Læsetid: 7 min.

Frostgrader i Mikrogrillen

I seks år har Arkitekternes Hus i Strandgade været skueplads for et opgør mellem medarbejderne i arkitektfagforeningen AAR og deres chef og den politiske ledelse. Konflikten kulminerede kort før jul, da samtlige ansatte akademikere blev afskediget
23. marts 2002

Husspektakel
Det var en flok chokerede ansatte akademikere på sekretariatet for Ansatte Arkitekters Råd (AAR), der forlod foreningens mødelokale torsdag den 20. december efter at have været til møde med direktør Ulrik Linvald og ledelsen.
Da de ankom til mødet, troede de, at de skulle være med til at finde en løsning på den strid mellem de ansatte og ledelsen, der var ved at rive sekretariatet fra hinanden. Men i stedet fik de at vide, at de alle var blevet sagt op.
Ledelsens begrundelse for at afskedige medarbejderne var, at det var en nødvendig handling i forbindelse med, at man havde besluttet at genforhandle husaftalen. Men medarbejderne opfattede afskedigelserne som en optrapning af striden. Og i løbet af foråret har endnu et par af sekretariatets mest rutinerede kræfter besluttet at sige op.
Dermed kan opgøret mellem AAR’s medarbejdere og ledelsen få negative konsekvenser for medlemmerne, der nu må imødese, at deres fagforening går ind i de krævende overenskomstforhandlinger uden at have et par af deres mest erfarne sekretariatsmedarbejdere til rådighed.
Den nuværende situation i Arkitekternes Hus i Strandgade – af folkeviddet døbt Mikrogrillen – er imidlertid kun kulminationen på et opgør mellem AAR’s medarbejdere og ledelse, der har varet, lige siden Ulrik Linvald blev ansat som leder af sekretariatet i januar 1995.
Det er en kamp, der har omfattet beskyldninger for inkompetence og uacceptabel optræden over for medarbejderne. Og den har haft store omkostninger for de ansatte. Ifølge Informations oplysninger har stort set alle de medarbejdere, der har forladt AAR’s sekretariat i løbet af de sidste seks år, haft sår på sjælen af varierende dybde efter opgørene med Ulrik Linvald og ledelsen.

Fyret under skandale
At der var turbulente tider i vente for de ansatte på sekretariatet blev mere end antydet allerede i det interview, som AAR’s fagblad ARTUR bragte med Ulrik Linvald i december 1994 for at præsentere foreningens nye administrative chef. Her blev medlemmerne oplyst om, at Ulrik Linvald havde en speciel fortid:
Efter i mange år at have været direktør for AOF i København, var Linvald tidligere på året blevet tvunget væk fra posten. Det skete på et tidspunkt, hvor hans AOF-afdeling var blevet skandaliseret, fordi det var kommet frem, at en af hans underordnede havde forfalsket kontrakter for at skaffe AOF flere kommunale kroner.
AOF’s hovedbegrundelse for at skille sig af med Ulrik Linvald var, at hans medarbejdere midt under skandalen havde indleveret en skarp protest mod hans ledelsesstil.
Denne protest blev blandt andet beskrevet i Politiken, der den 12. marts 1994 under overskriften »AOF-folk: Fyr vores direktør« fortalte, at AOF-afdelingens lærere, konsulenter og kontorpersonale i samlet flok havde skrevet en mistillidserklæring til deres direktør.
I erkæringen klagede de over det psykiske arbejdsmiljø, kommunikationen og den overordnenede planlægning på kontoret. Og de beskrev Linvalds personalepolitik som »uprofessionel, utidig og usaglig«.
Ole Askvig, der er forretningsfører i AOF Danmark, erindrer foreningens begrundelse for at fyre Linvald således:
»Udgangspunktet var en henvendelse fra det samlede personale, hvor de krævede Linvalds afgang. De var trætte af hans konstante chikanerier.«
– Hvilken slags chikanerier?
»Jeg vil ikke komme ind på konkrete eksempler. Men det drejede sig om den måde, han behandlede de ansatte på. Den fungerede bare ikke. Han lå i konstante skænderier med dem. Fyrede dem og ansatte dem igen senere. Og det fik de altså nok af.«
I artiklen i arkitektbladet blev Ulrik Linvald selv konfronteret med den kritik, som hans tidligere medarbejdere havde fremsat af ham. Han sagde i den forbindelse, at han havde lært af »fortidens skævere«.
Og han modtog opbakning fra AAR’s daværende leder, Aksel Bendtsen, der oplyste, at en enig ledelse stod bag deres nye administrative leder.
Det undrer i dag Ole Askvig, at AAR’s ledelse ikke henvendte sig til AOF, før de besluttede at ansætte den mand, som AOF netop havde skilt sig af med.
»De kunne da have spurgt os, der lige havde smidt ham ud, om hvad der var sket,« siger han.
– De henvendte sig ikke til jer?
»Nej, aldrig.«

Ingen respekt
Ulrik Linvald blev i januar 1995 ansat som administrativ leder af AAR’s sekretariat i tre måneder på prøve. Og allerede i løbet af prøvetiden udviklede der sig alvorlige samarbejdsproblemer mellem Linvald og de ansatte på sekretariatet. Det kan man læse i en udtalelse, som
sekretariatsmedarbejderne skrev den 13. marts 1995, hvor de evaluerede deres samarbejde med Ulrik Linvald.
Skrivelsen er på to sider. Den handler om Linvalds indsats på de forskellige nøgleområder på kontoret: Sagsbehandling, personaleforhold, sekretariats-lederfunktioner samt personlige forhold. Og under hvert enkelt punkt rummer den en uhørt barsk kritik af ham.
Omkring hans arbejde med sagsbehandlingen noterer medarbejderne, at de synes, at han mangler erfaring og indsigt.
Vedrørende hans evner som sekretariatsleder skriver de, at de finder dem utilstrækkelige.
Og angående hans personlige ledelsesform noterer de, at han efter deres mening ikke har fremvist den nødvendige grad af beslutsomhed og entusiasme.
Medarbejderne slutter brevet med at understrege, at de ikke mener, at Ulrik Linvald bør fortsætte i stillingen.
Og hvordan reagerede
AAR’s ledelse så på denne indstiling fra medarbejderne? Ved at fastansætte Ulrik Linvald som administrativ leder af sekretariatet.

Storskrydende
Dermed sørgede AAR’s ledelse tilsyneladende for, at foreningens sekretariat blev kastet ud i en tilstand af permanent krise.
Information har talt med flere tidligere sekretariats-medarbejdere. Og de beretter om, hvordan arbejdsklimaet på kontoret efter deres mening er blevet ødelagt af Ulrik Linvalds ledelsesfacon.
Således fortæller Kate Bøgh-Jensen, der i en årrække var sagsgruppesekretær i sekretariatet, at Linvald skabte en konstant anspændt stemning på grund af sit voldsomme temperament:
»Han er enormt hidsig,« siger hun. »Hvis han er utilfreds med et eller andet, så spiller han sur og ignorerer en, eller også uddeler han ordrer og skriger, at det er ham, der bestemmer.«
Og Helle Elgaard, der er tidligere projektmedarbejder i sekretariatet, oplyser, at Ulrik Linvald efter hendes mening havde en splidsættende ledelsesmetode, der tog arbejdsglæden fra medarbejderne.
»Han var ikke nogen særligt behagelig leder,« siger hun. »Han bagtalte kollegerne og tog samtaler med os en af gangen på en ubehagelig måde. Det ødelagde vores motivation og lagde restriktioner på vores arbejde, fordi vi følte, at vi hele tiden blev kontrolleret i stedet for at få støtte til at bygge noget op. Han nedbrød simpelthen folk på den måde.«
Elgaards udsagn bliver suppleret af Anne Mette Kristensen, der er tidligere faglig sekretær i AAR. Hun fortæller, at hun husker Linvald som en chef uden de relevante faglige kompetencer.
»Der var en masse ting på vores område, som han ikke havde forstand på,« siger hun.
»Blandt andet forstod han ikke ny løn-systemet. Han kunne ikke deltage i faglige diskussioner, og han bragte uro på arbejdspladsen.«
Kate Bøgh-Jensen oplyser, at medarbejderne ofte gik til AAR’s politisk valgte ledelse for at få dem til at skride ind over for Linvald.
»Vi gik mange gange til Bendtsen (den tidligere formand, red.) men der skete aldrig noget.«
Og i september sidste år havde Kate Bøgh-Jensen fået nok. Hun sagde op og skrev direkte i sit opsigelsesbrev, at hun forlod sekretariatet på grund af Linvald.
»Jeg har dog aldrig fået nogen reaktion på det brev fra AAR’s ledelse,« siger hun.
Ifølge Informations oplysninger har andre medarbejdere reageret ligesom Kate Bøgh-Jensen. Kilder med kendskab til forholdene på sekretariatet oplyser, at en række medarbejdere har forladt sekretariatet i protest mod Linvalds facon i løbet af de senere år. Visse af dem er imidlertid forhindret i at udtale sig til pressen på grund af de aftrædelsesforlig, som de har indgået med AAR.

Endnu et oprør
Kort før Kate Bøgh-Jensen fratrådte – i maj 2001 – forsøgte den samlede medarbejderskare imidlertid at foretage endnu et oprør mod Linvald.
Det skete i form af et brev, som blev sendt til både Linvald og AAR’s ledelse.
I brevet rettede de ni sekretariatsmedarbejdere et barsk angreb mod Linvalds måde at udfylde sine funktioner som direktør for sekretariatet på. Og de slutter med følgende udtalelse om det psykiske arbejdsmiljø:
»Det er vores opfattelse, at det psykiske arbejdsmiljø i sekretariatet er helt uacceptabelt på grund af din adfærd. Det har vi flere eksempler på:
Du presser enkelte medarbejdere, så de udsættes for stress.
Du har ved flere lejligheder truet ansatte med fyring.
Du udnytter din stilling autoritært.
Du ignorerer de ansattes ønske om, at deres arbejdsrum er røgfrit.
Du reagerer ophidset og krænkende over for de ansatte, der tillader sig at betvivle dine dispositioner eller ledelse eller påpeger mangler heri.
Du forsøger at skabe splittelse mellem de ansatte ved blandt andet at udfritte dem om personlige og kollegiale forhold.«
Medarbejderne afsluttede deres brev med et forslag om, at »sekretariats- og ledelsesfunktionen« skulle evalueres. Og det var som et led i denne evalueringsproces, at de troede, at de i december sidste år blev indkaldt til et møde på Ulrik Linvalds kontor. Hvorefter de altså blev sagt op.
I dag befinder AAR’s sekretariat sig i følge Informations oplysninger i en krise af historiske dimensioner. Samarbejdsproblemerne med Ulrik Linvald er ikke blevet løst. Flere af de rutinerede medarbejdere har forladt stedet. Og deres stillinger er enten stadig ubesatte, eller også er de blevet udfyldt af uerfarne folk, der skal føre fagforeningen gennem overenskomstforhandlingerne.
En tidligere medarbejder beskriver over for Information situationen således:
»Det er ved at bryde sammen derinde. De svageste medarbejdere har psykiske problemer på grund af arbejdsmiljøet. Og der er ikke nogen reel kommunikation med Ulrik og AAR’s ledelse. Det risikerer at gå helt galt under overenskomst-forhandlingerne.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her