Læsetid: 5 min.

Københavns Teater a/s

Udnævnelsen af de nye københavnske teaterchefer møder kritik. Der er ansat flere adminstratorer end kunstnere, og samspillet mellem de forskellige sce-ner er uklar, mener eksperter fra teatermiljøet. Administrationsteater og smuldrende profiler for de enkelte teatre kan blive konsekvensen
4. oktober 2006

Mandag blev det offentlig-gjort, hvem der fra juli 2007 skal stå i spidsen for de kø-benhavnske teatre, Nørre-bros Teater, Østre Gasværk, Betty Nansen og det nye Teater X.

I en pressemeddelse udtaler bestyrelsesformand for Københavns Teater, Christian Scherfig, at det er et fantastisk hold, der nu er sat, og det er et hold, der vil kunne udvikle dansk scenekunst på internationalt niveau.

Men det er ikke overbevi-sende lyder det.

"Svagheden i især køben-havnsk teaterliv er, at man ikke samtænker, hvad der sker på Det Kongelige Teater, Kunstrådet, det nye Teater X og de mindre storbyteatre. Man mangler virkelig at gennemdiskutere hvilke roller, de enkelte teatre skal have og hvilket forhold de skal have til hinanden," siger Trevor Davies fra Københavns Internationale Teater, der har mange års erfaring på den danske og internationale teaterscener.

Københavns Teater har valgt de fire nye teaterledelser ud fra et ansøgerfelt på omkring 40. Nørrebros Teater vil fra august 2007 blive ledet af Kitte Wagner og Jonathan Spang, Østre Gasværk af Jon Stephensen, der er nuværende teaterchef på Aveny-T. Ulrika Josephsson og Lars Norén skal overraskende stå i spidsen for Betty NansenTeatret, og til det nye teater Teater X skal Mette Hvid Da-vidsen, som kommer fra en stilling på Kaleidoskop, lægge linjerne.

Om udnævnelserne siger Stig Jarl, leder af institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universi-tet.

"Det er en satsning på den kunstneriske administration frem for en satsning på de kunstneriske særegne kræf-ter. Tendensen er, at staten og systemet gerne vil have nogle effektive administratorer til at sidde på teatrene, fordi de har en ide om, at den type mennesker er bedre til at lede teatrene end egentlige kunstnere," siger han.

Netop denne problemstil-ling var tidligere bestyrel-sesmedlem i Københavns Teater, Nikolaj Cederholm, inde på, da han før udnævnelserne blev offentliggjort valgte at forlade bestyrelsen.

De nye adminstratorer

Både Trevor Davies og Stig Jarl udtrykker en forundring over, at makkerparret fra Betty Nansen Teatret, Langdal og Hartman, ikke får lov at forsætte. Trevor Davies siger:

"Jeg forstår ikke, at man så abrupt afbryder et arbejde på Betty Nansen, som virkelig har vist, hvordan et statio-nært teater med klassisk opbygning og scene alligevel kan forny sig. Modellen med en stærk kunstner og en stærk udadvendt person fungerer. Uden at sige et ondt ord om dem, der har søgt jobbene, kan man tvivle på, at der er nogen, der har den samme råhed, styrke, dybde og historik," forklarer han.

Modellen fra Betty Nansen afspejles dog, når blikket løber ned over de nye ud-nævnelser. Stor har spæn-dingen været om, hvem der skulle lede det nye Teater X. Mette Hvid Davidsen bliver direktør med en tilknyttet kunstnerisk kurator, der skal sidde to år ad gangen. Den første kurator bliver Ditte Maria Bjerg.

Mette Hvid Da-vidsen mener ikke, at en aministrativ leder nødvendigvis skader den kunstneriske profil på teatret, og mener, at Nikolaj Cederholm nok undervurderer lederegenskaber i driften af et teater. Den kunstneriske profil bliver ikke nødvendigvis mindre skarp ved, at man professionaliserer ledelsesniveauet, mener hun. Hvis man vil være kunstnerisk visionær til fingerspidserne, er man nødt til at gå andre veje.

"Der er så meget i den dobbeltrolle der er problematisk. Selvcensur, værdikonflikter og tidsproblemer. Det, der i virkeligheden er interressant at tale om, er, hvordan man kan professionalisere teatret, så man samtidig styrker den kunstneriske profil," siger Mette Hvid Davidsen.

Modellen er god nok, men Stig Jarl ytrer dog alligevel en vis betænkning over for det nye teater.

"I forhold til Teater X synes jeg faktisk, at man kan være lidt nervøs for, at der kommer ny samarbejdspartner hvert andet år. Et makkerpar skal gro sammen, og to år er altså kort tid. Og man kan frygte, at det her bliver et administratorteater. På den anden side kan det vise sig, at Mette Hvid Davidsen kan drive teatret med et flot kunstnerisk drive. Det skal man ikke udelukke," siger han.

Profil og publikum

Teater X skal være nordens førende scene for moderne scenekunst. Sådan udtrykker Mette Hvid Davidsen sin målsætning. Samtidig med at hun er uenig i kritikken og spådomme om administrati-onsteater, mener hun, at det er vigtigt, at Teater X tør gå nye veje og fejle på umiddelbare succeskriterier.

"Teatret har lukket sig lidt om sig selv og sin selvopfat-telse. Det tror jeg er en døds-sejler. Vi er nødt til at slippe vores berøringsangst for at tage stilling, fordi det er der, teatret har sin berettigelse," siger hun.

Teatret skal tage publikum i hånden - et pub-likum, som hun mener alt for ofte undervurderes.

"Der er et kæmpe publikum, der gerne vil udfordres, men i den proces er vi nødt til at opgive vores privilegie som elitær kunstinstituion for at få folk i tale," påpeger hun.

Svær publikumsforøgelse

I forhold til Teater X's overordnede ramme er der relativt frit spil, dog er der en ting, der er fælles for Teater X og de andre københavnske teatre, og det er et krav fra Københavns Teaters bestyrelse om, at publikumstallet skal stige.

Stig Jarl, institutleder for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet mener, at betingelserne herfor er skrappe. Københavns Teater er ikke de eneste aktører på markedet. Flere og flere private initiativer kommer på banen, og med omrokeringen på Københavns teaterscener har man måske skabt tvivl om den profil, som teatrene har haft tidligere - f.eks. satiren på Betty Nansen og det politiske på Nørrebros Teater - men ifølge ham er publikum klar til dette.

"Publikum går efter stykket. De er ikke længere loyale over for et bestemt teater. Det er den konkrete forestilling, der betyder noget. Så publikum er nok modne til en ændring af profilerne," siger han, men understreger, at det virkelig vil være et tab, hvis nogle af de initiativer, der særegent er skabt på eksempelvis Betty Nansen, nu forsvinder.

I forhold til publikum mener Trevor Davies, at udnæv-nelserne skaber en intern konkurrence blandt teatrene om de samme publikummer, og som tidligere nævnt også en mere uskarp profil for tea-trene. Det internationale på scenerne kommer også til at mangle noget.

"Man risikerer, at der kommer for stort et overlap blandt de enkelte teatre. De bliver simpelthen for ens i tankegangene, hvis du har én på Teater X med samme baggrund og ideer som én på Kaleidoskop og igen én på Det Kongelige Teater. Hvor er det så, man har Broadway og OffBroadway? Kæden og sammenhængen mellem teatrene er der ikke, og i forhold til en internationalisering er det ikke overbevisende," siger han.

Han ytrer samtidig tvivl om, hvorvidt Teater X, der har mandatet til at løfte den internationale scenekunst, vil kunne gøre det. Kan man både lave teater, internationalt teater og udvikle scenekunsten? Trevor Davies tvivler. Også fordi man endnu ikke har lokaler til det. Det samme siger den nyudnævnte direktør Mette Hvid Davidsen, der også nævner de helt konkrete lokaleproblemer. Men siger samtidig:

"Jeg ville elske at starte i lokaler, der var tidsvarende. Men jeg tror, at vores evne til at gå ved siden af den vante proces vil blive vores styrke."

De nye teaterchefer starter deres første sæson i august 2007.

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her