Læsetid: 3 min.

Skarp kritik af vandmiljøplan

At kalde Vandmiljøplan III for den mest ambitiøse vandmiljøaftale nogensinde, som miljøministeren har gjort, er noget vås. Planen giver ikke Danmark et renere vandmiljø, mener professor i biologi, Kaj Sand-Jensen
6. april 2004

Danskerne skal ikke forvente et renere vandmiljø i de kommende år. Det mener professor i vandløbsøkologi og leder af Ferskvandsbiologisk Laboratorium på Københavns Universitet, Kaj Sand-Jensen, efter at have kigget på den aftale om Vandmiljøplan III, som regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik i fredags. Han er skarp i sin kritik af Vandmiljøplan III.
»Det er noget vås, at det her er den mest ambitiøse vandmiljøaftale, Danmark nogensinde har haft, som milljøminister Hans Christian Schmidt har betegnet den. Det er selvfølgelig den første vandmiljøplan fra 1987 under Schlüter-regeringen, der er den mest ambitiøse. Det er heller ikke en bæredygtig vandmiljøplan, og naturen vil ikke blive væsentligt forbedret. Næringselskende ukrudtsplanter vil fortsat brede sig over moser og heder og udkonkurrere sjældne nøjsomhedsplanter,« lyder vurderingen fra Kaj Sand-Jensen.
Han imødegår også fødevareminister Mariann Fischer Boels udtalelse om, at Vandmiljøplan III sikrer et rent vandmiljø og en rig natur.
»Den her plan sikrer ikke et rent vandmiljø og en rig natur. Der er ikke udsigt til markant klarere søer, fjorde og kystvande, og vi vil ikke undgå iltsvind og fiskedød. Vurderinger for oplandet til Odense Fjord viser, at det kræver en halvering af kvælstofudledningen i forhold til nu, hvis man skal nå en markant forbedring af vandmiljøet.«
Trods de mange torne i velkomst-buketten fra Kaj Sand-Jensen, så er der dog også ros til den nye Vandmiljøplan. Det er fint for miljøet, at der er taget hul på at gøre noget ved markernes fosforoverskud. I mange år er de danske marker blevet tilført mere fosfor, end der fjernes ved høst af afgrøder, og det har resulteret i, at jordpartiklerne er blevet meget rige på fosfor, så jorden sine steder er så mættet, at fosfor direkte udvaskes med vandet. Kaj Sand-Jensen advarer dog mod at tro, at Vandmiljøplanens mål om en halvering af fosforoverskuddet over de næste 10 år vil betyde, at problemet med fosfor er løst.

Dumpekarakter til plan
»Det er en start, men der vil fortsat være en øget ophobning af fosfor i jorden i de kommende år. Eneste løsning på det problem er at nedsætte den samlede gødningstilførsel af fosfor, så den kommer i balance med fosforfjernelsen med afgrøderne,« siger Kaj Sand-Jensen.
Oprettelsen af randzoner – dyrkningsfri zoner omkring vandløb og søer – samt at man fokuserer på at fjerne nogle af luftgenerne fra landbruget er andre positive aspekter ved Vandmiljøplan III, mener Kaj Sand-Jensen. Men overordnet set giver han den nye plan dumpekarakter.
»Reduktionen af kvælstof og fosfor vil ikke være tilstrækkelig til at kunne opfylde de kvalitetsmål for søer og fjorde, som er politisk vedtaget i amterne. Samlet set vil jeg på en skala fra et til 10 give den her plan tre,« siger Kaj Sand-Jensen.
Forskningschef i Danmarks Miljøundersøgelser Kurt Nielsen vil i modsætning til Kaj Sand-Jensen ikke give Vandmiljøplan III karakter. Men han medgiver, at en reduktion i fosforoverskuddet samt etablering af bræmmer langs vandløb og søer, som også er et af elementerne i Vandmiljøplan III, ikke vil betyde, at problemet med udvaskning af fosfor til søer dermed er løst.
»Bræmmer vil kun bidrage til at opfylde målsætningerne for en mindre del af de søer, hvor målsætningerne ikke er opfyldt i dag. Og selvom fosforoverskuddet nedbringes med 50 procent, så fjerner man ikke risikoen for udvaskning, den vil derimod stige i de kommende år. Skal den risiko gøres mindre, bliver man nødt til at reducere fosforoverskuddet yderligere,« siger Kurt Nielsen.
Danmarks Miljøundersøgelser har inden de politiske forhandlinger om Vandmiljøplan III gik i gang været med til blandt andet at vurdere vandmiljøet i de danske søer, fjorde og kystvande. Det arbejde har blandt andet vist, at en 13 procents reduktion i kvælstofudledningen, som er målsætningen i Vandmiljøplan III, ikke vil ændre vandkvaliteten væsentligt i eksempelvis Odense Fjord, som er et af de steder, man har undersøgt.
»En 13 procents reduktion af kvælstofudledningen ændrer ikke væsentligt ved mængden af alger i Odense Fjord. Det kræver en langt større reduktion,« siger Kurt Nielsen.

FAKTA
VandMiljøplan III
*Vandmiljøplan III løber fra 2005 til 2015, og i aftaleperioden skal:
*forsforoverskuddet halveres, blandt andet via en fosforafgift
*fosforudledningen skal reduceres. Målsætningen er at etablere 50.000 ha randzoner
*udvaskningen af kvælstof skal reduceres med minimum 13 procent
*der etableres beskyttelseszoner ved særlig sårbar natur
*355 millioner kroner afsættes til forskning

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her