Læsetid: 3 min.

Indgreb mod el-milliardærer

EBBE SØNDERRIIS
13. januar 2003

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen vil bøje sig for flertallet mod salg af kommunale værker

Forrige fredag drak Hernings borgmester, Lars Krarup, champagne med DONG’s direktør, Anders Eldrup. I denne uge kan han komme til at dele en bitter med økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen.
Senest på onsdag har Bendt Bendtsen nemlig lovet at komme Folketingets flertal i møde. Han vil fremlægge et forslag, der skal lægge beslag på det meste af fortjenesten, når en kommune sælger sit elselskab.
Dansk Folkeparti er nemlig enig med Socialdemokraterne, SF, De Radikale og Kristeligt Folkeparti om at bremse den slags handler.
Herning solgte 64 procent af aktierne i EnergiGruppen Jylland (el-, varme- og vand-forsyningen) til DONG for 500 millioner fredag den 3. januar. Hovedkontoret og arbejdspladserne skal blive i Herning Kommune, som vil afdrage gammel gæld og få råd til andre ting uden at hæ-ve kommuneskatten.
DONG ønsker at gå videre og købe en tredjedel af den danske elsektor, sagde direktør Anders Eldrup i DR-TV’s Pengemagasinet i torsdags. Andre købere står også klar til opkøb af den danske elsektor, blandt andet det svenske Sydkraft, der ejes af det store og kapitalstærke tyske energiselskab E.ON.
Hvis salgene breder sig til NESA og SEAS på Sjælland og elselskaberne i Odense, Århus og Aalborg, så går bunden ud af samfundsøkonomien og forbrugerne i de kommuner, der ikke tilfældigvis står som ejere, bliver uretfærdigt behandlet. Det mener alle partier uden for regeringen.

Strid om gammel lov
Allerede i 1997 blev der vedtaget en lov for at hindre, at enkelte kommuner scorer kassen. Dengang tænkte man især på Gentofte Kommune som ejer aktiemajoriteten i NESA, der forsyner mere end en halv million forbrugere.
Bestemmelsen om, at ejeren kun må beholde sin oprindelige indskudskapital (nedskrevet efter alder) står nu i ellovens paragraf 37. Men Energitilsynet har fortolket den sådan at ejerne må opgøre den frie egenkapital som hele prisen for at genanskaffe alle anlæg pr. 1. januar 1977. Det svarer til ca. halvdelen af den nutidige salgsværdi.
Ved salget i Herning opgjorde man aktiernes værdi ud fra den frie egenkapital.
Fire NESA-forbrugere, socialdemokraten Svend Auken, den radikale Martin Lidegaard, SF’eren Ole Sohn og Kristeligt Folkepartis Bodil Kornbek har klaget over afgø-relsen, men Energitilsynet har ikke realitetsbehandlet klagen.
Kæp i hjulet
Derfor fremsatte de fire partier i oktober et lovforslag om, at man i stedet skal mod-regne 95 procent af nettoprovenyet i kommunernes bloktilskud. Loven har virkning for salg, der foretages fra da-gen efter forslagets fremsættelse, dvs. den 11. oktober.
Oprindelig var Dansk Folkeparti imod. Men nu er par-tiets ordfører, Aase D. Madsen, instillet på at gennemføre et indgreb i form at et æn-dringsforslag til dette lovforslag. Så gælder det også for Hernings handel med DONG.
»Jeg tror, det ender med en bred politisk aftale, der bringer os ud af alt det juridiske fnidder« siger den radikale ordfører, Martin Lidegaard. Han vil forhandle om en pro-cent der er mindre end 95 men langt over 50. Et tal på 75 har været nævnt.
De bundne midler i elsel-skaberne ønsker økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen at føre tilbage til forbrugerne i form af lavere priser.
»Vi skal lave en rimelig fordelingsnøgle mellem kommunerne, forbrugerne og statskassen – og afgøre hvad pengene skal bruges til, f. eks. en fond til fremme af vedvarende energi,« siger Martin Lidegaard.

Rystet
»Jeg er rystet over det, der er sket i Herning,« siger Dansk Folkepartis ordfører, Aase D. Madsen. »DONG har fået rådighed over selskabet til halv pris. Men alle ved jo at DONG selv skal sælges. Hvad sker der så?«
Hun vil have partiernes finansordførere med i en samfundsøkonomisk ansvarlig løsning – og sikre sig, at der ikke bagefter bliver rejst en Grundlovssag om ekspropriation.
Ifølge Svend Auken er der en god atmosfære i forhand-lingerne og bred enighed om, at hullet skal lukkes. Men endnu ikke om, hvordan det skal ske.
SF’s ordfører, Anne Grete Holmsgaard, mener at Hernings »trick« med kun at sælge aktierne til den frie egenkapitals værdi er »ubegribeligt« og »lovlig kreativt«.
Hun er modstander af at udlodde de bundne værdier i elselskaberne til forbrugerne. De skal i stedet bruges til at fremme vedvarende energi.

ebs@infformation.dk

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her