Læsetid: 6 min.

Udenrigsministeren svarer

Information stillede på forsiden af gårsdagens udgave seks spørgsmål til Per Stig Møller i anledning af mødet i Udenrigspolitisk Nævn om den danske deltagelse i krigen mod Irak. Her er svarene
17. juli 2003


Information stillede på forsiden af gårsdagens udgave seks spørgsmål til
Per Stig Møller i anledning af mødet i Udenrigspolitisk Nævn om den danske deltagelse i krigen mod Irak. Her er svarene

Dokumentation
Hvad sagde Hans Blix?
Per Stig Møller sagde den 21. marts under folketingsdebatten, der førte til beslutning om dansk krigsdeltagelse, at »Han (Saddam Hussein) har skjult de masseødelæggelsesvåben. Hans Blix bekræftede i morges i fjernsynet, at han har dem.«
Hans Blix sagde tirsdag til Politiken, at »man ikke må springe til den konklusion, at noget, der ikke er redegjort for, eksisterer. Måske gør det, måske gør det ikke. Jeres udenrigsminister foretager det samme spring, som andre har gjort – Storbritannien og USA.
*Hvad sagde Hans Blix faktisk på tv den morgen? Fastholder regeringen, at Hans Blix har sagt, at Saddam Hussein havde skjulte masseødelæggelsesvåben ved krigens start?

Svar
Der er beklageligvis i Hans Blix-citatet en klar fejl i gengivelsen af, hvad han sagde på tv, men det afgørende er, at jeg gentagne gange både i folketingssalen og i Det Udenrigspolitiske Nævn loyalt har citeret Hans Blix’ rapporter til FN’s Sikkerhedsråd, hvori der gøres rede for de mange usikkerhedsmomenter, der var knyttet til Iraks fremstilling og besiddelse af masseødelæggelsesvåben. Det fremgik af disse rapporter, at Irak på en lang række punkter ikke på tilfredsstillende vis kunne gøre rede for, hvad der var blevet af de fremstillede våben. Blix’ rapporter påpegede den store usikkerhed omkring disse spørgsmål.
Det er derimod et faktum, at Irak har eksperimenteret med og fremstillet store mængder kemiske og biologiske kampstoffer. Disse masseødelæggelsesvåben er blevet anvendt af Irak både mod Iran og mod den kurdiske befolkning i Irak. Som gentagne gange påpeget af Hans Blix, har Irak ikke gjort rede for, hvad der er blevet af alle de producerede våben og kampstoffer.

Danske efterretninger?
Per Stig Møller har sagt, at den danske regerings stillingtagen til krigsdeltagelse alene har været baseret på åbne kilder.
*Har regeringen imod normal praksis undladt at indhente selvstændige vurderinger fra dansk efterretnings-ekspertise af det foreliggende materiale? Hvis der foreligger sådanne vurderinger, hvad siger de så?

Svar
Sikkerhedsrådets resolution 1441 af 8. november 2002 pålagde Irak bl.a. at modtage FN’s våbeninspektører og at samarbejde omgående, betingelsesløst og aktivt med våbeninspektionen. Det blev gjort klart for Saddam Hussein, at der var tale om en sidste chance efter 12 års løben om hjørner med det internationale samfund, og at manglende efterlevelse af denne resolution ville få alvorlige konsekvenser.
Våbeninspektørernes rapporter til Sikkerhedsrådet, som er offentligt tilgængelige, gjorde det klart, at Irak ikke var indstillet på at yde det omgående, betingelsesløse og aktive samarbejde med våbeninspektørerne, som var krævet, hvorved man ikke kunne få klarlagt, om de af Blix anførte stoffer, der ikke var gjort rede for, var til stede eller var destrueret. Det var på den baggrund, at regeringen tog stilling til Danmarks deltagelse i koalitionens militære aktion i Irak.

Terrorforbindelsen?
Anders Fogh Rasmussen har flere gange sagt, at »Saddam Hussein har haft åbenlyse forbindelser til terrorister og muligvis stadig har det.« Per Stig Møller har svaret Folketingets forsvarsudvalg, at oplysningerne bag statsministerens udsagn »er ikke offentligt tilgængelige.«
FN’s terrorisme-komite sagde i juni, at »vi har intet fundet, som kunne tyde på forbindelser mellem Irak og al-Qaeda. Vi har aldrig modtaget nogen information fra USA, som vi kunne have fulgt op på.«
*Står regeringen fast på statsministerens udtalelse? Hvad byggede den på?

Svar
Det er offentligt kendt, at to terrororganisationer, MKO og Ansar-al-Islam (med forbindelser til al-Qaeda), har opereret på irakisk territorium, og at den palæstinensiske terrorist Abu Nidal blev fundet skudt i sin lejlighed i Bagdad i august sidste år. Det er også kendt, at Saddam gav incitamenter til terrorhandlinger ved at udbetale store pengepræmier til familierne til palæstinensiske selvmordsbombere.

Krigsbegrundelse?
Anders Fogh Rasmussen sagde den 29. april, at »Der er mange gode grunde til, at den militære aktion blev iværksat. Samarbejdet med terrorister var en anden begrundelse. Under alle omstændigheder er verden blevet et bedre sted at leve, når et diktatorisk regime er fjernet. Det er berettiget i sig selv.« Per Stig Møller sagde den 26. marts i Folketinget, at »det er ikke for et regimeskifte, vi er gået ind. Vi er gået ind for at afvæbne ham for hans masseødelæggelsesvåben.«
*Stats- og udenrigsministeren har vedvarende givet forskellige begrundelser for krigen. Hvilken gælder?

Svar
Regeringen har gentagne gange redegjort for begrundelsen for at deltage i den multinationale indsats i Irak, jvf. bl.a. bemærkningerne til Beslutningsforslag 118 samt besvarelse af adskillige spørgsmål i Folketingssalen.
Irak har over en årrække substantielt krænket sine nedrustningsforpligtelser i henhold til FN’s Sikkerhedsråds resolutioner. Sikkerhedsrådet besluttede imidlertid med resolution 1441 af 8. november 2002 at give Irak en sidste chance for at opfylde sine nedrustningsforpligtelser og dermed undgå alvorlige konsekvenser. Ifølge FN’s våbeninspektører har Irak ikke overholdt kravene i resolution 1441 om omgående, betingelsesløst og aktivt samarbejde, og det må derfor konstateres, at Irak dermed har forspildt sin sidste chance i medfør af resolution 1441. Regeringen finder det på denne baggrund velbegrundet, at det internationale samfund anvender militære magtmidler til at gennemtvinge opfyldelsen af Iraks nedrustningsforpligtelser.
Regeringen lægger vægt på, at FN’s Sikkerhedsråd tidligere har bemyndiget anvendelse af militær magt mod Irak med henblik på gennemtvingelse af Sikkerhedsrådets krav og betingelser, og at denne bemyndigelse stadig står ved magt.

Notatet fra CIA?
Søren Søndergaard, Enhedslisten, har bedt Per Stig Møller redegøre for, hvad man ved om de irakiske trailere, som CIA hævder er Saddams mobile laboratorier til fremstilling af biologiske kampstoffer, en forklaring andre fagfolk afviser. Per Stig Møller har i juni svaret, at regeringen »har ikke modtaget oplysninger om resultatet af analyserne af fundene.« Ifølge Informations oplysninger ankom CIA’s analyse pr. telefax til Udenrigsministeriet den 30. maj.
*Hvorfor har regeringen ikke udleveret dette materiale? Hvad er Udenrigsministeriets vurdering af de irakiske trailere?

Svar
Der er tale om et offentligt tilgængeligt dokument, som på tidspunktet for spørgsmålet var (og stadig er) at finde på CIA’s hjemmeside. Det fremgår klart af dokumentets side 8, at CIA ikke havde afsluttet de tekniske undersøgelser af de omtalte trailere. »We continue to examine the trailers found in mid-April.« Regeringen havde således ikke modtaget oplysninger om resultatet af analyserne af fundene. Dette er stadig ikke tilfældet.«

Saddams a-våben?
Per Stig Møller sagde den 14. november 2002 fra Folketingets talerstol: »Såfremt der ikke gribes ind, vil landet formentlig oven i købet have udviklet sit eget atomvåben i løbet af dette årti. Og hvad værre er, hvis Irak får fingre i beriget uran eller plutonium, vil landet formentlig kunne have en atombombe inde for et års tid.« Mohamed El-Baradei, chef for IAEA, sagde den 7. marts 2003: »Vi har til dato ikke fundet nogen beviser for eller troværdige indikationer på en genoptagelse af et atomvåbenprogram i Irak.« Den 27. juni citeredes Anders Fogh Rasmussen i Ekstra Bladet for: »Et tredje element er risikoen for udvikling af atomvåben. Det er påvist. At Saddam Hussein har været meget tæt på at udvikle et… øhm… eller har været meget langt med sit atomvåbenprogram.«
*Har regeringen nogen informationer, der understøtter, at Saddam skulle have arbejdet frem mod atomvåben op til krigen?

Svar
Under forespørgselsdebatten den 14. november 2002 citerede jeg fra de amerikanske og britiske rapporter, der var blevet offentliggjort forud for debatten i Folketinget. Det er korrekt, at IAEA ikke har fundet tegn på, at Irak havde genoptaget sit atomvåbenprogram. Men det ændrer ikke ved det væsentlige forhold, som udenrigsminister Colin Powell gjorde opmærksom på i sin fremlæggelse for Sikkerhedsrådet den 5. februar 2003: Nemlig at Irak allerede besad to af de tre vigtigste komponenter til konstruktion af et atomvåben – et stampersonel af atomfysikere og et bombedesign. Hvad der manglede var blot beriget uran.
IAEA’s generaldirektør, El Baradei, påpegede i sin rapport til Sikkerhedsrådet den 27. januar, at man ikke havde fundet tegn på et aktivt atomvåbenprogram, men at der ikke desto mindre var en række uklarheder omkring ulovlige aluminiumsrør, avanceret sprængstof og rapporter om import af uran.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her