Læsetid: 4 min.

Historikere strides om Den Kolde Krig

Ophidset historikerstrid om løgn og sandhed i professor Bent Jensens og Weekendavisens opgør med venstrefløjen
21. juni 2003

Ord som »løgn« og »uredelighed« fyger frem og tilbage i en uforsonlig klagesag mellem to historikere – begge med tilknytning til Syddansk Universitet.
Professor Bent Jensen, der gennem årtier har været kendt som en af de mest markante kritikere af Sovjetunionens udenrigs- og sikkerhedspolitik og af den danske venstrefløjs angivelige følgagtighed over for Østblokken, blev i marts 2002 udsat for beskyldninger om »med overlæg« og »i ond tro« at lyve om sin modpart i en avisdebat, tidligere SF-folketingsmedlem Jens Thoft.
Det skete, da Jens Liljegren sidste forår blev cand. phil. i historie på sit speciale »Weekendavisen og opgøret med venstrefløjen«. Specialet, der blev vurderet til karakteren 10, tager udgangspunkt i de seneste 10 års avisdebat i Weekendavisens spalter, hvor fremtrædende repræsentanter for venstrefløjen er blevet angrebet for ukritisk støtte til Sovjet. Specialet var omtalt i forbindelse med et interview med Jens Liljegren i Information den 6. maj 2003.
De sidste otte og en halv side af specialets 79 sider handler om polemikken i Weekendavisen mellem Jens Thoft og Bent Jensen i starten af 1998. Ingen af de to debattører er sarte i deres ordvalg, der på begge sider omfatter ordet »løgn«. Bent Jensen skriver indledningsvis, at: »Jens Thoft udtrykte endda på forhånd forståelse for, at Kreml kunne finde det påkrævet at rette slag mod den danske ø« (Bornholm, red.).

Forvansket
Denne formulering er, skriver Jens Liljegren i sit speciale, en forvansket gengivelse af et pluk fra et længere debatindlæg, som Jens Thoft fik trykt i Information i februar 1984. Jens Thoft kritiserede i Information regeringen for at inddrage Danmark »i spillet mellem supermagterne« og øge risikoen for krig: »Når vi bliver affyringsrampe, bliver vi selvsagt også oplagt mål for modparten«, skrev han.
Bent Jensen kendte dette Jens Thoft-indlæg, fordi han allerede i 1984 polemiserede imod det i Information.
Alligevel tager han i angrebet på Jens Thoft i 1998 udgangspunkt i en artikel – offentliggjort på russisk og engelsk i det sovjetiske propagandatidsskrift Novoe Vremja/New Times – hvor Jens Thoft citeres for at sige, at: »Når vi bliver affyringsrampe, er det kun naturligt, at vi bliver et oplagt mål for den anden side«.
Bent Jensen tilføjer, at: »Hvis det ikke er at udtrykke forståelse for, at Kreml kunne finde det påkrævet at rette kernevåbenslag mod Danmark, så ved jeg ikke, hvad det er«, og slår fast, at Jens Thoft har mødtes med og udtalt sig direkte til forfatteren af artiklen i Novoe Vremja/New Times.
Men der er en vigtig forskel på »den sovjetisk manipulerede udgave«, som indeholder en form for accept eller forståelse for, at Bornholm bliver bombemål, og Jens Thofts egen formulering i Information. Liljegren skriver om Jens Thofts egen formulering, at den i modsætning til gengivelsen i Sovjet-propagandaen anlægger »et rent konsekvensperspektiv i sin argumentation uden så meget som en antydning af accept, sympati eller forståelse for den sovjetiske atomtrussel mod dansk territorium«.

Sidste ord til Jensen
Debatten i Weekendavisen i 1998 sluttede brat, da avisens daværende debatredaktør, Bent Blüdnikow, meddelte Jens Thoft, at han ikke bidrog med noget nyt til debatten. Dermed fik Bent Jensen det sidste ord.
I sit speciale skriver Jens Liljegren, at Bent Jensen er: »villig til at gå på kompromis med sin historiske faglighed og dispensere fra elementær anstændighed i bestræbelsen på at drive en ganske bestemt opfattelse af Den Kolde Krig igennem«.
Han konkluderer, at Bent Jensen »med overlæg« har valgt »løgnen i sin iver efter at stemple Jens Thoft som nyttig idiot for Sovjetunionen«.
Historiespecialet begyndte sidste år at cirkulere blandt historikere og journalister. På et tidspunkt nåede det Bent Jensen, som i januar skrev en tre og en halv side lang redegørelse, hvor han lovede at »foretage de nødvendige skridt for at få oprejsning og for at få Jens Peter Liljegren irettesat for videnskabelig uredelighed«.
Men Bent Jensen nåede ikke at klage. For Jens Liljegren fik fra Bo Bjørnvig, skribent på Weekendavisen og en af dem, der er genstand for Liljegrens kritik i specialet, tilsendt en kopi af Bent Jensens skrivelse. Og så var det i stedet Jens Liljegren, der den 18. februar i år klagede til Praksisudvalget ved Syddansk Universitet over Bent Jensen, som han beskyldte for »manglende kollegial
loyal adfærd«.

De facto offentliggjort
I løbet af foråret pendulerede procesindlæggene mellem parterne, der tilsyneladende er enige om, at de ved at sende specialet og svaret på specialet til journalister og historikerkolleger har offentliggjort teksterne. Bent Jensen skrev således den 1. maj til Praksisudvalgets sekretær, at Liljegren »de facto« har offentliggjort specialet ved at sende det til andre.
Alligevel var det et vigtigt argument for Praksisudvalget, der den 26. maj indstillede Jens Liljegrens klage til afvisning, at Bent Jensens skrivelse ikke er offentliggjort, og at skrivelsen ikke er en »forskningspublikation«.
Udvalget konstaterede også, at Bent Jensen med sin skrivelse ikke »udviser illoyal kollegial adfærd, hverken når henses til den konkrete form eller til det konkrete indhold«. Umiddelbart efter tiltrådte rektor Jens Oddershede afgørelsen.
Jens Liljegren kalder afgørelsen dybt problematisk og inkonsekvent:
»På den ene side afviser man min klage som åbenbart grundløs. På den anden side foretager man et historiefagligt skøn i forhold til Bent Jensens såkaldte redegørelse,« siger Jens Liljegren, der nu har klaget over afgørelsen til til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.
Bent Jensen oplyser, at han er tilfreds med afgørelsen og kalder det »galskab« at beskylde ham for »illoyal kollegial adfærd«. Han erkender, at han ikke kan klage til nogen klageinstans over, »at en studerende så at sige i dølgsmål har svinet mig til«. Men Bent Jensen tilføjer:
»Anderledes forholder det sig med det bidrag, der bygger på specialet, og som han nu har fået offentliggjort i en bog. Det vil jeg tale med min advokat om.«

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her