Quiz
Læsetid: 8 min.

Hvem er den navnløse profet?

Ud af 1.118 besvarelser var der 11 superprofeter, der havde alle 13 forudsigelser rigtige, men den vindende profet havde ikke været så forudseende at skrive sit navn på kuponen, så han vandt ikke alligevel
Redaktionen
31. december 2004

»Var det det hele. De var sgu da nemme«, skriver Ellen Højsager. Og måske har hun ret, eftersom hele 11 i år har udvist profetiske evner til et 13-tal. Blot kom de ikke i nærheden af den usandsynlige rekord fra 2001 med 48 rigtige besvarelser. Selv opnåede Ellen Højsager kun 11 ud af 13 rigtige, men det er da også ganske net og desuden en skæbne, hun deler med 212 andre eller 20,25 procent af de i alt 1.118, der havde besvaret årets profetspørgsmål. 66 af disse blev dog diskvalificeret for nu at overstå det kedelige først.

Flest rigtige, nemlig fantastiske 91,64 procent opnåede spørgsmål 5, om Arafat ville blive landsforvist. Så mange svarede korrekt nej. Det helt rigtige svar (som vi blot ikke havde stillet) nemlig om Arafat ville være død, var der alligevel mindst seks personer, der forudså, nemlig, Bente Villumsen fra Nivå, John Jensen, Morten Gjedsted, Lotte Falk Primdahl og Lars Ulriksen fra Roskilde samt Profetdreamteam Silkeborg, Les Gâteaux, hvor medlemsantallet ikke fremgår. Men de skriver: »Vi tror han ku gå hen og dø. Dels er han jo gammel, dels ku han få et missil i hovedet. Så med mindre det tæller som landsforvisning at afgå ved døden« ja, så er svaret i enhver henseende korrekt. Desværre tillader Informations økonomi ikke uddeling af ekstrapræmier.

Varmest er vel varmest

Spørgsmål 13, om der sættes ny dansk varmerekord i år, gav Profetbestyrerinden sved på panden. Ikke et øjeblik havde hun drømt om, at det skulle være så kompliceret varmt er vel varmt! men dér er hun blevet dygtigt belært. »Er det årets maksimaltemperatur, er det årets gennemsnitstemperatur, er det nattemperaturen mellem 7. og 8. september, eller er det temperaturen på Billed-Bladets redaktion i dagene op til Fredes bryllup,« spørger Bolette og Peter i Allerød.

»Vi har regelmæssige meteorologiske målinger i Danmark fra 1874, så en ny rekord må slå alt siden da,« fastslår Poul Larsen. Netop som man skal til at give ham ret, fortsætter han imidlertid: »Men hvad er en varmerekord? Min første tanke var: højeste gennemsnitstemperatur for året (2004); den kendes først efter 31/12-04.« Ups! Det havde vi ikke tænkt på, så vi noterer os hede om ørene Eigil Holm Jepsens kontante formaning: »Husk at præcisere forudsætninger.« Vi må nøjes med at varme os ved en opmuntrende bemærkning fra kollektivet Risky og deres hangarounds, tidligere kendt som ’the Risky jury’, der spørger »skal det dog nogensinde lykkes for jer at lave en profetkonkurrence med klare spørgsmål,« men dernæst fortsætter med tillægsspørgsmålet: »Og vil den mon ikke være lidt kedelig at besvare?«

Det lunede! Jooo! svarer vi herfra og erkender, at vi blot havde tænkt på, om termometeret nåede højere op end tidligere. Det gjorde det ikke, til trods for et lunt og solrigt efterår med 0,8 grader over normalen, oplyser DMI.

I øvrigt er temperaturrekorden fra 10. august 1975, hvor der blev målt 36,4 grader i Holstebro. 71,32 procent havde svaret rigtigt på spørgsmålet, hvilket anbragte det på en ottendeplads, til trods for vores vaklende præcision. Præcision er der til gengæld i procenterne, der som sædvanlig er optalt og udregnet af Suzanne Stuven. Tak Suzanne og godt nytår!

Svære amter

Det sværeste spørgsmål ser ud til at have været det første, om nedlæggelsen af amterne. Det var der 58,16 procent, der ikke troede på, hvorved den rigtige svarprocent på 40,84 havner på den absolutte bundplacering. Også her er der imidlertid knas med præcisionen. Ifølge Profetbestyrerindens ydmyge(de) mening dog ikke mindst hos profeterne. Således svarer Anne Steensen og Karl H. Nielsen: »Måske«. Gæster og værter nytårsaften hos Möger og Bengtsson svarer nej med begrundelsen: »Der bliver færre (regioner) men ej helt væk«. Jammen! Så er svaret da ja! Sådan som Tove Mathiesen har gjort: »JA. Jeg antager, at evt. tilbageblevne amter omdøbes til regioner.«

Mögers og Bengtssons selskab, bag hvilket den skarpsynede Bestyrerinde skimter ingen ringere end Informations bestyrelsesformand, har dog selskab i logikken af Ann Vikkelsø, der svarer »Nej, selv om de nok hedder noget andet, f.eks. regioner.«

Men det rigtige svar er Ja: Nedlæggelsen af amterne er vedtaget, og de erstattes af større regioner med færre beføjelser.

Spørgsmål 2, om Christianialoven ophæves, svarede 76,54 procent rigtigt på. Johannes Fenger fra Justitsministeriets statsretskontor oplyser, at den er ændret, men ikke ophævet. Samt at den hører under Finansministeriet. Her kunne man imidlertid kun få at vide, at de allerfleste medarbejdere var taget på juleferie.

Men blandt de rigtige besvarelser var der forskellige begrundelser. »Lidt optimist har man vel lov at være,« mener Erik von Essen. »Vi tror bare ikke, at selv en borgerlig regering vil være så åndet at lukke Christiania,« mener førnævnte Roskilde-team, mens Bolette og Peter fra Allerød forestiller sig, at »partiernes ungdomsorganisationer får udtalt sig så rabiat om sagerne at partierne selv er nødt til at lægge en dæmper på.«

Til spørgsmål 3, om starthjælpen til flygtninge afskaffes, svarer Tove Mathiesen lakonisk og rigtig »Nej. regeringen bliver vel siddende,« mens Svend Aage Mogensen mener nej med begrundelsen: »Fogh skal markere sig på store områder inden valget og det nye menneskelige ansigt passer ikke med at droppe starthjælp til flygtninge.« »Som om de stakkels mennesker ikke allerede havde lidt nok,« svarer Jesper Lægsgaard, der også vælger det rette svar: Nej. De to sidste profetaspiranter forstiller sig åbenbart, at - ja - implicerer bortfald af enhver hjælp. Så galt står det endnu ikke til, men ifølge Dansk Flygtningehjælps hjemmeside får en voksen enlig uden børn 5.419 kr. pr. måned, et par med to børn får 11.234 kr. pr. måned, og en enlig forsørger med to børn får 8.129 kr. pr. måned.

Blair, hvem ellers?

Spørgsmål 4, om Tony Blair stadig er leder af det britiske Labour-parti var vist for let. »Ja, hvem ellers?« svarer »en kreds af orakler« i Hellerup. Spørgsmål 5 har vi allerede været inde på, spørgsmål 6 besvarer de fleste med et lakonisk nej, mens der blandt de forkerte besvarelser, ca. en tredjedel, er gætterier på, at Bush er nødt til at rejse sigtelser for ikke at tabe ansigt.

Til spørgsmål 7, om Metroring 4 er vedtaget, svinger ræsonnementerne bag svarene fra: »Nej. Den nuværende regering kunne ikke drømme om at bruge så mange penge på kollektiv trafik« til, »Ja. I Metrosagen sejrer dumheden. Gode penge kastes efter dårlige.« At udbygningen vedtages, er det sandsynlige, men det er endnu ikke sket, så svaret er nej.

Kurt Thorsen »bliver måske udsat for celleforandring«, men næppe benådet, mener 75, 40 procent rigtigt. »Skulle det være sådan, at de fanger, som får bank i danske fængsler, skulle benådes? Det ville løse overbelægningen i fængslerne, åbne for en banke-industri for at blive benådet, men næppe vække begejstring hos de retspolitiske høge,« ræsonnererer de fire fra Roskilde, mens kollektivet Helleruplund svarer: »Nej - regeringens politik er så vidt vi ved, at forbryderne skal straffes længe og hårdt gerne med kødhammere.«

Spørgsmål 9 om Nordisk Råds Litteraturpris afslørede en overraskende uvidenhed i Informations kompetente læserskare. Bortset fra Ellen Højsager, der gætter på Vibeke Grønfeldt, er der øjensynlig ingen, der ved, hvem der var indstillet. En foreslår Hanne Marie Svendsen, én »Albert«, mens Bolette og Peter fra Allerød kynisk, men kyndigt går statistisk til værks: »Sverige er let underrepræsenteret i statistikken for de seneste 20 år, danske forfattere fik den både 1997, 1999 0g 2000.« Det blev dog ikke en svensker, men finnen Kari Hotakainen, der modtog prisen for sin roman Hjemmefronten om Matti, der kæmper for at få kone og børn tilbage efter at have vappet hustruen én på skrinet. Angiveligt opfattede mandlige anmeldere romanen som en samtidssatire, mens de kvindelige hængte sig i detaljer som, hvorfor Matti havde grebet til vold. Indstillet fra Danmark var Vibeke Grønfeldt og lyrikeren Peter Nielsen.

Navnløs vinder

At Danmark kom videre fra den indledende runde ved EM i fodbold havde 61,16 procent gættet rigtigt på (Danmark blev slået 0-3 af Tjekkiet i kvartfinalen) 76,92 procent havde gættet på, at Silvio Berlusconi ikke ville indspille en ny cd, men måske en dvd sammen med Pavarotti og 62,01 procent svarede - rigtigt - nej til, at daværende Mary Donaldson, nu kronprinsesse Marys bidrag til den danske kongerække ville være officielt inden 15. december 2004. Og spørgsmål 13? Ikke et ord om vejret.

Årets profeter blev i alfabetisk rækkefølge, Erik Christensen, Søborg; Per Neumann, Farum; Jensen-Rösch, Kbh. S; Anne Birte Jørgensen, Ry; Boggruppen v/ Jannie Kisum, Brønshøj; 2SA3 Risskov Amtsgymnasium; Bente Søltoft, Frederiksberg; Lone fra The Risky Jury; Julie Thea Thomsen, Aalborg; Klaus Wilman, Kbh. Ø; og NN. En profet havde ikke udfyldt navn, adresse og post-nr/by, feltet er gabende tomt! Det er så meget desto tristere for vedkommende, som det var denne besvarelse, der først blev udtrukket. Men i mangel af afsender måtte vi lade prisen gå videre til den næst udtrukne, som blev

Bente Søltoft

Mariendalsvej 31

2000 F.

der vinder 1.000 kroner samt retten til hele næste år at smykke sig med titlen Årets Profet.

Og nu til 2005:

Niels Gottlieb, der deltager for 40. gang, og som blev årets profet i 1967, efterlyser et par åbne spørgsmål, hvor man selv skal skrive navn eller tal ind. Og det råd vil vi følge.

Rigtige svar for 2004?

1. Er nedlæggelsen af amterne vedtaget inden 15. december 2004? Ja

2. Ophæves Christiania-loven? Nej

3. Bliver starthjælpen til flygtninge afskaffet? Nej

4. Er Tony Blair fortsat leder af det britiske labour-parti den 15. december 2004? Ja

5. Bliver Yasser Arafat landsforvist? Nej

6. Er der rejst sigtelse mod danskeren på Guantanamo-basen? Nej

7. Bliver den københavnske metros metroring 4 vedtaget? Nej

8. Bliver Kurt Thorsen benådet? Nej

9. Får en dansker Nordisk Råds Litteraturpris 2004? Nej

10. Kommer Danmark videre fra den indledende runde ved Europamesterskaberne i fodbold? Ja

11. Har Silvio Berlusconi indspillet en ny cd? Nej

12. Meddeles Mary Donaldson med arving inden 15. december 2004? Nej

13. Sættes der ny dansk varmerekord i 2004? Nej

RETTELSE 5. JANUAR 2005

Fejl i årets profetkonkurrence

I årets profetkonkurrence var der en fejl i spørgsmål 1: Nedlæggelsen af amterne er aftalt, men ikke vedtaget, sådan som vi dømte. Det sætter os i det pinagtige dilemma, at vi på den ene side ikke kunne drømme om at fratage den kårede profet ære og medfølgende kontanter - ej heller hvis amterne mod forventning skulle overleve kommunalreformen. Men på den anden side kan vi heller ikke udelukke, at der på de ændrede forudsætninger gemmer sig andre profeter blandt de 1.118 aspiranter. Derfor dykker vi nu ned i bunkerne igen og trækker lod om endnu en 1.000-kroners præmie blandt eventuelt nye profeter. Ligesom vi naturligvis offentliggør navnene på de ikke-heldige, der er lige så dygtige som vinderen, men som ikke udtrækkes.

Profetbestyrerinden beklager sin overilede afgørelse og gemmer omhyggeligt de saglige og muntre henvendelser, der i samme anledning er tilflydt hende, til næste års profetartikel.

Profetbestyrerinden

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her