Analyse
Læsetid: 5 min.

Én på svellen

Det jyske togudbud er ved at udvikle sig fra en farce til en regulær skandale
17. januar 2002

I dag skal de 17 medlemmer af Folketingets Trafikudvalg på en rimelig svær opgave: På et samråd med nyudnævnte trafikminister Flemming Hansen (K) skal udvalgsmedlemmerne vurdere, om det var fair konkurrence eller aftalt spil, da Trafikministeriet lige før nytår dømte DSB ude af det midt- og vestjyske togudbud…
Men lad os for en gangs skyld starte med noget oplagt positivt: Det netop overståede togudbud i midt- og vestjylland viser, at jernbanetrafikken her til lands på en og samme tid kan gøres både bedre og billigere:
Efter en årelang trimning af den før så værdige etat er DSB i dag åbenbart i stand til at levere en markant bedre ydelse til passagererne – dvs. nye tog, mere komfort, flere afgange – endda til en billigere pris. Det lover godt for den skinnebårne kollektive trafik i fremtiden – især hvis de penge, der så kan spares, bliver brugt til at rette op på årtiers manglende vedligeholdelse af skinnenettet.
Og så straks videre til det knap så positive: Udbudsrunden af den jyske togbetjening er i lyntogsfart ved at udvikle sig fra at være en underholdende farce hen mod en regulær skandale. Underholdende var det bestemt i dagene lige før nytår, da DSB’s bestyrelsesformand Knud Heinesen og minister Flemming Hansen øvede sig i den vanskelige kunst at fornærme hinanden på en høflig facon: DSB-bestyrelsen tilbød, som det måske erindres, at træde tilbage, hvis den ikke længere havde ministerens tillid, hvorefter ministeren formelig svømmede over med tillid – men dog ikke mere, end han foretrak engelske Arriva, selv om DSB’s bud var markant billigere. Derefter afviste Heinesen, at DSB ville anlægge retssag mod sin ejer – underforstået, at en sådan sag kunne DSB snildt have vundet…

Der var nok mange, der i denne fase af forløbet opfattede spydighedsudvekslingerne mellem Heinesen & Hansen som et udslag af forsmået bitterhed hos statsbanerne, der netop havde oplevet at få sit monopol slået itu. Men efterhånden som flere og flere oplysninger er sivet til pressen, ikke mindst til Børsens Nyhedsmagasin, om ministeriets overvejelser bag fravalget af DSB, tegner der sig i stedet konturerne af en særdeles alvorlig anklage: Nemlig at udbudsrunden ikke har været præget af fair konkurrence, men derimod af aftalt spil.
Hvis DSB’s deltagelse i udbudsrunden hele tiden reelt har været på skrømt – sådan at forstå, at uanset hvor billigt og fordelagtigt DSB’s bud ville være, så ville en anden tilbudsgiver løbe med sejren – så har Trafikministeriet ganske enkelt groft overtrådt de gældende udbudsregler.
Da trafikminister Hansen i en pressemeddelelse fredag den 28. december meddelte, hvorfor Arriva var valgt, forklarede han, at ministeriet efter »en grundig faglig vurdering« og »en meget indgående analyse« var kommet frem til, at »det er overvejende sandsynligt, at DSB’s tilbud ikke vil give overskud« i den otteårige periode, udbuddet skulle gælde.
DSB’s superbillige tilbud – på ca. en tredjedel af, hvad staten i dag betaler for togbetjening af strækningerne – var derfor i modstrid med de gældende konkurrenceretlige regler for DSB. Og derfor var ministeriet simpelthen nødt til at afvise det billigste tilbud.
Med andre ord: Efter en grundig, faglig og tilmed indgående gennemgang har ministeriet været tvunget til at vende tommelfingeren ned over for DSB, fortalte minister Hansen, der samtidig »naturligvis« udtrykte sin »forståelse« for DSB’s »skuffelse«...

I dag tegner et noget andet billede sig med voksende tydelighed: Ministerens omhyggelige formuleringer dækker måske over, at ministeriets embedsmænd er blevet sat på den alt andet end taknemmelige opgave at skrive sig frem til et grundlag, hvorpå DSB’s billige tilbud kunne afvises.
Et stærkt indicium er her et 16 sider langt notat fra kammeradvokaten, dateret den 18. december. Kammeradvokaten gennemgår her det juridiske grundlag for udbudsrunden, herunder de retlige muligheder for at afvise DSB’s billige tilbud. Hvis dét skal kunne lade sig gøre, konkluderer altså kammeradvokaten, skal ministeriet netop kunne »godtgøre, at det er overvejende sandsynligt,« at DSB’s tilbud ikke giver overskud.
I dagene op til julehelligdagene ligger det klart, at denne efter kammeradvokatens mening absolut nødvendige driftsøkonomiske vurdering altså endnu ikke er lavet.
Ni dage senere, torsdag den 27. december, ringer to embedsmænd fra ministeriets sjette kontor til kammeradvokaten. De har nogle forståelsesspørgsmål til advokatens 16 sider lange juridiske notat. I nogle optegnelser fra telefonsamtalen skriver ministeriet, at kammeradvokaten skal forstås således, at ministeriets forskellige oplysninger om DSB-tilbuddet »skal føre frem til en mere præcis og samlet og endelig driftsøkonomisk vurdering«.
Så sættes der fart på: Omkring et døgns tid senere har ministeriet udarbejdet den grundige, faglige og indgående vurdering, så minister Hansen allerede næste eftermiddag kan udsende meddelelsen om, at Arriva er valgt. Med begrundelsen, der næsten ordret er hentet fra kammeradvokatens notat, at »det er overvejende sandsynligt, at DSB’s tilbud ikke vil give overskud«.
Et andet indicium for aftalt spil er den hurtighed, hvormed den tidligere trafikminister Jacob Buksti i starten af januar rykker i felten for at støtte sin afløser Hansen i hans kritik af DSB’s tilbud for at være alt for billigt.

Hvis mistanken er rigtig, drejer næste spørgsmål sig om motivforskningen: Hvorfor skulle DSB absolut tabe? Her har Børsens Nyhedsmagasin refereret kilder »på Christiansborg og omkring DSB« for, at det har været en blandt flere brikker i nogle særdeles komplicerede forhandlinger mellem S, K og V om ikke at gøre noget ved en af de største flaskehalse på det danske jernbanenet – nemlig den stærkt traffikerede strækning København-Ringsted.
Ifølge denne antagelse skulle Buksti således være under pres fra magtfulde socialdemokratiske vestegnsborgmestre, hvis kernevælgere angiveligt ville få eksproprieret baghaven, når man anlagde et femte og sjette jernbanespor på den overbelastede strækning – mens V’s og K’s pris for at spille med netop skulle være, at DSB ikke måtte vinde udbudsrunden…
Trafikudvalgets medlemmer har forud for dagens samråd modtaget en halv snes dokumenter fra ministeriet, heriblandt ministeriets 25 sider lange afvisning af DSB’s tilbud. Materialet er strengt fortroligt, men hvis mistanken om aftalt spil og dermed brud på udbudsreglerne – den være sig berettiget eller uberettiget – ikke i lang tid fremover skal klæbe til den første udbudsrunde, må dette materiale som et minimum offentliggøres.
Men selv om det sker, skal det nok blive spændende at høre de trafikpolitiske ordførere fra regeringen og dens støtteparti forsøge at forklare det forventede massive presseopbud, hvorfor skatteborgerne nu skal betale mellem en halv og en hel milliard kroner ekstra, for at engelske Arriva i stedet for DSB skal togbetjene passagerne i Midt- og Vestjylland de næste otte år.
Så følg med fra sofaplads i aftenens tv-aviser…

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her