Læsetid: 4 min.

Forsvaret ønskede livslang tavshed

Jægerkorpset påbød elitesoldaterne en særlig tavshedserklæring efter indsatsen i Afghanistan – med støtte fra Forsvarskommandoen
7. august 2004

»NB! Opbevares ved Jægerkorpset indtil underskriver afgår ved døden!«
Sådan sluttede en særlig tavshedserklæring, som Jægerkorpsets chef K.P. Pedersen i marts 2003 med opbakning fra Forsvarskommandoen (FKO) pålagde alle tjenestegørende medlemmer af Jægerkorpset at underskrive – ni måneder efter specialstyrkernes hjemkomst fra Operation Enduring Freedom i Afghanistan.
Den to sider lange erklæring påbød livslang tavshed om alt vedrørende korpset.
Initiativet havde fuld opbakning fra Forsvarskommandoen (FKO), der senere i en redegørelse til Forsvarsministeriet fandt »sagligt belæg« for tavshedserklæringen – »især efter SOF (specialstyrker, red.) indsættelse i Afghanistan«, som FKO understregede.
Formelt set var det frivilligt, om soldaterne underskrev.
Men K.P. Pedersen lagde ikke skjul på sanktionerne, hvis nogen skulle nægte: Omgående forflyttelse til anden tjeneste og »forment adgang til JGK (Jægerkorpset, red.) tjenestesteder på livstid, tjenstligt som socialt.« Derudover ville »vedkommendes afgang med begrundelse blive noteret i JGK tjenstlige annaler« – altså kort sagt: Vanæret og smidt ud!

’Fuldstændigt tåbeligt’
Daværende forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) fik ændret erklæringen, så ordlyden og sanktionerne blev nedtonet — måske inspireret af en henvendelse fra Bjarne Slot Christiansen, der har aftjent 28 år i Jægerkorpset, som i marts 2003 sendte en skarpt formuleret protest til ministeren. Den tre sider lange, personlige e-mail til Jensby er blandt de dokumenter om sagen, som Information har fået aktindsigt i.
Her karakteriserede den kendte jægersoldat, der siden har skabt sig en civil karriere, projektet som »fuldstændigt tåbeligt« og et »fatalt mistillidsvotum« til hver enkelt jægersoldat.
Han mente, at konsekvensen ville blive et Jægerkorps, »der giver associationer til det gamle Sovjet«. »Jeg ved, at jeg ikke er ene om det synspunkt,« understregede B.S. Christiansen og tilføjede: »Jeg nægter at lade mig true til ikke at måtte fortælle den mindste flig af, hvad jeg har brugt mit liv på i 28 år.«
»Som borger i et demokratisk samfund har jeg krav på at bevare min ytringsfrihed – og at bruge den«, skrev B.S. Christiansen og gjorde ministeren opmærksom på, at tavshedserklæringen ville fratage jægersoldaterne muligheden for »eksternt« at gøre opmærksom på, »hvis de i deres tjeneste bliver udsat for urimelige forhold eller kritisable hændelser, hvor de ikke internt i Forsvaret får en retfærdig behandling«.
Ikke mindst af hensyn til Jægerkorpsets og forsvarets fremtid ville en total mørkelægning også være »under al kritik, uretfærdig og meningsløs«:
»Jægerkorpset kan kun eksistere, hvis det har politisk opbakning. Og en forståelse i befolkningen for enhedens eksistens og berettigelse, er netop forudsætningen for politisk opbakning. (…) Derfor er det tvingende nødvendigt, at man fra korpsets side, i det omfang, det er muligt, fører en åben pressepolitik«, skrev den tidligere jægersoldat.

Delta Force & 22 SAS
Spørgsmålet er hvorfor en særlig erklæring var nødvendig, »især efter« indsatsen i Afghanistan, som FKO anførte? Hvad er hændt, siden den allerede eksisterende (og instruerede) tavshedspligt ikke var tilstrækkelig?
Presseofficer ved FKO, oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen, svarer således i en e-mail: »Erfaringer derfra viste klart, at når flere forskellige nationer arbejder sammen i specialstyrkeregi med et stort krav til hemmeligholdelse af hensyn til operationerne og personelsikkerheden, er der nødt til at være en indbyrdes forståelse og aftale, der dels omfatter selve operationerne, dels omfatter hensynet til andre landes anvendelse af specialstyrker.«
»Danmark må derfor nødvendigvis indordne sig, således at internationalt samarbejde kan fastholdes,« fortsætter presseofficeren.
FKO formulerede sig anderledes, da den i marts 2003 sendte en redegørelse til Forsvarsministeriet. Her var forklaringen, at enkelte jægersoldater »mod den sædvanlige adfærdskodeks ved korpset havde ’talt over sig’ til pressen om følsomme emner.«
Men trods søgning i landets største artikelbase er det ikke lykkedes at identificere de pågældende udtalelser.
FKO mente ikke, at tavshedserklæringen på nogen måde anfægtede underskrivernes grundlovssikrede ytringsfrihed, »så længe vedkommende ytrer sig som privatperson«. »God og juridisk holdbar« lød FKO’s skudsmål, fordi den ville forhindre lækager til pressen, der ville »afskære Jægerkorpset fra informationer fra udenlandske samarbejdspartnere, herunder Delta Force og 22 SAS«, skrev FKO.
Uden at registrere det slipper Forsvarsministeriet her en ’følsom’ oplysning (specialstyrkernes træningspartnere har så vidt vides ikke tidligere været officielt navngivet), da Information fik aktindsigt.

’Særlig nøje….’
I november 2003 godkendte Forsvarsministeriet ifølge Informations aktindsigt ordlyden af en kortere erklæring for jægersoldaterne, som indskærper nødvendigheden af »en særlig nøje overholdelse af tavshedspligten« om fortrolige forhold.
Et halvt år senere godkendte Forsvarsministeriet i april 2004 også FKO’s forslag til retningslinjer for åbenheden om specialstyrkerne i Jæger- og Frømandskorpset.
Som tidligere omtalt i Information betød retningslinjerne så godt som fuldstændig officiel mørkelægning om alt vedrørende specialstyrkerne, bortset fra hvad der fremgår af f.eks. folketingsbeslutninger.
Den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen, der for halvandet år siden skrev advarende til Jensby, forstår stadig ikke, hvorfor der overhovedet skulle være behov for særlige erklæringer.
»Nej, det er noget af et mysterium. Hvad er det, man prøver at skjule,« spørger han, da Information kontakter ham.
»De eksisterende regler om tavshedspligt, som gælder for alle soldater, var og er gode nok. Der har aldrig været et eneste tilfælde, hvor operations- eller personelsikkerhed er blevet anfægtet af udtalelser fra jægere. Men jeg ville selv have skrevet under på en sådan erklæring, da jeg var ung jæger uden at forstå, at mine grundlovssikrede rettigheder så blev frataget mig,« siger B.S. Christiansen.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her