Læsetid: 7 min.

Et fossilt selskab ser grønt

Danmarks ny mastodont på energiområdet, DONG Energy, er stadig præget af kul, olie og gas. Men nu skal hver fjerde investeringskrone bruges på at bane vej for de bæredygtige, vedvarende alternativer, siger direktøren
12. oktober 2006

Det er en bygning i opbrud. På de lange gange står flyttekasser i rækker. Nogle kontorer er tomme, andre ved at blive tømt. Om lidt, når journalisten er gået, skal den administrerende direktør pille malerierne af Hundertwasser og Carl-Henning Pedersen ned fra væggene i sit kontor. Direktøren skal flytte fra Agern Alle i Hørsholm til sit nye hovedkvarter i Skærbæk ved Fredericia.

Det er også et selskab i opbrud. Etableret under navnet Dansk Olie & Naturgas, DONG, tilbage i 1972 og med en aktiekapital på blot fem millioner kr. som den danske stats indkøbsselskab for nordsøgas. Siden aktivt engageret i egen efterforskning og udvinding af både olie og gas i Nordsøen. Nu via en mega-fusion med fem andre energiselskaber forvandlet til DONG Energy, Danmarks uden sammenligning største energikoncern med en vifte af energiaktiviteter, der strækker sig fra olie- og gasudvinding over elproduktion med kul til vindkraft, vandkraft og geotermisk energi samt udviklingsprojekter for bioethanol, brændselsceller, solenergi og bølgekraft.

DONG Energy er et fossilt energiselskab, der gør sig klar til at møde en fremtid, hvor olie- og gasreserverne går mod udtømning, og hvor det globale drivhus har nået grænsen for, hvad det kan tåle af CO2-belastning.

Anders Eldrup, engang magtfuld departementschef i Finansministeriet, siden 2001 energikoncernens administrerende direktør, tager imod til en samtale om den ny grønne revolution og olie-gasselskabets opbrud i klimatruslens skygge.

En ubekvem sandhed

Eldrup har lige været inde at se Al Gores klimafilm En ubekvem sandhed.

"Den efterlod et stærkt indtryk. Jeg ser klimaforandringerne som et alvorligt problem, der ikke bare handler om situationen flere hundrede år ude i fremtiden, men desværre også om vore egne børns fremtid," siger Anders Eldrup med henvisning til de allerede synlige konsekvenser af den globale opvarmning.

"Jeg var til en konference i udlandet, hvor en taler sagde: 'Der er meget af det, vi mennesker går og laver, som viser sig at være uklogt eller forkert, og det kan vi som regel lave om. Men når det gælder klimaet, er der ingen fortrydelsesret. Når først vi har sluppet klimagasserne ud i atmosfæren, findes der ingen metoder til at få dem ned igen'. Det udsagn gjorde stort indtryk på mig. Vi har her et problem, der i høj grad også er et etisk problem."

- Ja, du står i spidsen for et selskab, der er en del af problemet?

"Vi har den opgave at drive denne del af samfundsøkonomien så forsvarligt, som det kan lade sig gøre. Der er vel ingen moderne mennesker, der vil give køb på retten til energi, men vi må finde en forsvarlig måde at få den produceret på. Der påhviler os derfor en forpligtelse til at være særligt optaget af problemstillingen omkring klimaforandringerne."

Før DONG for nylig opsugede Elsam, E2, Nesa m.fl., viste 2005-regnskabet, at el- og vedvarende energi udgjorde beskedne én procent af omsætningen, resten kom fra aktiviteter baseret på olien og gassen. I det seneste kvartalsregnskab indgår de nye selskaber delvist, og det bringer omsætningen fra el og vedvarende energi op på ca. 4,5 pct. I dag er den fossile forretning ifølge Eldrup yderligere reduceret - relativt, om end ikke i absolutte tal.

Men klimabekymringen og visheden om olie- og gasreservernes begrænsning er baggrunden for, at en fjerdedel af investeringerne i DONG Energys strategiplan frem til 2010 skal gå til projekter med vedvarende energi. Kun selskabets offshore-aktiviteter med olie og gas er en større post på investeringsprogrammet til 45 mia. kr. Et beløb "på den anden side af 10 milliarder" skal ifølge Anders Eldrup bruges på projekter herhjemme og i udlandet med de fornybare energikilder.

Vind i flere lande

"I kraft af fusionen har vi allerede en stor forretning på dette område. Vi ejer nu bl.a. de væsentlige dele af de største havmølleparker i verden," siger direktøren med henvisning til mølleparkerne ved Nysted vest for Gedser og Horns Rev ud for Blåvandshuk. Tilsammen består de af 152 store møller med en samlet kapacitet på omkring 315 megawatt, nok til at elforsyne 295.000 parcelhuse året rundt.

"Og vi har vundet konkurrencen om at opføre de to nye mølleparker: Nysted 2 og Horns Rev 2, hver på 200 megawatt. Dertil har vi omfattende vindmølleprojekter i udlandet. I forrige uge indviede jeg en havmøllepark i Barrow, England. Elsam etablerede en vindmøllepark i England sidste år, og vi er p.t. ved at opføre møllepark nummer tre i landet. Vi har omfattende aktiviteter i Spanien og projekter i Polen, Grækenland og Norge. Vi er i dag en af de internationalt mest aktive aktører på vindområdet."

Dertil er DONG Energy med i vandkraftprojekter i Norge og Sverige, og man driver et geotermisk energianlæg, der forsyner 5.800 husstande på Amager med varme hentet 2,7 kilometer nede i undergrunden under hovedstaden.

Og så er man med i forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter med bioethanol, det biologiske brændstof, der kan bruges i biler eller i kraftvarmeværker

"Sidst jeg var i USA, kunne man dårligt tænde et fjernsyn uden at registrere, at bioethanol spiller en kæmpe rolle. Der etableres mange, mange anlæg, og i f.eks. Sverige og Tyskland prioriterer man det via blandt andet afgiftslempelser," siger Eldrup.

DONG Energy undersøger både første- og anden-generations-ethanol, dvs. ethanol produceret henholdsvis på landbrugsafgrøder og på plante- og andet affald.

"Vi har to demonstrationsprojekter med anden generation i gang på henholdsvis Skærbækværket og DTU. Det første bruger spildvarme til at varme halm op, så ethanolen kan trækkes ud, mens det andet bruger enzymer. For begge dele ligger det noget ude i fremtiden med en beslutning om en egentlig produktion.

- Mange kalder førstegenerations-strategien uetisk, fordi den bruger afgrøder - mad - til at lave brændstof til biler?

"Vi overvejer første generation, men har ikke taget nogen beslutninger. Der er både etiske og økonomiske spørgsmål, men vi har ikke lukket døren helt."

Koncernens eksisterende energianlæg med vedvarende energi sikrer en elproduktionskapacitet på ca. 1.000 megawatt.

"Vi har en samlet produktionskapacitet på vore kraftværker på 5.500 megawatt. Det er vores mål at udvide den fornybare andel betydeligt, så vi kommer op på 20 pct. af strømmen fra vedvarende energi."

- Hvornår?

"Så hurtigt som muligt."

Renere kulkraft

- I er stadig et selskab stærkt forankret i de fossile energi-kilder.

"Jo, man skal ikke overse helhedsbilledet: Vi har også kulkraftværker, endda nogle stykker af dem, og det er ikke sådan, at vi føler os utilpas ved det. Vi skal jo have produceret strøm. Men vi skal gøre os al den umage, vi kan, for at reducere udslippene."

"I lang tid fremover vil det ikke være muligt at energiforsyne denne klode uden kulfyrede værker. Vi kan ikke undvære det i Danmark og heller ikke andre steder. I f.eks. Kina bygges der hvert år nye kulfyrede værker med en kapacitet, der vel svarer til 10 gange hele den installerede kapacitet i Danmark. De eksisterende kinesiske kraftværker har en energieffektivitet, der kun er halvdelen af de danske, som til gengæld er verdens mest effektive. Det gør det indlysende, at man må sætte ind med den bedst mulige konventionelle kraftværksteknologi - samtidig med at man udvikler andre, endnu bedre løsninger."

- Men selv energieffektive kulkraftværker betyder en binding til kul i årtier fremover?

"Ikke nødvendigvis. De fleste moderne værker af den type, vi har, kan stilles om til andre brændsler."

Anders Eldrup fortæller, at DONG Energy på Esbjergværket er med i et EU-forskningsprojekt, CASTOR-projektet, der undersøger, om man kan rense kraftværkernes røg for CO2.

"Det kan man formentlig, og så skal man finde ud af, hvad man gør med det. Vi vil lave forsøg med at transportere CO2 ud til et af vore oliefelter i Nordsøen og injicere det i undergrunden og se, hvad der sker."

- Er det rentabelt?

"Det skal forsøget vise. Men det ligger i bedste fald en del år ud i fremtiden, at det bliver del af hverdagen."

Den grønne revolution

- Der tales om en ny grøn revolution, drevet af visionære virksomheder, der sætter ambitiøse mål om omstilling til bæredygtighed. Hvordan tror du, DONG Energys image er i offentligheden?

"Man har nok det image, man fortjener. Man bliver først og fremmest bedømt på det, man gør," siger Anders Eldrup, der i disse dage præsenteres i tv- og biografreklamer som leder af et energiselskab, der leverer både sikker og miljømæssigt ansvarlig energiforsyning.

"Jeg kan godt mærke en sådan grøn revolution blandt store selskaber, både i og uden for energisektoren. Det er for eksempel en spændende udvikling, at almindelige industrivirksomheder begynder at formulere en energipolitik og arbejder på at blive nul-forurenende."

- Er forbrugernes miljø-bevidsthed så stærk, at det lønner sig for virksomheder som for eksempel Wal-Mart at foretage bekostelige omstillinger til vedvarende energi og bæredygtighed?

"Det må de have tænkt over. Det er vores fornemmelse, at flere og flere er optaget af denne problemstilling, og at bekymringen vokser."

- Er det ikke tankevækkende, at det er ledere af store koncerner snarere end nationale regeringer og parlamenter, der sætter den ny grønne dags-orden?

"Det er vel blandet. Demokrati er en vanskelig proces, der tager tid, men når først de store politiske beslutninger tages, så flytter det til gengæld også meget," siger Anders Eldrup.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her