Læsetid: 6 min.

Tænketank: Skær i velfærden

Nyt notat fra skatteministeren, der sætter tal på gevinsten ved reduceret velfærd, får ros af ny tænketank. Afvikling af velfærdsstaten, advarer AE-Rådet
11. marts 2005

Velfærd
Landets nye og eneste politi-ske tænketank, CEPOS, uddeler stor ros til de beregninger, som skatteminister Kristian Jensen (V) netop har sendt til Folketingets Skatteudvalg.
For første gang bliver der nu sat tal på, hvor stor en gevinst samfundet kan hente ved at begrænse velfærden på fire nøgleområder: hjemmehjælp, efterløn, pension og dagpenge.
Beregningerne fra mini-steren indeholder ingen politiske konklusioner eller anbefalinger, men de nøgne tal taler deres eget tydelige sprog, mener cheføkonom Mads Lundby Hansen, CEPOS.
»Det er meget interessant, at Folketingets politikere nu begynder at stille det spørgsmål, at hvis vi skal skabe råderum til lavere skat eller velfærdsforbedringer, så går det ikke blot at øge de offentlige udgifter, men så skal vi se omprioriteringer,« siger Mads Lundby Hansen.
Ifølge beregningerne fra Skatteministeriet kan der spares i alt 23,75 mia. kroner, og beskæftigelsen kan øges med 105.000, hvis efterløn og pension begrænses, dagpengeperioden forkortes, og den gratis hjemmehjælp sløjfes.

Politisk mod
Det nærmeste, centrum-venstre kommer på en tænketank, AE-Rådet, advarer til gengæld imod at gøre notatet til virkelighed.
»Selvfølgelig kan man spare penge, når man fjerner noget. Man kunne også fjerne den gratis behandling på sygehusene – så ville man spare endnu mere. Men det er en afvikling af velfærdsstaten,« siger direktør i AE-Rådet Lars Andersen.
CEPOS-cheføkonomen roser politikerne for tilsyneladende at interessere sig for de velfærdsreformer, skatteministerens notat handler om.
»Jeg synes ikke, at man så sådan nogle spørgsmål i den forgangne valgperiode. Det kan signalere, at flere er parate til velfærdsreformer. Og det er der ros til,« siger Mads Lundby Hansen.
Én af beregningerne fra Skatteministeriet går på at forkorte den nuværende dagpengeperiode fra fire til to og et halvt år. Det er tanker, som regeringens velfærdskommission tidligere har kredset om.
»Det er et meget spændende forslag, for det vil øge arbejdsudbuddet med 15.000 personer,« siger Lundby Hansen.
Den tidligere Nyrup-regering forkortede dagpengeperioden markant, hvilket medførte en stigende beskæftigelse.
»Når man ser på den udvikling, så lægger det op til, at man fortsætter i det spor. Det vil øge beskæftigelsen og skabe økonomisk råderum,« siger cheføkonomen fra CEPOS. Staten sparer ca. fire mia. kroner alene ved denne begrænsning i perioden med dagpenge, fremgår det af Skatteministeriets notat.
– Men er det ikke synd at skubbe folk fra dagpenge ned på kontanthjælp allerede efter to og et halvt år?
»Nej. Vi er ét af de lande i EU, der har den længste dagpengeperiode. Andre lande kan leve med en kortere periode. Og derudover må man sige, at hvis man ikke efter to et halvt år har fundet et arbejde, jamen, så kan det være, at man har brug for en ekstra motivation, og det kan være ved at se på de her ydelser,« siger Mads Lundby Hansen.
AE-Rådets direktør Lars Andersen mener, at Nyrup-regeringens strategi var en helt anden, end bare at forkorte dagpengeperioden:
»Filosofien i ’90’erne var så at sige at give folk et tilbud, de ikke kunne sige nej til i form af uddannelse og jobtilbud. Det her handler bare om at fjerne indtægtsgrundlaget for folk, og det er en helt anden strategi«.
»Det vil medføre flere lavtlønsjob og en større lønspredning. Frem mod tilstande som i Amerika og England. Det er klart, at CEPOS elsker det, for det er deres ønskemodel,« siger han.

Færre på efterløn
Notatet regner også på konsekvenserne af at afskære borgere under 40 år fra efterløn. Gevinsten er overvældende, økonomisk set: 90.000 flere i arbejde og 12 mia. kroner ekstra i statskassen. Både den socialdemokratiske formandskandidat Helle Thorning-Schmidt, Det Radikale Venstre og de konservative har kredset om lignende indgreb i efterlønnen.
»Det genererer et betydeligt råderum. For de penge kunne man fjerne mellemskatten og lette topskatten med tre procentpoint derudover. Så det lyder som et spændende forslag. Det vil kunne skaffe råderum til lavere skat, der vil kunne give borgerne mere frihed, og en større tilskyndelse til at arbejde ekstra,« siger cheføkonom Mads Lundby Hansen.
– Men ved at skære efterlønnen væk, så bliver folk vel bare arbejdsløse i stedet?
»Det er ikke rigtigt. Der er flere undersøgelser, der viser, at når man øger arbejdsudbuddet med én person, så øger man beskæftigelsen på lang sigt også med næsten én person,« siger Lundby Hansen. Velfærdskommissionen havde netop samme pointe i sin sidste rapport.
»Det er en myte, at de så bare bliver arbejdsløse. Jo flere, der melder sig på arbejdsmarkedet, jo mere stiger beskæftigelsen. Og forholdet er nogenlunde én til én,« siger han.
Direktør Lars Andersen er ikke helt enig. F.eks. vil en del havne på førtidspension i stedet, mener han. Men der er både en økonomisk gevinst og en gavnlig virkning på beskæftigelsen, medgiver han.
»Men til gengæld fjerner du et velfærdsgode,« siger han.

Folkepension fra de rige
Beregningerne fra ministeriet går også på folkepensionen. Her er udfordringen 450.000 ekstra pensionister i de kommende år, som alle har krav på folkepension og tillæg. Ved at lade den rigeste tiendedel af pensionisterne selv betale deres pension kan staten spare ca. fire mia. kroner, viser beregningerne.
»Det er en spændende tanke at målrette ydelserne til dem, der har behov for det. Men det er stadig mange, der skal have folkepension ved kun at regne den rigeste tiendedel fra,« siger Lundby Hansen. Og så peger han på, at et politisk forslag om at tage pensionen fra de rigeste pensionister vil få en betydning for marginalskatten. Altså at det mindsker lysten til at arbejde mere, hvis staten alligevel tager gevinsten i form af at fjerne pensionen senere hen.
»Det svarer til at lave indkomstaftrapning, og det har samme effekt på arbejdsudbuddet som højere marginalskat. Hvis man laver det her, så taler meget for, at pengene også skal gå til at lette topskatten,« siger Mads Lundby Hansen.
Lars Andersen peger ligeledes på, at mellemindkomsterne kan miste et incitament til at arbejde mere. Men han advarer generelt mod tankegangen om at målrette velfærdsydelserne:
»Undersøgelser viser, at når ydelserne bliver målrettet, så falder opbakningen til velfærdsstaten også. Det vil være fint ud fra et CEPOS-synspunkt, men når folk ikke har noget fælles mere, så går det ud over de svageste«.
Skatteministeriets fjerde beregning går på den praktiske hjælp til ældre. Her regner ministeriet på, hvor meget det gavner statskassen at indføre total egenbetaling af hjemmehjælpen. Egenbetaling eller øget brugerbetaling er ligeledes ét af de redskaber, som Velfærdskommissionen har set på som en mulighed.
»Der er flere forhold, der kan tale for det. Først og fremmest, at pensionisterne bliver mere og mere velstående i takt med, at flere og flere får arbejdsmarkedspensioner. Så det kan der være rigtigt gode argumenter for. Hvis det kan bidrage til at skabe et råderum for lavere skat, så er det en interessant tankegang,« siger cheføkonomen i CEPOS.
Samlet set viser beregningerne, at den offentlige sektor i Danmark har vokset sig så omfattende, at indgreb i velfærden giver store gevinster for samfundet, mener Lundby Hansen.
»Det viser jo, at hvis man er villig til at prioritere, så kan man få meget store råderum. Vi kandiderer til at have verdens største offentlige sektor, antallet af offentligt ansatte er dobbelt så højt som EU-gennemsnittet. Det illustrerer, at der virkelig er mulighed for at omprioritere inden for den velfærdsstaten,« siger CEPOS-cheføkonomen.

FAKTA
CEPOS
•CEPOS, Center for politiske studier, er en ny borgerlig-liberal tænketank.

•Tænketankens første politiske oplæg går ud på at fastfryse det offentlige forbrug og begrænse overførselsindkomsterne. Pengene skal gå til at fjerne mellem- og topskatten.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her