Læsetid: 6 min.

DONG Energy og den 'grønne revolution'

Hvis Danmark kan udnytte de stærke kompetencer, vi har på energiområdet, har vi muligheden for på samme tid at løse udfordringerne med den hjemlige energiforsyning og at bidrage til løsning af klima-problemerne. Det kræver store ressourcer til forskning og omstilling. Og det kræver samarbejde
13. juni 2006

Energiproblemer er kommet på toppen af dagsordenen - og med rette, for vi står over for nogle ganske svære udfordringer. Måden hvorpå vi nu vælger at håndtere disse udfordringer vil trække tydelige spor mange år frem. I dag er vi med til at lægge mange af de byggeklodser, som vil præge vilkårene for kommende generationer.

På globalt plan er det mest påtrængende problem klimaopvarmningen. Flere og flere erkender problemet og dets vidtrækkende konsekvenser, men desværre holder en række af de lande, som har de største udledninger sig uden for. En løsning af dette problem trænger sig mere og mere på. Lande som USA, Kina og Indien må deltage i løsningen af klimaproblemet, hvis det skal nytte.

På europæisk plan er fokus især på forsyningssikkerheden. Både på olie, gas og kul vil Europa i de kommende år blive mere og mere afhængig af importeret energi. Europas forsyninger af olie og gas vil i fremtiden hovedsagelig komme fra Rusland, Mellemøsten og Nordafrika. Områder med mange konflikter og dermed risiko for, at forsyningerne bliver ustabile.

I Danmark er både klimaproblemet og forsyningssikkerhedsproblemet særligt påtrængende. På klimaområdet har Danmark påtaget sig en reduktionsforpligtelse, som er langt større end sammenlignelige lande. På forsyningssikkerhedsområdet har vores generation vænnet sig til, at Danmark er en olieeksporterende nation. Det er en usædvanlig rolle for os - normalt har vi importeret næsten al vor energi. Desværre vil olie- og gaseventyret ikke vare ved. Forekomsterne på den danske sokkel er begrænsede. Snart skal vi til at vænne os til igen at være en olieimporterende nation. Det vil give store udfordringer til samfundsøkonomien, til forsyningssikkerheden og til de danske energivirksomheder.

Vi står altså over for to meget betydelige problemer - et klimaproblem, der er større end i noget andet europæisk land og et energiforsyningsproblem i forbindelse med omstillingen fra energieksportør til energiimportør.

Vigtige problemstillinger, som kræver nytænkning for at skabe holdbare løsninger. Løsningen af det ene kan vanskeliggøre løsningen af det andet, hvis vi griber det forkert an. Det må ikke ske. Vi skal finde løsningen på begge problemer.

Vi har en førerstilling

Lad os først se på energiforsyningen i fremtiden. Vi har ikke vandkraft og får næppe heller a-kraft. Vores energiforsyning skal derfor komme fra olie, gas, kul og vedvarende energi. Selvom vi har begrænsede ressourcer, har vi meget at byde på, for vi har opbygget en førerstilling på viden og kompetencer på disse områder. På offshore er vi blandt de mest effektive til at bore og efterforske i Nordsøen, vore kulfyrede kraftværker er de mest effektive i Europa, og vi er foran med udnyttelse af vindenergi - især havvindmøller.

Danske virksomheder og heriblandt DONG Energy har gode muligheder for at gøre sig gældende på vækstmarkederne for miljøvenlig og ressourcebesparende energiteknologier. Det kræver, at vi tør og har de nødvendige midler til at satse på den fortsatte teknologiske udvikling. Men der er ingen opskrift eller sikkerhed for, at vi får succes. Vi kan ikke regne med, at der ligger et nyt 'vindmølleeventyr' lige rundt om hjørnet, hver gang vi satser på langsigtede investeringer i ny energiteknologi. Derfor er det nødvendigt med risikovillighed.

DONG Energy er med i mere end 100 forsknings- og udviklingsprojekter, der har til formål at reducere CO2-udledningen ved elproduktion. Og vi forbereder en række energiprojekter til udnyttelse af vindkraft eller biomasse, som vil kræve investeringsbeslutninger på samlet 10-15 mia. kr. frem mod 2010.

Blandt de større udviklingsprojekter er et projekt på kraftværket i Esbjerg, hvor man renser CO2 ud af røggassen fra kraftværker. Ikke alene kan man herved undgå, at der slipper CO2 ud i atmosfæren. Den opsamlede CO2 kan også anvendes i oliefelter, hvor den kan være med til at øge indvindingsgraden og dermed øge de oliereserver, som vi er i stand til at udnytte. I de meget tætte strukturer, der er kendetegnende for danske felter, indvindes i gennemsnit kun 23 procent af olien. En forøgelse af indvindingsgraden med 1 procent svarer til godt to år af Danmarks nuværende olieforbrug.

Vi er med i materialeforskning, som skal gøre det muligt for os at idriftsætte nye kraftværker med væsentligt højere tryk og temperaturer. Målet er her at udvikle næste generations kedelanlæg med elvirkningsgrader på over 50 procent. Jo højere virkningsgrad - desto lavere CO2-udledning. Verdens mest energieffektive kulfyrede kraftværk står i Danmark. På globalt niveau ville man kunne reducere CO2-udledningen betydeligt, hvis man udskiftede gamle kraftværker til dagens teknologi - og hvis man brugte de danske erfaringer, når man bygger nye anlæg.

Største havmølleaktør

DONG Energy er verdens største aktør inden for opførelse og drift af havmøller. Sammen med vindmølleindustrien arbejder vi med test og afprøvning af den kommende generation af havmøller. På Horns Rev og på Rødsand er der omfattende måleprogrammer, som skal levere data til næste generations havmøller. DONG Energy har vundet licitationernerne om opførelsen af de kommende to store danske havmølleparker, som vil producere el svarende til elforbruget i 400.000 husstande.

Liberaliserede energimarkeder skaber nye incitamenter til at udvikle energitjenester til gavn for kunderne. Fremover vil vi ikke bare sælge kilowatt-timer, men tjenester, som er tilpasset kundernes behov, og som i lige så høj grad handler om at spare på energien. Udvikling af nye elmålere, som kan bruges til at styre energiforbruget, bliver et vigtigt redskab til at målrette energitjenesterne til kundernes behov og fjerne overflødigt energiforbrug.

Den såkaldte VEnzin vision - Vedvarende Energi i benzin - handler om at producere nye brændsler til transportsektoren. Et vigtigt projekt i denne vision er udvikling af næste generations teknologi, hvor man kan producere ethanol (finsprit) på basis af halm. Med denne nye teknologi vil man både kunne reducere CO2-udledningen i transportsektoren og reducere vores olieafhængighed. DONG Energy er med i udviklingen af det såkaldte IBUS-anlæg. Denne teknologi vil reducere CO2-udledningen, fordi vi kan producere mere højværdig energi ved at forbehandle halmen i IBUS-anlægget - og producere alkohol - inden den resterende del af energien uden problemer kan indfyres i vore effektive kraftværker og dermed erstatte kul. Også det såkaldte Biogasol-projekt på DTU, som ligeledes forsker i at udvikle andengenerationsbiobrændstoffer, støtter vi.

Investeringen i Biogasol sker via venturefonden 'New Energy Solutions' under BankInvest, som er etableret for at kanalisere risikovillig kapital til investeringer i nye miljøvenlige energiteknologier. DONG Energy, der er den største investor i denne venturefond under Bank-Invest, har ligeledes sammen med Herning Kommune etableret venturefonden EGJ Udvikling. Disse venturefonde spiller en vigtig rolle, fordi de fremskaffer risikovillig kapital, yder professionel finansiel rådgivning og medvirker til at opbygge den særlige kompetence, som der er brug for til at bygge bro mellem innovation og markedsmodning af nye energiteknologier.

Kræver tæt samarbejde

Men DONG Energy kan ikke udrette alverden alene. De fleste udviklings- og demonstrationsprojekter indenfor energiområdet kræver tæt samarbejde med andre virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og med staten for at mindske og sprede de store risici, som er forbundet med investeringer i demonstration og udvikling.

Og det er netop her vi har muligheden for at finde løsningen på den dobbelte udfordring - klimaproblemet og forsyningsproblemet. Hvis vi kan udnytte de stærke kompetencer, vi har på energiområdet, har vi muligheden for på samme tid at løse udfordringerne med den danske energiforsyning og at bidrage til løsning af klimaproblemerne. Det kræver store ressourcer til forskning og omstilling. Det kræver samarbejde mellem energivirksomhederne, vidensinstitutionerne og det offentlige. Og det kræver at problemerne ses i sammenhæng således, at energivirksomhederne ikke pålægges økonomiske byrder, f.eks. i forbindelse med CO2-kvoter, der får et sådant omfang, at virksomhederne ikke har økonomisk kraft til at deltage i den forskning og udvikling, som skal bidrage med de langsigtede og holdbare løsninger - både hvad angår forsyningssikkerhed og klimaproblemer.

Anders Eldrup er adm. direktør i Dong Energy A/S

Dette er sidste bidrag i kronikserien om Den Ny Grønne Revolution

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her