Læsetid: 3 min.

Danskheden er historisk betinget

1. marts 2006

Den 20. februar bragte Information en artikel om vores speciale omhandlende danskheden i Carl Nielsens sange. Denne er der flere, der har opponeret imod, bl.a. fordi de føler deres danskhedsfølelse anfægtet eller mener, at der reelt findes en dansk eller nordisk 'tone' i musikken.

At Carl Nielsens sange ikke er indehavere af bestemte kendetegn, der eksempelvis adskiller dem fra anden nordeuropæisk musik, er - som Henrik Marstal den 23. februar påpeger - længe blevet anset som en kendsgerning. Hvad vi har bestræbt os på i vores arbejde er derfor at undersøge, hvordan opfattelsen af sangene som noget særligt dansk er blevet konstrueret.

Nuancer i nationalismen

Som en del af vores analyse har vi set på, hvor stort fokus der er på danskhed i de tekster, Carl Nielsen valgte til sine melodier. Specielt henvendt til Ole Strandgaard (indlæg den 213. februar), som tydeligvis kun anerkender begrebet nationalisme i relation til national oprustning, må vi sige, at det er vores overbevisning, at også de stilfærdige fædrelandskærlige tekster stiller skarpt på det at være dansk.

Tilstedeværelsen af de elementer, som Strandgaard noget misforstået fremstiller som vores indikatorer for nationalisme, berettiger hver for sig ikke til at karakterisere en tekst som nationalistisk.

Men inden for nationalismeforskningen er det udbredt at anse elementer af netop denne art som byggesten i dannelsen af national identitet, og når mange af disse elementer optræder sammen, mener vi derfor, at der er grundlag for også at bruge prædikatet i disse sammenhænge. I vores speciale (som kan downloades fra Informations hjemmeside) gør vi netop også tydeligt opmærksom på, at der er nuancer og gradsforskelle i begrebets betydning og anvendelse.

Al musik lyder ikke ens

Når vi skriver, at Carl Nielsens sange ikke har nogen musikalske stiltræk, der skiller sig ud som særligt danske, mener vi dermed ikke, at al musik lyder ens. Selvfølgelig gør den ikke det.

Hvad angår Nielsens stil i disse sange specifikt, har de rødder i en nordeuropæisk durvise, som kan spores langt tilbage i tiden, og hvor der ikke optræder nævneværdige forskelle imellem de tyske og de danske viser. Rent faktisk er tilfældet også, at Carl Nielsen i arbejdet med sine sange åbent erklærede, at han fandt sit stilistiske forbillede i den tyskfødte J.A.P. Schulz' Lieder im Volkston.

Musikken og naturen

En del af opponenterne beskriver, at de erfarer en vis sammenhæng imellem musik og natur i de forskellige lande. Denne opfattelse er udbredt, og i musiklitteraturen er der gjort utallige forsøg på at påvise nationale elementer i musik ud fra sådanne oplevelser.

Dog er det et gennemgående træk, at forfatterne enten kommer til kort, når de forsøger at trække en linie mellem det opfattede nationale og den musikalske substans, eller at de fremhæver nogle enkelte karaktertræk i særligt anerkendte komponisters personalstil, som derved får status af at være nationalt betingede.

Det sidste forhold er særligt problematisk, idet musikken hos Nielsen, Grieg, Dvoràk, Sibelius m.fl. i stort omfang er kommet til at definere 'den nationale stil' i komponisternes respektive fødelande.

Danskhed hos Nielsen

Hvis man anskuer én nations musik isoleret, giver det heller ingen mening at søge en rød tråd i værker, der er blevet til inden for en større tidsramme, uanset om man fokuserer på stilistiske karaktertræk eller på de nationale følelser, fornemmelser og associationer, musikken måtte vække. Hvori skulle det fælles tyske element eksempelvis bestå i Bach og Wagners musik?

Når alt dette er sagt, vil vi dog gerne understrege, at vi ikke benægter, at oplevelsen af danskhed i Carl Nielsens sange er reel. Tværtimod er 'danskheden' blevet et æstetisk faktum, fordi de kulturelle omstændigheder, der har omgivet sangene, har tilladt det, og fordi oplevelsen deles af et stort antal mennesker.

Men den er stadig historisk betinget, og vi mener det er vigtigt at holde sig for øje, at det nationale element i musik bør forstås og vurderes ud fra dets funktion og ikke ud fra musikkens substans.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk, seriøs og troværdig.
Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her