Læsetid: 4 min.

Brians del- og hersk-strategi

Billedkunstnere anklager Brian Mikkelsen for at forsøge at fremprovokere magtkampe internt i kunstverdenen
30. november 2002

Kulturminister Brian Mikkelsen bliver beskyldt for at benytte sig af en del- og hersk-strategi i sit forslag til en ny struktur for kunststøtten i Danmark.
»Det virker som om, at ministeren konstant leder efter muligheder for at så splid mellem de forskellige organisationer i kunstverdenen,« siger Nanna Gro Henningsen, medlem af bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbund, der er en af de organisationer, der er blevet hørt i forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget.
»Og hans motiv er vel ikke så svært at regne ud: Det er nemmere at agere politisk, når vi er splittede.«
Nanna Gro Henningsen udtaler sig med henvisning til den del af Brian Mikkelsens forslag, der handler om fordelingen af pengene mellem det kommende Kunstråd og dets underliggende fagudvalg.
Ifølge lovforslaget skal Kunstrådet og fagudvalgene selv blive enige om at fordele pengene imellem sig, men den løsning kalder Gro Henningsen for »katastrofal.« Og hvis den bliver gennemført, frygter hun, at den vil udløse voldsomme magtkampe mellem fagudvalgene og Kunstrådet.
»I den perfekte verden ville udvalgene og Kunstrådet naturligvis kunne nå til en problemfri fordeling af pengene,« siger hun.
»Men vi lever altså i den virkelige verden – og oven i købet i en verden med nedskæringer. Derfor må vi forvente, at gennemførelsen af sådan en struktur vil betyde, at vi internt i kunstverdenen vil komme til at bruge ufattelig meget energi på at slås om midlerne – og mindre tid på at diskutere, hvad vi egentlig skal bruge dem til.«
Gro Henningsen bakkes op af Henrik Petersen, der er formand for Dansk Skuespillerforbund.
»Kulturministerens forslag gør det naturligvis lettere for ham selv at regere, fordi han lægger slagsmålet om pengene ud i kunstverdenen,« siger han.
»Men det kan have den konsekvens, at de folk, der er valgt til at varetage det kunstneriske ansvar i de forskellige led af støttestrukturen, bruger de fleste af kræfterne på at kriges indbyrdes.«

Uløselig konflikt
Også flere af de andre organisationer inden for kunstverdenen gør opmærksom på farerne ved Brian Mikkelsens forslag. Således skriver Statens Kunstfond i sit høringssvar, at den foreslåede model kan indbygge »en intern – og internt uløselig – konflikt i selve Kunstrådsstrukturen, der kan blive ødelæggende for den overordnede positive intention om et sammenhængende helhedsansvar for den samlede statslige kunststøtte, som den nye struktur skal varetage.«
Og Dansk Komponist Forening tilføjer, at den frygter, at strukturen vil »føre til golde og destruktive magtkampe internt i støttesystemet.«
Samtlige parter er enige om, at kulturministeren i samråd med Folketinget selv skal tage ansvaret for at afgøre, hvor mange penge Kunstrådet og de enkelte fagudvalg skal have.
Det er simpelthen »en del af det overordnede politiske ansvar,« skriver Statens Kunstfond.
Og Nanna Gro Henningsen giver sin tilslutning:
»Det er et politisk ansvar at foretage den overordnede prioritering af de økonomiske midler,« siger hun.
Også kulturministerens forslag om, at han skal godkende Kunstrådets handlingsplan, møder kritik fra flere sider.
Brud med armslængdeprincip
Forslaget bliver beskyldt for at bryde det såkaldte armslængde-princip, der skal sikre, at der opretholdes en vis afstand mellem det kulturministeren og de bevilgende kunstneriske instanser.
Denne kritik fremføres blandt andet af Jørn Langsted, professor ved Afdeling for Dramaturgi på Aarhus Universitet.
»Ministerens tanke om, at han skal godkende Kunstrådets handlingsplan, er i strid med armslængde-princippet« siger han.
Og han tilføjer, at den også skader muligheden for at få en offentlig diskussion om kunststøtten i Danmark.
»Hvis Kunstrådet får lov at fremlægge sin handlingsplan uredigeret, vil den danne grundlag for en god, kulturpolitisk debat,« siger han.
»Men hvis formuleringerne i handlingsplanen først bag lukkede døre skal forhandles på plads mellem Kunstrådet og Kulturministeriet, så får vi netop disse skjulte drøftelser om kunststøtten, som vi ikke ønsker.«
Henrik Petersen fra Dansk Skuespillerforbund er enig:
»Ideen med handlingsplanen er netop, at den skal danne grundlag for en dialog mellem ministeren og Kunstrådet. Men det reelle indhold i den dialog forsvinder, hvis ministeren på forhånd skal godkende Kunstrådets udspil.«
Derudover er adskillige af kunstverdenens organisationer også utilfredse med, at Brian Mikkelsens forslag lægger stor magt hos Kunstrådet, der vil komme til at bestå af repræsentanter fra alle de forskellige kunstretninger.
Flere af organisationerne så hellere, at magten blev lagt i fagudvalgene, der udelukkende består af repræsentanter fra den samme kunstretning – ligesom det er tilfældet i det nuværende system, hvor blandt andet Billedkunstrådet og Teaterrådet udelukkende består af fagfolk.
»I Kunstrådet vil der for eksempel kun komme til at sidde to mennesker med forstand på billedkunst,« siger Jakob Jakobsen, formand for Unge Kunstnere og Kunstformidlere.
»Derfor er det ikke logisk, hvis rådet får magt til at træffe afgørende beslutninger på området for billedkunst. De bør lægges ud i billedkunstnernes fagudvalg, hvor der sidder syv personer med forstand på tingene. Det er simpelthen et spørgsmål om at inddrage flere kompetente mennesler i beslutningsprocessen.«
Nanna Gro Henningsen er enig.
»Kunstrådet er en unødvendig og centralistisk enhed, der suger kompetencen ud af fagudvalgene,« siger hun.
»Det bør forhindres, at dette forslag bliver ophøjet til lov.«

FAKTA
Bredt kulturforlig
*Med kulturministerens forslag til en ny struktur for kulturstøtten ryddes der op i det kulturpolitiske landskab.
Musik-, Teater-, Litteratur-, og Billedkunstrådet nedlægges, og i stedet oprettes et enkelt organ: Kunstrådet, der har fem faglige udvalg under sig. Udvalgene får ansvaret for at uddele penge på deres respektive fagområde, mens Kunstrådet lægger den overordnede linje.
Statens Kunstfond bevares, og den nye struktur kaldes derfor tostrenget. Kunstrådet og Kunstfonden har eget repræsentantskab.
Statens Kunstfond yder støtte til skabende kunstnere, mens Kunstrådet skal støtte frembringelsen af værker og konkrete projekter. Tilsammen har de et budget på 490 millioner kroner.
Brian Mikkelsen har fået alle Folketingets partier bag forslaget. Forligsparterne mødes igen den 2. decemeber.

*Læs mere på www.kum.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her