Læsetid: 3 min.

Højforræderi

24. oktober 1998

SKAL MAN GNÆKKE eller hulke? Kynisme er en af nutidens hindringer for menneskers engagement i det offentlige liv. "De er fyldt med løgn, og de snyder og bedrager." Vi kender remsen fra dem, der ikke skal nyde noget af at blande sig.
Nu har netop den kynisme fået kraftfuld næring - tilmed fra den tjeneste, der har til opgave at beskytte rigets indre sikkerhed.
I går lod Morgenavisen Jyllands-Posten en bombe springe. Den har bladet fundet i fhv. justitsminister Knud Thestrups dagbog i rigsarkivet.
Først forhistorien kort:
I september 1968 meddelte den daværende VKR-regering, hvor Thestrup var justitsminister: "Registrering af danske statsborgere må ikke længere finde sted alene på grundlag af lovlig politisk virksomhed... Såfremt der tidligere måtte være registreret oplysninger af denne art, vil de blive tilintetgjort."
I Thestrups dagbog for den 2. marts 1971 står - og vi går ud fra, at der ikke er tale om et falsum:
"I den forgangne uge indberettede Skat-Rørdam (PET-chef, red.), at han havde opdaget, at afdøde Arne Nielsen (tidl. PET-chef, red.) havde ladet den del af Efterretningstjenestens kartoteker, der blev tilintetgjort som følge af regeringsbeslutningen, mikrofotografere og opbevare i en forseglet pakke i den danske ambassade i USA."

FOR AT BEDØMME en mulig kriminel handling må man - som det også sker ved vore domstole - søge at indleve sig i de omstændigheder, hvorunder den blev begået.
I 1960'erne og 1970'erne var efterretningstjenesternes overvågning af danskere politisk dynamit. Mange lejre led af noget, der lignede forfølgelsesvanvid. Regeringserklæringen fra 1968 var afgørende for de radikale - og for sammenholdet i regeringen.
Tænk, hvis det i begyndelsen af 1970'erne var afsløret, at de ulovlige politiske registreringer aldeles ikke var destrueret, men sendt til det Washington, hvor Richard Nixon tronede som præsident... En total skandale, der omgående havde blæst regeringen af taburetterne - og forvoldt kaos i et politisk liv, der i forvejen var anspændt af mistro. Og selvfølgelig kunne det have været afsløret: En lækage et eller andet sted, for eksempel fra USA - eller fra Thestrups dagbog.

PET foretog med åbne øjne en handling, der ikke alene var himmelråbende ulovlig, men også truede landets styreform. Må vi minde om straffelovens afsnit om forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder - det, der også kendes som højforræderi:
"Pgf. 118. Den, som ved magtanvendelse eller trussel derom eller under udnyttelse af frygt for fremmed magts indgriben hindrer eller søger at hindre offentlige myndigheder i den frie udøvelse af deres virksomhed, straffes, når handlingen foretages med det formål at øve indflydelse på offentlige anliggender eller fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen, med fængsel indtil 12 år.
Stk. 2. Samme straf finder anvendelse på den, som i den i stk. 1 nævnte hensigt og ved anvendelse af de dér nævnte midler alvorligt krænker ytringsfriheden eller hindrer foreninger eller andre sammenslutninger i frit at udøve deres lovlige virksomhed."
Det med udnyttelse af frygt for fremmed magts indgriben henter snildt sit belæg i den bortforklaring, som fhv. PET-chef, nuværende politimester Jørn Bro, i går gav: Overflytningen kunne være sket for at beskytte arkiverne i tilfælde af, at landet blev angrebet eller besat.

GÅRSDAGENS afsløring flytter drøftelsen af PET ind i et nyt rum: Nu handler den om, et demokrati overhovedet kan leve med et sådant væsen.
Den regelrette Thestrup gav ifølge sin dagbog "straks ordre til, at pakken straks skulle destrueres". Om det skete, ved vi ikke. De kendte nulevende vidner kan intet huske eller siger intet meningsfuldt.
Vi ved til gengæld fra tidligere afsløringer, at PET uanfægtet fortsatte sin ulovlige virksomhed. Om kopier blev sendt til USA, ved vi ikke. Ej heller om første sending, der kan have omfattet oplysninger om 100.000 danskere, blev delt med USA.
Måtte ørene gløde til koks på de politikere og lederskribenter, der søgte at latterliggøre justitsminister Frank Jensens ønske om en PET-undersøgelse.
Lad os nu få den undersøgelse, altomfattende og åbent. Alle modstående hensyn er blæst bort.
Det er PET's fortjeneste. dr

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her