Læsetid: 3 min.

Global vandkrise bliver værre

Den globale vandforsynings- og sanitetskrise bliver stadig værre, hvis regeringerne fortsat ignorerer behovet for på forsvarlig vis at administrere vandressourcerne, siger hjælpeorganisationer
21. april 2006

Regeringer verden over er ved at tabe kampen om at lø-se verdens vandforsynings-krise, som i dag er en af de væ-sentligste årsager til menne-skers nød. Ifølge det britiske hjælpe- og udviklingsagen-tur, Tearfund, bliver situationen stadigt værre. Tallene viser at 1,1 mia. mennesker ikke har adgang til rent vand, og at 2,6 mia. er uden den mest nødtørftige sanitet.

FN's udviklingsmål for år 2015 er at halvere antallet af mennesker uden adgang til rent drikkevand og sanitet.

Men der er fare for, at må-let forbliver en drøm, kon-kluderer rapporten, der blev udsendt i anledning af FN's Internationale Vanddag, den 22. marts.

Tørke og sult

Samtidig med rapportens udgivelse blev vandforsyningskrisens omfang understreget med nye tal, der antyder, at fem mio. mennesker i Kenya trues af fødemangel på grund af manglende regn. Tørken, der har ramt det nordlige og nordøstlige Kenya, har også påvirket tørre områder i Somalia, Etiopien, Djibouti og Burundi - hvor over 11,5 mio. mennesker kommer til at mangle fødevarer i løbet af de næste seks måneder.

Tearfund-rapportens ho-vedpunkt er, at den internationale hjælp, især fra EU, ikke kan holde trit med den øgede vandmangel i et stigende antal lande.

"Regeringerne kan sim-pelthen ikke tackle en krise, hvor et barn dør hvert 14. se-kund af dehydrering på grund af diarré. I halvdelen af verdens hospitalssenge ligger patienter med vandrelaterede sygdomme," siger rapporten.

"6.000 børn dør hver dag af sygdomme forårsaget af mangel på rent drikkevand, dårlige sanitære forhold og dårlig hygiejne."

Bistanden aftager

Rapporten fortsætter: "Si-den man vedtog FN's 2015-mål, er EU-landenes støtte til vand og sanitet generelt fal-det. Og en mindre procentdel af den går til lande syd for Sahara. I 1997 ydede EU's medlemslande omkring 126 mio. dollar til løsning af de globale vandproblemer. I dag ligger tallet på 94 mio. dollar."

Rapporten hævder, at EU's vandinitiativ, søsat i 2002, der skulle koordinere og forbedre EU's svar på krisen, "ikke har ændret nogen politik eller praksis, der kan hjælpe et eneste menneskes adgang til vand og sanitet. I stedet har det blot resulteret i en endeløs række af møder."

Spidst peger den på, at det beløb på 15 milliarder dollar, der er behov for, hvis man skal leve op til kravet i FN's udviklingsmål, "er en lille del af de 100 mia., forbrugerne spenderer på flaskevand - først og fremmest fordi det er blevet et modefænomen".

Rapporten siger også, at England og andre rige landes regeringer ikke har priorite-ret hjælp til vandforsyning og sanitet på samme måde som til sundhed og uddannelse, selv om der hvert år mistes 443 mio. skoledage på grund af diarré-sygdomme.

Problemerne vokser

Mellem 2000 og 2004, skriver de, gav den engelske regering i gennemsnit 327 mio. dollar om året til sundhed, sammenlignet med 86 mio. dollar til vand og sanitet. Yderligere gives der mere støtte til vand og sanitet i fattige lande i form af lån end i form af bistand - hvilket kaster allerede dybt forgældede lande længere ud i gældsætning.

Ved topmødet i 2002 be-kræftede verdens ledere, at man i år 2005 ville have fær-dige planer for styring af verdens vandressourcer.

Tearfund skriver: "Det tidspunkt er nu passeret, og kun 12 procent af landene har nået målet. Den globale vandforsynings- og sanitets-krise bliver stadig værre, hvis regeringerne fortsat ignore-rer behovet for på forsvarlig vis at administrere vandres-sourcerne. Landbrugets kunstvanding fortsætter med at dræne vådområder og flodsenge til et faretruende lavt niveau i et desperat for-søg på at producere vand-krævende vestlige afgrøder. Hvis man hertil lægger kli-maændringer og global op-varmning, vil selv højtudvik-lede lande begynde at føle presset."

Fordobling kræves

Organisationen opfordrer de rige landes regeringer til at forpligte sig til at fordoble hjælpen til vand og sanitet inden 2010, at målrette 70 procent af denne hjælp mod de fattigste lande og lægge speciel vægt på bedre sanitet og hygiejne. Den mener også, at den samlede støtte til de fattigste lande skal være i form af tilskud og ikke lån.

En anden stor rapport blev udsendt samtidig med Tear-funds, lavet af FN's Global International Waters Assesment. Her kan man læse at landbrugets overforbrug af vand er den største miljø-trussel imod verdens fersk-vandsressourcer, og at pro-blemet vil forværres indtil 2020.

I mange tilfælde kunne problemerne løses ved bedre planlægning, ofte ved blot at dyrke afgrøder i områder, der ikke kræver umådeholden kunstvanding.

Rapporten siger endvidere, at flere dæmninger og dybere brønde ikke er løsningen. F.eks. har dæmningen over Volgafloden reduceret gyde-pladserne for den kaspiske stør, og 90 procent af vandet i Namibias Eastern National Water Carrier-kanal forsvandt på grund af fordampning.

©The Independent og InformationOversat af Ebbe Rossander

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her