Læsetid: 6 min.

It-fyrtårnet i Fremtidskommunen

Stilstand i bogmassen, udlicitering og konsulentevaluering - biliotekerne står over for helt nye udfordringer. Her er en rapport over de erfaringer, der er gjort gennem arbejdet med indførelsen af Fremtidens Bibliotek
7. oktober 2006

Første fase i indførelsen af Fremtidens Bibliotek begyndte, da kommunalbestyrelsen i den nye storkommune, Fremtidskommunen, vedtog at gøre folkebiblioteket til et såkaldt it-fyrtårn. For at skaffe de nødvendige driftsmidler hertil besluttede man samtidig at udlicitere rengøringen. Vedtagelsen satte gang i en vældig debat, men takket være kommunalbestyrelsens principfasthed og politiske mod blev rengøringen udliciteret. Opgaven tilfaldt KFUM A/S, der satte frivillige på kommunal aktivering i gang med kost og spand, hvorved omkostningerne blev reduceret til to tredjedele af de oprindelige.

Efter denne heldige start gik man straks i gang med næste fase, der handlede om økonomisk ansvarlighed i bibliotekets indkøbspolitik. Dette skete dog ikke, før biblioteket var blevet evalueret af to konsulenter fra Jydsk Tæppelager, der påviste en utilstedelig stor passivitet i bogmassen. Flere digtsamlinger blev således overhovedet ikke rørt af menneskehånd i hele observationsperioden. Konsulenterne havde også lagt mærke til et for dem hidtil ukendt værk, der hed Ordbog over det danske sprog. I hele den uge man fulgte bibliotekets virksomhed, havde der kun været én låner, der ydermere kun havde brugt ét af de i alt 28 bind, og den samlede brugstid havde ikke oversteget fem minutter. Det pågældende bogværk havde, efter hvad der blev oplyst, kostet rigtig mange penge, og det måtte ganske enkelt benyttes noget mere, hvis der skulle være mening med investeringen.

Kommunalbestyrelsen valgte i første omgang at udvise endnu mere økonomisk ansvarlighed ved at gå bibliotekets lønudgifter efter i sømmene. Dette resulterede i, at fem bibliotekarer måtte søge udfordringer andre steder. I overensstemmelse med kommunens personalepolitik, blev de arbejdsløse bibliotekarer tilbudt efteruddannelse i it-branchen, og bortset fra to, der begik selvmord, har de andre taget mod tilbuddet.

En af dem måtte dog i krisehjælp og er senere set hos Pinsemissionen, en anden emigrerede til Canada, og den tredje blev alkoholiker. Han lever i dag som hjemløs og går under tilnavnet Adam Oehlenschläger, der, efter hvad der oplyses, skulle være navnet på en dansk tekst-forfatter, som den stakkels bibliotekar af en eller anden grund godt kan lide. Han plejer desuden omgang med andre hjemløse, som han har givet tilnavne med vedhæftede bogstaver såsom Søren K., Johannes V. og Martin A.

Knippelgo' suppe

Næste fase i Fremtidens Bibliotek blev udliciteringen af udlånsvirksomheden. Det blev Post Danmark, der fik opgaven, idet man regnede med at kunne tjene penge på opgaven ved at sælge slik, legetøj og papkasser, der skulle stilles op i store stativer foran selve udlånsskranken. Man håbede derved, at lånerne ville blive fristet til at købe nogle af de udstillede varer, mens de ventede på, at deres nummer blev råbt op. Dette blev dog ikke helt den forventede succes, men det skyldtes nok, at vagtselskabet DSB-Catering, der havde vundet licitationen om at afhente bøger fra forsømmelige lånere, og som havde slået sig op på sloganet "Vores suppe er knippelgo'!" muligvis gik en smule for hårdhændet til værks. Retfærdigvis skal det nævnes, at rygterne om et voksende besøg på traumecenteret ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med denne fase i moderniseringsprojektet.

Det måtte dog med beklagelse konstateres, at bibliotekets image åbenbart havde lidt en vis skade, og det nyttede desværre ikke, at kommunalbestyrelsen prøvede på at rette op på fadæsen ved at udvise en helt usædvanlig grad af økonomisk medansvarlig-hed, der blandt andet gav sig udslag i, at indkøbet af nye bøger blev suspenderet, indtil man havde fundet ud af, hvad der kunne gøres. Desværre faldt antallet af udlånte bind drastisk i denne vanskelige overgangsfase, og kommunalbestyrelsen stod derfor over for den kendsgerning, at man havde et stort lokale fyldt med bøger, som kun få tilsyneladende interesserede sig for. Udgifter til husleje, vedligeholdelse og varme var således det rene spild.

Kommunalbestyrelsens handlekraft lod sig dog ikke lamme. Tværtimod. Man gav de resterende bibliotekarer besked på, at hvis de ikke var i stand til at sætte udlånet op, stod de til øjeblikkelig afsked. Bibliotekarerne fik en frist på to måneder, hvilket må siges at være rimeligt. De planlagde et offentligt møde for at drøfte situationen, men mødet måtte afbrydes, idet to skønlitterære forfattere kom i slagsmål om retten til at sidde på forreste række. Efter denne pinlige affære, mistede bibliotekarerne deres handlekraft. Resultatet var, at de var ude af stand til at løse den stillede opgave, hvorefter de blev fyret på gråt papir.

Bøger som brændsel

Kommunalbestyrelsen vedtog derefter at tage det store spring fremad og indføre Fremtidens Bibliotek i et hug ved at gøre det til et bibliotek, der levede op til alle de krav, den moderne it-bruger kan forlange. Ved at gå over til full scale electronic service med døgnåbne skærme og terminaler kunne man udvide åbningstiden til det maksimale, og ved samtidigt at flytte det ned i et kælderlokale kunne man spare på udgifter til husleje og varme.

KFUM mistede godt nok entreprisen på rengøringen og har derfor ikke haft penge til at drive natherberget for hjemløse, så dette er nu lukket, men dette er en beslutning, der ikke kan siges at vedkomme kommunens biblioteksvæsen.

Hvad de overflødiggjorte bøger angår, blev de afhændet til Dansk Landbrugs Grovvareselskab, der har leaset kraftvarmeværket. Ved at putte bøgerne i ovnen kunne varmeudgifterne reduceres. Bøgerne ligger nu i et aflåst brændselsdepot og venter på at gøre gavn, når kulden for alvor sætter ind.

Desværre har der vist sig nogle restproblemer med det døgnåbne bibliotek. Det stør-ste af disse er, at brugerne holder sig væk. Det kniber derfor med at få et tilfredsstillende aktivitetsniveau op at stå. Om natten har lokalet dog været brugt, idet nogle af de hjemløse har overnattet der, men der er intet, der tyder på, at de har benyttet it-terminalen efter dens hensigt.

Situationen er faktisk den, at enten må der sættes mere vagtværn på - eller også må kommunens bibliotek lukkes i en periode, mens kommunalbestyrelsen overvejer, hvordan det kan blive et sandt it-fyrtårn på omgangshøjde med globaliseringen og den teknologiske udvikling.

En bogtyv

Til allersidst en bemærkning om kriminaliteten i kommunen, som alle vel kan være enige om at bekæmpe. For 14 dage siden hørte et årvågent medlem af nabovagtværnet en mistænkelig lyd fra forbrændingsanlægget, og han alarmerede straks sine naboer over internettet. Sammen sneg de sig over til anlægget og så til deres forfærdelse, at hængelåsen var brudt op, og døren til brændselsdepotet stod åben. Et øjeblik senere kom en mandsperson ud af den åbne dør, bærende på to overfyldte indkøbsposer. Beboerne råbte tyven an. Manden satte i løb og slap væk. Han efterlod imidlertid de to poser, der viste sig at indeholde bøger. I første omgang troede beboerne, at han måske ville bruge dem til at fyre op med derhjemme, men senere tilfælde af indbrud i brændselsdepotet har givet anledning til den triste mistanke, at der er tale om en slags sammensværgelse af folk, der ikke ser sig for gode til at stjæle. I det mindste har man konstateret et vist svind i det til forbrænding oparbejdede lager af bøger. Kommunalbestyrelsen har i den anledning fundet det påkrævet at udsende et opråb om at vise samfundssind.

"Vi har sådan set ikke noget imod, at folk læser bøger," skriver man. "Det skal bare ikke ske på bekostning af alle vi andre, og hvad de stjålne bøger angår, er det et regulært tyveri af andres ejendom. Det er samtidig en klar omgåelse af en beslutning, der skal komme borgerne til gavn."

"Man må ikke glemme, at mange af vore ældre medborgere, der har slidt og slæbt he-le livet for at skabe det nuværende samfund, vil blive glade for, at varmeregningen ik-ke stiger til vinter. De, der stjæler bøger til eget formål, krænker derved det fælles bedste, og alle kan vel være enige om, at det er en trist udvikling."

Kommunalbestyrelsen beklager, at vi åbenbart er sunket så dybt i det her land, at vi nu skal udsættes for den slags, men samtidig er man dog ikke i tvivl om, at det er nogle af de hjemløse, der står bag kulturterroren. Man har derfor ved opslag forbudt dem at opholde sig i it-bibliotekets lokaler, så fra nu af ved alle, at Adam Oehlenschläger, Søren K., Johannes V., Martin A. og alle de andre af samme slags intet har at gøre i Fremtidens Bibliotek.

Kommunalbestyrelsen er dog fortsat fyldt med gåpåmod og vilje til at tage frem-tidens udfordringer op. De nuværende vanskeligheder anser man for at være forbigående. Alle er enige om, at Fremtidens Bibliotek er kommet for at blive.

Egon Clausen er forfatter og formand for den faglitterære gruppe i Dansk Forfatterforening

*Kronikken mandag: Ligger demokratiet for døden i Vesten?

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her