachelorer på en ny uddannelse i folkesundhedsvidenskab. Uddannelsen startede i februar 1999 og har p.t. optaget i alt 216 studerende. Dertil kommer omkring 60, der er optaget på Syddansk Universitet, hvor uddannelsen blev udbudt første gang sidste sommer.
Den nye uddannelse skal producere kandidater, der med afsæt i flere forskellige fagområder kan analysere problemer inden for forebyggelse og sundhedsfremme. Ifølge studieleder Tavs Folmer Andersen tyder alt på, at uddannelsen bliver en succes.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her