Læsetid: 7 min.

DEBAT

13. maj 2004


Som herren, så tjenerne
* Når herren, USA's præsident, i det uendelige ydmyger og torterer sine fjender på Guantanamo, hvem kan så undre sig over, at hans tjenere gør det samme i Irak?

Leif Hermansen, Esbjerg

Forbyd terroristisk Indre Mission
* Hvis man beslutter sig til at forbyde Hizb-ut-Tahrir, bør man nok også kaste et blik på Indre Mission. Denne organisation har jo længe forsøgt at hverve medlemmer blandt børn og unge, med psykisk terror og skræmmekampagner om, at de risikerer at brændt op i Helvede - og se bare, hvordan de mobber den stakkels Jens Rohde, fordi han ikke gider lytte til en af deres præster.

Jens Frydendal

Storebror og lillebror
*Hvis det ikke var så tragisk, ville det være latterligt: Storebror Bush falder på knæ og undskylder de famøst afslørede billeder af amerikanske soldaters tortur af iranske krigsfanger. Han undskylder over for de arabiske stater, som han har kaldt ’slyngelstater’, og lillebror Anders Fogh falder på knæ for de vestjyske, frafaldne intermissionske vælgere og beder: Kom tilbage, kom tilbage, efter at have proklameret, at religion og politik skal holdes adskilt. Hvor er de små!

Jytte Borberg, Lemvig

Grünbaums sammenblanding
*Lektor Blomme, undskyld lektor Ole Grünbaum, 1970'ernes marxistiske guru, indvier os den 6. maj i sit anarkistiske livssyn. Socialisering er ifølge OG af det onde, og gøres fejlagtigt op i kvantiteter, selv om det drejer sig om kvaliteter, altså hvilke normer og værdier vi bliver socialiseret til, og giver videre til vores børn. Lektor Grünbaum sammenblander to vigtige forhold ved fællesskab versus selvstændighed, når han udslynger hadeordet ’Borgerlighed’. Jamen kære Ole, at være venlig og høflig, altså omgangsform og omgangstone, er altid væsentlig, men til gengæld vil jeg give dig ret i, at det er vigtigt at have sine meningers mod, og turde træffe sine egne valg, fremfor at lade sig føre viljeløst af sted af flokken. Selvstændighed er dog ikke det samme som hensynsløshed, egoisme og selvhævdelse i omgangen med andre mennesker.

A. Hansen
København Ø

Udsalg af EU-overskudslagre
*I store annoncer og indstik i pressen reklamerer EU og Kødbranchens Fællesråd for oksekød. Tilsvarende blev vi for nogle år siden med husstandsomdelte brochurer opfordret til at spise (mere) olivenolie. Det er rent ud sagt usmageligt. Først skal vi over skatterne betale til EU-landbrugsstøtteordninger. Dernæst skal vi, når landmændene i EU – takket være den høje støtte – har produceret alt for meget, med dyre annoncer og brochurer lokkes til at købe og spise mere. Og hvis det ikke hjælper, så dumper EU produkterne i u-landene, som på den måde får ødelagt deres hjemmemarked. Der er vist stadig brug for at give EU-paverne modstand ved valget i juni.

Søren Søndergaard
MF og kandidat for
Folkebevægelsen mod EU

Gratis skolegang et fælles mål
*Den 11. maj behandler Ivar Houmark Andersen en evalueringsrapport fra DANIDA om en række donorers støtte til grundskoleuddannelse. Vinklen i artiklen er, at donorerne presser for meget på for at få mange i skole på bekostning af kvaliteten. Undertegnede er citeret så det fremstår som om IBIS er enig i dette. Det er ikke tilfældet.
Det er det internationale samfund, både donorer og modtagerlande, som er blevet enige om målene frem mod år 2015. Et af de mål er at skaffe gratis, obligatorisk grundskoleundervisning af god kvalitet til både piger og drenge.
Det største problem er i den forbindelse, at donorerne ikke lever op til deres løfter om at finansiere dette, selv om der foreligger gode planer, som både tackler behovet for reform (læseplaner, læreruddannelse mv.) og adgang (gratis skolegang, skoler mv.). Som Verdensbankens præsident udtrykte det i april i år, er banken ’meget flove’ over ikke at kunne leve op til løfterne, selv om en række fattige lande har opfyldt deres del af aftalen. Derfor argumenterer IBIS for, at Danmark bør støtte bankens såkaldte ’Fast Track Initiative’ direkte, der mangler ganske enkelt penge.
Tendensen er i disse år, at donorer mere seriøst end tidligere lægger vægt på lokalt ejerskab. Rapporten anerkender denne tendens, mens artiklen holdes meget i sort og hvidt. Virkeligheden er oftest mere kompleks end som så.

Af Vagn Berthelsen
Generalsekretær, IBIS

Samtidige folkeafstemninger
*Forfatningen bør ratificeres på samme dag i hele EU, selvfølgelig under hensyntagen til de nationale regler for ratificering. Det har en talsmand for EU-kommissionen netop udtalt til internetavisen euobs.com.
Herhjemme er ja-partierne endnu ikke enige om, hvornår vi skal have folkeafstemning om EU-forfatningen. Men de forholder sig alene taktisk til spørgsmålet og ser ikke på hvad der er mest fair og demokratisk.
Det er vigtigt at det bliver en samtidig folkeafstemning i hele EU så ikke de europæiske befolkninger bliver spillet ud imod hinanden.
Afstemningen om EU-forfatningen har betydning for hele EU på samme måde som det direkte valg til EU-parlamentet. Der er derfor gode argumenter for at afstemningen om EU-forfatningen gennemføres på samme måde som valget til EU-parlamentet, hvor ingen resultater offentliggøres før den sidste afstemning er afholdt.

Bent Hindrup Andersen
medlem af EU-parlamentet
for JuniBevægelsen

Haarder på madkasseordning
*Hvad om Bertel Haarder sad i Irak på madkasseordning og ikke ville hjem til et krise – og krigshærget Danmark ?
Jamen, det ville være helt i orden at sende ham retur ! Om det sker af egen vilje betyder mindre, bare det finder sted.
Så hjertelig velkommen hjem, Bertel Haarder, der eksploderer nok lidt bomber i løbet af dagen samt et par mord og lidt likvideringer finder sted – er det ikke helt i orden ? Hvad med at starte i Sandholmslejren, Bertel ?

Ole Kløcker
Kbh. V

Til krigsminister Fogh
*Omsider har vi fået lov til at se nogle af de ækle fotos af amerikanske overgreb. Og – meget betryggende – bliver de omsider undersøgt af det amerikanske militær, selv.
Heldigvis drejer sig kun om nogle få brodne kar – tror man på den? Joh, vi tror på at der var nogen, der var dumme nok til at lade sig fotografere. Og vi tror på, at der af dem, er nogle endnu dummere, der lod billederne slippe ud. Men de kan da kun være en beskeden top af isbjerget. Hvad med alle de der var – og er – så snedige, at de ikke har ladet sig fotografere?
Anders Fogh Rasmussen påberåbte sig sin uvidenhed. At der længe har været påstande om overgreb kan statsministeren næppe have været uvidende om. Men dem har han formodentligt fejet til side, fordi han ikke vil tro så dårligt om sine gode venner. Men hvad med de rapporter, som Amnesty siden september sidste år har leveret til flere ministerier? De handlede ikke om påstande, men om faktiske overgreb. Her undskylder statsministeren sine ministre med, at »der kommer jo så mange papirer«.
En hæderlig statsminister ville i stedet foranstalte en uvildig undersøgelse af, hvad det er for nogle bøhtosser, der har syltet disse rapporter og dermed forsømt at afhjælpe Statsministerens uvidenhed.

Sten Hegeler
Frederiksberg

Debatforgrovning frabedes
*Sikke dog en friskhed, hvormed Nikolaj Thyssen den 5. maj i forsideartiklen om Kunstfonden sætter på plads hvem der er større og mindre kunstnere.
Hvad ligner det at skære en række forfattere over én kam som »mindre skønånder« – og hvorfor udbasunere Sonnergaard som manglende modtager, når også 3-årige stipendier uddeles efter ansøgning og det ikke vides om han overhovedet har søgt ?
Skal vi ikke overlade den slags forgrovninger af debatten til andre ?

Carl Bergstrøm-Nielsen
Humlebæk

Børn med handicap – reformens tabere
*Regeringen lægger op til store ændringer af strukturen i den offentlige sektor. Gennemføres regeringens forslag, vil det få stor indflydelse på undervisningen af børn med handicap.
Undervisning af disse børn kræver særlige faglige kompetencer. De findes i dag i det amtslige specialundervisningssystem, som løbende bruger mange ressourcer på efteruddannelse af medarbejderne.
Kommunerne har de senere år henvist et stigende antal børn til amtslig specialundervisning. Det er sket på trods af ændringen i folkeskoleloven i 2000, hvis mål var at sikre, at børn undervises i lokalmiljøet. For at være med til at vende udviklingen oprettede Fyns Amt 1. januar 2003 »Kom-muneprojektet« – i daglig omtale Rejseholdet. Rejseholdet er en amtslig konsulenttjeneste, som skal assistere kommunerne i kvalitetsudvikling af lokale specialundervisningstiltag. Indtil nu har halvdelen af de fynske kommuner henvendt sig om assistance.
Erfaringen viser at det er det samme, kommunerne efterspørger. Og det er ikke flere penge til f.eks. støttetimer. Det er lærerkompetencerne, der gang på gang er i fokus. Lærerne i folkeskolen er generelt ikke uddannet til at undervise børn med særlige behov. Dette er helt i tråd med de konklusioner Danmarks Evalueringsinstitut fremfører i evalueringen af den vidtgående specialundervisning. Her påpeges risikoen for kvalitetsforringelse og det frarådes at lade området overgå til kommunerne, såfremt der ikke gøres en indsats for at efteruddanne de kommunalt ansatte lærere.
Et relevant spørgsmål er derfor, hvordan regeringen har tænkt sig at sikre, at den helt nødvendige opkvalificering finder sted?
Der ses andre paradokser i udspillet. Den store viden der i dag er i det amtslige rådgivningssystem vil blive atomiseret med faglig stagnation og dårligere kvalitet i tilbudene til følge. Forsikringerne om, at »den faglige ekspertise flytter med til kommunerne« tager ikke højde for, at den faglige udvikling, der i dag sker i amterne bygger på faglig sparring og tværfagligt teamwork blandt højt kvalificerede medarbejdere. Spredes medarbejderne fjernes hele grundlaget for rådgivning på specialistniveau.
Regeringen slår også fast, at et af målene for en reform er »klart ansvar og opgør med gråzoner«. Med de kommunestørrelser der lægges op til, vil det dog blive nødvendigt at løse mange opgaver i tværkommunale fællesskaber, hvorved ansvarsplaceringen bliver uklar.
Regeringen har besluttet, at lov om virksomhedsoverdragelse skal anvendes ved en strukturændring. Vi ansatte i amtet er derfor sikrede efter en reform. Mere tvivlsomt ser det desværre ud for børn med handicap. De risikerer at blive reformens store tabere.

Nete Gedde Jacobsen
fuldmægtig i Kultur- og Specialundervisningsafd., Fyns Amt

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her