Læsetid: 3 min.

Kompetente fædre

Mænd er lige så kompetente forældre og omsorgspersoner som kvinder. Det mener i hvert fald Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet
8. marts 2007

"Mænd kan være lige så kærlige og omsorgsfulde som kvinder."

Udtalelsen kommer fra Svend Aage Madsen, der udover at være chefpsykolog på Rigshospitalet også er leder af forskningsprojektet European Fatherhood. Et projekt hvis formål dels er at formidle ny viden, der kan være med til at forbedre fædrenes stilling i samfundet, dels at komme nogle af de mange kønssterotype fordomme til livs.

"Indlevelse og dermed evnen til at forstå børnenes signaler og indre tilstande er ikke kønsbaseret, men afhænger af hvilke kompetencer, man som individ har med sig i bagagen. Alle undersøgelser tyder på, at det ikke gør nogen forskel, hvorvidt det er faderen eller moderen, der er den primære omsorgsperson."

Heller ikke amning mener Svend Aage Madsen har nogen særlig effekt på barnets udvikling.

"Der er ikke noget, der tyder på, at det er der, det særlige mor-barn forhold psykologisk konstitueres. Der er derfor ikke noget i vejen for, at faderen som erstatning træder til, og mader barnet."

Begge køn har således kompetencerne og potentialet i forhold til rollen som omsorgsperson. Netop derfor er det ifølge Svend Aage Madsen vigtigt, at også faderen spiller en fremtrædende rolle efter barnets fødsel.

"Først og fremmest er det selvfølgelig en måde at fordele ansvaret på. Dernæst har det stor betydning for far-barn relationen. De lange perioder hvor faderen tilbringer tid sammen med sit barnet, er afgørende for barnets senere tilknytning. Det er disse lange forløb, der gør, at man lærer hinanden at kende."

Fremgang

Ifølge Danmarks Statistik afholdt forældre til børn, der blev født i 2004, tilsammen 41,4 uger barselsorlov. Heraf tog mødrene 38,9 ugers barsel, hvor fædrene kun tegner sig for 2,6 uger. Et tal der umiddelbart kan virke provokerende lavt, men som ifølge Svend Aage Madsen skal ses i en historisk kontekst.

"Samfundsmæssigt har der ikke været tradition for, at mænd har haft noget med spædbørn at gøre. Udviklingen i forhold til fædre og barsel skal derfor ikke kun ses over en fem-årig periode, men i et hundredårigt tidsperspektiv, hvor vores forestillinger omkring de vante kønsroller er blevet udfordret markant."

Vender vi blot blikket mod sidste århundrede, mener han, at der er sket et enormt skred i forhold til vores syn på den traditionelle mandefigur.

"Dengang mændene begyndte at komme ind på de felter, der typisk havde været kvindens primære ansvarsområde, kaldte man ham den 'bløde mand'. Overalt blev han fremstillet som usexet og håbløs. I slutningen af 80'erne skete der dog noget. Pludselig begyndte der at optræde mandefigurer, som var maskuline og sexede, samtidig med at de var afbilledet med et barn på armen."

På sidelinjen

Ifølge Svend Aage Madsen ligger der stadig et kæmpe samfundsmæssigt arbejde med at inddrage begge forældre i det sociale arbejde omkring familien.

"Tidligere var der i sundhedsvæsnet, nogle strukturelle forhold der gjorde, at fædrene ikke kunne overnatte på hospitalet sammen med barnet og dets moder. Dette er heldigvis lavet om rigtig mange steder, men der er stadig meget at gøre. Når man lægger planer, er det mor-barn forholdet man snakker om og fokuserer på. Er der ikke hele tiden nogen, der gør opmærksom på fædrene, falder man meget let tilbage til de gamle rutiner."

Fædrenes følelse af at være placeret på sidelinjen, er derfor et problem, han mener, vi bør være mere bevidste om.

"Hvis faderen altid møder op hos lægen eller jordmoderen uden at være inviteret, vil han opleve sig selv som sekundær. Det er meget vigtigt, at faderen bliver en del af de servicefunktioner, der er omkring familien, når de skal have børn.

Der er mange symbolske ting, i det vi gør. Hvordan faderen kommer til at opleve sin rolle i forhold til barnet, afhænger derfor af, om han fra start er defineret på banen."

Følg disse emner på mail

Vores abonnenter kalder os kritisk,
seriøs og troværdig.

Få ubegrænset adgang med et digitalt abonnement.
Prøv en måned gratis.

Prøv nu

Er du abonnent? Log ind her

Jeg kan kun erklære mig enig i ovenstående. Men det er en skam at så mange fædre og bedsteforældre aldrig får chancen, sålænge mødre har de praktiske muligheder som de har i Danmark...

@ Bjørn Holmskjold

Det er svært ikke at tolke andet, ud fra det du skriver, at en "rigtig far", hvilket henfører til en "rigtig mand", i din optik, er en far/mand, der er fraværende under sine børns opvækst og ikke skal drage omsorg, eftersom det er disse kompetencer Svend Aage Madsen taler om i ovenstående artikel.

Og hvori ligger den logiske slutning, når du med ét gør en omsorgsfuld far til en vatnisse?

"For vokser drengen op med en vatnisse af en far, da vil han som voksen føle sig som en vatnisse af en mand. Hvorfor han opstyltet forsøger sig i rollen som maskulin mand.

Men han gør det uden opvækstbetinget indføling af, hvad en maskulin mand egentlig er for en størrelse."

Hertil så jeg gerne din definition af maskulinitet, så vi er enige/opnår konsensus, så diskussionen derefter kan fortsætte med færrest mulige misforståelser.

Hvis faderen altid møder op hos lægen eller jordmoderen uden at være inviteret, vil han opleve sig selv som sekundær.

Fænomenet er knyttet til ligestillingstanken.
Fornemmelsen udløses også, hvis der kun står moderens navn på børnechecken eller hvis barnet får morsyge.

@ Bjørn Holmskjold. Du skriver: "... For alle har glemt, hvad en rigtig mand og en rigtig kvinde er. Og møder de sådanne mennesker, der er rummer denne så værdifulde adfærd, for eksempel hos muslimerne, da skræmmes både vatnisse-pigerne og vatnisse-mændene til det hysteriske.."

I det hele taget er det et underligt selvkonverserende indlæg du har, hvor du uden videre lægger en masse præmisser til grund for dine udsagn, præmisser som du åbenbart regner for både valide og realiable og alment gangbare!

Men topmålet er dog det ovenstående citerede om værdifuld adfærd hos muslimerne. Jo - lad os få patriarket tilbage i middelalderlig form. Den såkaldte "værdifulde adfærd" (!) hos muslimerne hvor fars ord er lov er så sandelig værd at efterabe. Men nu findes der jo også hustruer og pigebørn i muslimske familier. Hustruer som ikke har en disse at sige, pigebørn som ikke må komme med kammerater på lejrskole når de kommer i puberteten etc etc. Og hvad er det lige for drengebørn der kommer ud af disse dine rollemodelfamilier - har de generelt et fantastisk godt afsæt og evner til at klare sig i det samfund som omgiver dem og som de gerne skulle blive en del af? Meget tyder på det modsatte.

Meget tyder på det modsatte.

Ja, ja. Men det er jo noget Danmark kan rose sig af.

@ Bjørn Holmskjold

Jeg må opgive dig, jeg tror ikke du selv ved hvad du taler om. Vorherre bevare os, du veksler mellem biologi og "kultur" som børn veksler mellem fantasi og virkelighed. God bedring!

"Hvorledes en kultur har indrettet sig for at være i overensstemmelse med disse lovmæssigheder er derimod helt uden betydning."

Hertil må jeg rejse flere spørgsmål; er mennesket netop ikke et sammenspil mellem natur/kultur, arv/miljø. Altså et "produkt" af et dualistisk forhold? Hvortil der spiller uendelige faktorer ind. (Troede egentlig dette var en almen accepteret konstatering efterhånden..?)

Du nævner, at det er kulturen, der indretter sig "naturen"? Men mennesket som væsen er jo faktisk født til større overlevering; altså født til at blive påvirket kulturelt og udvikle sig til at passe bedst muligt ind i et samfund. (Den store hjerne, samt store skrøbelighed --> større afhængighed af forældre, ældre etc.) Det kan altså heraf udledes, at det er naturligt som menneske at vokse op og i større grad at få overleveret erfaringer, kultur.

"Således ville inuitterne i dag have været psykisk sunde, dersom de var forblevet i deres oprindelige kultur, og ikke var blevet påtvunget vores psykisk syge!"
..Denne passage forstår jeg ikke rigtigt? Tænker du her på, hvordan alkoholen blev ført til Grønland med fatale følger eller hvordan og hvorledes?

"De muslimske børn og unge gør derfor mere end meget klogt i - helt konsekvent - at bevare deres muslimske kultur og religion."

..? Her forstår jeg endnu engang ikke sammenhængen? Religion er om noget en konstruktion, der forsøger at tillægge mennesket en masse kulturelle, moralske og samfundsmæssige normer. Men på denne måde kan du jo ikke undgå at lave en modsætningsvis slutning, på det du siger. ?

Derudover er Islam et vidt begreb; hvis det er tæsk, stening og stokkeopdragelse, du ønsker, rækker det fint at ønske sig et teokrati baseret på de fundamentalistiske værdier i det gamle testamente, men jeg troede dog, vi var nået dét stykke længere?

Sådan rent evolutionsmæssigt...

"For sagen er den helt enkle, at du, J. Steensen, eller andre, sagligt kan forsvare det psykiske forfald, som er så kendetegnende dit eget samfund."

.."det psykiske forfald"? Det lyder, i mine ører, virkelig som noget af et statement; dette så jeg også gerne blive uddybet?

Håber selv du er i stand til at opsummere samtlige spørgsmål (jeg så gerne de alle blev inkluderet i et svar); og indtil da vil jeg blot vente i spænding.

jeg troede dog, vi var nået dét stykke længere?
Sådan rent evolutionsmæssigt...

Der er da stadig dem, der søger tilbage til stammen. Og iøvrigt er æteren jo blevet incestforurenet.

Du skriver:

”Det er svært ikke at tolke andet, ud fra det du skriver, at en "rigtig far", hvilket henfører til en "rigtig mand", i din optik, er en far/mand, der er fraværende under sine børns opvækst og ikke skal drage omsorg, eftersom det er disse kompetencer Svend Aage Madsen taler om i ovenstående artikel

Og hvori ligger den logiske slutning, når du med ét gør en omsorgsfuld far til en vatnisse?”

Det er kun svært for dig ikke at forstå andet, når du opvækstbetinget pr. automatik tillægger maskulinitet at være ensbetydende med følelsesmæssigt afstumpethed. Du må da tale af erfaring. Du forstår derfor ikke det, jeg skriver, men læser ubevidst kun det, som du allerede mener at vide er normalen.

Men modsat den opstyltede karikatur af en mand, som du må have erfaringer med, da er en naturlig maskulin mand er ikke ensbetydende med, at denne så også er en følelsesmæssigt fraværende far i forhold til børnene. Det betyder derimod, at det er en far, der er følelsesmæssigt involverende på et maskulint ikke-omklamrende niveau, modsat det feminint mere indfølende, og mere omklamrende niveau.

Hvor det så at sige er kvindens opgave, at give barnet en afstemt tryghed i sig selv, da er det mandens opgave, at give barnet en afstemt robusthed i forhold til omverden. Disse afstemte input skaber sammen et psykisk afbalanceret menneske, der ikke er blevet for meget, og ikke er blevet for lidt. Men som hviler i sig selv.

Mennesket har alene derved kunnet overleve til i dag, ved helt ubevidst at have betinget deres afkom en helstøbt psykisk struktur! I den vestlige verden er denne naturlighed nu blevet en sjældenhed. Hvorfor du er nødt til at spørge ind til det, som for arten er det væsentligste overhovedet… Nemlig instinktivt at kunne frembringe fysiske og psykiske robuste unger!

Svend Aage Madsen er ganske vist chefpsykolog på Rigshospitalet. Men forsøger tilsyneladende at normalisere det unormale i overensstemmelse med den fremherskende normalitet i den vestlige verden. Der om nogen er psykisk afvigende! Alternativet til denne erkendelse vil jo være, at de virkelighedsfortrængende psykologer måtte erkende det vestlige forfald.

Hvilket hverken Svend Aage Madsen eller hans kollegaer har nosser til!

Bjørn Holmskjold

@ Bjørn Holmskjold

Du er da om nogen fastlåst i en stereotyp opfattelse af hvad det vil sige at være mand eller kvinde.

Når jeg læser dine udsagn bliver jeg i tvivl om du overhovedet ved hvordan mennesker lever sammen i dag. Kommer du ud en gang i mellem?

Og helt ærligt - hver gang der er nogen der svarer dig imod, reagerer du med at beskylde dem for ikke at forstå dig. Det er dig der har forklaringsproblemet, ikke dine debatører der har et forståelsesproblem.

med venlig hilsen
Lennart

Det er dig der har forklaringsproblemet, ikke dine debatører der har et forståelsesproblem.

Det er da let nok at forstå, at de undertrykte anser vigende venlighed for at være skilsmissegrund.

@ Bjørn Holmskjold

Du er stadig fastlåst i en stereotyp holdning til kønnene. En afsporing af debatten ved i flæng at nævne en masse overskrifter ændrer ikke ved det.

med venlig hilsen
Lennart

en stereotyp holdning til kønnene

Pudsigt.
Journalisterne og feministerne har i årevis kaldt det for kønsroller. Og p.t. har vi en ligestillingsminister, der anser mændene for at være problem-for-samfundet-objekter.
Men når det er Bjørn Holmskjold, der beskæftiger sig med emnet, er der pludselig tale om en stereotyp holdning til kønnene.

@ Bjørn Holmskjold

Jeg glemte lige at gå en stor bue uden om dine indlæg, jeg skal prøve at ignorere dem lidt bedre.

"never argue with an idi.t, they drag you down to their level, and beat you with experience"

Glem alt efter god morgen - hav en fortsat god dag.

Med venlig hilsen
Lennart

@ Bjørn Holmskjold

Jeg tror ikke du forstår noget som helst - Du har etableret din egen sandhed og nu skal resten af verden blot anerkende din ypperlighed.

Hvilken indsigt er du mener jeg (alle vi andre?) mangler?

med venlig hilsen
Lennart

...måske er det blot mig, der ikke fanger den store konsensus, men hvad har kapitalisme, overforbrug/grådighed, egoisme, overfladiskhed etc. med dertil dårlige følgevirkninger, med kønsrollerne at gøre..?

og hvad laver det i en debat, der omhandler forsøget på at definere egenskaber hos mennesket; være det mand eller kvinde.

jeg tror Svend Aage Madsen prøver at pointere, at det ikke er kønnet, der bestemmer vore egenskaber for ex omsorg og andre evner, som er karakteriseret enten "feminint" og "maskulint".

undertegnede som ex: fremstår som værende meget kvindelig; både ud fra egen og andres betragtning; på trods af at jeg mentalt set har en overvejende vægt af det man som begreb ville kalde maskuline træk.

@ Bjørn Holmskjold

"Således bliver min sandhed, som er ufravigelige kendsgerninger, også til din sandhed!"

Det er store ord; nu bliver jeg snart interesseret i, hvad det er for studier, du gør dig i, siden det kan karakteriseres som "ufravigelige kendsgerninger". ?

men hvad har kapitalisme, overforbrug/grådighed, egoisme, overfladiskhed etc. med dertil dårlige følgevirkninger, med kønsrollerne at gøre..?

Hvad angår kapitalisme er denne af feministerne blevet identificeret, som en "kraft", der sender pikkene til himmels som latterlige zeppelinere.

Hr. Bjørn Holmskjold

Du leger med ordene:
"Naturens lovmæssigheder" dækker over din opfattelse af religionen/islam som det sande, men skal vi ikke beholde begreberne i de former, hvor vi kender dem bedst, så det ikke bliver en ny omgang "udlændingeSERVICE"?

I din artikel beskriver du, hvordan Gud eksisterer, fordi der stadig er ting, vi ikke kan forklare, og jeg tror måske, det er en naturlig menneskelig "egenskab" at ville fylde hullerne af uvidenhed ud med "et eller andet" som så for mange bliver religion, spiritisme etc... Fordi mennesket simpelthen ikke vil acceptere, at der er ting, vi ikke ved.

Gud skabte jorden flad, indtil vi fandt ud af, at den var rund

Du skriver i din artikel "Hvor gerne vi end ville kan Gud, på grund af naturlovmæssighedernes rækkevidde, hverken bevises eller modbevises. Man Gud er dog mere bevist, end han er modbevist."

Det sidste er volapyk "Gud er dog mere bevist, end han er modbevist".
Enten er noget bevist eller ej; deri ligger hele styrken i ordet. Du kan have en hypotese, du kan TRO, antage, formode, gisne, gætte etc., men din sætning ovenfor giver ingen mening.

Mht. til religions-/islamstudierne er jeg ikke på bar bund; det er sådan set et område, der interesserer mig meget. Dog læser jeg det i en historisk sammenhæng.

Du har, bevidst eller ubevidst, valgt ikke at svare på mine spørgsmål, men blot brugt samme metode som lennart Kampmann, hvem du ellers valgte at kritisere meget negativt.

Jeg anser derfor debatten for at have taget en for stor drejning mod et nyt emne, hvis ikke værende helt uddød.

Bjørn Holmskjold:
"For alle har glemt, hvad en rigtig mand og en rigtig kvinde er. Og møder de sådanne mennesker, der er rummer denne så værdifulde adfærd, for eksempel hos muslimerne..."
"Hvorfor du er nødt til at spørge ind til det, som for arten er det væsentligste overhovedet… Nemlig instinktivt at kunne frembringe fysiske og psykiske robuste unger!"

Hahaha, Bjørn er sgu altid god for et godt grin!
Hvordan er det nu lige det overordnet set går for muslimerne med at frembringe "fysiske og psykiske robuste unger"?
Vi oplever dagligt, hvordan mange muslimske børn ikke har fået de nødvendige færdigheder fra forældrene til at kunne begå sig i samfundet, ikke bare det danske men overalt i verden.
Derfor er det som oftest i denne gruppe at man finder unge mænd der "fremstår opstyltet og ”macho"", ganske enkelt fordi de netop ikke hviler i sig selv.
Ud fra de realiteter og kendsgerninger vi alle frit kan observere omkring os, tyder alt på at man for at undgå psykisk ustabilitet, bør forkaste alt der har med Islam at gøre.
Dette understøttes af den kendsgerning, at den muslimske tradition for indavl kraftigt forøger forekomsterne af genetisk betingede defekter blandt muslimske børn, hvorfor disse ikke blot er psykisk, men også ofte fysisk usunde.

Men Holmskjolds forklaring på at fakta viser at muslimer som oftest er mere psykisk og fysisk usunde end andre mennesker, kender jeg allerede:
De er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt ekstreme i deres fortolkning af Islam!

Det samme svar fik jeg i en anden tråd, hvor Holmskjold giver udtryk for at Islam er løsningen på overforbrug og forurening af denne jord (jeg påpegede at de mest ekstremistiske muslimske befolkninger såsom Saudierne, samtidig er de mest forurenende og forbrugende og har en helt uholdbar høj befolkningstilvækst).
Jamen det skyldes da selvfølgelig at saudierne ikke er tilstrækkeligt ekstreme og fanatiske i deres omgang med Islam!

Jeg håber at mit indlæg kan bidrage til at andre debattører vil indse hvor formålsløst det er at diskutere med en "mand" som Holmskjold, som forkaster fakta og argumenter ved at henvise til at "han alene kender den eneste sandhed, hvorfor alle modsigelser blot er udtryk for de pågældendes sindssyge og dermed ikke værd at forholde sig til" eller noget i den retning.

Bjørn er ikke alene uvidende, men så tilstrækkeligt stupid og hjernevasket, at han ikke evner at opfatte sin egen uvidenhed....men morsom, det er han sgu også!!:)

Jeg anser derfor debatten for at have taget en for stor drejning mod et nyt emne, hvis ikke værende helt uddød.

Hvilke af Svend Aage Madsens udsagn mener du, at der kan herske tvivl om?

@ Bjørn Holmskjold

Du har vel en menighed, der hvor du er, ikk?

@ Sofie Rye
Den metode, du mener jeg anvender, kan du præcisere den? Hvis den ikke har sit eget navn vil jeg gerne patentere den.
Jeg har opgivet at have en dialog med Bjørn Holmskjold, men hans monologer er underholdende læsning, omend præget af et vist messiaskompleks.

med venlig hilsen
Lennart