Læsetid: 4 min.

Etisk konsistens og fysisk smerte

Videnskabens og rationalitetens ringeagere burde betale prisen for deres overbevisning
6. juli 2006

Et bølge af irrationalisme og overtro skyller hen over vor tid og forsøger at drukne videnskabens og rationalitetens idealer. Nogle af dens strømninger er primitive såsom kristen kreationisme og islamisk fundamentalisme. Andre er subtile og gør sig umage for at posere som alternative videnskabelige teorier. Til sidstnævnte hører bl.a. fornægtere af menneskeskabt global opvarmning, tilhængere af diverse former for 'alternativ medicin' og dyreretsforkæmpere, der afviser nytten af dyreforsøg.

Der føres en god og seriøs debat om, hvorvidt vi har moralsk ret til at eksperimentere med nært beslægtede aber for at tilgodese vores egen velfærd, og så langt kan jeg følge dyreretsaktivisterne: En voksen gorilla har samme komplekse følelser og samme evne til at føle smerte som et treårigt menneskebarn eller mange mentalt handicappede voksne. Følgelig bør vi kun eksperimentere på gorillaen, hvis vi også vil eksperimentere på treårige og på mentalt handicappede voksne på samme niveau.

Hjerneforskeren Colin Blakemore, som har rejste denne debat i Storbritannien, mener, at artsskellet mellem menneske og gorilla er tilstrækkelig grund til at legitimere forskelsbehandling. Det er ikke min opfattelse. Artsforskelle er arbitrære skel i evolutionens kæde og irrelevante i forhold til evnen til at føle smerte eller forstå sig selv. Til gengæld kan jeg tilslutte mig Blakemore, når han pointerer, at vi kunne have stor lægevidenskabelig gavn af en lovliggørelse af dyreforsøg på primater, og at syge mennesker lider, fordi vi undlader at opnå den viden, sådanne forsøg kunne tilvejebringe.

Hvad jeg imidlertid ikke kan respektere, er de dyreretsaktivister, som fornægter dilemmaet og insisterer på, at dyreforsøg er dyreplageri uden videnskabelig nytte. De udbreder løgnagtige, sære pseudovidenskabelige teorier, fejlciterer seriøse forskere, og afviser, at dyreforsøg nogensinde har ført til videnskabelige fremskridt. Åbenbart aner de ikke, at insulin blev opdaget ved hundeforsøg, og at mange udviklinger inden for neurovidenskab udspringer af forsøg med primater. Men nej - for dem er forskere sadister, der ikke adskiller sig fra en dr. Mengele.

Lad mig her fremsætte et forslag, der kan løse de dilemmaer, de nye antividenskabelige bevægelser stiller os overfor. I stil med de organdonorkort, mange har på sig, kunne man udvikle et etisk konsistens-kort, hvorpå vi skal angive vores holdninger til videnskab og behandlingsmetoder. Selv vil jeg sætte kryds i feltet ud for: "Vil ikke behandles med medicin, der er blevet til ved tortur af gorillaer", men folk som Morrissey, som skråler "we will get you" til forskere, som praktiserer dyreforsøg (selv på mus), og forlanger alle, der udøver vivisektion, udsat for samme behandling, må følgelig angive et nej til al medicin, der bygger på viden fra dyreforsøg.

Jeg foreslår endvidere følgende afkrydsningfelter:

- Anerkender du evolutionsteorien? Er svaret nej, må man afvise alle behandlinger, der bygger på den. Det betyder nul vaccine til kreationister. Vacciner fungerer nemlig kun, fordi forskerne kan følge virussets evolution og justere vaccinen derefter. Hvis fugleinfluenza muterer til at kunne smitte fra menneske til menneske, må de afvise Tamiflu, da videnskaben bag medikamentet jo "blot er en teori", som "er fyldt med huller". Vi må forvente en hurtig affolkning i USA's bibelbælte, hvis der skal være etisk konsistens i de gudstro indbyggeres holdning.

- Tror du på alternativ medicin? Anser du det for afgørende, at medicin har rødder i urgamle traditioner, der intuitivt indså nødvendigheden af balance og harmoni mellem sjæl, krop og natur?

Fint nok. Næste gang du ryger på intensiv efter et biluheld, sender vi bud efter en afrikansk heksedoktor. Bemærk, hvordan de fleste fortalere for alternativ medicin godt ved, at de behandlingsformer, de advokerer for, er ren slangeolie. Skeptiker-filosoffen James Randi berettede for nylig fra en alternativ medicin-kongres, hvor nogen åbenbart havde spilt glasskår på gulvet. De konferencedeltagere, der kom til at træde på dem, satte straks kurs imod førstehjælpsteltet og glemte pludselig al had til "inhuman vestlig lægevidenskab" og deres præferencer for "harmoniske" behandlingsformer.

Slut med penicillin

- Er du postmodernist, som tror på, at rationel videnskab kun er "en diskurs blandt flere"? Mener du, at den er "ækvivalent" med heksedoktordiskurs f.eks.? Okay, næste gang du ryger på intensiv, så lader vi et terningekast afgøre, hvilken af de ækvivalente behandlinger, du kan få.

- Anerkender du, at menneskeskabt global opvarmning er et faktum? Nå, ikke. Jamen fint, så lader vi bare være med at komme og redde dig, når en af fremtidens superorkaner raserer dit hjem. Så kan du sidde i der og håne de latterlige miljøflippere for deres tåbelige forudsigelser.

- Er du religiøs fundamentalist, som anser kvinder for mindreværdige væsener, der bør holdes indendøre?

Godt, men så får du bare ingen penicilin, for det stofs molekylærstruktur blev opdaget af en af disse inferiøre individer (Dorothy Crowfoot, red.) på et tidspunkt, hvor hun ifølge dig burde have skiftet babybleer. Synes du, at bøsser bør halshugges? Ja, men så kan du godt droppe at bruge computere, for uden den svans til Alan Turing var de ikke blevet til noget.

- Tror du, at et foster på størrelse med et støvkorn er et menneskeligt væsen med en usynlig, uhåndgribelig 'sjæl', der på mystisk vis opstår, når en sædcelle frugbargør et æg, og aldrig bør bruges til laboratorieforsøg?

Nuvel, når nye behandlingsformer bliver tilgængelige pga. sådanne forsøg, så vil du afslå dem, ikke sandt?

Alt for længe har irrationalister fået lov til at snylte på Oplysningstidens frugter, imens de har hånet og nedvurderet dem som "sjælløse". Hvor mange ville, når det kommer til stykket, klynge sig til deres irrationelle og antividenskabelige teorier, hvis de måtte føle konsekvenserne heraf på deres egen krop? Jeg er parat til at betale prisen for min overbevisning om, at dyreforsøg på højere primater er forkert. Er modstandere af rationalitet og videnskab parat til at betale samme pris?

© The Independent og Information

Oversat af Niels Ivar Larsen

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

nogle alternatives modstand mod den slags, kan jo komme til at bestyrke borgerliges propaganda udi at hævde at stort set kun det borgerlige samfund kan være et oplyst samfund;

fint i tråd
med de borgerlige propgandisters tilbøjeligheder til at nærmest at hævde at videnskab og fri kunst først begynde omkring år 1600

-----------------------------

formodning:

de såkaldte hedninges
( også i norge, danmark )videnskaber på også de områder er vildt undervurderet,
( bortset fra de mediterane hedninge, de krediters ofte af de borgerlige )

bla.a dissektion og vivisektion
havde hedninge flest næppe forbud mod;

og bla. meget af øjeæblers virkemåder, var og er jo nogenlunde velkendte fra ganske almindelig madlavning af
dyreføde

meget af menneskehedens nuv. viden, på også de områder, burde dateres til at være fremkommet langt før år 1600

flere bidrag til kritikken af den politiske videnskabshistorie:

bla.a. camera obscura, har været, og er, almindeligt kendt af mange, mange mennesker i gennem mere
end 5000 år,
vel så længe som mennesker har boet i huse, telte, hytter, tippier, pyramider ....

-----------

så følgende tekst holder sig nok lidt for pænt, til de p.t. her almindelige skriftelige kilder:

fra wikipedia.dk

om camera obscura:

Princippet bag camera obscura var allerede kendt af Aristoteles (384-332 f.Kr.) og beskrevet i hans (apokryfe) Problemata physica. Ligeledes syntes Euklids beskrivelser af optik (c.300 f.Kr.) at påkræve at han havde haft adgang til et camera obscura for at demonstrere at lys følger en lige linje. Og en del senere beskrev Theon af Alexandria (c.335-405) også princippet med camera obscura. Senere konstruerede den arabiske videnskabsmand Alhazen et hulkamera i 980. I slutningen af det 13. århundrede blev camera obscura anvendt af europæiske astronomer til at studere solpletter og solformørkelser med, således at de ikke skulle kigge direkte på solen med det blotte øje. Roger Bacon (1214–1292/4) byggede det første solobservatorium konstrueret efter principperne omkring et camera obscura

alt så negativt, hvorfor ikke i stedet:
etik, konsistens og vellystigheder ?

------------

flere bidrag til kritikken af den politiske videnskabshistorie ( faget økonomi er vel vigtigst ):

til spørgsmålene om hvem som opdagede bla.a. amerika:

det var jo viden, nu gennem mindst 4000 år:

at havet sammenbinder, mindst lige så meget som det adskiller.

Heinrich R. Jørgensen

Gode kommentarer, Kim.

Selvfølgelig er der forbindelser mellem kontinenterne. Teknikken bag pyramidebygning opstod næppe flere steder. Vidensoverførsel (og dermed rejser over vand) er langt mere plausibel.

Der findes så hut jeg hvisker 8-10 stykker installationer a la Stonehenge, fordelt på kloden. Alder: ca. 5.000 år gamle.

Forklaringen på fænomenerne handler næppe om UFO'er og ET'er.

der er snusfornuftige forklaringer:

hvad tænker, og tænkte , kystbeboere
( på samtlige kontinenter ) mon,

når der er fugletræk, eller strejfgæster, af fugle
eller sæler, som ikke yngler i de kystbeboeres egne områder ?

eller

ilanddrevne planter eller træstykker ( evt. endog forarbejdede ) af slagse som ikke gror i de kystbeboeres egne områder ?

det kan også være meget af en vildmand, hvis f.eks. afrikanerne bruges som eksempler på naturfolk;
så vidt jeg husker ( har dog ikke lige checket de tilgængelige statistikker ) var og er landbrug, ( som er tegnet på cultursamfund ) almindelig udbredt i afrika ( også subsahara ), i nu årtusinder.

de videnskabshistorikere som er communister gør oftere noget mere ud af at nævne:

videnskaben skylder, fremstillingen, produktionen væsentligere og mere, end omvendt.

der kan såmænd nok også findes naturlige forklaringer på den her:

http://www.information.dk/281039#comment-444813

limbo's atomlære
vellystigheden's atomlære
limbo's atomer
vellystigheden's atomer

æstetikere
synes ofte at bedømme
æstetik, mere end de nyder det æstetiske,
og for ofte danner de selv kun uvæsentlige, eller kun lidt, æstetiske foreteelser.

hvad er så: æstetisk ?

de som evt. er mystificerede
mht. det, kunne jo følge forslagene
i:

Samfundslivet er væsentlig praktisk. Alle mysterier, der forleder teorien til mysticisme, finder deres rationelle løsning i den menneskelige praksis og i forståelsen af denne praksis.

for også det råd, er et flersidet råd, som også kan bruges nærpersonligt, eller udenfor det's kendte sammenhæng.

etik mht. evt. at bevirke smerte, burde måske også tilføjes:

etik mht. evt. at bevirke,
længerevarende eller korterevarende
limbo

etik?

kan de forgange
såsom ( epicur, democrit, huxley,
dionyzeus )

altså sådanne etikere's tilhængere,
mon tilbyde vejledninger
som er gode nok ?
også i fortiderne, nutiderne og fremtiderne ?