Læsetid: 2 min.

Påbud: Fjern flyveplads og havn på Hesselø

Ejeren af Hesselø, våbenfirmaet Weibel, har knap fem måneder til at fjerne ulovlig havn og flyveplads på Hesselø
27. november 2003

Sjældne biologiske og landskabelige værdier er gået tabt som følge af det omfattende ulovlige anlægsarbejde, som våbenfirmaet Weibel har gennemført på den privatejede Hesselø i Kattegat i løbet af sommeren og efteråret.
Det er baggrunden for, at Frederiksborg Amt nu har påbudt firmaet at fjerne såvel havnemoler og flyveplads inden den 15. april 2004.
»Både den nye havn og den nye flyveplads skal fysisk lovliggøres ved tilbageførsel af materialerne og retablering af naturtilstanden,« har amtet skrevet til Weibel i Allerød.
Kystlandskabet på Hesselø rummer ifølge amtet meget sjældne og derfor godt beskyttede naturtyper, bl.a. meterhøje volde af rullesten i flere hundrede meters længde. De fredede stenrev nord for øen rummer yderligere Europas største bestand af spættet sæl, og endelig er øen yngle- eller rasteplads for sjældne fuglearter, bl.a. tejster, splitterner og fjordterner.
Stort set har landskabet på Hesselø ligget urørt siden stenalderen – lige indtil Weibel købte øen for et år siden. Så blev der sejlet entreprenørmaskiner til øen, og de blev sat til at fjerne flere tusind rullesten på øens nordkyst. Enorme mængder af store sten, som dernæst blev anvendt til opfyldning på et område på ca. 2.000 kvadratmeter, stenmoler på 140 meter, en bådebro på 40 meter samt omfattende opfyldning under den nye flyveplads.

Weibel vidste besked
I mere end 100 år har der været tinglyst et forbud mod at borttage sten fra øens kyster. Weibel har været bekendt med dette forbud. Da firmaet søgte om tilladelse til at købe øen, var ansøgningen nemlig vedlagt en kopi af tinglysningsbogen.
»Der er tale om et meget stort indgreb i et værdifuldt område,« konkluderer amtet, der også konstaterer, at »terrænformer og naturområder er ødelagt. De karakteristiske landskabstræk for kysten og strandengen er forringet over lange strækninger.«
»Såvel kystlinjen, kystprofilen, rullestensstrandvoldene, stenstrandene, sandstranden som vandhullet (skal) genskabes,« påbyder amtet, der tilføjer, at »et anerkendt konsulentfirma«, som endda først skal godkendes af amtet. skal udarbejde en plan for retableringen.
De argumenter, Weibel tidligere har anført for at få lov til at beholde havnen og flyvepladsen, bliver afvist totalt. Således må Weibels personale på øen i tilfælde af akut sygdom klare sig med at tilkalde en redningshelikopter, sådan som en lang række småøer har indrettet sig. Havnen og flyvepladsen blev ifølge Weibel ellers anlagt udelukkende af hensyn til størst mulig sikkerhed for personale og gæster.
At Weibel angiveligt ikke har været klar over, at Hes-seløs strandenge var beskyttet af lovgivningen, giver amtet ikke meget for:
»Det er fast praksis, at det ikke tilægges betydning, at ejeren påstår ikke at være bekendt med, at området er undergivet restriktioner,« skriver amtet og tilføjer: »Ingen kan påberåbe sig ukendskab til loven, slet ikke en stor, moderne virksomhed.«
Amtet forbeholder sig også ret til at politianmelde Weibel for overtrædelserne af naturbeskyttelsesloven, uanset om firmaet bruger sin ret til at klage over amtets påbud inden for fire uger.
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra advokat Niels Erik Nielsen fra firmaet Bech-Bruun Dragsted, som repræsenterer Weibel.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her