Læsetid: 4 min.

Psykisk syge fejlanbringes i fængsler

Flere og flere psykisk syge kriminelle spærres inde i almindelige fængsler. Det er i strid med internationale konventioner, mener Krim. Fængslerne må indrette sig efter klientellet, siger Kriminalforsorgen
29. september 2004

Flere og flere psykisk syge kriminelle spærres inde i almindelige fængsler. Det er i strid med internationale konventioner, mener Krim. Fængslerne må indrette sig
efter klientellet, siger Kriminalforsorgen

Fængslet
Psykisk syge kriminelle afsoner ofte domme i almindelige danske fængsler og arresthuse, selv om de dermed afskæres adgang til den behandling, de har brug for.
Problemet er stigende, og skyldes primært manglende plads, men udviklingen er til skade for både medindsatte, fængselspersonale og de psykisk syge selv.
Sådan lyder det samstemmende fra en række fængselsinspektører og arrestforvarere, som Information har talt med.
Også formanden for den kriminalpolitiske forening KRIM, Claus Bonnez, oplever den uheldige udvikling.
»Det er et udbredt og stigende problem i Danmark, at psykisk syge kriminelle sidder i fængsel, og det er direkte i strid med De Europæiske Fængselsregler, som Danmark gennem Europarådet har tilsluttet sig. Fængsler og arresthuse er ganske enkelt ikke egnede til at huse psykisk syge kriminelle,« siger Claus Bonnez.

Ingen reelle tilbud
Fængselsinspektør i Statsfængslet ved Horserød Arne Ougaard oplever til daglig problemet på tæt hold, og han mener, at psykisk syges ophold i fængsler er til skade for både dem selv og deres omgivelser.
»Der er ingen tvivl om, at det skaber utryghed i fængslet. Hele vores system er jo bygget til normale indsatte, men det er ikke længere muligt at have et normalt socialt liv på afdelingen. Vi kunne godt ønske os, at nogle af dem blev knyttet til det psykiatriske system, også for deres egen skyld,« siger Arne Ougaard.
Indsatte, som erklæres decideret psykotiske eller sindssyge, bliver som regel overført til særlige psykiatriske hospitaler eller institutioner i løbet af kort tid. Men psykisk syge, som ikke har papir på deres sygdom, bliver ofte siddende i fængslerne. Der er ganske enkelt ikke andre muligheder, mener Bodil Philip, fængselsinspektør i Statsfængslet i Ringe.
»Der mangler tilbud i Kriminalforsorgen til de meget syge indsatte, som ikke skal på hospital. Et sted, hvor der gives mere omsorg end hos os. Vi har ingen relevante tilbud til dem,« siger Bodil Philip.
Det eneste reelle tilbud er Anstalten ved Herstedvester, Kriminalforsorgens fængsel for indsatte, som har behov for psykiatrisk eller psykologisk behandling. Anstalten modtager indsatte fra hele landet, men pladserne er begrænsede, ventelisterne er lange, og Anstalten modtager kun akut syge. Det er ifølge Bodil Philip et stort problem.
»Vi sidder somme tider med indsatte, som er så syge, at der er behov for mere hjælp end den, vi kan give her, men hvor Anstalten ved Herstedvester siger: ’Vi har ikke plads’. Så må de bare vente i fængslet,« siger Bodil Philip.

Mangel på læger
Ifølge Flemming Solberg, arrestforvarer i Hobro Arrest og formand for Dansk Arrestforvarerforening, huser alle landets arresthuse også psykisk syge, som burde være anbragt andre steder. Flemming Solberg mener desuden, at arresthusenes mulighed for at få hjælp fra psykologer og psykiatere er under al kritik.
»Den lægelige betjening i arresthusene er mildest talt mangelfuld. De fleste arresthuse har kun en læge, der kommer mellem to og tre timer om ugen og skal tage sig af alle former for sygdomme. Han kan kun forlade sig på personalets observationer, og vi er jo ikke uddannet til at spotte, hvem der er psykisk syge. Vi har svært ved at sige, hvornår vi ikke længere kan forsvare, at de er anbragt hos os,« siger Flemming Solberg.
De psykisk syge skaber utryghed blandt personalet i arresthusene, og andre indsatte tager afstand fra dem, ligesom de af og til bliver voldelige over for dem, fortæller Flemming Solberg.

Svært at afgrænse
Peter Kramp, psykiatrisk konsulent i Direktoratet for Kriminalforsorgen, er opmærksom på problemet, men han mener, at det er svært at definere, hvornår folk er psykisk syge.
»Jeg tvivler ikke på, at der er nogle egentligt psykisk syge, som af en eller anden grund ikke bliver mentalobserveret, og det er selvfølgelig et problem. Men hvad er definitionen på psykisk sygdom? Hvordan skal vi afgrænse det,« spørger Peter Kramp.
Han mener heller ikke, at der findes en simpel løsning på problemet: »Der er utvivlsomt nogle, der kunne have gavn af at blive overført til en psykiatrisk afdeling, hvis der var plads, men der er mange flere, som Kriminalforsorgen stadig bør have ansvaret for. Man skal se de konkrete sager for at kunne tage stilling til det, men først og fremmest må fængslerne indrette sig på det klientel, som de nu engang har og løse problemerne der, hvor de er,« siger Kramp.

FAKTA
De Europæiske Fængselsregler §100
*Personer, som konstateres at være sindssyge, bør ikke anbringes i fængsler, og der skal træffes foranstaltninger til hurtigst muligt at flytte dem til passende psykiatriske institutioner.
*Specialiserede institutioner eller sektioner under lægelig ledelse skal være tilgængelige for observation og behandling af arrestanter, som lider alvorligt af anden psykisk sygdom eller abnormitet.
*Fængselsanstalternes lægelige eller psykiatriske service skal sørge for den psykiatriske behandling af alle arrestanter, som har brug for en sådan behandling.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her