Læsetid: 8 min.

Længslen efter den rene stat

Hizb-ut-Tahrir opfordrer ikke til drab på danske jøder, siger partiets talsmand i Danmark og forklarer for første gang i dansk presse om det kontroversielle partis mål og midler
14. maj 2002

Hizb-ut-Tahrir opfordrer ikke til drab på danske jøder, siger partiets talsmand i Danmark og forklarer for første gang i dansk presse om det kontroversielle partis
mål og midler

Palæstinensiske Fadi Abdullatif ligner ikke en fanatisk mullah med mord i blikket. Talsmanden for det kontroversielle islamistparti Hizb-ut-Tahrir (HT), som folketingsmedlemmer fra flere partier nu taler om at forbyde, er derimod en rank og høflig mand med klare brune, intense øjne. Han er midt i 20’erne, vestligt klædt i jakke, cigaretrygende, og med sit pertentligt studsede skæg ligner han mest en reklamemand eller en selvbevidst storbyintellektuel. Det er ellers langt fra det image, Fadi Abdullatif har fået, efter at hans parti på løbesedler og på internettet angiveligt har opfordret til drab på danske jøder.
»Det er en forkert og bevidst forvansket udlægning, at vi skulle opfordre til drab på jøder i Danmark,« siger Fadi Abdullatif, da han mødes med Information på en café på Nørrebro for at tale om partiet.
Det er første gang det ellers pressesky parti har valgt at give et egentligt interview til et dansk medie.
»Vores holdning er tværtimod, at når vi som muslimer har indgået en aftale med det danske samfund om at leve her som borgere, så skal vi også respektere de love, der gælder i dette samfund. Det er vores simple pligt som muslimer at holde vores aftaler,« siger han.
Ved siden af HT-talsmanden sidder et andet partimedlem – lige så rank og høflig som Fadi Abdullatif.
Makkeren præsenterer sig ikke, men sidder under hele samtalen og stirrer tavst, mens han beundrende lytter til, at en ivrigt talende Fadi Abdullatif redegør for sit partis islamistiske projekt og det kontroversielle citat.
– Kan I forstå, at den slags vækker angst i Danmark og blandt danske jøder? Og nu er et af jeres medlemmer endda blevet sigtet for dødstrusler?
»Citatet er blevet taget ud af den rette kontekst af Islams fjender med det formål at dække over massakrerne i Palæstina. Det er vigtigt at få sagt, at vi intet udestående har med danske jøder. Citatet skal forstås inden for den sammenhæng, der handler om den israelske besættelse af helligt muslimsk land, af Palæstina, hvilket også fremgår, når man læser resten af løbeseddelen. Det er den israelske besættelsesmagt og Israels jøder, der må dræbes og fordrives i selvforsvar, hvor end de er i Palæstina, for vi er i krig med Israel«.
– Men det vil så sige, at I har fuld sympati med palæstinensiske selvmordsbombere, som dræber uskyldige civile israelere?
»Vi betragter den jødiske befolkning i Palæstina som værende en del af militæret, hvor de alle skal tjene værnepligten som voksne. Selv bosættere er bevæbnede. De er repræsentanter for en statsterroristisk magt... Palæstinas befolkning har lidt under jødernes ondskab i over 50 år. De martyr-aktioner, som foregår mod jøder i øjeblikket i Palæstina, er legale aktioner. Hele Palæstina er en kampplads og en slagmark både den jord, som jøderne besatte i 1948 og senere.«
– Er de israelske børn, der blev dræbt af selvmordsbombere også repræsentanter for besættelsesmagten. Vil I også retfærdiggøre drab på børn?
»Nej, ikke børn. Hvis børn dræbes, er det en fejltagelse, en ikke tilsigtet følgeskadevirkning.

Mere end en religion
– Hvem er Hizb-ut-Tahrir?
»HT betyder ’Befrielsespartiet’. Vi er et internationalt politisk parti, der kalder folk til islam. Vores hovedmålgruppe er de muslimer, der har misforstået, at islam i sin natur er et omfattende livssystem og ikke en religion i vestlig forstand. Islam er uadskillelig fra politik, stat og samfund. Det er det, der hedder Khilafah eller kalifatet. Vores parti har afdelinger i mange lande, både muslimske og ikke-muslimske. Målgruppen for vores budskab er det muslimske verdensfællesskab, Ummahen. Vores mål er at genetablere den sande islamiske Ummah for at genskabe den islamiske verdens storhedstid.«
»Vi vil bringe den islamiske verden ud af den degradering, den har været styrtet ned i de seneste århundreder, først på grund af eget indre forfald og siden på grund af fremmede magters spil. Det skal ske ved at frigøre den fra de fremmede tankesystemer og love, og fra de ikke-muslimske staters dominans, således at Allahs åbenbarede lovgivning kan vende tilbage til livet.«
– Men hvem er medlem? Er I alle unge mænd med indvandrerbaggrund?
»Nej, vi har også kvindelige medlemmer, der deltager i deres egne studiekredse under partiet. Også enkelte muslimer af etnisk dansk herkomst er med i partiet. Aldersmæssigt er det ret spredt, vi har medlemmer fra 20-60 år.«
– Hvem bestemmer partiets politik? Har I en central international ledelse?
»Vi er jo et politisk parti, så selvfølgelig har vi et organisatorisk apparat og en ledelse, men det er medlemmerne, der bestemmer vores strategi ud fra, hvad vi diskuterer os frem til på grundlag af de islamiske principper...«
– I fremstår som et parti, der er i stærk opposition til det danske samfund og Vesten...?
»Vi arbejder ikke for at skabe en sand islamisk stat i Danmark eller Vesten. Vores politiske virkefelt er det muslimske verdensfællesskab og dermed også de muslimer, der nu er i det danske og de vestlige samfund. Dem ønsker vi permanent at fastholde på det perspektiv, at den rette måde at leve i islam på nødvendigvis også er at leve i khilafah – ikke at integrere sig efter vestlige normer.«
»Når kalifatet er genrejst i den islamiske verden vil det være naturligt, at muslimerne lever under det system, som de mener er retfærdigt. Vi er derfor i opposition til, at muslimerne i Vesten integrerer sig i vestlig kultur.«
– Jeres parti er forbudt i det meste af den islamiske verden, men tilladt i Vesten.
»Vi arbejder ikke som politisk parti i Vesten. Men magthaverne i den islamiske verden er bange for HT, fordi vi konstant minder dem om, at de svigter de islamiske forskrifter og svigter ummahen, fordi de ikke realiserer kalifatets retfærdige samfund. I flere lande bliver HT-medlemmer forfulgt og fængslet. Men HT er kun forbudt på grund af sine synspunkter, ikke for sin aktionsform. For vores parti er ikke-voldeligt og ikke på nogen måde involveret i militære aktioner.«
»Vi er et intellektuelt parti, som arbejder med at overbevise ideologisk for at skabe opinion i de muslimske lande om de islamiske systemer
og løsninger på diverse
samfundsmæssige problemer.«

Udbredt misforståelse
– Hvis I går ind for en tilbagevenden til et fundamentalistisk islam styret af sharialovgivning, går I vel også ind for straffeformer som stening af utro kvinder og dødsstraf for frafald fra den islamiske tro og for homoseksualitet? Har I gjort jer klart, at disse straffeformer virker stærkt foruroligende og afskrækkende på vesterlændinge?
»Det er en udbredt misforståelse af islam at fokusere så meget på disse straffeformer, som om de var det centrale i den islamiske lære, sådan som det gøres af islams fjender i medierne. Jeg forstår, at de kalder det afskrækkende, men det er misvisende at se dem som indbegrebet af den muslimske tro. Hvordan kunne islam nå så stor udbredelse i verden, hvis dens centrale budskab bestod i de såkaldt afskrækkende straffe? Hele folkeslag har jo fredeligt underkastet sig islam.«
»Hertil kommer, at de omtalte straffe kun vil være i sandhed retfærdige i det perfekte muslimske samfund, som ikke eksisterer noget sted i den islamiske verden i dag.«
»Men er dette samfund først skabt, er straffene hypotetiske, for dette samfund vil være af en art, så det inspirerer alle dets borgere til fuldstændigt troskab og lydighed af egen fri vilje over for islams bud. For først i dette samfund vil der være overensstemmelse imellem menneskets sande og uforanderlige natur og samfundsindretningen.«
– Hvad er jeres holdning til menneskerettighederne, f. eks. som formuleret i FN’s erklæring?
»Det er et godt spørgsmål. Vi kan aldrig tillægge menneskerettighederne, som er opfundet af mennesker, højere vægt end islam, som er åbenbaret af Allah. Vi tror ikke, at disse rettigheder er universelle, for de er blevet til som resultat af en bestemt historie i Europa, den såkaldte oplysningstid, som løsrev mennesket fra dets bånd til Gud og gav det en masse falske ideologier i bytte: nationalisme, liberalisme, racisme, marxisme osv. Det har skabt et rastløst menneske, der altid søger sin identitet andre steder end i gudsforholdet og det har skabt et moralsk forfald i form af pornografi, stofmisbrug osv.«
»Hertil kommer, at de, som prædiker menneskerettighederne, som f. eks. USA, selv handler i grov modstrid med dem. Blandt sine vigtigste alliancepartnere i den muslimske verden har USA og Vesten en lang række menneskerettighedskrænkere som f.eks. den usbekiske præsident Islam Karimov. Spørgsmålet er: For hvilke mennesker gælder disse menneskerettigheder? Vi er er ikke imponerede af de svar, der bliver givet.«
– I er imod dialog med Vesten, er det korrekt?
»Ikke mere end Vesten er imod dialog med os. Muslimske debattører bliver altid afkrævet, at de skal underkaste sig Vestens absolutte skel mellem religion og samfund og underkaste sig det liberale verdenssyn og markedsøkonomien – først da kan vi diskutere. Men hvordan kan vi have dialog på det grundlag?«
– I vil ikke fremhæve nogle lande i den islamiske verden som tæt på jeres ideal om det perfekte kalifat – f. eks. Sudan eller Afghanistan under Taleban?
»Nej, ingen steder findes det sande kalifat, som vi forestiller os det og arbejder for det...«
– Men hvis jeres drøm går i opfyldelse, vil det så ikke blive et temmelig statisk samfund, der lever i evig gentagelse af de islamiske regler, som I en gang for alle har fastslået som sande? Hvordan kan islam så udvikle sig som civilisation?
»Tværtimod. Når Kalifatet bliver genrejst, vil det blive en ny storhedstid og civilisatorisk blomstringstid for islam, som verden aldrig har set mage til. Det vil være et samfund, der hviler på sande islamiske principper, men også et samfund præget af intellektuel nysgerrighed og stræben.«
»Det vil være netop være op til islams oplysende tænkning at genrejse ummahen og bringe dens magt og ære tilbage, således at den islamiske Ummah kan tiltage sig en global førerrolle og rive initiativerne fra andre stater, nationer og folk, og igen blive stat nummer et i verden, som den tidligere har været, og politisk indrette den i overensstemmelse med islams love.«
– Hvilken skæbne bliver ikke-muslimerne til del i jeres kalifat? Hvordan skal kristne og jøder behandles?
»Jøder og kristne har fuld frihed til at dyrke deres tro inden for deres egne fællesskaber. De skal adlyde kalifatets love, men nyder fuld beskyttelse af kalifatet, der har som en af sine fornemmeste pligter at sikre deres liv og ejendom, hvis nogen skulle angribe dem,« siger Fadi Abdullatif.
Audiensen er slut, Fadi og hans tavse makker rejser sig og giver hånd. De smiler hjerteligt, da vi tager afsked med hinanden.

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Forsiden lige nu

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu