Læsetid: 6 min.

Alder - ingen hindring på nettet

Internettet er ikke længere kun for de yngre generationer. En ny undersøgelse viser, at ældre i Danmark er blandt de mest it-begejstrede i verden
8. august 2005

En hollandsk kollega har fortalt mig om en tv-reklame, der kørte på hollandsk tv for et par år siden. Det var en reklame for en internetopkobling, og den begyndte med et billede af en ældre dame, der sad og stirrede stift frem for sig.

En speaker fortalte, at denne dame ikke havde været uden for en dør i tre dage, og hun havde slet ikke fået noget at spise i dag. Billedet kører videre, og det bliver synligt, at den ældre dame sidder og kigger koncentreret på sin computerskærm, hvorefter speakeren konstaterer, at hun har købt en opkobling til internettet.

De fleste vil nok finde sådan en reklame morsom. Den rammer nemlig ned i to indgroede fordomme, som den på en humoristisk måde tvinger os til at forholde os til. Den ene fordom er den om gamle mennesker som syge og svage mennesker, der ikke er i stand til at lære nye ting. Den anden fordom er den med, at informationsteknologien kun er for de unge og smarte.

Når jeg med sindsro kalder det for fordomme, skyldes det, at jeg netop har afsluttet en undersøgelse af, hvordan ældre i dagens Danmark bruger it. Resultatet af undersøgelsen, der er offentliggjort i bogen: Ældre tæmmer teknologien - og bliver borgere i informationssamfundet, viser noget helt andet. For det første holder billedet af ældre som en svag gruppe ikke mere.

Ældres brug af it
Selvfølgelig er der stadig syge og svage ældre, der har behov for samfundets pleje og omsorg, men i løbet af de sidste årtier er der vokset en helt anden gruppe ældre frem. De ynder selv at kalde sig for aktive seniorer. Det er dem, der er blevet pensioneret, inden de var fysisk nedslidte, som har økonomien i orden, og som stadig er nysgerrige efter at følge med i, hvordan samfundet udvikler sig. For det andet holder billedet af, at it kun er for de unge og smarte heller ikke.

En stor del af de aktive seniorer er nemlig i fuld gang med at undergrave dette billede, i og med at de gerne vil lære at bruge it.

Det er en af konklusionerne ved afslutningen af det udviklings- og forskningsprogram om ældres brug af it, der blev sat i værk i slutningen af 1999. Inden for rammerne af dette program har seks lokale udviklingsprojekter eksperimenteret med at lære ældre at bruge it og udvikle nye anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i de ældres behov.

Erfaringerne fra disse projekter viser, at når ældre skal lære at bruge computeren og søge informationer på internettet, skal det helst foregå i deres egne omgivelser og i deres eget tempo. Derfor har de brug for nogle læringsmiljøer, hvor de kan eksperimentere med teknologien på deres egne betingelser. Så er de til gengæld også gode til at tilegne sig teknologien, og de finder hurtigt mange ting at bruge den til.

Eksemplerne på hvad de ældre bruger it til spænder lige fra slægtsforskning til avanceret billedbehandling og design af hjemmesider. De ældre er generelt meget aktive i forskellige foreninger, og en del af deltagerne i udviklingsprojekterne fandt ud af, at de kunne bruge it til at understøtte disse aktiviteter f.eks. i form af mailinglister til medlemmer, elektroniske foreningsarkiver og hjemmesider, der præsenterer foreningerne udadtil.

De ældre, der gennem projekternes aktiviteter har taget teknologien til sig, har oplevet, at de bliver inkluderet i informationssamfundet i kraft af, at de pludselig kan tale med om adsl, ram og megabites. Før følte de sig ekskluderet fra børnebørnenes snak om computerspil, og de blev mystificeret af, at tv-avisen sluttede af med en besked om, at hvis de ville vide mere om et givent emne, kunne de bare klikke ind på DR's hjemmeside. De anede ikke, hvad det var, og følte sig ekskluderet fra at følge med i den løbende debat i samfundet. Ved at lære at bruge it har de fået adgang til en helt ny verden af baggrundsviden og debat. Oplevelsen af at blive inkluderet i informationssamfundet har desuden givet mange af dem en større selvtillid, fordi de ikke længere føler sig hægtet af samfundets udvikling.

Det er selvfølgelig langt fra alle aktive seniorer, der kaster sig over it. Der er også en stor gruppe ældre, der frivilligt fravælger teknologien. De ældre, der fravælger it, ser ofte teknologien som noget fremmedgørende, der er med til at skabe isolation og ensomhed blandt mennesker.

Når de aktive seniorer tager teknologien til sig og bliver brugere af it, stiller det nye krav til de teknikere og designere, der udvikler teknologien. I dag er ældre it-brugere en overset brugergruppe, når der bliver udviklet nye digitale serviceydelser. Det gælder både med hensyn til offentlige serviceydelser i forbindelse med digital forvaltning og private elektroniske serviceydelser. Det er nok ikke rigtigt gået op for udviklerne, at der er kommet en ny gruppe it-brugere med på banen.

Den digitale opsplitning
Samtidig viser statistikken, at den ældre del af befolkningen vil vokse kraftigt inden for de næste årtier, og vi ved, at den ældre del af befolkningen har flere økonomiske midler til rådighed end nogensinde før, og med programmet for ældres brug af it har vi fået demonstreret, at de ældre gerne vil bruge it. Når det går op for it-virksomhederne, er det mit bedste bud, at vi vil se et boom i udviklingen af skræddersyede it-løsninger til gruppen af ældre it-brugere.

Da Folketinget i sin tid afsatte midler på finansloven til programmet for ældres brug af it, var det en bevidst politisk prioritering, der havde til hensigt at undgå en digital opsplitning i den danske befolkning. En undersøgelse fra DANIÆ (Dansk Institut for Ældrepædagogik) havde vist, at i 1997 var det kun fire procent af de ældre over 60 år, der havde prøvet at bruge internettet, og 39 procent angav, at de slet ikke vidste, hvad internettet var. Det var denne situation, Folketinget ønskede at lave om på, ved at sætte programmet i gang.

Ved afslutningen af programmet kan det konstateres, at det er lykkedes at udjævne den digitale opsplitning for en stor gruppe ældre borgere. Der er selvfølgelig stadig mange ældre, der ikke bruger it, men en stor del af de ældre, der ufrivilligt var udelukket fra at lære at bruge it, har i programmets levetid fået tilbud om at komme i gang.

Dette resultat kan ikke kun tilskrives programmet. De seks udviklingsprojekter har tilsammen undervist omkring 1.000 ældre i brugen af it, men antallet af ældre it-brugere er steget væsentligt mere. Det skyldes, at der har været en synergieffekt i forhold til de aktiviteter, som ældreorganisationerne har etableret i den samme periode. Ældremobiliseringen har således oprettet 76 datastuer for ældre, ligesom Ældre Sagen har indgået samarbejdsaftaler med lokale aftenskoler og VUC'er om at udbyde undervisning i brug af it for ældre over det meste af landet. Tilsammen har disse aktiviteter betydet, at antallet af ældre med adgang til computer og viden om, hvordan man bruger internettet, er steget voldsomt siden 1997.

Det er ikke kun i Danmark, at der er udviklet en politisk strategi for at udjævne den digitale opsplitning, hvilket fremgår af den netop udgivne bog Young Technologies in Old Hands. EU har også en strategi om, at informationssamfundet skal være for alle, ligesom amerikanerne har diskuteret, hvordan en digital opsplitning kan undgås.

Det er dog ikke alle landes strategier, der ser ud til at være lige succesfulde. Når vi sammenligner de danske ældres brug af internettet med andre landes ældre, viser det sig, at det kun er i Sverige, USA og Island, at de ældre bruger internettet lige så meget eller mere. Om vi så skal være stolte over det, vil jeg lade være op til den enkelte læser at vurdere, men sikkert er det i hvert fald, at der er en masse ældre i Danmark, der er glade for, at de har fået mulighed for at blive inkluderet i informationssamfundet.

Birgit Jæger er lektor på Inst. for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi på Roskilde Universitetscenter

Bliv opdateret med nyt om disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Anbefalinger

anbefalede denne artikel

Kommentarer

Der er ingen kommentarer endnu